Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

01 Ekim 2013

6.SINIF KURS PLANI (I.DÖNEM)

2013- 2014 ÖĞRETİM YILI ......................ORTAOKULU II.DÖNEM FEN VE  TEKNOLOJİ DERSİ    6.SINIF  YETİŞTİRME  KURSU YILLIK  PLANIDIR 

HAFTA
KONULAR
KAZANIMLAR
YÖNTEM  -TEKNİKLER
1HAFTA
 (2 Ders)
07 EKİM
11 EKİM 
   2013


ÜNİTE 1 : CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE  


1-CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR

Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Hücrenin temel kısımlarını levha,  model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
2.Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler 


 Anlatım 
Soru-Cevap
2HAFTA
(2+2Ders)
21 EKİM
01 KASIM
    2013
1-CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR

3.Farklı tipte hücrelere örnekler verir.
4.Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir.
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar

Anlatım 
Soru-Cevap
2HAFTA
(2+2Ders)
04 KASIM
15 KASIM
    2013
   
2-İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞMEİnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder.
2.İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
3.Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle ilişkisini yorumlar.
4.Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerin iisimlendirerek belirgin özelliklerini listeler.
Anlatım 
Soru-Cevap Test
 1HAFTA
  (2+2 Ders)
18 KASIM-22 KASIM
    20133-HAYVANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME.
4-ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME

Hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
2.Gelişim dönemlerinde              başkalaşım geçiren hayvanlara     
örnek verir
Çiçekli bir bitkide üreme ile  ilgili olarak öğrenciler
1.Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema  üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
2.Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı döllenmeyi açıklar
Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2+2 Ders)
25 KASIM
29 KASIM
     2013
1-YAŞAMIMIZDAKİ SÜRAT

Bir doğru boyunca sabit süratle hareket eden cisimle ilgili olarak öğrenciler;
1.Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar.
2.Sürat birimlerini ifade eder ve kullanır (BSB-24).
3.Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar.
Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2Ders)
2ARALIK
6 ARALIK
     20132-KUVVETİ KEŞFEDELİM

Kuvvetin yönü ve ölçümü ile ilgili olarak   öğrenciler;
1-Kuvvetin birimini Newton olarak belirtir ve kullanır
2.Ölçülecek kuvvete uygun bir dinamometre seçerek dinamometre üzerindeki ölçekleri yorumlar .
3.Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir
4.Kuvvetle ilgili olarak doğrultu ve yön kavramlarını açıklar
Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2Ders)
9 ARALIK
13 ARALIK
    2013
3-KUVVETLER İŞ BAŞINDA


Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Bir cisme birden fazla kuvvetin etki edebileceğini gözlemler
2-Bir cisme etki eden kuvvetlerin yönlerini gösteren çizimler yapar
3-İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke kuvvet) olarak tanımlar

Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2Ders)
16 ARALIK
20 ARALIK
     2013
     3-KUVVETLER İŞ BAŞINDA


4-Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.
5-Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfırdan farklı  olması durumunda cismin dengelenmemiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.
6-Bir veya daha fazla kuvvet etkisindeki bir cismin durgun kalabilmesi için uygulanması gereken kuvveti tahmin eder

Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2Ders)
23ARALIK
27 ARALIK
     2013
4-AĞIRLIK BİR KUVVETTİR.
 Ağırlıkla ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasındaki çekim kuvvetini yer çekimi kuvvetini, olarak isimlendirir.
2-Yer çekimi kuvvetinin Dünya üzerindeki her noktada kütleler üzerine Dünya’nın merkezine doğru etkilediğini fark eder.
3-Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve dinamometre ile ölçüldüğünü ifade eder.
4-Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden farklı olacağını açıklar.
5-Kütle ile ağırlığı birbirinden ayırt eder


Anlatım 
Soru-Cevap


1HAFTA
(2Ders)
30 ARALIK
   2013
03 OCAK
     2014

1-MADDEYİ OLUŞTURAN TANECİKLER

Maddenin yapı taşları olan atom ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Katıların, sıvıların ve gazların sıkışma-genleşme özelliklerini karşılaştırır
2.Maddelerin görünmez küçük parçalara bölünebildiğini fark eder
3.Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu belirtir


Anlatım 
Soru-Cevap
 1HAFTA
(2Ders)
06 OCAK
10 OCAK      2014

1-MADDEYİ OLUŞTURAN TANECİKLER


4.Maddenin, küreye benzer yapı taşlarını atom şeklinde adlandırır.
5.Atom kavramı ile ilgili düşüncelerin zaman içinde değiştiğini fark eder
6.Atomların daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu ifade eder .

Anlatım 
Soru-Cevap
  1HAFTA
  (2Ders)
13OCAK 17OCAK        2014
   2-ELEMENT VE BİLEŞİKLER

Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;
1-Maddelerin farklı olmasından yola çıkarak atomların da farklı olabileceği sonucuna ulaşır
2-Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri “element” şeklinde adlandırır


Anlatım 
Soru-Cevap
 1 HAFTA     (2Ders)
20 OCAK
24 OCAK
   2014


2-ELEMENT VE BİLEŞİKLER


3-Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder
4-Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır.


Anlatım 
Soru-Cevap
                          

                       ..........................................                                                                         ............................................
                FEN VE TEKNOLOJİ  ÖĞRETMENİ                                                                       OKUL MÜDÜRÜ
0 yorum: