Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

14 Aralık 2012

PERİYODİK SİSTEM

8.SINIF
DERS 2
ÜNİTE 3: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
KONU: PERİYODİK SİSTEM 
Periyodik Tablo
Elementler benzer özelliklerine göre sınıflandırılırlar.Elementlerin benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan tabloya periyodik cetvel denir. Periyodik cetvelde, elementler artan atom numaralarına göre dizilmiş ve benzer özellikteki elementler alt alta gelmiştir. Periyodik cetvele periyodik tablo ya da periyodik çizelge de denir.  
Periyodik cetveli oluşturan yatay sıralara periyot adı verilir.Yatay sıralarda atom numaraları arttıkça, elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir.  Periyodik cetveldeki düşey sütunlara grup denir.Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler  gösterir.
Periyodik cetvelde 8 tane A ve 8 tane B olmak üzere 16 tane grup vardır. 
Periyodik cetvel 18 sütundan oluşur. B gruplarından üç tanesi birden 8B olarak  isimlendirilir.
Periyodik cetveldeki ilk sütuna 1A grubu denir. Son sütunu ise 8A grubu oluşturur.
1 A grubu elementlerine alkali metaller adı verilir.
Hidrojen 1 A grubunda olduğu hâlde alkali metaller grubuna girmez. 
7 A grubu elementlerine halojenler, 8A grubu elementlerine soy gazlar adı verilir.
Grup ve Periyodun Bulunması
Bir elementin atom numarası biliniyorsa, bu elementin grup ve periyodu bulunabilir.
Örneğin 12Mg elementinin elektronlarının dağılımı şöyledir:
12 N  ) ) )
       2 8 2     2-A grubu
                     3. periyot
Burada; 
En son enerji seviyesindeki elektron sayısı>>>>>>> grup numarasını; 
Enerji seviyelerinin sayısı( yörünge sayısı) >>>>>>> periyot numarasını verir.
Çalışma:
7N Elementinin periyot ve grup numarasını bulunuz.
Değerlik Elektron Sayısı
Nötr bir atomun son enerji düzeyindeki elektron sayısına, değerlik elektron sayısı denir.
Gruplara göre elementlerin değerlik elektron sayıları şöyledir. 
Elementlerin Sınıflandırılması
Elementler, metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere sınıflara ayrılır.


Periyodik Tablo

Periyodik Tablo 

Metallerin Genel Özellikleri
Periyodik çizelgenin sol tarafında bulunurlar.
Parlak ve serttirler.
Şekil verilebilirler, tel veya levha hâline gelebilirler.
Oda sıcaklığında katı hâlde bulunurlar.Civa (Hg) hariç.
Elektriği ve ısıyı iyi iletirler.
Bileşik oluştururken elektron verirler. Elektron verince (+) pozitif yüklü olurlar.
Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.
Ametallerin Genel Özellikleri
Periyodik çizelgenin sağ tarafında bulunurlar.
Mat görünüşlüdürler.
Vurulunca kırılabilirler, şekil verilemezler.
Grafit hariç elektrik ve ısıyı iyi iletmezler.
Oda sıcaklığında brom sıvı, karbon, kükürt ve bor katı, diğerleri gaz hâldedir.
Metallerle yaptıkları bileşiklerde (–) negatif yüklüdürler.
Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.
Yarı Metaller
Periyodik çizelgede metallerle ametalleri ayıran merdiven şeklindeki çizginin sağ ve solunda bulunurlar.
Bazen metal, bazen ametal özellik gösterirler.
Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum ve astatin yarı metallerdir.
Soy Gazlar
Kararlı yapıya sahiptirler. Elektron alma ve verme eğilimleri yoktur.
Başka maddelerle tepkimeye girmezler.
Oda sıcaklığında gaz hâlde bulunurlar.
Periyodik çizelgenin en sağında bulunurlar.
BİLGİ:
Periyodik tablonun ortasında yer alan B Grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Bunların içinde ağır metaller bulunur.
Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe:

Atom numarası artar.
Elektron sayısı artar.
Ametalik özellik artar.
Yukarıdan aşağı inildikçe:
Atom numarası artar.
Elektron sayısı artar.
Atom çapı büyür.

                             
                                                  
SORU ÇÖZELİM:
1- Atom numarası 16 olan bir atom için;
     I-Periyodik tablonun 6A grubundadır.
     II-Sadece kovalent bağlı bileşik oluşturabilir.
     III-Değerlik elektron sayısı 6'dır.
     Yargılarından hangileri doğrudur?
      a)Yalnız I b)Yalnız II c) I-III d) I-II-III
2-
iyon
İyon yükü
Elektron sayısı
K
+2
24
L
-1
19
M
+3
23
N
-2
18 K,L,M,N atomlarından hangileri birbirinin izotopudur?
 A) L ve N         B)  K ve N          C) K ve M         D) M ve N  
   3. ve 4. SORULAR İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLOYU KULLANINIZ

K.N
A.N
N.S
K
23

12
L
23
12

M

11
11

3-Tabloda bazı iyonların yükleri ve elektron sayıları verilmiştir.
Buna göre, hangi iki iyon aynı elementten oluşmuştur? (2002 - ÖO)
A) L ve N              B) K ve L       
C) K ve M              D) M ve N

4-   I. K ve L’nin elektron sayıları aynıdır.
      II. L ve M’nin nötron sayıları aynıdır
     III. K ve M birbirinin izotopudur.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II             B) II, III             C) Yalnız III          D)I, II ve III


0 yorum: