Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

12 Eylül 2012

2012-2013 ÖĞRETİM YILI 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YILLIK PLAN


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ................... ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT               
1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
A
Y

H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
Y
L
Ü
L
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.                    Sindirim sistemi ile ilgili olarak                         öğrenciler;
1.1                  Sindirim sistemini oluşturan yapı ve                         organları; model, levha ve/ veya şema­                         üzerinde gösterir
                        (FTTÇ–4)
1.2                  Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi                         için değişime uğraması gerektiğini                         tahmin eder. 
1.3                  Besinlerin kana geçebilmesi için                         fiziksel (mekanik) ve kimyasal                         sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
1.4                  Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini                         açıklar.
1.5                  Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki                         görevlerini ifade eder.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   Kimyasal madde muhafazası ve                         kullanımına dikkat edilmelidir.
)*               1.2,1.3                        Kimyasal ve fiziksel           (mekanik) sindirim tanımları verilir,                         kimyasal sindirim denklemlerine                         girilmez.
???                  1.3                         Öğrenciler sindirimin sadece                         midede gerçekleştiğini düşünebilirler.
)*               1.4 Sindirimde görevli sindirim         enzimlerinin isimleri verilmez.
Performans Ödevi
Boşluk Doldurma
Eşleştirme
C                    1.1 5. sınıf “Vücudumuz                         Bilmecesini Çözelim”       ünitesindeki Besinlerin      Sindirimi ve Besin İçerikleri                         ve Görevleri konularıyla                        ilişkilendirilir.
E
Y
L
Ü
L
4. H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
1.6                  Sindirime uğrayan besinlerin                         bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
1.7                  Sindirim sistemi sağlığını olumlu-                        olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve                    tartışır.
                        (BSB–25, 27, 32)
2.                    Boşaltım sistemi ile ilgili olarak                         öğrenciler;
2.1                  Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve                         organları; model, levha ve/veya şema                         üzerinde gösterir.
                        (FTTÇ–4)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               1.6 Villüsün sindirimdeki önemi                         vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil                         olarak verilir.
[!]                   1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu                         etkileyen etkenlerden lifli besinler,                         dengeli beslenme; olumsuz olarak             etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve   yetersiz beslenme vb. örnek olarak             verilebilir.
Performans Ödevi
Boşluk Doldurma
Eşleştirme
`                   1.7                         kazanımı, Türkçe            dersi “Okuma”       temel dil                         becerisi ile ilişkilendirilir.
C                    2.1–2.2 5. sınıf                         “Vücudumuz Bilmecesini   Çözelim” ünitesi Zararlı                         Maddelerin Boşaltımı       konusu ile ilişkilendirilir.ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT               
1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
K
İ
M
1.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
2.2                  Boşaltım sisteminde böbreklerin                         görevini ve önemini açıklar.
2.3                  Boşaltım sistemi sağlığının korunması    için alınabilecek önlemlerin farkına           varır.
2.4                  Bazı böbrek rahatsızlıklarının                         tedavisinde kullanılan teknolojik                         gelişmelere örnekler verir.
                        (FTTÇ–5, 17, 29, 30, 32).
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi            vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil                         olarak verilir.
[!]                   2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve                    karaciğerin görevleri de vurgulanır.
[!]                   2.4                         Böbrek yetmezliği, böbrek taşı,                         böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı                         ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi                         yöntemleri vurgulanır.
Çoktan seçmeli soru
Oyun Yazma
` 2.4            kazanımı, Sosyal            Bilgiler dersi 6. sınıf “Bilim, Teknoloji ve Toplum”   öğrenme alanı, “Elektronik                         Yüzyıl” ünitesi kazanım 3                         ile ilişkilendirilir.
È                   Sağlık Kültürü Eğitimi  (2.2;2.3-6)
ÈSağlık Kültürü Eğitimi                          (2.6-1;2.7-2)
E
K
İ
M
2.
 H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.                    Denetleyici ve düzenleyici sistem ile                         ilgili olarak öğrenciler;
3.1                  Denetleyici ve düzenleyici sistemin                       vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve                         birbiriyle eş güdümlü çalışmasını                         sağladığını belirtir.                                         
3.2                  Sinir sisteminin bölümlerini;  model,           levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
                        (FTTÇ–4)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   3.1                         Denetleyici ve düzenleyici                         sistemleri olumsuz etkileyen etmenler        (uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili                         örnekler verilir.
)*               3.2                         Sinir sisteminin bölümleri;                         merkezî (beyin, omurilik) ve çevresel         sinir sistemi olarak verilir, yapılarına                         girilmez. Beynin bölümlerinden olan                beyincik ve omurilik soğanının yapısına         girilmeden görevleri verilir
Eşleştirme
Açık Uçlu Soru
Yapılandırılmış Grid
Kavram Haritası
E
K
İ
M
3. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.3                  Sinir sisteminin bölümlerinin                         görevlerini açıklar.
3.4                  Refleksi gözlemleyecek bir deney                         tasarlar.
                        (BSB–16)
3.5                  İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya          şema üzerinde göstererek görevlerini                         açıklar.
                        (FTTÇ–4)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               3.5                         İç salgı bezleri olarak hipofiz,                         pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve                    eşeysel bezler verilir, yapılarına                         girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı                 ayrı şekiller üzerinde verilir.
)*               3.5                         Hormonlara örnek olarak günlük                         hayattan bilinen hormonlar (tiroksin,       büyüme hormonu, insülin,  glukagon,      adrenalin vb.) verilir.
I.DÖNEM
I.YAZILI
E
K
İ
M
4. H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
KURBAN BAYRAMI TATİLİ

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT               
1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
K
İ
M

K
A
S
I
M
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
4.                    Duyu organları ile ilgili olarak     öğrenciler;
4.1                  Çevremizdeki uyarıları algılamamızda                         duyu organlarının rolünü fark eder.
4.2                  Duyu organlarının yapılarını şekil                         ve/veya model üzerinde açıklar.                        (FTTÇ–4)
4.3                  Duyu organlarının hangi tür uyarıları                         aldığını ve bunlara nasıl cevap                         verildiğini açıklar.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               4.3                         Duyu organlarında bulunan özel                almaçların (duyu reseptörleri)  deride            sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde             ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses    uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm duyu                      organlarındaki duyu almaçlarının                         uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki      özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği            düşünülerek tek bir duyu organı örneği            üzerinden uyarı alımı-cevap verme                         süreci açıklanır. Diğerlerinin açıklaması     öğrenciden beklenir.
[!]                   4.3                         Kulağın vücudumuzun dengesinin                       sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.
Doğru–Yanlış Soruları
Eşleştirme
Bulmaca
K
A
S
I
M
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
4.4                  Koku alma ve tat alma arasındaki                         ilişkiyi deneyle gösterir.
                        (BSB–1)
4.5                  Duyu organlarındaki aksaklıklara ve                         teknolojinin bu aksaklıkların                         giderilmesinde kullanımına örnekler          verir.                        (FTTÇ 31,32)
4.6                  Duyu organlarının sağlığını korumak                         amacı ile alınabilecek önlemlere günlük                         hayatından örnekler verir.
4.7                  Kendini, görme veya işitme engelli                         kişilerin yerine koyarak onları                         anlamaya çalışır.(TD–3)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               4.5                         Aksaklıklar tanım düzeyinde                         verilir. Teknolojik örnek olarak lens,               gözlük, işitme cihazı, kornea nakli vb.                  belirtilir.
[!]                   4.5                         Rehberlik Araştırma Merkezi ve                         Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği              sağlanarak “Göz Tarama Testi”                           yapılabilir.
Performans Değerlendirme
Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık(4.7 – 15 )
K
A
S
I
M
3. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
5.                    Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili                         olarak öğrenciler;
5.1                  Vücudumuzdaki tüm sistemlerin                         birlikte ve eş güdümlü çalıştığına                         örnekler verir.
5.2                  Bağımlılığa sebep olan maddelerin                         sistemlere etkisini araştırır ve sunar
                        (BSB–25, 27, 32; FTTÇ–28, 29, 32).
5.3                  Organ bağışının önemini vurgular.
5.4                  Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda                         görevlerini devam ettiren bireyleri                         takdir eder ve anlayışlı olur.
                        (TD–3)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   5.2                         Rehberlik Araştırma Merkezi                          Okul Rehberlik Servisi ve Yeşilay            kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa     sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili                 broşürler istenerek dağıtılabilir.
 [!]                  5. 3                         Organ bağışı konusunda   Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe ile                    toplumsal dayanışmaya verdiği önem             örneklerle vurgulanır.
Açık Uçlu Soru
Kavram Haritası
C                    5.2                         Bağımlılığa sebep             olan maddeler 5. sınıf                      “Vücudumuz Bilmecesini   Çözelim” ünitesindeki                         Sigara ve Alkol ile                       ilişkilendirilir.
`                   5.2                         kazanımı, Türkçe            dersi “Okuma”, “Konuşma”                         ve “Yazma”  temel dil        becerisi ile ilişkilendirilir.
È Rehberlik ve Psikolojik                         Danışma
(5.2 – 9,10)
È Sağlık Kültürü Eğitimi(5.2–7; 5.3–23)
È İnsan Hakları ve Vatandaşlık 
                        (5.4 -15)
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR  
2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET              
K
A
S
I
M
4. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T

1                     Sarmal yayların özellikleri ile ilgili                         olarak öğrenciler;
1.1                  Yayların esneklik özelliği gösterdiğini                         gözlemler.                        (BSB–1)
1.2                  Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme,                         yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir                         kuvvet uyguladığını belirtir.
1.3                  Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin                         artması durumunda yayın uyguladığı                         kuvvetin de arttığını fark eder.
                        (BSB–1)
1.4                  Bir yayın esneklik özelliğini        kaybedebileceğini keşfeder.
                        (BSB–16,18)
1.5                  Yayların özelliklerini kullanarak bir                         dinamometre tasarlar ve yapar.
                        (BSB–16,22,23,24,27, FTTÇ–9; TD–3)
2.                    Kuvvet, iş ve enerji ile ilgili olarak                         öğrenciler;
2.1                  Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi                         araştırır.
2.2                  Fiziksel anlamda işi tanımlar ve                         birimini belirtir.
2.3                  Bir cisme hareket doğrultusuna dik                         olarak etki eden kuvvetin, fiziksel                         anlamda iş yapmadığını ifade eder.
2.4                  Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak                         tanımlar.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]Öğrenciler sıkıştırılan veya gerilen   yayların eski hâllerine geri dönerken                         kendileri ve çevredekiler için tehlike                         oluşturacak tarzda hareket edebilecekleri konusunda uyarılmalıdır.
)*1.4 Yayların esneklik özelliklerinin farklı olabileceği vurgulanmalı; fakat yay sabiti ve geri çağırıcı kuvvet kavramları kullanılmamalı ve bunlarla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
[!] İş birimi joule (jul) olarak verilir.
)*2.2 İşin fiziksel olarak ne anlama                         geldiği tanımsal düzeyde verilmeli ve bir cisme etki eden kuvvetin hangi durumda       iş yaptığı örneklerle sezdirilmeli, iş ile ilgili hesaplamalara (W=F.x) girilmemelidir.
)* 2.3 Hangi kuvvetlerin fiziksel                         anlamda iş yapacağı konusunda, sadece           hareket doğrultusuna dik olarak etki                 eden kuvvetin, fiziksel anlamda iş                     yapmadığı ve bu özel durumun dışında          kalan kuvvetlerin iş yapacağı                       vurgulanmalı, açı yapan kuvvetlerin                         bileşenleri ile ilgili hesaplamalar                     yapılmamalıdır.
[!]  2.4           Öğrenciler iş ve enerji kavramları                         arasındaki farkı ve ilişkiyi fark                        edebilmelidir.
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Ödevi
Yapılandırılmış Grid
Kavram Eşleştirme
Problem Çözme
K
A
S
I
M
5. H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
2.5                  Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye                         sahip olduğunu fark eder.       (BSB–1,3,8)
2.6                  Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan                         ilişkisini keşfeder.(BSB–16,19,20,27,32)
2.7                  Cisimlerin konumları nedeniyle çekim                         potansiyel enerjisine sahip olduğunu                         belirtir.
2.8                  Çekim potansiyel enerjisinin cismin                         ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder.        (BSB–16,19,20,27,32)
2.9                  Bazı cisimlerin esneklik özelliği nedeni      ile esneklik potansiyel enerjisine sahip              olabileceğini belirtir.
2.10               Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın                         esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğunu fark eder.(BSB–16,19,20,27,32)
2.11               Yayın esneklik potansiyel enerjisinin                         yayın sıkışma (veya gerilme) miktarı         ve yayın esneklik özelliğine bağlı                         olduğunu keşfeder.        (BSB–16,19,20,27,32)
2.12               Potansiyel ve kinetik enerjilerin                         birbirine dönüşebileceğini örneklerle açıklar.            (BSB–25)
2.13               Enerji dönüşümlerinden hareketle,                         enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
2.14Çeşitli enerji türlerini araştırır ve bunlar                         arasındaki dönüşümlere örnekler verir (FTTÇ–7,30,33,34; TD–3)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)* 2.5 Sadece hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olacağından bahsedilmeli, bununla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
)*  2.7 Burada konumla ilgili olarak                        öğrenciler bir cismin yerden yüksekliğini   dikkate almalıdır.
)*2.8“Potansiyel enerji” kavramı                         öğrencilere sezdirilmeli; bununla ilgili matematiksel bağıntılar verilmemelidir.
)*               2.9 Öğrenciler kütle (m) ve yer çekimi ivmesinin (g) çekim potansiyel enerjisine etkisini, ayrı ayrı değil onlara tanıdık gelen ve kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımlarının yerine geçen ağırlık olarak incelemelidir. Çünkü öğrenciler yer çekimi ivmesi ile ilgili bilgileri almadan bir cismin ağırlığını dinamometre ile belirleme becerisini 6.sınıfta kazanmıştır.
)* 2.7 Dünya-Ay ve Dünya-Güneş                         arasındaki çekim potansiyel enerjisine değinilmez.
[!]2.9 Bazı cisimlere örnek olarak balon, lastik, cetvel verilebilir.
[!]Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer.    Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Ödevi
Yapılandırılmış Grid
Kavram Eşleştirme
Problem Çözme
I.DÖNEM
II.YAZILI
`                   2.14 kazanımı, Türkçe dersi                         “Okuma” dil becerisi amaç                         6 ile ilişkilendirilir.
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR  
2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET              
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
A
R
A
L
I
K
1.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T

3.                    Basit makineler ile ilgili olarak                         öğrenciler;
3.1                  Bir kuvvetin yönünün nasıl                       değiştirilebileceği hakkında tahminlerde
                        bulunur ve tahminlerini test eder.
                        (BSB–1,9,16)
3.2                  Bir kuvvetin yönünü ve/veya                         büyüklüğünü değiştirmek için                         kullanılan araçları basit makineler                         olarak isimlendirir.
3.3                  Basit makine kullanarak uygulanan                         “giriş” kuvvetinden daha büyük bir                         “çıkış” kuvveti elde edilebileceğini fark                         eder.
                        (BSB–1,16,22,23,24,32)
3.4                  Bir işi yaparken basit makine                         kullanmanın enerji tasarrufu                        sağlamayacağını, sadece iş yapma                         kolaylığı sağlayacağını belirtir.
3.5                  Belirli bir giriş kuvvetini, en az üç basit                         makineden oluşan bir bileşik makineye                         uygulayarak çıkış kuvvetinin                         büyüklüğünü artıracak bir tasarım yapar                         (BSB–16,22,23,24,27; FTTÇ–8,9).
3.6                  Farklı basit makine çeşitlerini                         araştırarak basit makinelerin geçmişte         ve günümüzde insanlığa sunduğu       yararları değerlendirir.
                        (FTTÇ–7,30,33,34; TD–3)
3.7                  Tasarladığı bileşik makinenin uzun süre                         kullanıldığında, en çok hangi                         kısımlarının ne şekilde aşınacağını                         tahmin eder.
                        (BSB–9; FTTÇ–10)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*3.2 Basit makine çeşitleri olarak eğik düzlem, kaldıraç, makara ve dişliler verilir.
[!]                   3.3                         Basit makinelerden bahsederken                         “giriş kuvvetleri” ve “çıkış kuvvetleri”    terimleri bir sistemi ifade etmesi                         nedeniyle tercih edilir. Ancak uygun                         yerlerde “uygulanan kuvvet” ve “doğan          kuvvet” terimleri de kullanılabilir.
[!]                   Basit makinelerle ilgili matematiksel                         bağıntılara girilmeden öğrencilerin basit               makineleri tanımaları ve bunların                         sağladığı kolaylıkları fark etmeleri                         sağlanmalıdır.
[!]                   3.6                         Öğrencilerin, araştırma yoluyla                         vida, çıkrık, keski, tekerlek vb. basit                         makineleri tanımaları sağlanır.
[!]                   3.6                         Müzeler (Teknoloji, arkeoloji,                         etnografya ve bilim müzeleri, sanal                         müzeler, özel kurum ve kuruluşlara ait                           müzeler) ziyaret edilerek geçmişten                         günümüze basit makineler incelenebilir.
[!]                   Basit makinelerin bize fazladan bir                   enerji sağlamadığı, yani enerji                         üretmedikleri, aksine sürtünmeden                         dolayı enerji kaybına yol açtığı                      vurgulanmalıdır.
[!]                   Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u                         fethederken gemilerin Haliç’e nasıl                         indirildiği ve Arşimet’in basit                         makinelerle ilgili çalışmalarından söz                         edilebilir.
`                   Işığın madde ile      etkileşimiyle ilgili 5 ve 6.    sınıfta öğrenilenler                   hatırlatılmalıdır.
[!]                   3.6 Atatürk’ün bilim ve                         teknoloji konusundaki                         sözlerine örnekler
                        (‘ Ben, manevî miras olarak                         hiç bir âyet, hiçbir dogma,                         hiçbir donmuş ve   kalıplaşmış kural                    bırakmıyorum. Benim            manevî mirasım ilim ve                         akıldır.’gibi) verilmelidir.
[!]                       Atatürkçülük ile ilgili            konular.
                        (  3.6 -1)
A
R
A
L
I
K
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T

4.                    Sürtünme kuvvetinin enerji kaybına                         yol açması ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1                  Sürtünen yüzeylerin ısındığını                         deneylerle gösterir.         (BSB–16)
4.2                  Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide                         bir azalmaya sebep olacağını fark eder.
                        (BSB–15,16,17,18,19,20)
4.3                  Kinetik enerjideki azalmayı enerji                         dönüşümüyle açıklar.
4.4                  Hava ve su direncinin de kinetik                         enerjide bir azalmaya neden olacağı genellemesini yapar.
4.5                  Sürtünme kuvvetinin az veya çok                         olmasının gerekli olduğu yerleri                         araştırır ve sunar.             (BSB–32)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               Sürtünme kuvveti ile ilgili matematiksel                         bağıntılara girilmemelidir.
)*               4.3 Sürtünmenin etkisiyle kinetik            enerjinin ısı, ses ve ışık enerjilerine                     dönüşümünden bahsedilir.
[!]                   Atmosfere giren meteorların yeryüzüne     düşerken kütlelerinin neden                         değiştiğinden söz edilebilir
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Ödevi
Yapılandırılmış Grid
Problem Çözme
`                   4.3                         7.sınıf Canlılar ve     Hayat öğrenme alanı,                 Vücudumuzdaki Sistemler       ünitesinin gözün yapısı                         konusu ile ilişkilendirilir.
`                   4.5                         kazanımı, Türkçe            dersi “Okuma”  dil becerisi                         amaç 6, “Konuşma” dil                         becerisi, “Yazma”  dil becerisi amaç 1,2,3 ile                       ilişkilendirilir.
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR               
3.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK     
A
R
A
L
I
K
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.                    Elektriklenme ve çeşitleri ile ilgili                         olarak öğrenciler;
1.1                  Bazı maddelerin veya cisimlerin                         birbirlerine temas ettirildiğinde                 elektriklenebileceğini fark eder.
1.2                  Aynı yolla elektriklendikten sonra aynı                         cins iki maddenin birbirlerini                         dokunmadan ittiğini, farklı cins iki                         maddenin ise birbirlerini dokunmadan                         çektiğini deneyerek keşfeder.
                        (BSB-8, 9, 30, 31).
1.3                  Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins                         elektrik yükü olduğu sonucuna varır.
                        (BSB-31).
1.4                  Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve                         negatif (-) olarak adlandırıldığını                         belirtir.
1.5                  Aynı elektrik yüklerinin birbirini                         ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise                         birbirini çektiğini ifade eder.
1.6                  Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit                         olduğu cisimleri, nötr cisim olarak                         adlandırır.
1.7                  Yüklü bir cismin başka bir cisme                       dokundurulunca onu aynı tür yükle                        yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha                         sonra birbirini itebileceğini deneyerek                         keşfeder.
                        (BSB–8, 9, 30, 31)
1.8                  Elektriklenme olaylarında cisimlerin                         negatif yük alış-verişi yaptığını ve                         cisimler üzerinde pozitif veya negatif                         yük fazlalığı (yük dengesizliği)                         oluştuğunu ifade eder.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
???                  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı                         (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir.        Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu                         nedenle öğrenciler “Elektriklenme                         sürtünme ile oluşur.” kavram yanılgısına                         düşmemelidir.
[!]   Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli                         ortamlarda sonuç vermediğinden kuru                         bir ortam tercih edilmelidir.
[!]                   1.8 Negatif yüklerin elektronlar, pozitif                         yüklerin ise protonlar olduğu 4. Ünite                         olan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”    ünitesinde verilecektir.
[!]                   Elektriklenme konusundaki (+), (-)                         sembolleri matematikteki toplama ve                         çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır
Boşluk Doldurma
Kavramlar Arası İlişki Ağı
A
R
A
L
I
K
4.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.9                  Elektroskopun ne işe yaradığını,                         tasarladığı bir araç üzerinde gösterir.(BSB–18, FTTÇ–5)
1.10               Yüklü cisimlerden toprağa, topraktan      yüklü cisimlere negatif yük akışını                         “topraklama” olarak adlandırır.
1.11               Cisimlerin birbirine dokundurulmadan                         etki ile elektriklenerek zıt yükle                       yüklenebileceğini deneyerek keşfeder.
                        (BSB–8, 9, 30, 31)
1.12                       Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı                         doğa olaylarındaki uygulamaları                         hakkında örnekler vererek tartışır.(FTTÇ–5)
2.    Elektrik devrelerindeki akım, gerilim                        ve direnç ilişkisi ile ilgili olarak                         öğrenciler;
2.1                  Elektrik akımının bir çeşit enerji                         aktarımı olduğunun farkına varır.
2.2                  Elektrik enerjisi kaynaklarının, devreye                         elektrik akımı sağladığını ifade eder.
2.3                  Elektrik devrelerinde akımın oluşması                         için kapalı bir devre olması gerektiğini                         fark eder.
2.4                  Bir elektrik devresindeki akımın                         yönünün üretecin pozitif kutbundan,                         negatif kutbuna doğru kabul edildiğini                         ifade eder ve devre şeması üzerinde                         çizerek gösterir
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   1.10                         Toprağın yani yerkürenin aslında                         çok büyük bir nötr cisim olduğu                       hatırlatılmalıdır.
[!]                   1.11                         Cisimleri etki ile yüklemek için                         topraklama yapılması gerektiği                      vurgulanmalıdır.
[!]                   Öğretmen su tesisatı modelinin sadece                         bir benzetme olduğunu ve eksiklerinin                         bulunduğunu vurgulamalıdır
[!]                   Öğrencilere, konunun tarihsel gelişimi                         ile ilgili bir okuma metni verilerek                         akımın yönünün negatif yüklerin akış                 yönünün tersi olarak kabul edildiği                         verilmelidir.
[!]                   2.1. Öğrencilere, bir devrede elektrik           enerjisi kaynağı nedeniyle yüklerin                         kinetik enerjilerini birbirlerine                         aktarmaları sonucu elektrik akımının                         oluştuğu, yüklerin kapalı devre boyunca        iletkenin bir ucundan diğer ucuna                         gitmediği vurgulanmalıdır.
Boşluk Doldurma
Grafik Çizme
È  Afetten Korunma ve Güvenli          Yaşam
                        (1.12–9 )ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR               
3.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK     
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
O
C
A
K
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.5                  Ampermetrenin devreye nasıl                         bağlanacağını devreyi kurarak gösterir                         (BSB–17, 18)
2.6                  Basit elektrik devrelerindeki elektrik                         akımını ölçmek için ampermetre kullanır ve akım biriminin amper olarak adlandırıldığını ifade eder.                         (BSB–17)
2.7                  Gerilimi, bir iletkenin iki ucu arasında                         akım oluşmasına neden olabilecek                         enerji farkının bir göstergesi olarak ifade eder.
2.8                  Voltmetrenin devreye nasıl bağlanacağını devreyi kurarak gösterir.(BSB–17, 18)
2.9                  Pillerin, akülerin vb. elektrik enerjisi                         kaynaklarının kutupları arasındaki                         gerilimi, voltmetre kullanarak ölçer ve gerilim biriminin volt olarak adlandırıldığını ifade eder. (BSB–17)
2.10               Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım               arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder.
                        (BSB–8, 9, 30, 31)
2.11Bir devre elemanının uçları arasındaki                         gerilimin, üzerinden geçen akıma                         oranının devre elemanının direnci                         olarak adlandırıldığını ifade eder.
2.12               Volt/Amper değerini, direnç birimi                         Ohm’un eş değeri olarak ifade eder.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   2.6–2.8 Voltmetrenin iki uç arasındaki     gerilimi, ampermetrenin ise iletkenin                         üzerinden geçen akımı ölçtüğünden                         farklı bağlandığı vurgulanmalıdır.
[!]                   Şehir geriliminin ölçümünün tehlikeli          olacağı vurgulanmalıdır.
Boşluk Doldurma
O
C
A
K
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T

3.                    Ampullerin (dirençlerin) bağlanma                         şekilleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1                  Ampullerin seri ve paralel bağlandığı                         durumları devre kurarak gösterir.
                        (BSB 17)
3.2                  Ampullerin seri ve paralel bağlanması                         durumunda devredeki farklılıkları                         deneyerek keşfeder.
                        (BSB–8,9,30,31)
3.3                  Seri ve paralel bağlı ampullerden                         oluşan bir devrenin şemasını çizer.
3.4                  Ampullerin paralel bağlanmasından                         oluşan devrelerin avantajlarını ve                         dezavantajlarını fark eder.
3.5                  Seri bağlı devre elemanlarının hepsinin                         üzerinden aynı akımın geçtiğini fark                         eder.
3.6                  Paralel bağlı devre elemanlarının                         üzerinden geçen akımların toplamının,                         ana koldan geçen akıma eşit olduğunu                         fark eder.
3.7                  Ampullerin seri-paralel bağlandığı                         durumlardaki parlaklığın farklılığının                         sebebini direnç ile ilişkilendirir.
3.8                  Devrede direnci küçük olan koldan                         yüksek; direnci büyük olan koldan daha                         düşük akımın geçeceğinin farkına varır
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   3.1 Etkinlikler ampuller yerine direnç                         (reosta vb.), pil yerine güç kaynağı                         kullanılarak yapılabilir.
)*               3.2 Pillerin paralel bağlanması konusuna     bu düzeyde girilmeyecektir.
[!] 3.6 Voltmetrenin iki ucu arasındaki gerilimi, ampermetrenin ise iletkenin üzerinden geçen akımı ölçtüğünden farklı bağlandığı vurgulanmalıdır.
)*               3.7 Seri bağlanan dirençlerin eş değer              direncinin arttığı, paralel bağlı                         dirençlerde ise azaldığı, formüllere                         girilmeden verilecektir.
Boşluk Doldurma
I.DÖNEM
III.YAZILI
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
4.ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
O
C
A
K
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.                    Element ve elementlerin sembolleri                         ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1                  Model üzerinde, bir elementin bütün            atomlarının aynı olduğunu fark eder.
                        (BSB- 28)
1.2                  Model ve şekilleri kullanarak farklı                         elementlerin atomlarının farklı                         olduğunu sezer.                        (BSB–5,6)
1.3                  Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve                         günlük hayatta karşılaştığı yaygın                         element isimlerini listeler.
1.4                  Elementleri sembollerle göstermenin                         bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark                         eder.(FTTÇ- 4)
1.5                  İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin                         sembolleri verildiğinde isimlerini,                         isimleri verildiğinde sembollerini                         belirtir.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               1.1                         Element kavramının ilk                         tanıtımının, küresel modeller üzerinde ve                    atomların özdeşliği temelinde                         sezdirilmesi amaçlanmıştır. Bu kavramın                         tanımı, fiziksel ve kimyasal olayların                         tanıtımından sonra “kendinden daha                         basit maddelere ayrışmama” esasına          göre verilecektir.
[!]                   1.3                         Demir, bakır, altın, gümüş, çinko,                         kalay, kurşun, cıva, iyot ve krom yaygın                         elementlerin başlıcalarıdır.
[!]                   1.3                         Elementlerin numaralandırılması,                         atom numarası kavramına bir hazırlıktır.
[!]                   1.3                         Yaygın kullanılan elementlerin                         isimlerinden sembollerinin türetilmesine                         örnekler verilir.
[!]                   1.3                         Periyodik cetvel üzerinde ilk 20                         element ve en yaygın 10 element                         gösterilir.
[!]                   1.3                         Burada amaç; elementlerin                         isimleri ile sembolleri arasında ilişki                         kurmaktır. Element özellikleri ve keşfi                         ile ilgili bilgiler asli bilgiler gibi                  düşünülmemelidir.
[!]                   1.4; 1.5 Element sembollerinin bellekte          yerleşimi için bu dönem öğrencilerinin                         yaşı uygundur. “İsim, şehir, bulmaca”                         benzeri oyunlar, bu bağlamda çok                         yararlıdır.
[!]                   1.4; 1.5 Sembol ve formül kavramları     arasındaki fark vurgulanmalıdır.
[!]                   1.4; 1.5 Rusça, Çince, Japonca vb.                         metinlerde element sembollerin aynı                         olduğu metin örnekleriyle gösterilir.                         Farklı alfabeleri kullananların neden                         aynı sembolleri seçtiği irdelenir
Akran Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
Kavram Haritası
Yapılandırılmış Grid
C                    1.1 Atom, molekül, element,                         bileşik, saf madde ve      karışım kavramları 6. sınıfta                         edinilmiş olup bu kazanım,                         bir hatırlatma olarak                  düşünülmelidir.
O
C
A
K
4. H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.                    Atomun yapısı ile ilgili olarak                         öğrenciler;
2.1                  Birbiri ile temas halinde olan atomları                         “bağlı atomlar” şeklinde niteler.
2.2                  Sürtme ile elektriklenme olayına                         dayanarak atomun kendinden daha basit               öğelerden oluştuğu çıkarımını yapar
                        (BSB–8)
2.3                  Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel                         parçacıklarını ve elektronları temsilî                         resimler üzerinde gösterir.
2.4                  Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve                         yük açısından karşılaştırır.
2.5                  Nötr atomlarda, proton ve elektron                         sayıları arasında ilişki kurar.
                        (BSB- 7; TD–1)
2.6                  Aynı elementin atomlarında, proton                         sayısının (atom numarası) hep sabit                         olduğunu, nötron sayısının az da olsa                         değişebileceğini belirtir.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   2.2 Sürtme ile elektriklenmeden                         hareketle atomdan küçük temel                         parçacıklar bulunması gerektiği                         çıkarımına varmak, dolaylı ve                         öğrencinin çok da tanımadığı bir akıl                         yürütme süreci gerektirir. Ayrıca negatif                         yük, pozitif yük, nötral gibi kavramlar da                         7. sınıf “Elektrik” ünitesinde verilmiş          olmakla birlikte, henüz tam                         anlaşılmamış olabilir. Bu konuda sabırlı                         ve ısrarlı olmak esastır.
[!]                   2.3; 2.4                         Proton, elektron ve    nötronun kütlesi verilmeyecektir. Sadece           “Proton ve nötronun kütleleri birbirine                         çok yakındır.”; “Proton ve nötron                         tartılamayacak kadar küçük                         taneciklerdir.”; “Elektron kütlesi, proton                         kütlesinin yaklaşık 1/2000’ i kadardır                         ”ifadeleri yeterlidir.
[!]                   2.4                         Atomun kütlesinin, yaklaşık                         olarak proton ve nötron kütleleri toplamı                         olduğu vurgulanır.
[!]                   2.4; 2.5 Artı yüklü protonların                         çekirdekte yan yana nasıl durabildiği,                         bazı öğrencilerde merak oluşturabilir.                         “Çekirdekteki parçacıklar arasında,                         başka yerde görmediğimiz özel çekim                         kuvvetleri vardır.” doğru ve bu düzey                         için uygun bir açıklama olacaktır.
)*               2.6 “Kütle numarası” kavramı bu                         düzeyde gerekli değildir.
[!]                   2.3; 2.8 Katman kavramı, yörünge                         kavramına tercih edilmelidir.


ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
4.ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
Ş
U
B
A
T
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.7                  Aynı atomda, elektronların çekirdekten   farklı uzaklıklarda olabileceğini belirtir.
2.8                  Çizilmiş atom modelleri üzerinde                         elektron katmanlarını gösterir,                      katmanlardaki elektron sayılarını içten                         dışa doğru sayar.
2.9                  Proton sayısı bilinen hafif atomların      (Z≤20) elektron dizilim modelini çizer.
                        (FTTÇ- 4)
2.10               Atom modellerinin tarihsel gelişimini       kavrar; elektron bulutu modelinin en                         gerçekçi algılama olacağını fark eder.
                        (FTTÇ–3)
2.11               Bilimsel modellerin, gözlenen olguları          açıkladığı sürece ve açıkladığı ölçekte           geçerli olacağını, modellerin gerçeğe          birebir uyma iddiası ve gereği                         olmadığını fark eder.       (FTTÇ- 4)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   2.6–2.9                        Atomun gerçekte üç                   boyutlu olduğu, resim-modellerin                         aslında bir küreyi gösterdiği, ilgi duyan                         çocuklar        için ek bilgi olarak                         verilebilir. Bazı öğrenciler, bu durumda                         katmanların bir çember değil; bir küre                         yüzeyi olacağı çıkarımını yapabilir.                         Eğitici filmler veya internet ortamı                         kullanılarak dinamik (hareketli) atom                         modelleri göstermek, bu bağlamda                         yararlıdır.
[!]                   2.7 -2.9                         Güneş sistemiyle atom              modeli arasında ilişki kurmak, atomun        iki boyutlu olduğunu çağrıştırması                         bakımından iyi bir benzetme değildir.                         Ayrıca öğrencilerde henüz yerleşik bir                         “Güneş sistemi” kavramı olduğu da                         kesin değildir.
)*               2.9 İzotop kavramı ve “Atomun                         özelliklerini belirleyici olan proton                         sayısıdır.” bilgisi bu düzey için erkendir.
[!]                   2.9 Bu seviyede; s, p,d, f orbitallarine                         girilmeyecektir. Elektronlar; 2, 8, 8, 18                         düzeninde katmanlara yerleştirilecektir.
[!]                   2.10; 2.11 Eski atom modellerinin bugün                         terk edilmiş olması, o modelleri                         geliştiren bilim adamlarının iyi                         düşünmediği anlamına gelmez. Doğru    olan, bildiklerinin bugünküne göre çok                 az olmasıdır. Dalton’ un zamanında                         bilinenler hesaba katılınca, o modeli                         geliştirmenin, “Bohr Modeli” nden daha                         basit olmayacağı açıktır. İnsan bilgisinin                         zamanla genişlediği ve derinleştiği,                         bugün geçerli bazı modellerin gelecekte                         terk edilebileceği, ama bugünkü modelin                         günümüzdeki problemleri çözebildiği      sezgi yoluyla da olsa verilmelidir.
[!]                   2.10 Elektron bulutu modeline                         dayandırarak atomla ilgili bu düzeyde                         verilebilir fazla bir olgu yoktur. Ancak                         gerçeğe daha yakın olduğu düşünülen bir                         modelin varlığının bilinmesi yararlıdır
Akran Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
Kavram Haritası
Yapılandırılmış Grid
Ş
U
B
A
T
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.                    Katman – elektron dizilimi ile                         kimyasal özellikleri ilişkilendirmek                         bakımından öğrenciler;
3.1                  Dış katmanında 8 elektron bulunduran                         atomların elektron alıp-vermeye yatkın             olmadığını (kararlı olduğunu) belirtir.
3.2                  Elektron almaya veya vermeye yatkın             atomları belirler.
3.3                  Bir atomun, katman-elektron                         diziliminden çıkarak kaç elektron                         vereceğini veya alacağını tahmin eder.
                        (BSB- 9)
3.4                  Atomların elektron verdiğinde pozitif            (+), elektron aldığında ise negatif (-)                         yük ile yüklendiği çıkarımını yapar.
3.5                  Yüklü atomları “iyon” olarak                         adlandırır.
3.6                  Pozitif yüklü iyonları “katyon”, negatif           yüklü iyonları ise “anyon” olarak             adlandırır.
3.7                  Çok atomlu yaygın iyonların ad ve                         formüllerini bilir.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               3.1–3.6                         Oktet, dublet, iyon, anyon ve katyon kavramları birbiri ile ilişkili                         olarak verilecektir.
[!]                   3.1                  Her atomun dış katmanını neden                         8’e tamamlamak istediği sorusunu                         burada ele almak gerekmez. Ancak                         atomların elektron dizilimlerini soy                         gazlara benzetme eğiliminden   bahsedilebilir.  “Oktet kuralı” aslında bir kural değil,              istisnası var olan bir                   düzenliliktir. Bu seviyede istisnalardan       söz etmek gereksizdir.
)*               3.7                  Çok atomlu iyonlardan karbonat,                         nitrat, sülfat, fosfat, hidroksit ve                         amonyum iyonları tanıtılacak, diğer                         iyonlardan söz edilmeyecektir.
Akran Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
Kavram Haritası
Yapılandırılmış Grid
Ş
U
B
A
T
4.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T

4.                    Kimyasal bağ ile ilgili olarak                         öğrenciler;
4.1                  Atomlar arası yakınlık ile kimyasal bağ                 kavramını ilişkilendirir.
4.2                  İyonlar arası çekme/itme kuvvetlerini                         tahmin eder, çekim kuvvetlerini “iyonik           bağ” olarak adlandırır.
4.3                  Elektron ortaklaşma yolu ile yapılan           bağı “kovalent bağ” olarak adlandırır.
4.4                  Asal gazların neden bağ yapmadığını                         açıklar.
4.5                  Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H2,     O2, N2 moleküllerinin modelini çizer.
4.6                  Molekül yapılı katı element kristal                         modeli veya modelin resmi üzerinde                         molekülü ve atomu gösterir.
                        (BSB–28)
4.7                  Kovalent bağlar ile moleküller arasında        ilişki kurar.
                        (TD–1)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   4.1 Kimyasal bağ kavramının                     ilişkilendirilebileceği görsel öğe,    “birbirine yakın duran atomlar” dır. İki                         atom, teğet veya kısmen iç içe çizilmiş          ise arada bir bağ olacağı fikri hem basit               oluşu hem de gerçeği yansıtması                         bakımından uygundur.
[!]                   4.2; 4.3 Elektron alış-verişinin hangi                         hâllerde ve hangi yönde olacağı                         tartışılırken oktet ve dublet kurallarına          sık sık gönderme yapmak yararlıdır.
[!]                   4.2 Ünitenin bu bölümünde sadece                         iyonik bağ tanıtılacak, iyonik bileşikler                         “Bileşikler ve Formülleri” başlığı altında                         incelenirken burada verilenler                         pekiştirilecektir.
)*               4.3 Kovalent bağların polarlık                         sınıflandırması ve koordinasyon bağları                         burada verilmeyecektir
[!]                   4.4                         Kovalent bağ,  bir çift elektron ile                    iki ayrı atom çekirdeği arasındaki çekim             olarak da sunulabilir. Fakat bu düzeyde,                         elektron ortaklaşma kavramı daha kolay                        anlaşılır.
)*               4.6 Kovalent bağların polarlık                         sınıflandırması ve koordinasyon bağları                         burada verilmeyecektir.
Akran Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
Kavram Haritası
Yapılandırılmış Grid


ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
4.ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
M
A
R
T
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
5.                    Öğrenciler, bileşikler ve formülleri                         ile ilgili olarak;
5.1                  Farklı atomların bir araya gelerek yeni               maddeler oluşturabileceğini fark eder.
                        (BSB- 5)
5.2                  Her bileşikte en az iki element                         bulunduğunu fark eder.
5.3                  Molekül yapılı bileşiklerin model veya               resmi üzerinde atomları ve molekülleri                         gösterir.(BSB–28)
5.4                  Moleküllerde; her elementin atom                         sayısının, örgü yapılarda; elementlerin                         atom sayılarının oranını belirler.
5.5                  Günlük hayatta sıkça karşılaştığı basit              iyonik ve bazı kovalent bileşiklerin                         formüllerini yazar.             (FTTÇ- 4)
5.6                  Element ve bileşiklerin hangilerinin                         moleküllerden oluştuğuna örnekler                         verir.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!] 5.1–5.4    Laboratuar ortamında,    demir ve kükürt elementlerinden                         hareketle bir bileşik elde etmek, öğrenciler için güzel bir deneyim olabilir. Ancak bu deneyi kendisi yapsa bile öğrenci, bileşik ve element                         kavramları ile ilgili kalıcı bir sezgi edinememektedir. Modeller, kavramsal sezgiler için daha uygun görsel malzemeler olarak düşünülmüştür.
[!] 5.4 Molekül modelleri ile çalışılırken, her atomu farklı renklerde ve/veya farklı boylarda seçmek ve küreler üzerine element sembollerini okunabilir şekilde yazmak faydalıdır.
[!] 5.5 NaCl, CaO gibi basit iyonik ve        H2O, CO2, SO2, NH3, C6H12O6 gibi                         kovalent bileşiklerin formülleri üzerinde durulur.
[!] 5.6 “Elementler atomlardan, bileşikler moleküllerden oluşmuştur.” genellemesinden kaçınılmalıdır. Çünkü bu kuralın geçerli olduğu durumlar kadar istisnaları da vardır.
)* Polimerler, proteinler, karbonhidratlar gibi çok büyük moleküllere bu düzeyde girilmeyecektir.
Akran Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
M
A
R
T

2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T

6.                    Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1                  Karışımlarda birden çok element veya                         bileşik bulunduğunu fark eder.
                        (BSB- 2, 4)
6.2                  Heterojen karışım (adi karışım) ile                         homojen karışım (çözelti) arasındaki                         farkı açıklar
6.3                  Katı, sıvı ve gaz maddelerin sıvılardaki                         çözeltilerine örnekler verir.
6.4                  Çözeltilerde, çözücü molekülleri ile                         çözünen maddenin iyon veya                         molekülleri arasındaki etkileşimlerini                         açıklar.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)*               6.1 Kolloid, emülsiyon, süspansiyon,                         dispersiyon kavramlarına                         girilmeyecektir.
[!]                   6.4 Kimi öğrenciler, NaCl’ deki iyonik                         bağın su tarafından nasıl koparıldığını                         sorgulayabilir. Böyle durumlarda, iyonik                         çekim kuvvetlerinin ortam değişince                       zayıflayabileceği ve özellikle su                         ortamında çok zayıfladığı gerçeği,                         verilebilir en basit açıklamadır.
[!]                   6.4 Su ve alkol gibi sıvıların karışımlarının da bir çözelti olduğu                         özellikle vurgulanmalıdır. Böyle                         çözeltilerde, miktarı çok olan sıvıya                         çözücü, miktarı az olana çözünen demek            uygundur. Ancak., sulu homojen                         karışımlarda, miktarı az bile olsa , suyu                         “çözücü” kabul etmek yanlış olmaz.
)*               6.4 Çözünme olayının molekül-iyon                         temelinde açıklanırken, hidratasyon,                         solvatasyon, dissosiyasyon, assosiyasyon                         gibi terimlere ve bağ oluşumuna                         girilmeyecektir.
Akran Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
M
A
R
T
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
6.5                  Sıcaklık yükseldikçe çözünmenin                         hızlandığını fark eder.
6.6                  Çözünenin tane boyutu küçüldükçe                         çözünme hızının artacağını keşfeder.
6.7                  Çözeltileri derişik ve seyreltik şeklinde                         sınıflandırır.
                        (BSB–5, 7)
6.8                  Çözeltilerin nasıl seyreltileceğini                         ve/veya deriştirileceğini deneyle                         gösterir.
                        (BSB–15, 16, 17, 18; TD–3)
6.9                  Bazı çözeltilerin elektrik enerjisini                         ilettiğini deneyle gösterir; elektrolit                         olan ve elektrolit olmayan maddeler                         arasındaki farkı açıklar.
                        (BSB- 2, 5, 7)
6.10               Yağmur ve yüzey sularının kısmen                         iletken olmasının sebebini ve                         doğurabileceği tehlikeleri açıklar.
                        (FTTÇ- 26, 28, 29)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!] 6.7 Derişimin sayısal ifadesi burada kapsam dışıdır.
[!] Derişik ve seyreltik kavramlarının                         göreceli anlamlar taşıdığı, aynı çözeltinin, ikinci çözeltiye göre seyreltik, üçüncü çözeltiye göre de derişik olabileceği vurgulanır.
[!] 6.7 Piyasadaki tüketim mallarının      etiketleri üzerinde, derişik yerine                         konsantre terimi kullanılmaktadır. Öğrenciye bu terim tanıtılacak, fakat derişik sözcüğü tercih edilecektir.
)*6.9 Kullanılan güç kaynağının ve                         ampulün tipine ve daldırılmış elektrotlar arasındaki mesafeye bağlı olarak, saf su ve şeker çözeltisiyle yapılan deneylerde ampul, çok sönük de olsa yanabilir. Böyle durumlarda, suyun ve şeker çözeltisini “kötü iletken” tuz çözeltisini de “iyi iletken” şeklinde nitelemek, saf suda az da olsa iyonlar bulunduğu konusuna girmemek uygundur.
)* 6.9 Burada esas olan, bazı maddelerin suda iyonlaştığı, bazılarının da molekül halinde çözündüğü fikridir. Elektrolit kavramının çağrıştıracağı elektroliz ve zayıf elektrolit, kuvvetli elektrolit gibi kavramlar bu ünitenin tamamen dışında düşünülmelidir.
)* 6.9 HCl, H2SO4 gibi aslında molekül yapılı bazı maddelerin de suda tamamen iyonlaşabileceği göz önüne alınarak “Molekül yapılı maddeler suda iyonlaşmaz.” şeklinde bir genellemeye gitmemek gerekir.
[!] 6.10 Yüzey sularının iyonik maddeler çözmüş olabileceği fikrinin yerleşmesi için, toprağın oluşumu ve yapısı hakkında özet bir bilgi gereklidir.
Akran Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
II.DÖNEM
I.YAZILI
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
5.ÜNİTE: IŞIK     
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
M
A
R
T
4.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.Işığın soğurulması ile ilgili olarak             öğrenciler;
1.1Işığın madde ile etkileşimi sonucunda soğurulabileceğini fark eder.
1.2Işıkla etkileşen maddelerin ısındığını gözlemler.
1.3Yaptığı gözlemlere dayanarak maddelerin ışığı soğurduğu çıkarımını yapar.(BSB–8)
1.4Koyu renkli cisimlerin ışığı, açık renkli cisimlere göre daha çok soğurduğunu keşfeder.(BSB–2, 6)
1.5Teknolojik tasarım döngüsünü kullanarak ışığı soğuran maddelerin                         ısınmasıyla ilgili projeler üretir.(FTTÇ–9)
1.6Işığın bir enerji türü olduğunu ifade eder.(TD–3)
1.7Işık enerjisinin başka bir enerjiye                      dönüşebileceğini ifade eder.(TD–1, 2)
1.8Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnekler verir.
(FTTÇ- 28)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
Açık Uçlu Sorular
Çoktan Seçmeli Sorular
Kavram Haritası
Performans Ödevi
Bulmaca
5N–1K Çalışması
Proje Ödevi
C                    5. sınıfın “Işık ve Ses”                         ünitesinde ışığın yayılması                         ve ışığın maddeyle                        karşılaşması ile ilgili            öğrenilenler                  hatırlatılmalıdır.
C                    1.1–1.5 Işığı soğuran                         maddelerin ısınması, 5.sınıf                         “Madde ve Değişim”       öğrenme alanı “Maddenin                         Değişimi ve Tanınması”                        ünitesindeki “ısı- sıcaklık”                         konusu ile             ilişkilendirilmelidir.ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
5.ÜNİTE: IŞIK     
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
N
İ
S
A
N
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.Cisimlerin renkli görünmesiyle ilgili olarak öğrenciler;
2.1Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini fark eder.(BSB–1)
2.2İnsan gözünün fark edemeyeceği                         ışınların da olduğunu ifade eder.
2.3Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli     görünmelerini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla açıklar.(BSB–8)
2.4Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli              ışıklarda neden farklı renklerde                         göründüklerini açıklar.(BSB–25)
2.5Gökyüzünün renkli görünmesini ışığın                         atmosferde soğurulması ve saçılması ile                         açıklar.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
??? 2.1 Bazı öğrenciler ışığın tüm renkleri birleştirildiğinde siyah renk elde edileceğini düşünebilir.
)* 2.2 Renk-dalga boyu ilişkisi, ışığın dalga karakteri bu ünitenin kapsamı dışındadır. Işınların dalga boylarından söz edilmeyecektir.
[!] 2.2 5. sınıfın “Işık ve Ses” ünitesinde ışın kavramı, ışığın izlediği yolu çizimle göstermede kullanılan geometrik şeklin adı, burada ise ışık türü olarak kullanılmıştır.
[!] 2.2 Dalga boyu kavramına girilmeden, mor ötesi ışık, kızıl ötesi ışık, X-ışını gibi ışın türlerinin bilim ve teknolojideki kullanım alanlarından söz edilmelidir.
??? 2.5 Bazı öğrenciler gökyüzünün mavi görünmesinin, denizlerin mavi olmasından kaynaklandığını düşünebilir.
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Ödevi
Bulmaca
5N–1K Çalışması
N
İ
S
A
N
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.                    Işığın saydam bir ortamdan başka                         bir saydam ortama geçmesi ile ilgili                         olarak öğrenciler;
3.1Işığın belirli bir yayılma hızının olduğunu ifade eder.
3.2Işığın hızının saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken değiştiğini ifade eder.
3.3Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirdiğini keşfeder.(BSB–2, 11,17, 23, 26)
3.4Işık demetlerinin az kırıcı (az yoğun) saydam bir ortamdan çok kırıcı (çok yoğun) saydam bir ortama geçerken normale yaklaştığı, çok kırıcı (çok                         yoğun) saydam bir ortamdan az kırıcı (az yoğun) saydam bir ortama geçerken ise normalden uzaklaştığı sonucunu çıkarır.(BSB–31)
3.5Işığın hem kırıldığı hem de yansıdığı durumlara örnekler verir.(BSB–2; TD–1)
3.6Çeşitli ortamlarda kırılma olayını            açıklamak için basit ışın diyagramları çizer.(BSB–28)
3.7İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık demetlerini gözlemleyerek ortamların yoğunluklarını karşılaştırır.(BSB–6, 8)
3.8Işığın her zaman çok kırıcı (çok yoğun) ortamdan az kırıcı (az yoğun) ortama geçemediğini deneyerek keşfeder.(BSB–8, 9,30,31)
3.9Işığın kırılmasıyla açıklanabilecek                         olaylara örnekler verir.
(BSB–2; TD–1)
3.10Işığın prizmada kırılarak renklere         ayrılabileceğini keşfeder.
(BSB–2, 17, 25)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
??? 3.1 Bazı öğrenciler ışığın hızının asla değişmeyeceğini düşünebilir.
[!] Öğrenciler oyuncak lazerin kesinlikle göze tutulmaması konusunda                         uyarılmalıdır.
[!] 3.2Yüzeyin Normalinin; ortam değiştiren ışınların gelme ve kırılma açılarını ölçmede referans alınan, ortamları ayıran, sınıra dik, sanal bir doğru parçası olduğu belirtilmeli ve çiziminde öğrencilere yardım edilmelidir.
)* 3.4 “ Snell Yasası” verilmeyecektir.
[!] 3.8 Sınır açısından bağıntı verilmeden söz edilmelidir.
[!]3.8 Genellikle yoğun maddelerin daha kırıcı oldukları belirtilir.
[!]3.9 Tam yansıma olayı ve fiber optik kabloların çalışma prensibinden söz edilebilir.
[!] 3.10 Renk tayfında yediden çok daha fazla renk vardır.
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Ödevi
Bulmaca
5N–1K Çalışması
N
İ
S
A
N
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
4.                    Merceklerle ilgili olarak öğrenciler;
4.1                  Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde                         nasıl kırıldığını keşfeder.
                        (BSB–2, 11, 17)
4.2                  Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın                         kenarlı merceklerin odak noktalarını                         bulur.
                        (BSB–1)
4.3                  Merceklerin kullanım alanlarına                         örnekler verir.
                        (BSB–1; TD–2)
4.4                  Ormanlık alanlara bırakılan cam                         atıkların güneşli havalarda yangın riski                    oluşturabileceğini fark eder.
                        (FTTÇ–22, 23, 26, 27, 29, 33; TD–5)
4.5                  Mercekler kullanarak gözlem araçları                         tasarlar.
                        (BSB–1, 3, 11, 17; FTTÇ–8, 9, 17)
4.6                  Işığın yansıması ve kırılması olaylarının     benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır.
                        (BSB–1, 5)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   4.1                         İnce ve kalın kenarlı merceklerin                         çeşitli şekiller olabileceği                     vurgulanmalıdır.
)*               4.1                         İnce ve kalın kenarlı merceklerde,                         cismin bulunduğu çeşitli uzaklıklar için                         görüntünün bulunacağı yer ve büyüklüğü    ile ilgili bağıntılar verilmeyecektir.
)*               4.1;4.5                        Görüntü çizimleri ve    merceklerle ilgili geometrik optik                         konuları üst sınıflarda ele alınacaktır.
[!]                   4.5                         Öğrenciler; çıplak gözle,                         merceklerle veya mercek sistemleriyle                         kesinlikle Güneş’e bakmamaları                         konusunda uyarılmalıdır.
Açık Uçlu Sorular
Çoktan Seçmeli Sorular
Kavram Haritası
Performans Ödevi
Bulmaca
5N–1K Çalışması
C                     4.3 7. sınıf “Canlılar ve   Hayat” öğrenme alanı,                “Vücudumuzdaki                         Sistemler” ünitesinin gözün                         yapısı konusu ile                        ilişkilendirilir.
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
6.ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE               
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
N
İ
S
A
N
4.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
1.                    Organizmaların yaşadıkları alanlar               ve bu alanlara insan etkisi ile ilgili                 olarak öğrenciler;
1.1                  Tür, habitat, popülasyon ve ekosistem                         kavramlarını örneklerle açıklar.
1.2                  Bir ekosistemdeki canlı organizmaların                         birbirleriyle ve cansız faktörlerle                         ilişkilerini açıklar.
1.3                  Farklı ekosistemlerde bulunabilecek                         canlılar hakkında tahminler yapar.
                        (BSB – 9)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   1.2 Canlıların birbiri ile ilişkilerinde                         besin zincirleri ve besin ağları verilir.
 [!]                  1.3 Göl, deniz, orman vb. ekosistemler                         verilir.
 [!]                  İlköğretim 4 ve 5. sınıfta kullanılan “                         yaşam alanı” yerine “habitat” kavramı                         kullanılacaktır
II.DÖNEM
II.YAZILI
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavramlar Arası İlişkileri Bulma
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
Yapılandırılmış Grid
C                    Besin ağlarındaki enerji                         akışı ve ekosistemde madde                         döngüleri 8. sınıfta            verilecektir.


ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
6.ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE               
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
M
A
Y
I
S
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.4                  Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim                         özellikleri açısından karşılaştırır.                        (BSB – 5, 6).
1.5Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgular.
1.6Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
(BSB -25; FTTÇ – 22, 23, 26)
1.7Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl korunabileceğine ilişkin öneriler sunar.
(BSB–32; FTTÇ – 21, 22, 23, 24, 27)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   Ülkemizin biyolojik çeşitliliği ile ilgili                         okuma metni verilebilir.
Açık Uçlu Sorular
Okuma Metni
M
A
Y
I
S
2.
H
A
F
T
A
1.8Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara                         sevgiyle davranır.(FTTÇ – 27,  TD- 5)
1.9Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre              sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi toplar, sunar ve sonuçlarını tartışır.
(BSB 25, 32; FTTÇ – 18, 20, 21, 26,           27, 29)
1.10Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl etkileyebileceğine ilişkin                         çıkarımlarda bulunur.
(BSB, 8; FTTÇ – 18, 20, 21, 28).
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   1.9                         Ülkemiz çevre sorunlarına örnek                         olarak orman tahribatı, hava, su ve                    toprak kirliliği,  heyelan, sel vb.                         verilebilir.
[!]                   1.9; 1.10 Biyolojik silahlar konusu ile                    ilgili okuma metni verilebilir.
[!]                   1.9                         Erozyon ve deprem konusu                         ‘Dünya ve Evren’ ünitesinde                         verilecektir.
[!]                   1.9-1.11 Dünyadaki çevre problemleri   için ozon tabakasının delinmesi, sera                etkisi, deniz kirliliği, nükleer kirlilik                         (Çernobil örneği) vb. verilebilir.
Problem Çözme
Altı Şapka
Okuma Metni
Açık Uçlu Sorular
` 1.9 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” “Konuşma” ve  “Yazma”  temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.
` 1.9, 1.10 ve 1.11 kazanımları, Sosyal Bilgiler dersi “Küresel ağlantılar” öğrenme alanı, “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesi kazanım 2 ve 3 ile ilişkilendirilir.
ÈAfetten Korunma ve  Güvenli Yaşam (1.6, 1.7,19,1.10,1.11– 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12,13,14,15, 16 )
È İnsan Hakları ve Vatandaşlık   ( 1.10, 1.11,  1.12 – 18 )
M
A
Y
I
S
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.11               Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre                         sorunlarına yönelik iş birliğine dayalı                         çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.
                        (FTTÇ – 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; TD       – 4)
1.12               Atatürk’ ün çevre sevgisi ile ilgili                         uygulamalarına örnekler verir.
                        (FTTÇ – 23, 27; TD – 4)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                   1.9; 1.10 Biyolojik silahlar konusu ile                    ilgili okuma metni verilebilir.
[!]                   1.9 – 1.11 Dünyadaki çevre problemleri   için ozon tabakasının delinmesi, sera                etkisi, deniz kirliliği, nükleer kirlilik                         (Çernobil örneği) vb. verilebilir.
Problem Çözme
Balık Kılçığı
Açık Uçlu Sorular
ÈAfetten Korunma ve  Güvenli Yaşam (1.6, 1.7,19, 1.10,1.11– 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12,13,14,15, 16 )
È İnsan Hakları veVatandaşlık
( 1.10, 1.11,  1.12 – 18 )
 [!]1.12 Atatürk’ün çevreyle ilgili yaptığı uygulamalar Örneğin, Atatürk Orman Çiftliği, Ankara çayı projesi gibi) araştırma ödevi olarak verilir.
[!]  Atatürkçülük ile ilgili konular.(1.12–2)
È Kariyer Bilinci Geliştirme: Biyolog, zoolog, botanikçi, çevre mühendisi ve veterinerlik verilebilir.
ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
7.ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
M
A
Y
I
S
4.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
1.                    Uzayda bulunan gök cisimleri ile                         ilgili olarak öğrenciler;
1.1                  Gök cisimlerini çıplak gözle gözleyerek                         özelliklerini belirler.
                        (BSB–1, 2, 4, 5, 6, 7)
1.2                  Uzayda, çıplak gözle                 gözleyebildiğimizden çok daha fazla                     gök cismi olduğunu fark eder.
                        (BSB–8, 25; FTTÇ–1, 3, 16)
1.3                  Bilinen takımyıldızlara örnekler verir.
1.4        Kuyruklu yıldızlara örnekler verir.
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!] 1.1 Gökyüzü gözlemleri dışarıda                         yapılacaksa, bu gözlemin mümkünse                         şehir ışıklarından uzakta, bir büyüğün eşliğinde, hava şartlarına uygun kıyafetlerle, en az 20 dakikalık bir sürede yapılması gerektiği belirtilir.
)* 1.2 Uzayda bulunan gök cisimleri ile ilgili olarak nicel ayrıntılara (çap değeri, ortalama sıcaklık vb.) girilmeyecektir.
[!] 1.2 Gezegenlerin ışık kaynağı olmadığı, yıldızların bir ömrü olduğu; ömrü tükenmemiş yıldızların belirli yaşlarda ısı ve ışık yaydıkları belirtilir.
??? 1.3; 1.4 “Yıldız” denince akla genelde bayrağımızda yer alan şekil gelmektedir. Oysa yıldızların genelde küresel şekilde olduğu belirtilir.
[!] 1.3 Takımyıldızı oluşturan yıldızların, ortak özellik veya ilişkileri nedeniyle değil; Dünya’dan bakıldığında birlikte sergiledikleri görünüm nedeniyle ortak bir adla anıldığı belirtilir.
[!]  Kutup Yıldızı’nın geceleyin yön                         bulmakta kullanıldığı ve bulunduğu yönün kuzeyi gösterdiği belirtilir.
[!] 1.4 Kuyruklu Yıldızlar, yıldız adıyla adlandırılmakla birlikte yıldızlardan   farklıdır.
Açık Uçlu Sorular
II.DÖNEM
III.YAZILI
M
A
Y
I
S
5.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
1.5Gözlem yaparken, yıldızlarla       gezegenleri birbirinden ayırt eder.(BSB–1, 2, 4–7)
1.6Güneş’in de bir yıldız olduğunu ifade eder.(BSB–2)
1.7Yıldızlar arasındaki çok uzak               mesafelerin “ışık yılı” adı verilen bir                         uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.
1.8Meteor ile gök taşı arasındaki farkı                         açıklar.
2.Güneş sistemi ve uzayla ilgili olarak öğrenciler;
2.1Güneş sistemindeki gezegenleri    Güneş’e yakınlıklarına göre sıralar.                        (BSB–4)
2.2Güneş sistemindeki gezegenlerin                         Güneş’e olan uzaklıklarının “astronomi birimi” (AB) adı verilen bir uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.
2.3.Güneş sistemindeki gezegenlerin belirli yörüngelerde hareket ettiklerini kavrar.
2.4.Güneş sistemindeki gezegenleri,   belirgin özelliklerine (birbirlerine göre büyüklükleri, doğal uydu sayıları, etraflarında halka olup olmaması) göre karşılaştırır.(BSB–4, 5)
2.5Güneş sistemini temsil eden bir model oluşturur ve sunar.
(BSB–28, 30, 32; FTTÇ–4, 8)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
)* 1.6 Güneş’in tabakalarının özellikleri, sıcaklık değeri, çapı vb. ayrıntılara girilmez.
??? 1.7 Işık yılı’nın bir zaman birimi                         olmadığı; “ışığın bir yılda aldığı yol” olarak ifade edilen bir uzaklık ölçüsü birimi olduğu belirtilir.
[!] 1.8 Gök taşları, gezegenlerin arasında hareket eden ve tümüyle gaz durumuna geçmeden, atmosfere girerek yeryüzüne     ulaşabilen meteorlardır. Ayrıca akan                         yıldız adı verilen doğa olayına, halk arasında yıldız kayması denildiği ve   buna da atmosfere yüksek hızla girip                yanan bir meteorun sebep olabileceği belirtilir
[!]1.8Meteorlar, düştükleri yerlerde ciddî hasarlara yol açabilir, çukurlar oluşturabilir. Oluşan çukurlara meteor çukuru denir; ancak Dünya yüzeyi                         üzerindeki bir çukurdan söz ediliyorsa buna gök taşı çukuru adı verilir.
[!] 2.1.–2.5. Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union; IAU), 24 Ağustos 2006 tarihinde Prag'da yaptığı toplantıda Plüton'u gezegen sınıfından çıkararak "Cüce Gezegen" sınıfına dahil etmiştir. İlgili kazanımlar    bu değişim doğrultusunda işlenmelidir.
[!] 2.2 Bir astronomi biriminin (AB) Güneş ile Dünya arasındaki uzaklığa eşit olduğu belirtilir.
)* 2.4 Güneş sistemindeki gezegenler, birbirlerine göre nitel özellikleriyle (göreli boyut, etrafında halka olup olmaması, uydu sayısı, yüzey şekilleri) ele alınır; nicel ayrıntılara (çapının büyüklüğü, yoğunluğu vb.) girilmez.
[!] 2.6 Gel-Git Olayı’nın, Ay ile Dünya                         arasındaki hareket ilişkisinden                         kaynaklanan doğa olayı olduğu bir                         okuma metniyle verilir.
Boşlukları Tamamlama
Eşleştirme
Açık Uçlu Sorular
Karşılaştırma
C 1.6 Güneş ile ilgili olarak 5. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.
C 2.5 Ay ile ilgili olarak 5. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.
` 2.5 ve 2.6 kazanımları, Türkçe dersi “Konuşma”  temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
7.ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
H
A
Z
İ
R
A
N
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.6                Ay’ın, Dünya’nın uydusu olduğunu                         gösteren bir model oluşturur ve sunar.
                        (BSB–28, 30, 32; FTTÇ–4, 8)
2.7                Gök adalara örnekler vererek                         özelliklerini kavrar.
                        (BSB–5)
2.8                Dünya dışındaki evren parçasını “uzay”                         olarak tanımlar ve Dünya’mızın                         uzaydaki yerini belirtir.
3.                   Uzay araştırmaları ile ilgili olarak          öğrenciler;
3.1                Eski medeniyetlerin gök biliminde nasıl                         veri topladıkları, kaydettikleri, bunları                         ne amaçla ve nasıl kullandıkları                         hakkında bilgi toplayarak bir görüş           oluşturur ve sunar.
                        (BSB–25, 32; FTTÇ–1, 2, 3, 34, 35)
3.2                Gök bilimcilerin; teleskoplar                         yardımıyla gök cisimlerinin                       hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim            insanları olduklarını belirtir.
                        (FTTÇ–11, 12, 34, 35; TD–2, 3)
3.3                Ünlü Türk gök bilimciler ve çalışmaları                         hakkında örnekler verir.
                        (FTTÇ–15; TD–3)
3.4                      Teleskopların uzay gözlemi yapmadaki                         önemini fark eder.
                        (BSB–3, 17)
3.5                Basit bir teleskop yapmak için                         teknolojik tasarım yapar, model                         oluşturur ve sunar.
                        (BSB–28, 30, 32; FTTÇ–4, 8, 9)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                  2.6 Gel-Git Olayı’nın, Ay ile Dünya         arasındaki hareket ilişkisinden                      kaynaklanan doğa olayı olduğu bir                         okuma metniyle verilir.
[!]                  2.7 Galaksi yerine gök ada terimi                         kullanılır.
[!]                  2.8 Evren kelimesinin; “aradaki                         boşluklarla birlikte gök cisimlerinin                         tümü” anlamında kullanıldığı belirtilir.                     “Dünya’mızın uzaydaki yeri”nden                         kastedilen; bulunduğu gök ada/sistem ve                         Güneş’e yakınlıkta kaçıncı sırada                  bulunduğudur.
[!]                  3.1 “Gök” denilince, içinde gök                        cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk         veya uzay anlaşılır.
[!]                  3.1; 3.2 Astronomi yerine gök bilimi;         astronom yerine gök bilimci terimi                     kullanılabilir.
[!]                  3.2 Ünlü gök bilimcilerin hayat                         hikâyeleri verilebilir.
[!]                  3.4 Gözlem evlerinin; ışık kirliliğinin                         gökyüzü gözlemi yapmadaki olumsuz    etkileri nedeniyle, şehir dışındaki tenha                         yerlerde bulunduğu belirtilir. Olanaklar                         elverdiği ölçüde yakın çevrede bulunan    (varsa) bir gözlem evine gezi düzenlenir
Problem Çözme
Okuma Parçası
Yapılandırılmış Grid
Açık Uçlu Sorular
Hikaye Yazma
`                  3.1 kazanımı, Türkçe dersi                         “Okuma”, “Konuşma” ve                         “Yazma” temel dil becerisi                         ile ilişkilendirilir.
`                  3.3 kazanımı, Sosyal                         Bilgiler dersi “Bilim                         Teknoloji ve Toplum”    öğrenme alanı, “Zaman                         İçinde Bilim” ünitesi                         kazanım 3 ile ilişkilendirilir.
`                  3.2, 3.4, 3.6 kazanımı,                         Sosyal Bilgiler dersi “Bilim                         Teknoloji ve Toplum”    öğrenme alanı, “Zaman                         İçinde Bilim” ünitesi                         kazanım 4 ve5 ile                       ilişkilendirilir
C                   3.4; 3.5 7. sınıf  “Fiziksel                         Olaylar” öğrenme alanı                         “Işık ve Ses” ünitesi       Mercekler konusu ile                      ilişkilendirilir.
C                   3.4 Işık kirliliği ile ilgili                         olarak 4. sınıfta öğrenilenler                         hatırlatılır.
`                  3.5 kazanımı, Türkçe dersi                         “Konuşma”  temel dil   becerisi ile ilişkilendirilir.
H
A
Z
İ
R
A
N
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.6                Teknolojinin uzay araştırmalarına, uzay                araştırmalarının da teknolojiye katkısını    örneklerle açıklar.
                        (FTTÇ–3, 16, 17, 31, 32, 36)
3.7                      Astronotların uzayda pek çok alanda                         (fizik, kimya, biyoloji, tarım, eczacılık, balistik vb.) incelemeler yapan bilim            insanı olduklarını belirtir.
                        (FTTÇ–11, 12, 34, 35; TD–2, 3)
3.8                Ay’a atılan ilk adımın, uzak                         gezegenlere gidebilme ve uzay                       araştırmaları bakımından önemini                         kavrar.
3.9                Evrenin, uçsuz bucaksız olması                         nedeniyle uzay hakkında bilinen                         gerçeklerin sınırlı ve yeni araştırmalarla                         değişebilir olduğunu örneklerle açıklar.
                        (FTTÇ–1, 3)
3.10             Uzay çalışmalarına dayanarak ve hayal                         gücünü kullanarak geleceğe yönelik       tahminler yürütür.
                        (BSB–8, 9; FTTÇ–1, 3, 31)
3.11             Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade            ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası                         sonuçları tahmin eder.
                        (BSB–8; FTTÇ–18, 21, 26, 28, 29, 32)
Kitap setindeki etkinlikler öğretmen klavuz kitabında verilen sırayla yapılır. İhtiyaç halinde ilave etkinlikler düzenlenebilir.
[!]                  3.6 Uzay teknolojisi sayesinde                         geçmişten günümüze kadar geliştirilen                         araçlara örnek olarak uzay mekikleri,                         yapay uydular, uzay istasyonları, özel                        tasarlanmış giysiler vb. örnek verilebilir.
[!]                  3.7 Bazı ülkelerde astronot yerine                        “kozmonot” terimi kullanıldığı belirtilir.
[!]                  3.7 Uzay çalışmalarında görev almış           ünlü astronotlar ile ilgili çeşitli          anekdotlar verilir.
[!]                  3.8 “Ay’a atılan ilk adım” ile ilgili              olarak okuma metni verilir.
Altı Şapka Düşünme Tekniği
Bulmaca
Açık Uçlu Sorular
Doğru Yanlış
Çoktan Seçmeli Sorular
`                  3.9, 3.10 kazanımları,                         Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf                         “Bilim Teknoloji ve                         Toplum” öğrenme alanı,                         “Elektronik Yüzyıl” ünitesi                         kazanım 2 ile ilişkilendirilir                                                                           
Fen ve Teknoloji Öğretmeni          Fen ve Teknoloji Öğretmeni          Fen ve Teknoloji Öğretmeni                                                                                                                                                Uygundur                                                                           
                                                                                                    …………/……../2012
                                                                   
                                                                                                                            ............................                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                             
Okul Müdürü                                                                        

0 yorum: