Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

13 Şubat 2013

5.SINIF KURS PLANI (II.DÖNEM)


                    2012-2013  EĞİTİM  VE  ÖĞRETİM YILI  ...................ORTAOKULU
                       FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.SINIF  II.DÖNEM  KURS  PLANI


HAFTA
KONULAR
KAZANIMLAR
YÖNTEM  -TEKNİKLER

1HAFTA
(2DERS)

11-15
ŞUBAT
Yaşamımızda Elektrik                                                       
Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak gösterir.
Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin, devre şeması çizimlerinde kullanıldığını fark eder.
Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin bilimsel iletişim  açısından önemini kavrar.
Çalışan bir elektrik devresi şeması çizer.
Anlatım 
Soru-Cevap
2HAFTA
(2+2)DERS

18ŞUBAT-
1MART
Güneş, Dünya ve Ay’ın şekil ve büyüklükleri
Güneş, Dünya ve Ay’ın şeklini karşılaştırır.
Geçmişte insanların, Dünya, Güneş ve Ay’ın şekliyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürdüklerinin farkına varır
Güneş, Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar
Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görüldükleri çıkarımını yapar
Güneş’in Dünya’ya göre, Ay’dan daha uzak olduğu sonucunu çıkarır
Anlatım 
Soru-Cevap

1HAFTA
(2DERS)

4-8MART

Dünya’nın hareketleri
Dünya’nın kendi etrafında döndüğünü ifade eder.
Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin, bir gün olarak kabul edildiğini ifade eder.
Güneş’in gökyüzünde gün boyunca hareket ediyor gözükmesini, Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hareketiyle açıklar .
Dünya’nın kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolandığını ifade eder.
Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin, bir yıl  olarak kabul edildiğini belirtir
Anlatım 
Soru-Cevap Test1HAFTA
(2DERS)

11-15
MART
Ay’ın hareketleri

Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade eder.
Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünün gözlendiğini açıklar
Ay’ın evrelerini belirli aralıklarla gözlemler ve gözlem sonuçlarını kaydeder özlemlerine dayanarak Ay’ın evrelerinin düzenli olarak tekrar eden bir doğa olayı olduğu sonucunu çıkarır


Anlatım 
Soru-Cevap1HAFTA
(2DERS)
18-22
MART


Canlıların sınıflandırılması
Gözlemleri sonucunda yakın ve uzak çevresinde yaşayan çeşitli canlılara örnekler verir .
  Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak sınıflandırır 
Anlatım 
Soru-Cevap


Bitkilerin sınıflandırılması
   Gözlemleri sonucunda çevresindeki bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını listeler .
   Gözlemleri sonucunda bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırır ve örnekler verir.
Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2DERS)
25-29
MART


Çiçekli bir bitkinin kısımları
Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin kısımlarını gösterir, çizer
 Kök, gövde ve yaprakların bazı görevlerini deney yaparak test eder
  Çiçekli bir bitkinin kısımlarının 
       görevlerini açıklar

Anlatım 
Soru-Cevap

1HAFTA
(2DERS)

 1-5
NİSAN
Hayvanların sınıflandırılması
Gözlemleri sonucunda çevresindeki hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre listeler
 Hayvanları bir omurgaya sahip olup/olmaması açısından omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırır
Omurgalı hayvanları memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olarak sınıflandırır
Omurgalı hayvan sınıflarının genel özelliklerini açıklar.
Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği halde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvanlara örnekler verir.

Anlatım 
Soru-Cevap

1HAFTA
(2DERS)
8-12
NİSAN


Mantarların özellikleri
. Mantar ve çiçekli bir bitkiyi karşılaştırarak farklılıklarını belirtir.
   Gözlemleri sonucunda mantar çeşitlerine örnekler verir


Anlatım 
Soru-Cevap

2HAFTA
(2+2)DERS

15-26
NİSAN


Mikroskobik canlıların özellikleri
 Çevredeki yaşam alanları ve burada yaşayan canlılar
Gözlemleri sonucunda farklı yaşam alanlarında bulunan canlılara örnekler verir
 Çevredeki bir yaşam alanına uyum sağlayabilecek bitki ve hayvanları tahmin eder
 Canlıların  içinde yaşadığı ortama uyum sağladığını fark eder.
. Gözlemlediği bir yaşam alanındaki canlıların beslenmelerindeki benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır

Anlatım 
Soru-Cevap


1HAFTA
(2DERS)
6-10MAYISİnsanın çevreye etkisi
İnsan etkisi ile çevrenin nasıl değiştiğini araştırır
 İnsan etkisi ile nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara örnekler verir
Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır
Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözlerine örnekler verir.

Anlatım 
Soru-Cevap
2 HAFTA

(2+2DERS)
13-24
MAYIS
Işığın yayılmasıyla
      Bir kaynaktan çıkan ışığın, doğrular boyunca yayıldığını fark   eder
Bir kaynaktan çıkan ışığın, bir engelle karşılaşmadığı sürece    her  yönde yayılabileceğini belirtir
. Işığın iki nokta arasında izlediği yolu, ışınlar çizerek gösterir

Anlatım 
Soru-Cevap
 3 HAFTA
(2+2+2)DERS
27MAYIS-
14HAZİRAN

Bütün Konular
Genel Tekrar   

Öğrendiklerini ifade edebilmeAnlatım 
Soru-Cevap
 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ                                          OKUL MÜDÜRÜ

0 yorum: