Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

18 Eylül 2013

2013-2014 ÖĞRETİM YILI 7.SINIF YILLIK PLANI


2013-2014 ÖĞRETİM YILI  ..............................ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 

7.SINIF YILLIK PLANIDIR
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT               
ÜNİTE I: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER                                                                                                                                                          


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK

16-20.2013

4
1.Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).
1.2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.
1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
On bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla oğrencilerden besinler ile enerji
arasında iliski kurmaları istenir. Besin - enerji iliskisi sınıfta tartısılır. Sonra oğrenciler
“sindirim, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, su, mineral ve dis” kelimelerini cumle
icinde kullanırlar. Bu cumleler sınıfta okunur. Oğrenciler sırasıyla sindirimde gorevli
yapı ve organları model, levha ve/veya sema uzerinde gosterir. Oğretmen bu on bilgileri,
varsa kavram yanılgılarını ders islenisinde dikkate alır.
Midedeki Asitlerin Besinlere Etkisi
(1.2; 1.3),(BSB-1, 2, 31).
[!] Kimyasal madde muhafazası ve kullanımına dikkat edilmelidir.
)*1.2, 1.3 Kimyasal ve fiziksel (mekanik) sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.
??? 1.3 Öğrenciler sindirimin sadece midede gerçekleştiğini düşünebilirler.
_ Bosluk Doldurma
_ Tanılayıcı Dallanmıs Ağac
C1.1
5.sınıf  
“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki Besinlerin Sindirimi ve Besin İçerikleri ve Görevleri  konularıyla ilişkilendirilir.


1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.
1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Yediğim Besinlere -eler Oluyor?
 (1.2-1.5).
Sindirim Sistemi Simulasyonu
(1.2-1.6), (BSB-1, 2, 3, 17, 28, 30, 31).

)*1.4 Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin isimleri verilmez.

23-27.09.2013

4
1.6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
1.7. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır
(BSB-25, 27, 32).
2.Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

Oğrenciler on bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla bosaltımda gorevli yapı ve
organları uygun malzemeleri kullanarak kartona cizilmis bos insan modeli uzerine
yerlestirir ve boylece bosaltım sistemi seması/ levhası olusturur (2.1), (BSB-17, 28).
)* 1.6 Villusun sindirimdeki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
[!] 1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz beslenme vb. örnek olarak verilebilir.


`1.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.


30.09/01-04.10.2013
4
2.Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.2. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.

)* 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.
 [!] 2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve 
 karaciğerin görevleri de vurgulanır.
_ Coktan secmeli soru
C2.1 ve 2.2 kazanımları 5.sınıf
 “ Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Zararlı Maddelerin Boşaltımı konusu ile ilişkilendirilir.


2.3. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.
2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir
(FTTÇ-5, 17, 29, 30, 32).

Misafirimiz Var(2.3).
Oğrenciler “Bobreklerim benim icin onemlidir. Cunku, …” ile baslayan bir paragraf
yazarlar. Yazılan paragraflar okunduktan sonra bobrek sağlığının korunması icin
gerekenler listelenir (2.2; 2.3).
 [!] 2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.


` 2.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi 6.sınıf “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi 3.kazanım  ile ilişkilendirilir.HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK

07-11.10.2013
4
3.Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.
3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.

Mesajınız Var
(3.3), (BSB-31).

Refleks (3.4).

Kim Daha Hızlı?(3.4),
(BSB- 1, 3, 22, 27, 31).

Hormonlar(3.5),
(BSB-17, 28).
[!] 3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler ( uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verilir.
)* 3.2 Sinir sisteminin bölümleri; merkezî (beyin, omurilik, beyincik, omurilik soğanı) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir, yapılarına girilmez. Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının  yapısına girilmeden görevleri verilir.
Yapılandırılmış Grid3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).
3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).


)* 3.5. İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir.
)* 3.5. Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin, büyüme hormonu, insülin, glukagon, adrenalin vb.) verilir.
15-18 EKİM 2013 KURBAN BAYRAMI TATİLİ


21-25.10.2013

3
4.Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.
4.2. Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4).

Oğretmen oğrencilerin on bilgilerini belirlemek amacıyla duyu organları ile ilgili bildiklerini iceren
bir paragraf yazmalarını ister ve yazılanlar okunarak urun secki dosyasında saklanır. Oğretmen konu
bitiminde oğrencilerden duyu organları ile ilgili bir paragraf daha yazmalarını ister. Oğrenciler bu iki yazıyı karsılastırarak neler oğrendiklerini tartısırlar (4.1).
Duyu Organlarım Olmasa(4.1), (BSB- 1, 3, 6, 27, 31).
)* 4.3 Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri)  deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı-cevap verme süreci açıklanır. Diğerlerinin açıklaması öğrenciden beklenir.
Bulmaca28-31.10/01.11.2013
4
4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
4.4. Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1).
4.5. Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir. (FTTÇ 31,32)
Dokunma (4.3), (BSB- 1, 31).
Tek Goz Yanılır (4.3), (BSB- 1, 31).
Nasıl Tat Alırız? (4.3), (BSB- 1, 31).
Bil Bakalım (4.3), (BSB- 1, 2, 6, 27, 31).
Burnumuz Olmasaydı(4.4), (BSB- 1, 27, 31).

[!]  4.3 Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı  olduğu belirtilir.
)*  4.5 Aksaklıklar tanım düzeyinde verilir. Teknolojik  örnek olarak lens, gözlük, işitme  cihazı, kornea nakli vb. belirtilir.
[!] 4.5 Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak “Göz Tarama Testi” yapılabilir.


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK

04-08.11.2013

4
4.6. Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.
4.7. Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır (TD-3).
Misafirimiz Var (4.6).
Bana Neler Oldu? (4.7), (BSB- 1, 27, 31, 32).
1.KAZANIM SINAVI
04-08 KASIM 2013


Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.7–9)

11-15.11.2013
2
5.Vücudumuzdaki sistemlerle ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir.
5.2. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar
(BSB-25, 27, 32; FTTÇ-28, 29, 32).


Hayal Et, Dusun, Bul (5.1).

Sistemlerim Beraber Calısır (5.1).

Misafirimiz Var (5.2).

Dikkat! (5.2), (BSB-25, 27, 31, 32).

Poster Hazırlama(5.3) , (BSB-
25, 27, 32).

_ Genc Gazeteci (5.3) , (BSB- 25, 27, 32).

Ben de Olabilirdim (5.4), (BSB- 25, 27, 32).
[!] 5.2 Rehberlik Araştırma Merkezi, Okul Rehberlik Servisi ve Yeşilay Kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili broşürler istenerek dağıtılabilir.


C5.2 Bağımlılığa sebep
olan maddeler 5. sınıf
“Vucudumuz Bilmecesini
Cozelim” unitesindeki
Sigara ve Alkol ile
iliskilendirilir.
` 5.2 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”,
 “Konuşma”  ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.
ÈRehberlik ve Psikolojik Danışma
(5.2–9,10)
ÈSağlık Kültürü Eğitimi
(5.2-7; 5.3-23)

5.3. Organ bağışının önemini vurgular.
5.4. Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3).


[!] 5.3 Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberlik ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır._ Acık Uclu Soru
_ Kavram Haritası

Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (5.4–9)


DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR        
ÜNİTE 2: KUVVET VE HAREKET                                   


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


11-15.11.2013
2


1. Sarmal yayların özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Yayların esneklik özelliği gösterdiğini gözlemler (BSB-1).
1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını belirtir.
1.3. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını fark eder (BSB-1).


Yaylarla Oynayalım (1.1,1.2,1.3).


[!] Öğrenciler sıkıştırılan veya gerilen yayların eski hâllerine geri dönerken kendileri ve çevredekiler için tehlike oluşturacak tarzda hareket edebilecekleri konusunda uyarılmalıdır.
_ Kavramları Bulup Yerlestirelim
1.4. Bir yayın esneklik özelliğini kaybedebileceğini keşfeder
(BSB-16,18). 
1.5. Yayların özelliklerini kullanarak bir dinamometre tasarlar ve yapar
(BSB-16, 22, 23, 24, 27, FTTÇ-9; TD-3).

Yaylar Esneklik Ozelliğini Kaybedebilir (1.4).

Basit Bir Dinamometre Yapalım (1.5).
)*  1.4 Yayların esneklik özelliklerinin farklı olabileceği vurgulanmalı; fakat yay sabiti ve geri çağırıcı kuvvet kavramları kullanılmamalı ve bunlarla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.

18-22.11.2013
4
2. Kuvvet, iş ve enerji ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırır.
2.2. Fiziksel anlamda işi tanımlar ve birimini belirtir.

Hangi Durumda En Fazla İş Yaparız? (2.2;2.3).
Kutle, Kinetik Enerjinin Buyukluğunu Değistirir (2.5;2.6).
[!] İş birimi joule (jul) olarak verilir.
)* 2.2 İşin fiziksel olarak ne anlama geldiği tanımsal düzeyde verilmeli ve bir cisme etki eden kuvvetin hangi durumda iş yaptığı örneklerle sezdirilmeli, iş ile ilgili  hesaplamalara (W=F.x) girilmemelidir.

_ Hangi Kuvvet Đs Yapar?
_ Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı
Cıkarırız?
2.3. Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden  kuvvetin, fiziksel anlamda iş yapmadığını ifade eder.
2.4. Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlar.

)* 2.3 Hangi kuvvetlerin fiziksel anlamda iş yapacağı konusunda, sadece hareket doğrultusuna dik olarak etki eden  kuvvetin, fiziksel anlamda iş yapmadığı ve bu özel durumun dışında kalan kuvvetlerin iş yapacağı vurgulanmalı, açı yapan kuvvetlerin bileşenleri ile ilgili hesaplamalar yapılmamalıdır.
[!]  2.4 Öğrenciler iş ve enerji kavramları arasındaki farkı ve ilişkiyi fark edebilmelidir.


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


25-29.11.2013

4

2.5. Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder (BSB-1,3,8).
2.6. Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisini keşfeder
 (BSB-16,19,20,27,32).
2.7. Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olduğunu belirtir.
2.8. Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder (BSB-16, 19, 20, 27, 32).


Cekim Potansiyel Enerjisi -elere Bağlıdır? (2.7).

Esneklik Potansiyel Enerjisi -elere Bağlıdır? (2.9;2.10).

Enerjiyi Vardan Yok, Yoktan Var Edemeyiz! (2.11;2.12;2.13).

)* 2.5 Sadece hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olacağından bahsedilmeli, bununla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
)* 2.7 Burada konumla ilgili olarak öğrenciler bir cismin yerden yüksekliğini dikkate almalıdır.
)* 2.7 Dünya-Ay ve Dünya-Güneş arasındaki çekim potansiyel enerjisine değinilmez.
)* 2.8 “Potansiyel enerji” kavramı öğrencilere sezdirilmeli; bununla ilgili matematiksel bağıntılar verilmemelidir.
)* 2.9 Öğrenciler kütle (m) ve yer çekimi ivmesinin (g) çekim potansiyel enerjisine etkisini, ayrı ayrı değil onlara tanıdık gelen ve kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımlarının yerine geçen ağırlık olarak incelemelidir. Çünkü öğrenciler yer çekimi ivmesi ile ilgili bilgileri almadan bir cismin ağırlığını dinamometre ile belirleme becerisini 6. sınıfta kazanmıştır.

C6.sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesi ile ilişkilendirilir.2.9. Bazı cisimlerin esneklik özelliği nedeni ile esneklik potansiyel enerjisine sahip olabileceğini belirtir.
2.10. Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğunu fark eder
(BSB-16, 19, 20, 27, 32).
2.11. Yayın esneklik potansiyel enerjisinin yayın sıkışma (veya ,gerilme) miktarı ve yayın esneklik özelliğine bağlı olduğunu keşfeder
(BSB-16, 19, 20, 27, 32).
2.12. Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini örneklerle açıklar (BSB-25).
2.13. Enerji dönüşümlerinden hareketle, enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
2.14. Çeşitli enerji türlerini araştırır ve bunlar arasındaki dönüşümlere örnekler verir (FTTÇ-7, 30, 33, 34; TD-3). [!] 2.9 Bazı cisimlere örnek olarak balon, lastik, cetvel  verilebilir.
[!] Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka  bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.
`2.14 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”  becerisi amaç 6 ile ilişkilendirilir.
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


02-06.12.2013

4
3. Basit makineler ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Bir kuvvetin yönünün nasıl değiştirilebileceği hakkında tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder (BSB-1, 9,16).
3.2. Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler olarak isimlendirir.
3.3. Basit makine kullanarak uygulanan “giriş” kuvvetinden daha büyük bir “çıkış” kuvveti elde edilebileceğini fark eder (BSB-1, 16, 22, 23, 24, 32).
3.4. Bir işi yaparken basit makine kullanmanın enerji tasarrufu sağlamayacağını, sadece iş yapma kolaylığı sağlayacağını belirtir.
Basit Makineler Đslerimizi Kolaylastırır (3.1;3.2;3.3;3.4).
)* 3.2 Basit makine çeşitleri olarak eğik düzlem, kaldıraç, makara ve dişliler verilir.
[!] 3.3 Basit makinelerden bahsederken “giriş kuvvetleri” ve “çıkış kuvvetleri” terimleri bir sistemi ifade etmesi nedeniyle tercih edilir. Ancak uygun yerlerde “uygulanan kuvvet” ve “doğan kuvvet” terimleri de kullanılabilir.

2.KAZANIM SINAVI
02-06 ARALIK 2013

_ Basit Makineleri Tanıyor muyuz?
_ Basit Makinelere Hayatımızdan
Ornekler Verelim
3.5. Belirli bir giriş kuvvetini, en az üç basit makineden oluşan bir bileşik makineye uygulayarak çıkış kuvvetinin büyüklüğünü artıracak bir tasarım yapar (BSB-16, 22, 23, 24, 27; FTTÇ-8,9).
3.6. Farklı basit makine çeşitlerini araştırarak basit makinelerin geçmişte ve günümüzde insanlığa sunduğu yararları değerlendirir (FTTÇ-7, 30, 33, 34; TD-3).
3.7. Tasarladığı bileşik makinenin uzun süre kullanıldığında, en çok hangi kısımlarının ne şekilde aşınacağını tahmin eder (BSB-9; FTTÇ-10).


[!] Basit makinelerle ilgili matematiksel bağıntılara girilmeden öğrencilerin basit makineleri tanımaları ve bunların sağladığı kolaylıkları fark etmeleri sağlanmalıdır.
 [!] 3.6 Atatürk’ün bilim ve teknoloji  konusundaki  sözlerine örnekler(‘ Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.’gibi) örnekler verilmelidir.
[!] 3.6 Öğrencilerin, araştırma yoluyla vida, çıkrık, keski, tekerlek vb. basit makineleri tanımaları sağlanır.
 [!] Basit makinelerin bize fazladan bir enerji sağlamadığı, yani enerji üretmedikleri, aksine sürtünmeden dolayı enerji kaybına yol açtığı  vurgulanmalıdır.
[!] Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemilerin Haliç’e nasıl indirildiği ve Arşimet’in basit makinelerle ilgili çalışmalarından  söz edilebilir.


[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (3.6–1)

1- Ataturk’un bilim ve teknolojiye verdiği onemi
kavrayabilme.HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


09-13.12.2013

2
4. Sürtünme kuvvetinin enerji kaybına yol açması ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Sürtünen yüzeylerin ısındığını deneylerle gösterir (BSB-16).
4.2. Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir azalmaya sebep olacağını fark eder (BSB-15, 16, 17, 18, 19, 20).
4.3. Kinetik enerjideki azalmayı enerji dönüşümüyle açıklar.
4.4. Hava ve su direncinin de kinetik enerjide bir azalmaya neden olacağı genellemesini yapar.
4.5. Sürtünme kuvvetinin az veya çok olmasının gerekli olduğu yerleri araştırır ve sunar (BSB-32).

)* Sürtünme kuvveti ile ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
)* 4.3 Sürtünmenin etkisiyle kinetik enerjinin ısı, ses ve ışık enerjilerine dönüşümünden bahsedilir.
 [!] Atmosfere giren meteorların yeryüzüne düşerken kütlelerinin neden değiştiğinden söz edilebilir.


_ Neden Daha Az Yol Aldı?

`4.5 kazanımı, Turkce dersi “Okuma”
dil becerisi amac 6, “Konusma”dil becerisi,
“Yazma” dil becerisi amac 1,2,3 ile
iliskilendirilir.


Değerlendirme
Ünite toplam 42 ders saati

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR        
ÜNİTE 3: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK


 HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


09-13.12.2013

2
1. Elektriklenme ve çeşitleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğinde elektriklenebileceğini fark eder.
1.2. Aynı yolla elektriklendikten sonra aynı cins iki maddenin birbirlerini dokunmadan ittiğini, farklı cins iki maddenin ise birbirlerini dokunmadan çektiğini deneyerek keşfeder
(BSB-8, 9, 30, 31).
1.3. Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins elektrik yükü olduğu sonucuna varır (BSB-31).
1.4.Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olarak adlandırıldığını belirtir.
1.5. Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder.


Cisimleri Elektrikleyelim (1,1; 1.2; 1.3).

Dokundur ve Gor (1.7).

Bir Elektroskop Yapalım (1.9).

Haydi Yukler Toprağa! (1.10, 1.11).

Yıldırımdan Korunalım (1.12).??? Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile oluşur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.
[!] Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


16-20.12.2013
4

1.6. Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit olduğu cisimleri, nötr cisim olarak adlandırır.
1.7. Yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulunca onu aynı tür yükle yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha sonra birbirini itebileceğini deneyerek keşfeder
(BSB-8,  9,  30,  31).
1.8. Elektriklenme olaylarında cisimlerin negatif yük alış-verişi yaptığını ve cisimler üzerinde pozitif veya negatif yük fazlalığı (yük dengesizliği) oluştuğunu ifade eder.
1.9. Elektroskobun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir (BSB-18, FTTÇ-5).
1.10.Yüklü cisimlerden toprağa, topraktan yüklü cisimlere negatif yük akışını “topraklama” olarak adlandırır.
1.11.Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenerek zıt yükle yüklenebileceğini deneyerek keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
1.12. Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında örnekler vererek tartışır
(FTTÇ-5).


 [!]1.8 Negatif yüklerin elektronlar, pozitif yüklerin ise protonlar olduğu 4. Ünite olan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde verilecektir.
[!] Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.
[!] 1.10 Toprağın yani yerkürenin aslında çok büyük bir nötr cisim olduğu hatırlatılmalıdır.
[!] 1.11 Cisimleri etki ile yüklemek için topraklama yapılması gerektiği vurgulanmalıdır.

_ Tahmin Et-Gozlemle-Acıkla

ÈAfetten Korunma ve Güvenli Yaşam (1.12-9)HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


23-27.12.2013
4
2. Elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve direnç ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olduğunun farkına varır.
2.2. Elektrik enerjisi kaynaklarının, devreye elektrik akımı sağladığını ifade eder.
2.3. Elektrik devrelerinde akımın oluşması için kapalı bir devre olması gerektiğini fark eder.
2.4. Bir elektrik devresindeki akımın yönünün üretecin pozitif kutbundan, negatif kutbuna doğru kabul edildiğini ifade eder ve devre şeması üzerinde çizerek gösterir.
2.5. Ampermetrenin devreye nasıl bağlanacağını devreyi kurarak gösterir (BSB-17, 18).
2.6. Basit elektrik devrelerindeki elektrik akımını ölçmek için ampermetre kullanır ve akım biriminin amper olarak adlandırıldığını ifade eder. (BSB-17).
2.7. Gerilimi, bir iletkenin iki ucu arasında akım oluşmasına neden olabilecek enerji farkının bir göstergesi olarak ifade eder.
2.8. Voltmetrenin devreye nasıl bağlanacağını devreyi kurarak gösterir (BSB-17, 18).
2.9. Pillerin, akülerin vb. elektrik enerjisi kaynaklarının kutupları arasındaki gerilimi, voltmetre kullanarak ölçer ve gerilim biriminin volt olarak adlandırıldığını ifade eder. (BSB-17).

Elektrik Akımı -edir? (2.1; 2.2; 2.3).

Devredeki Akımı ve Gerilimi Olcelim
(2.6; 2.7; 2.8).

Direnc-Akım-Gerilim Đliskisi
(2.10; 2.11), (BSB-26, 27, 28, 30).
[!] 2.1. Öğrencilere, bir devrede elektrik enerjisi kaynağı nedeniyle yüklerin kinetik enerjilerini birbirlerine aktarmaları sonucu elektrik akımının oluştuğu, yüklerin kapalı devre boyunca iletkenin bir ucundan diğer ucuna gitmediği vurgulanmalıdır.
[!] Öğretmen su tesisatı modelinin sadece bir benzetme olduğunu ve eksiklerinin bulunduğunu vurgulamalıdır.
[!]   2.6-2.8 Voltmetrenin iki uç arasındaki gerilimi, ampermetrenin ise iletkenin üzerinden geçen akımı ölçtüğünden farklı bağlandığı vurgulanmalıdır.
[!] Öğrencilere, konunun tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilerek akımın yönünün negatif yüklerin akış yönünün tersi olarak kabul edildiği verilmelidir.
[!] Şehir geriliminin ölçümünün tehlikeli olacağı vurgulanmalıdır.
_ El El Ustunde
30-31.12/02-03.01.2014
2
2.10. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
2.11. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin, üzerinden geçen akıma oranının devre elemanının direnci olarak adlandırıldığını ifade eder.
2.12. Volt/Amper değerini, direnç birimi Ohm’un eş değeri olarak ifade eder.
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


30-31.12/02-03.01.2014
2
3. Ampullerin (dirençlerin) bağlanma şekilleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları devre kurarak gösterir
 (BSB-17).
3.2. Ampullerin seri ve paralel bağlanması durumunda devredeki farklılıkları deneyerek keşfeder
(BSB-8,9,30,31).
3.3. Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devrenin şemasını çizer.

Ampulleri Seri ve Paralel Bağlayalım
(3.1; 3.2; 3,3; 3,4; 3.5; 3.6; 3,7).

Az Direnc, Cok Akım(3.8).
[!] 3.1 Etkinlikler ampuller yerine direnç (reosta vb.), pil yerine güç kaynağı kullanılarak yapılabilir.
)* 3.2 Pillerin paralel bağlanması konusuna bu düzeyde girilmeyecektir.

_ Farkları Bul
_ Elestir-Değerlendir
_ Hangisi Daha Parlak

 3.4. Ampullerin paralel bağlanmasından oluşan  devrelerin avantajlarını ve dezavantajlarını fark  eder.
06-10.01.2014
4
3.5. Seri bağlı devre elemanlarının hepsinin üzerinden aynı akımın geçtiğini fark eder.
3.6. Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma eşit olduğunu fark eder.
3.KAZANIM SINAVI
06-10 OCAK 2014


3.7. Ampullerin seri-paralel bağlandığı durumlardaki parlaklığın farklılığının sebebini direnç ile ilişkilendirir.
3.8. Devrede direnci küçük olan koldan yüksek; direnci büyük olan koldan daha düşük akımın geçeceğinin farkına varır.


)* 3.7 Seri bağlanan dirençlerin eş değer direncinin arttığı, paralel bağlı dirençlerde ise
azaldığı, formüllere girilmeden verilecektir.Değerlendirme
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE 4: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİHAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


13-17.01.2014

4
1.Element ve elementlerin sembolleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Model üzerinde, bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu fark eder (BSB–28).
1.2. Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezer (BSB–5,6).

)* 1.1 Element kavramının ilk tanıtımının, küresel modeller üzerinde ve atomların özdeşliği temelinde sezdirilmesi amaçlanmıştır. Bu kavramın tanımı, fiziksel ve kimyasal olayların tanıtımından sonra “kendinden daha basit maddelere ayrışmama” esasına göre verilecektir.


C1.1 Atom, molekül, element, bileşik, saf madde ve karışım kavramları 6. sınıfta edinilmiş olup bu kazanım, bir hatırlatma olarak düşünülmelidir.1.3. Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini listeler.
1.4. Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark eder (FTTÇ- 4).
1.5. İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin
sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.


 [!] 1.3 Demir, bakır, altın, gümüş, çinko, kalay, kurşun, civa, iyot ve krom yaygın elementlerin başlıcalarıdır.
[!] 1.3 Elementlerin numaralandırılması, atom numarası kavramına bir hazırlıktır.
[!] 1.3 Yaygın kullanılan elementlerin isimlerinden sembollerinin türetilmesine örnekler verilir.
[!] 1.3 Periyodik cetvel üzerinde ilk 20
element ve en yaygın 10 element gösterilir.
[!] 1.3 Burada amaç; elementlerin isimleri ile
sembolleri arasında ilişki kurmaktır. Element
özellikleri ve keşfi ile ilgili bilgiler asli
bilgiler gibi düşünülmemelidir.
[!] 1.4-1.5 Element sembollerinin bellekte yerleşimi için bu dönem öğrencilerinin yaşı uygundur. “İsim, şehir, bulmaca” benzeri oyunlar, bu bağlamda çok yararlıdır.
[!]1.4-1.5 Sembol ve formül kavramları arasındaki fark vurgulanmalıdır.
[!]1.4-1.5 Rusça, Çince, Japonca vb. metinlerde kimyasal sembollerin aynı olduğu metin örnekleriyle gösterilir. Farklı alfabeleri kullananların neden aynı sembolleri seçtiği irdelenir.HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE     DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


20-24.01.2014

4
2.Atomun yapısı ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Birbiri ile temas hâlinde olan atomları “bağlı atomlar” şeklinde niteler.
2.2. Sürtme ile elektriklenme olayına dayanarak atomun kendinden daha basit öğelerden oluştuğu çıkarımını yapar (BSB-8).[!] 2.2 Sürtme ile elektriklenmeden hareketle
atomdan küçük temel parçacıklar bulunması
gerektiği çıkarımına varmak, dolaylı ve
öğrencinin çok da tanımadığı bir akıl yürütme
süreci gerektirir. Ayrıca negatif yük, pozitif
yük, nötral gibi kavramlar da 7. sınıf
“Elektrik” ünitesinde  verilmiş olmakla
birlikte, henüz tam anlaşılmamış olabilir. Bu
konuda sabırlı ve ısrarlı olmak esastır.

C2.1 Öğrenci, 6. sınıfta öğrendikleriyle, atomu, “yekpare ve içi dolu’’ algılamış olabilir. Modeller üzerinde çalışılırken, “Acaba atomlar gerçekten böyle içi dolu küreler şeklinde midir?’’sorusunu sormak ve bu konuda bir şüphe uyandırmak çok önemlidir.Sürtme ile elektriklenme tartışılırken, bağlı atomların veya atom gruplarının değiş-tokuş edilmesi de gündeme geleceği için, bağ kavramı ile ilgili ilk sezişlerin de irdelenmesi faydalıdır.2.3. Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları temsili resimler üzerinde gösterir.
2.4. Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırır.


[!] 2.4  Atomun kütlesinin, yaklaşık olarak proton ve nötron kütleleri toplamı olduğu vurgulanır.
[!] 2.3; 2.4 Proton, elektron ve nötronun kütlesi verilmeyecektir. Sadece “Proton ve nötronun kütleleri birbirine çok yakındır.”; “Proton ve nötron tartılamayacak kadar küçük taneciklerdir.”; “Elektron kütlesi, proton kütlesinin yaklaşık 1/2000’i kadardır.” ifadeleri yeterlidir.
[!] 2.3; 2.8 Katman kavramı, yörünge
kavramına tercih edilmelidir.
 [!] 2.4-2.5 Artı yüklü protonların çekirdekte yan yana nasıl durabildiği, bazı öğrencilerde merak oluşturabilir. “Çekirdekteki parçacıklar arasında, başka yerde görmediğimiz özel çekim kuvvetleri vardır.” doğru ve bu düzey için uygun bir açıklama olacaktır.


27 OCAK -07 ŞUBAT 2014 YARIYIL TATİLİ
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


10.14.02.2014

2

2.5. Nötr atomlarda, proton ve elektron sayıları arasında ilişki kurar (BSB-7; TD-1).
2.6. Aynı elementin atomlarında, proton sayısının (atom numarası) hep sabit olduğunu, nötron sayısının az da olsa değişebileceğini belirtir.
2.7. Aynı atomda, elektronların çekirdekten farklı uzaklıklarda olabileceğini belirtir.
2.8. Çizilmiş atom modelleri üzerinde elektron katmanlarını gösterir, katmanlardaki elektron sayılarını içten dışa doğru sayar.

2.9. Proton sayısı bilinen hafif atomların (Z≤20) elektron dizilim modelini çizer (FTTÇ- 4).
[!]2.4-2.5 Artı yüklü protonların çekirdekte yan yana nasıl durabildiği, bazı öğrencilerde merak oluşturabilir. “Çekirdekteki parçacıklar arasında, başka yerde görmediğimiz özel çekim kuvvetleri vardır.” doğru ve bu düzey için uygun bir açıklama olacaktır.
)* 2.6 “Kütle numarası” kavramı bu düzeyde gerekli değildir.
[!] 2.6-2.9 Atomun gerçekte üç boyutlu olduğu, resim-modellerin aslında bir küreyi gösterdiği, ilgi duyan çocuklar için ek bilgi olarak verilebilir. Bazı öğrenciler, bu durumda katmanların bir çember değil; bir küre yüzeyi olacağı çıkarımını yapabilir. Eğitici filmler veya İnternet ortamı kullanılarak dinamik (hareketli) atom modelleri göstermek, bu bağlamda yararlıdır.
[!] 2.7-2.9 Güneş sistemiyle atom modeli arasında ilişki kurmak, atomun iki boyutlu olduğunu çağrıştırması bakımından iyi bir benzetme değildir. Ayrıca öğrencilerde henüz yerleşik bir “Güneş sistemi” kavramı olduğu da kesin değildir.
[!] 2.6-2.9 Atomun gerçekte üç boyutlu olduğu, resim-modellerin aslında bir küreyi gösterdiği, ilgi duyan çocuklar için ek bilgi olarak verilebilir. Bazı öğrenciler, bu durumda katmanların bir çember değil; bir küre yüzeyi olacağı çıkarımını yapabilir. Eğitici filmler veya İnternet ortamı kullanılarak dinamik (hareketli) atom modelleri göstermek, bu bağlamda yararlıdır.
[!] 2.7-2.9 Güneş sistemiyle atom modeli arasında ilişki kurmak, atomun iki boyutlu olduğunu çağrıştırması bakımından iyi bir benzetme değildir. Ayrıca öğrencilerde henüz yerleşik bir “Güneş sistemi” kavramı olduğu da kesin değildir.
)* 2.9 İzotop kavramı ve “Atomun özelliklerini belirleyici olan proton sayısıdır.” bilgisi bu düzey için erkendir.
[!] 2.9 Bu seviyede; s, p, d, f orbitallarine girilmeyecektir. Elektronlar; 2, 8, 8, 18 düzeninde katmanlara yerleştirilecektir.

HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


10.14.02.2014
2
2.10. Atom modellerinin tarihsel gelişimini kavrar; elektron bulutu modelinin en gerçekçi algılama olacağını fark eder (FTTÇ-3).
2.11. Bilimsel modellerin, gözlenen olguları açıkladığı sürece ve açıkladığı ölçekte geçerli olacağını, modellerin gerçeğe birebir uyma iddiası ve gereği olmadığını fark eder (FTTÇ- 4).


 [!] 2.10-2.11 Eski atom modellerinin bugün terk edilmiş olması, o modelleri geliştiren bilim adamlarının iyi düşünmediği anlamına gelmez. Doğru olan, bildiklerinin bugünküne göre çok az olmasıdır. Dalton’un zamanında bilinenler hesaba katılınca, o modeli geliştirmenin, “Bohr Modeli” nden daha basit olmayacağı  açıktır. İnsan bilgisinin zamanla genişlediği ve derinleştiği, bugün geçerli bazı modellerin gelecekte terk edilebileceği, ama bugünkü modelin günümüzdeki problemleri çözebildiği sezgi yoluyla da olsa verilmelidir.
[!] 2.10 Elektron bulutu modeline dayandırarak  atomla ilgili bu düzeyde verilebilir fazla bir olgu yoktur.Ancak gerçeğe daha yakın olduğu düşünülen bir modelin varlığının bilinmesi  yararlıdır.

HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
 DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


17-21.02.2014
4
3.Katman-elektron dizilimi ile kimyasal özellikleri ilişkilendirmek bakımından öğrenciler;
3.1. Dış katmanında 8 elektron bulunduran atomların elektron alıp-vermeye yatkın olmadığını (kararlı olduğunu) belirtir.
3.2. Elektron almaya veya vermeye yatkın atomları belirler.
3.3. Bir atomun, katman-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağını tahmin eder (BSB- 9).

)* 3.1-3.6 Oktet, dublet, iyon, anyon ve katyon kavramları birbiri ile ilişkili olarak verilecektir.
[!] 3.1 Her atomun dış katmanını neden 8’e tamamlamak istediği sorusunu burada ele almak gerekmez. Ancak atomların elektron dizilimlerini soy gazlara benzetme eğiliminden bahsedilebilir.       “ Oktet kuralı” aslında bir kural değil, istisnası var olan bir düzenliliktir. Bu seviyede istisnalardan söz etmek gereksizdir.


24-28.02.2014

4
3.4. Atomların elektron verdiğinde pozitif (+), elektron aldığında ise negatif (-) yük ile yüklendiği çıkarımını yapar.
3.5.Yüklü atomları “iyon” olarak adlandırır.
3.6. Pozitif yüklü iyonları “katyon”, negatif yüklü iyonları ise “anyon” olarak adlandırır.
3.7. Çok atomlu yaygın iyonların ad ve formüllerini bilir.

)* 3.1-3.6  Oktet, dublet, iyon, anyon ve katyon kavramları birbiri ile ilişkili olarak verilecektir.
)* 3.7 Çok atomlu iyonlardan  karbonat, nitrat, sülfat, fosfat, hidroksit ve amonyum iyonları tanıtılacak, diğer iyonlardan söz edilmeyecektir.

4.Kimyasal bağ ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Atomlar arası yakınlık ile kimyasal bağ kavramını ilişkilendirir.
4.2. İyonlar arası çekme/itme kuvvetlerini tahmin eder, çekim kuvvetlerini “iyonik bağ” olarak adlandırır.


[!] 4.1 Kimyasal bağ kavramının ilişkilendirilebileceği görsel öge, “birbirine yakın duran atomlardır.” İki atom, teğet veya kısmen iç içe çizilmiş ise arada bir bağ olacağı fikri hem basit oluşu hem de gerçeği yansıtması bakımından uygundur.
[!] 4.2 Ünitenin bu bölümünde sadece
iyonik bağ tanıtılacak, iyonik bileşikler
“Bileşikler ve Formülleri” başlığı altında
incelenirken burada verilenler
pekiştirilecektir.
[!] 4.2-4.3 Elektron alış-verişinin hangi hâllerde ve hangi yönde olacağı tartışılırken oktet ve dublet kurallarına sık sık gönderme yapmak yararlıdır.


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


03-07.03.2014
4
4.3. Elektron ortaklaşma yolu ile yapılan bağı “kovalent bağ” olarak adlandırır.
4.4. Asal gazların neden bağ yapmadığını açıklar.
4.5. Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan
H2, O2, N2 moleküllerinin modelini çizer.
4.6. Molekül yapılı katı element kristal modeli veya  modelin resmi üzerinde molekülü ve atomu gösterir (BSB-28).
4.7. Kovalent bağlar ile moleküller arasında ilişki kurar (TD-1).

[!] 4.4 Kovalent bağ,  bir çift elektron ile iki ayrı atom çekirdeği arasındaki çekim olarak da sunulabilir. Fakat bu düzeyde, elektron ortaklaşma  kavramı daha kolay anlaşılır.
)* 4.3 Kovalent bağların polarlık sınıflandırması ve koordinasyon bağları burada verilmeyecektir.


4.KAZANIM SINAVI
03-07 MART 2014
10-14.03.2014

4
5.Öğrenciler, bileşikler ve formülleri ile ilgili olarak;
5.1. Farklı atomların bir araya gelerek yeni maddeler oluşturabileceğini fark eder (BSB- 5).
5.2. Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark eder.
5.3. Molekül yapılı bileşiklerin model veya resmi üzerinde atomları ve molekülleri gösterir (BSB-28).
5.4. Moleküllerde; her elementin atom sayısının, örgü yapılarda; elementlerin atom sayılarının oranını belirler.
5.5. Günlük hayatta sıkça karşılaştığı basit iyonik ve  bazı kovalent bileşiklerin formüllerini yazar (FTTÇ- 4).
5.6. Element ve bileşiklerin hangilerinin moleküllerden oluştuğuna örnekler verir.


[!] 5.1,5.4 Laboratuvar ortamında, demir ve kükürt elementlerinden hareketle bir bileşik elde etmek, öğrenciler için güzel bir deneyim olabilir. Ancak bu deneyi kendisi yapsa bile öğrenci, bileşik ve element kavramları ile ilgili kalıcı bir sezgi edinememektedir. Modeller, kavramsal sezgiler için daha uygun görsel malzemeler olarak düşünülmüştür.
 [!] 5.4 Molekül modelleri ile çalışılırken, her atomu farklı renklerde ve/veya farklı boylarda seçmek ve küreler üzerine element sembollerini okunabilir şekilde yazmak faydalıdır.
[!] 5. .5  NaCl, CaO gibi basit iyonik ve  H2O, CO2, SO2, NH3, C6H12O6 gibi kovalent bileşiklerin formülleri üzerinde durulur.
[!] 5.6 “Elementler atomlardan, bileşikler moleküllerden oluşmuştur.” genellemesinden kaçınılmalıdır. Çünkü bu kuralın geçerli olduğu durumlar kadar istisnaları da vardır.
)* Polimerler, proteinler karbonhidratlar gibi çok büyük moleküllere bu düzeyde girilmeyecektir.
17-21.03.2014
2
6.Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Karışımlarda birden çok element veya bileşik bulunduğunu fark eder
(BSB- 2, 4).
6.2. Heterojen karışım (adi karışım) ile homojen karışım (çözelti) arasındaki farkı açıklar.
6.3. Katı, sıvı ve gaz maddelerin sıvılardaki çözeltilerine örnekler verir.


)* 6.1 Kolloid, emülsiyon, süspansiyon, dispersiyon kavramlarına girilmeyecektir.


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


17-21.03.2014

2
6.4. Çözeltilerde, çözücü molekülleri ile çözünen maddenin iyon veya molekülleri arasındaki etkileşimlerini açıklar.
6.5. Sıcaklık yükseldikçe çözünmenin hızlandığını fark eder.


[!] 6.4 Kimi öğrenciler, NaCl’deki iyonik bağın su tarafından nasıl koparıldığını sorgulayabilir. Böyle durumlarda, iyonik çekim kuvvetlerinin ortam değişince zayıflayabileceği ve özellikle su ortamında çok zayıfladığı gerçeği, verilebilir en basit açıklamadır.
[!] 6.4 Su ve alkol gibi sıvıların karışımlarının da bir çözelti olduğu özellikle vurgulanmalıdır. Çözeltilerde, miktarı çok olan sıvıya çözücü, miktarı az olana çözünen demek uygundur. Ancak., sulu homojen karışımlarda, miktarı az bile olsa , suyu “çözücü” kabul etmek yanlış olmaz.
)* 6.4 Çözünme olayının molekül-iyon temelinde açıklanırken, hidratasyon, solvatasyon, dissosiyasyon, assosiyasyon gibi terimlere ve bağ oluşumuna girilmeyecektir.

24-28.03.2014

2

6.6. Çözünenin tane boyutu küçüldükçe çözünme hızının artacağını keşfeder.
6.7. Çözeltileri derişik ve seyreltik şeklinde sınıflandırır (BSB-5, 7).
6.8. Çözeltilerin nasıl seyreltileceğini ve/veya deriştirileceğini deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-3).


[!] 6.7 Derişimin sayısal ifadesi burada kapsam dışıdır.
[!] Derişik ve seyreltik kavramlarının göreceli anlamlar taşıdığı, aynı çözeltinin, ikinci çözeltiye göre seyreltik, üçüncü çözeltiye göre de derişik olabileceği vurgulanır.
[!] 6.7 Piyasadaki tüketim mallarının etiketleri üzerinde, derişik yerine konsantre terimi kullanılmaktadır. Öğrenciye bu terim tanıtılacak, fakat derişik sözcüğü tercih edilecektir.HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


24-28.03.2014

2

6.9. Bazı çözeltilerin elektrik enerjisini ilettiğini deneyle gösterir; elektrolit olan ve elektrolit olmayan maddeler arasındaki farkı açıklar (BSB- 2, 5, 7).
6.10.Yağmur ve yüzey sularının kısmen iletken olmasının sebebini ve doğurabileceği tehlikeleri açıklar (FTTÇ- 26, 28, 29).)* 6.9 Kullanılan güç kaynağının ve ampulün tipine ve daldırılmış elektrotlar arasındaki mesafeye bağlı olarak, saf su ve şeker çözeltisiyle yapılan deneylerde ampul, çok sönük de olsa yanabilir. Böyle durumlarda, suyun ve şeker çözeltisini “kötü iletken” tuz çözeltisini de “iyi iletken” şeklinde nitelemek, saf suda az da olsa iyonlar bulunduğu konusuna girmemek uygundur.
)* 6.9 Burada esas olan, bazı maddelerin suda iyonlaştığı, bazılarının da molekül hâlinde çözündüğü fikridir. Elektrolit kavramının çağrıştıracağı elektroliz ve zayıf elektrolit, kuvvetli elektrolit gibi kavramlar bu ünitenin tamamen dışında düşünülmelidir.
)* 6.9 HCl, H2SO4 gibi aslında molekül yapılı bazı maddelerin de suda tamamen iyonlaşabileceği göz önüne alınarak “Molekül yapılı maddeler suda iyonlaşmaz.” şeklinde bir genellemeye gitmemek gerekir.
[!] 6.10 Yüzey sularının iyonik maddeler çözmüş olabileceği fikrinin yerleşmesi için, toprağın oluşumu ve yapısı hakkında özet bir bilgi gereklidir.C6. sınıf “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesi ile ilişkilendirilebilir.
DeğerlendirmeÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE 5: IŞIKHAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


31.03/01-04.04.2014

4
1. Işığın soğurulması ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda soğurulabileceğini fark eder.
1.2. Işıkla etkileşen maddelerin ısındığını gözlemler.
1.3. Yaptığı gözlemlere dayanarak maddelerin ışığı soğurduğu çıkarımını yapar (BSB-8).
1.4. Koyu renkli cisimlerin ışığı, açık renkli cisimlere göre daha çok soğurduğunu keşfeder (BSB-2, 6).
1.5. Teknolojik tasarım döngüsünü kullanarak ışığı soğuran maddelerin ısınmasıyla ilgili projeler üretir (FTTÇ–9).
5.KAZANIM SINAVI
01-04 NİSAN 2014
C 5.sınıfın “ Işık ve Ses” ünitesinde ışığın yayılması ve ışığın maddeyle karşılaşması ile ilgili öğrenilenler hatırlatılmalıdır.
C 1.1–1.5 Işığı soğuran maddelerin ısınması, 5. sınıf            “ Madde ve Değişim” öğrenme alanı
 “ Maddenin Değişimi ve Tanınması”
ünitesindeki
“ısı-sıcaklık” konusu ile ilişkilendirilmelidir.1.6. Işığın bir enerji türü olduğunu ifade eder (TD-3).
1.7. Işık enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini ifade eder
(TD-1, 2).
1.8. Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnekler verir (FTTÇ- 28).07-11.04.2014
2
2.Cisimlerin renkli görünmesiyle ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini fark eder (BSB-1).
2.2. İnsan gözünün fark edemeyeceği ışınların da olduğunu ifade eder.
2.3. Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli görünmelerini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla açıklar (BSB-8).

??? 2.1 Bazı öğrenciler ışığın tüm renkleri birleştirildiğinde siyah renk elde edileceğini düşünebilir.
)* 2.2 Renk-dalga boyu ilişkisi, ışığın dalga karakteri bu ünitenin kapsamı dışındadır. Işınların dalga boylarından söz edilmeyecektir.
[!] 2.2
 5. sınıfın “Işık ve Ses” ünitesinde ışın kavramı, ışığın izlediği yolu çizimle göstermede kullanılan geometrik şeklin adı, burada ise ışık türü olarak kullanılmıştır.
[!] 2.2 Dalga boyu kavramına girilmeden, mor ötesi ışık, kızıl ötesi ışık, X-ışını gibi ışın türlerinin bilim ve teknolojideki kullanım alanlarından söz edilmelidir.


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


07-11.04.2014
2
2.4. Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli ışıklarda neden farklı renklerde göründüklerini açıklar (BSB-25).
2.5. Gökyüzünün renkli görünmesini ışığın atmosferde soğurulması ve saçılması ile açıklar.


??? 2.5 Bazı öğrenciler gökyüzünün mavi görünmesinin, denizlerin mavi olmasından kaynaklandığını düşünebilir.


14-18.04.2014
2
3. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmesi ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Işığın belirli bir yayılma hızının olduğunu ifade eder.
3.2. Işığın hızının saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken değiştiğini ifade eder.
3.3. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirdiğini keşfeder (BSB-2, 11,17, 23, 26).
3.4. Işık demetlerinin az kırıcı (az yoğun) saydam bir ortamdan  çok kırıcı (çok yoğun) saydam bir ortama geçerken normale yaklaştığı, çok kırıcı (çok yoğun) saydam bir ortamdan az kırıcı (az yoğun) saydam bir ortama geçerken ise normalden uzaklaştığı sonucunu çıkarır (BSB-31).
3.5. Işığın hem kırıldığı hem de yansıdığı durumlara örnekler verir (BSB-2; TD-1).
3.6. Çeşitli ortamlarda kırılma olayını açıklamak için basit ışın diyagramları çizer (BSB-28).
??? 3.1 Bazı öğrenciler ışığın hızının asla değişmeyeceğini düşünebilir.
[!] Öğrenciler oyuncak lazerin kesinlikle göze tutulmaması konusunda uyarılmalıdır.
[!] 3.2 Yüzeyin Normalinin; ortam değiştiren ışınların gelme ve kırılma açılarını ölçmede referans alınan, ortamları ayıran, sınıra dik, sanal bir doğru parçası olduğu belirtilmeli ve çiziminde öğrencilere yardım edilmelidir.
)* 3.4 “ Snell Yasası” verilmeyecektir.


C Işığın madde ile etkileşimiyle ilgili 5 ve 6. sınıfta öğrenilenler hatırlatılmalıdır.
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


14-18.04.2014
2
3.7. İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık demetlerini gözlemleyerek ortamların yoğunluklarını karşılaştırır (BSB-6, 8).
3.8. Işığın her zaman çok kırıcı (çok yoğun) ortamdan az kırıcı (az yoğun) ortama geçemediğini deneyerek keşfeder (BSB-8, 9,30,31).
3.9. Işığın kırılmasıyla açıklanabilecek olaylara örnekler verir (BSB-2; TD-1).
3.10. Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini keşfeder (BSB-2, 17, 25)

[!] 3.8 Sınır açısından bağıntı verilmeden söz edilmelidir.
[!]3.8 Genellikle yoğun maddelerin daha kırıcı oldukları belirtilir.
[!] 3.9 Tam yansıma olayı ve fiber optik kabloların çalışma prensibinden söz edilebilir.
[!] 3.10 Renk tayfında yediden çok daha fazla renk vardır.


21-25.04.2014
4


4. Merceklerle ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde nasıl kırıldığını keşfeder (BSB-2, 11, 17).
4.2. Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını bulur (BSB-1).
4.3. Merceklerin kullanım alanlarına örnekler verir (BSB-1; TD-2).
4.4. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların güneşli havalarda yangın riski oluşturabileceğini fark eder (FTTÇ-22, 23, 26, 27, 29, 33; TD-5).

4.5. Mercekler kullanarak gözlem araçları tasarlar (BSB-1, 3, 11, 17; FTTÇ-8, 9, 17).
4.6. Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır (BSB-1, 5).


 [!] 4.1 İnce ve kalın kenarlı merceklerin çeşitli şekiller alabileceği vurgulanmalıdır.
)* 4.1 İnce ve kalın kenarlı merceklerde, cismin bulunduğu çeşitli uzaklıklar için görüntünün bulunacağı yer ve büyüklüğü ile ilgili bağıntılar verilmeyecektir.
)* 4.1,4.5 Görüntü çizimleri ve merceklerle ilgili geometrik optik konuları üst sınıflarda ele alınacaktır.
[!] 4.5 Öğrenciler; çıplak gözle, merceklerle veya mercek sistemleriyle kesinlikle Güneş’e bakmamaları konusunda uyarılmalıdır.


C 4.3
7. sınıf  “Canlılar ve Hayat” öğrenme alanı, “Vücudumuzdaki Sistemler’’ ünitesinin gözün yapısı konusu ile ilişkilendirilir.DeğerlendirmeÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVREHAFTA

SAAT


KAZANIMLAR


ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


28-30.04/02.05.2014

4
1. Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu alanlara insan etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Tür, habitat, popülasyon ve ekosistem kavramlarını örneklerle açıklar.
1.2. Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini açıklar.
1.3. Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapar  (BSB – 9).

[!] Ülkemizin biyolojik çeşitliliği ile ilgili okuma metni verilebilir.
[!] 1.2 Canlıların birbiri ile ilişkilerinde besin zincirleri ve besin ağları verilir.
[!]1.3 Göl, deniz, orman vb. ekosistemler verilir.


C Besin ağlarındaki enerji akışı ve ekosistemde madde
döngüleri 8. sınıfta verilecektir.
05-09.05.2014
4
1.4. Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından karşılaştırır  (BSB –5, 6).
1.5. Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgular.
1.6. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir
(BSB -25; FTTÇ – 22, 23, 26).

[!] İlköğretim 4 ve 5. sınıfta kullanılan “yaşam alanı” yerine “habitat” kavramı kullanılacaktır.
6.KAZANIM SINAVI
05-09 MAYIS 2014

È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (1.6,1.7,19,1.10,1.11– 1, 2, 3, 4, 8, 10 , 11,12,13,14,15,16 )


12-16.05.2014
4
1.7.Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl korunabileceğine ilişkin öneriler sunar
 (BSB-32; FTTÇ – 21, 22, 23, 24, 27).
1.8. Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle davranır
(FTTÇ – 27,  TD- 5).
1.9. Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından bir tanesi  hakkında bilgi toplar, sunar ve sonuçlarını tartışır
(BSB 25, 32; FTTÇ – 18, 20, 21, 26, 27, 29).[!] 1.9 Ülkemiz çevre sorunlarına örnek olarak orman tahribatı, hava, su ve toprak kirliliği,  heyelan, sel vb. verilebilir.
[!] 1.9; 1.10 Biyolojik silahlar konusu ile ilgili okuma metni verilebilir.
[!] 1.9  Erozyon ve deprem konusu ‘Dünya ve Evren’ ünitesinde verilecektir.
[!]1.9 -1.11 Dünyadaki çevre problemleri için ozon tabakasının delinmesi, sera etkisi, deniz kirliliği, nükleer kirlilik (Çernobil örneği) vb. verilebilir.


` 1.9, 1.10 ve 1.11 kazanımları, Sosyal Bilgiler dersi
 “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı,
 “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesi kazanım 2 ve 3 ile ilişkilendirilir.


`1.9 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


20-23.05.2014
4
1.10. Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl etkileyebileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur
(BSB- 8; FTTÇ – 18 ,20, 21, 28).
1.11. Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına yönelik iş birliğine dayalı çözümler önerir ve faaliyetlere katılır
(FTTÇ – 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; TD – 4).
1.12. Atatürk’ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler verir
(FTTÇ – 23, 27; TD – 4).


 [!] 1.9; 1.10 Biyolojik silahlar konusu ile ilgili okuma metni verilebilir.
[!] 1.9  Erozyon ve deprem konusu ‘Dünya ve Evren’ ünitesinde verilecektir.
[!]1.9 -1.11 Dünyadaki çevre problemleri için ozon tabakasının delinmesi, sera etkisi, deniz kirliliği, nükleer kirlilik (Çernobil örneği) vb. verilebilir.
[!]1.12 Atatürk’ün çevreyle ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verilerek, Atatürk’ ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözleri değerlendirilecektir.` 1.9, 1.10 ve 1.11 kazanımları, Sosyal Bilgiler dersi
 “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı,
 “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesi kazanım 2 ve 3 ile ilişkilendirilir.


`1.9 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.


Atatürkçülük ile ilgili konular (1.12-2).
2- Ataturk’un cevreye verdiği
onemi kavrayabilme


Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (1.10, 1.11, 1.12-18)
ÈKariyer Bilinci Geliştirme:
Biyolog, zoolog, botanikçi, çevre mühendisi ve veterinerlik verilebilir.DeğerlendirmeÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
ÜNİTE 7: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİHAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


26-30.05.2014
2
1. Uzayda bulunan gök cisimleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Gök cisimlerini çıplak gözle gözleyerek özelliklerini belirler (BSB-1, 2, 4, 5, 6, 7).
1.2. Uzayda, çıplak gözle gözleyebildiğimizden çok daha fazla gök cismi olduğunu fark eder
(BSB-8, 25; FTTÇ-1, 3, 16).
1.3 .Bilinen takımyıldızlara örnekler verir.
1.4. Kuyruklu yıldızlara örnekler verir.


[!]1.1Gökyüzü gözlemleri dışarıda yapılacaksa, bu gözlemin mümkünse şehir ışıklarından uzakta, bir büyüğün eşliğinde, hava şartlarına uygun kıyafetlerle, en az 20 dakikalık bir sürede yapılması gerektiği belirtilir.
)*  1.2 Uzayda bulunan gök cisimleri ile ilgili olarak nicel ayrıntılara (çap değeri, ortalama sıcaklık vb.) girilmeyecektir.
[!] 1.2 Gezegenlerin ışık kaynağı olmadığı, yıldızların bir ömrü olduğu; ömrü tükenmemiş yıldızların belirli yaşlarda ısı ve ışık yaydıkları belirtilir.
??? 1.3; 1.4 “Yıldız” denince akla genelde bayrağımızda yer alan şekil gelmektedir. Oysa yıldızların genelde küresel şekilde olduğu belirtilir.
[!] 1.3 Takımyıldızı oluşturan yıldızların, ortak özellik veya ilişkileri nedeniyle değil; Dünya’dan bakıldığında birlikte sergiledikleri görünüm nedeniyle ortak bir adla anıldığı belirtilir.
[!]  Kutup Yıldızı’nın geceleyin yön bulmakta kullanıldığı ve bulunduğu yönün kuzeyi gösterdiği belirtilir.
[!] 1.4 Kuyruklu Yıldızlar, yıldız adıyla adlandırılmakla birlikte yıldızlardan farklıdır.


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


26-30.05.2014
2
1.5. Gözlem yaparken, yıldızlarla gezegenleri birbirinden ayırt eder (BSB-1, 2, 4-7).
1.6. Güneş’in de bir yıldız olduğunu ifade eder (BSB-2).
1.7. Yıldızlar arasındaki çok uzak mesafelerin “ışık yılı” adı verilen bir uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.
1.8. Meteor ile gök taşı arasındaki farkı açıklar.


)* 1.6 Güneş’in tabakalarının özellikleri, sıcaklık değeri, çapı vb. ayrıntılara girilmez.
??? 1.7 Işık yılı’nın bir zaman birimi olmadığı; “ışığın bir yılda aldığı yol” olarak ifade edilen bir uzaklık ölçüsü birimi olduğu belirtilir.
[!] 1.8 Gök taşları, gezegenlerin arasında hareket eden ve tümüyle gaz durumuna geçmeden, atmosfere girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlardır. Ayrıca akan yıldız adı verilen doğa olayına, halk arasında yıldız kayması denildiği ve buna da atmosfere yüksek hızla girip yanan bir meteorun sebep olabileceği belirtilir.
[!] 1.8 Meteorlar, düştükleri yerlerde ciddi hasarlara yol açabilir, çukurlar oluşturabilir. Oluşan çukurlara meteor çukuru denir; ancak Dünya yüzeyi üzerindeki bir çukurdan  söz ediliyorsa buna gök taşı çukuru adı verilir.
C 1.6 Güneş ile ilgili olarak 5. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


02-06.06.2014

4
2. Güneş sistemi ve uzayla ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş’e yakınlıklarına göre sıralar (BSB-4).
2.2. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıklarının “astronomi birimi” (AB) adı verilen bir uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.
2.3. Güneş sistemindeki gezegenlerin belirli yörüngelerde hareket ettiklerini kavrar.
2.4. Güneş sistemindeki gezegenleri, belirgin özelliklerine (birbirlerine göre büyüklükleri, doğal uydu sayıları, etraflarında halka olup olmaması) göre karşılaştırır (BSB-4, 5).
2.5. Güneş sistemini temsil eden bir model oluşturur ve sunar (BSB-28, 30, 32; FTTÇ-4, 8).
2.6. Ay’ın, Dünya’nın uydusu olduğunu gösteren bir model oluşturur ve sunar (BSB-28, 30, 32; FTTÇ-4, 8).
2.7. Gök adalara örnekler vererek özelliklerini kavrar (BSB-5).
2.8. Dünya dışındaki evren parçasını “uzay” olarak tanımlar ve Dünya’mızın uzaydaki yerini belirtir.

[!] 2.1.-2.5. Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union; IAU), 24 Ağustos 2006 tarihinde Prag'da yaptığı toplantıda Plüton'u gezegen sınıfından çıkararak "Cüce Gezegen" sınıfına dahil etmiştir. İlgili kazanımlar bu değişim doğrultusunda işlenmelidir.
[!] 2.2 Bir astronomi biriminin (AB) Güneş ile Dünya arasındaki uzaklığa eşit olduğu belirtilir.
)*  2.4 Güneş sistemindeki gezegenler, birbirlerine göre nitel özellikleriyle (göreli boyut, etrafında halka olup olmaması, uydu sayısı, yüzey şekilleri) ele alınır; nicel ayrıntılara (çapının büyüklüğü, yoğunluğu vb.) girilmez.
 [!] 2.6 Gel-Git Olayı’nın, Ay ile Dünya arasındaki hareket ilişkisinden kaynaklanan doğa olayı olduğu bir okuma metniyle verilir.
 [!] 2.7 Galaksi yerine gök ada terimi kullanılır.
[!] 2.8 Evren kelimesinin; “aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü” anlamında kullanıldığı belirtilir. “Dünya’mızın uzaydaki yeri”nden kastedilen; bulunduğu gök ada/sistem ve Güneş’e yakınlıkta kaçıncı sırada bulunduğudur.

C 2.5 Ay ile ilgili olarak 5. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

`2.5 ve 2.6 kazanımları, Türkçe dersi “Konuşma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.09-13.06.2014
2
3. Uzay araştırmaları ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Eski medeniyetlerin gök biliminde nasıl veri topladıkları, kaydettikleri, bunları ne amaçla ve nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplayarak bir görüş oluşturur ve sunar
(BSB-25, 32; FTTÇ-1, 2, 3, 34, 35).
3.2. Gök bilimcilerin; teleskoplar yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim insanları olduklarını belirtir
(FTTÇ-11, 12, 34, 35; TD-2, 3).
3.3. Ünlü Türk gök bilimciler ve çalışmaları hakkında örnekler verir (FTTÇ-15; TD-3).

[!] 3.1 “Gök” denilince, içinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk veya uzay anlaşılır.
 [!] 3.1; 3.2 Astronomi yerine gök bilimi; astronom yerine gök bilimci terimi kullanılabilir.
[!] 3.2 Ünlü gök bilimcilerin hayat hikâyeleri verilebilir.`3.1 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.
` 3.3 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Zaman İçinde Bilim” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK


09-13.06.2014
2
3.4. Teleskopların uzay gözlemi yapmadaki önemini fark eder
(BSB-3, 17).
3.5. Basit bir teleskop yapmak için teknolojik tasarım yapar, model oluşturur ve sunar (BSB-28, 30, 32; FTTÇ-4, 8, 9).
3.6. Teknolojinin uzay araştırmalarına, uzay araştırmalarının da teknolojiye katkısını örneklerle açıklar
(FTTÇ-3, 16, 17, 31, 32, 36).
3.7. Astronotların uzayda pek çok alanda (fizik, kimya, biyoloji, tarım, eczacılık, balistik vb.) incelemeler yapan bilim insanı olduklarını belirtir
(FTTÇ-11, 12, 34, 35; TD-2, 3).
3.8. Ay’a atılan ilk adımın, uzak gezegenlere gidebilme ve uzay araştırmaları bakımından önemini kavrar.
3.9. Evrenin, uçsuz bucaksız olması nedeniyle uzay hakkında bilinen gerçeklerin sınırlı ve yeni araştırmalarla değişebilir olduğunu örneklerle açıklar (FTTÇ-1, 3).
3.10. Uzay çalışmalarına dayanarak ve hayal gücünü kullanarak geleceğe yönelik tahminler yürütür
(BSB-8, 9; FTTÇ-1, 3, 31).
3.11. Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder
(BSB-8; FTTÇ-18, 21, 26, 28, 29, 32).

 [!] 3.4 Gözlem evlerinin; ışık kirliliğinin gökyüzü gözlemi yapmadaki olumsuz etkileri nedeniyle, şehir dışındaki tenha yerlerde bulunduğu belirtilir. Olanaklar elverdiği ölçüde yakın çevrede bulunan (varsa) bir gözlem evine gezi düzenlenir.
[!] 3.6 Uzay teknolojisi sayesinde geçmişten günümüze kadar geliştirilen araçlara örnek olarak uzay mekikleri, yapay uydular, uzay istasyonları, özel tasarlanmış giysiler vb. örnek verilebilir.
 [!] 3.7 Bazı ülkelerde astronot yerine “kozmonot” terimi kullanıldığı belirtilir.
 [!] 3.7 Uzay çalışmalarında görev almış ünlü astronotlar ile ilgili çeşitli anekdotlar verilir
[!] 3.8 “Ay’a atılan ilk adım” ile ilgili olarak okuma metni verilir.


C3.4; 3.5
7.sınıf “Fiziksel Olaylar” öğrenme alanı “Işık ve Ses” ünitesi 
“Mercekler” konusu ile ilişkilendirilir.
` 3.2, 3.4, 3.6 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Zaman İçinde Bilim” ünitesi kazanım 4 ve5 ile ilişkilendirilir.
C3.4 Işık kirliliği ile ilgili olarak 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

` 3.5 kazanımı, Türkçe dersi “Konuşma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

` 3.9, 3.10 kazanımları, Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf “Bilim Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir.
Değerlendirme


0 yorum: