Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

10 Temmuz 2012

İLKOKUL VE ORTAOKUL DERSLERİ


Kaynak:Milliyet Gazetesi


MEB, ilkokul ve ortaokul derslerini belirlediBakanlık, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak haftalık ders çizelgesiçalışmalarını tamamlayarak, karara bağladı.

MEB, ilkokul ve ortaokul derslerini belirledi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak haftalık ders çizelgesiyle ilgili çalışmaları tamamlayarak, karara bağladı. Buna göre, tüm  sınıflarda matematik, 1’er saat artırılarak 5’er saat verilecek; yabancı dil  öğretimine ise ilkokul 2. sınıftan başlanacak; gelecek yıl ilkokul 3. sınıf  olacak öğrenciler de fen bilimleri dersi okuyacak.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ”İlkokul ve Ortaokul Haftalık  Ders Çizelgesi”ni belirledi. Dersler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 1.  ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli uygulanacak.
Buna göre, zorunlu ders saatleri ilkokul 1. sınıfta 26, ilkokul 2. ve 3.  sınıflarda 28’er, ilkokul 4. sınıfta ise 30 saat olacak.
Ortaokul 5. ve 6. sınıflarda 28 saat olacak zorunlu dersler, ortaokul 7.  ve 8.sınıflarda 29 saat verilecek.
İlkokulda zorunlu dersler arasında Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen  bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel  sanatlar, müzikoyun ve fiziki etkinlikler, trafik güvenliği ve insan hakları,  yurttaşlık ve demokrasi dersleri yer alacak.
Ortaokulun zorunlu dersleri ise, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal  bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak  bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi vesporteknoloji ve tasarım ve  rehberlik ve kariyer planlama olacak.
         
Yabancı dil öğretimi 2 yıl erkene çekildi
İlkokul ve ortaokulun tüm sınıflarında zorunlu olarak okutulan Matematik  dersi geçen seneye göre 1’er saat artırılarak 5’er saat verilecek. Yabancı dil  öğretimine ise ilkokul 2. sınıftan başlanacak.
Yabancı dil dersi, ilkokul 2. sınıftan 4. sınıfa kadar 2’şer saat,  ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar ise 4 saat okutulacak. Böylece yabancı dil  öğretimi 2 yıl erkene çekildi.
Gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de Fen Bilimleri dersi  okuyacak. Bu ders ilkokul 3 ve 4. sınıflarda 3’er saat, ortaokul 5-8. sınıflarda  ise 4’er saat verilecek.
Çizelgenin zorunlu dersler bölümüne yeni konulan insan hakları,  yurttaşlık ve demokrasi dersi ise ilkokul 4. sınıflarda okutulacak. Trafik  güvenliği dersi sadece ilkokul 4. sınıfta; rehberlik ve kariyer planlama dersi  ise sadece ortaokul 8. sınıfta zorunlu ders olarak alınacak.
Türkçe ders saati ise geçen seneye göre sadece ilkokul 1. ve 2.  sınıflarda birer saat azalarak 10’ar saat, ilkokul 3. sınıfta ise 3 saat azalarak  8 saat olacak. Türkçe, ilkokul 4. sınıfta ise 2 saat artarak 8 saat, ortaokul 6.  sınıfta 1 saat artarak 6 saat okutulacak.
         
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yıldan itibaren ortaokul öğrencilerinin, yerel dil ve lehçelerin  seçmeli ders okutulacağı ”Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersini haftada 2 saat  seçebilmesini kararlaştırdı. Buna göre, yeterli öğrencinin seçmesi halinde Kürtçe  seçmeli ders okutulabilecek.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ”İlkokul ve Ortaokul Haftalık  Ders Çizelgesi”ni belirledi. Dersler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 1.  ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli uygulanacak.
Çizelgede zorunlu dersler dışında seçmeli derslere de yer veriliyor.  Seçmeli dersler ise ortaokul 5-8. sınıflarda alınabiliyor. Her sınıfta haftada en  fazla 8’er saat ders seçilebilecek.
Seçmeli derslerle birlikte ortaokul 5. ve 6. sınıflarda haftalık ders  saati 36’şar saat; ortaokul 7 ve 8. sınıflarda ise haftalık ders saati 37’şer  saat olacak.
Seçmeli dersler 6 ayrı gruba ayrılıyor. ”Din, Ahlak ve Değerler”  grubunda Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler; ”Dil ve  Anlatım” grubunda Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Dillen  ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri; ”Yabancı Dil” grubunda Bakanlar  Kurulu kararı ile kabul edilen dillerin yer aldığı Yabancı Dil; ”Fen Bilimleri  ve Matematik” grubunda Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Çevre ve  Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım; ”Sanat ve Spor” grubunda Görsel  Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Drama, Zeka Oyunları; ”Sosyal  Bilimler” grubunda ise Halk Kültürü, MedyaOkuryazarlığı, Hukuk ve Adalet,  Düşünme Eğitimi dersleri yer alacak.
Yerel dil ve lehçeler seçmeli ders olacak 
Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ile Temel Dini Bilgiler dersleri  ortaokulun tüm sınıflarında haftada 2’şer saat seçilebilecek. Öğrenciler, Temel  Dini Bilgiler dersi kapsamında isteğe bağlı olarak İslam Dini, Hristiyanlık,  Musevilik dinleri ile Alevilik inancına ait bilgileri öğrenebilecek.
Yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağlayacak  ”Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersi de haftada 2 saat verilecek. Bu kapsamda  yeterli öğrenci seçmesi halinde Kürtçe seçmeli ders olacak.
Okuma Becerileri dersi ortaokul 5. ve 6. sınıfta, İletişim ve Sunum  Becerileri dersi ise 7. ve 8. sınıfta 2’şer saat alınabilecek.
Yabancı Dil seçmeli dersi de 5-8. sınıflar arasında 2’şer saat olacak. Bu  derste de Bakanlar Kurulu kararı ile öğretimi yapılması hükme bağlanmış diller  seçmeli olarak okutulacak.
Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor dersleri ise 5. sınıftan 8. sınıfa kadar  öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda 2 ya da 4 saat seçilebilecek.
         
Seçmeli ders grupları oluşturulacak
Bir seçmeli ders 2 veya 4 kere alınabilecek. Seçmeli derslerden birden  fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir  yapıda oluşturulacak. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf  arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabilecek.
Öğrenci, 5. sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi  ilk kez 8. sınıfta alabileceği gibi, bu dersi 5. sınıftan itibaren sürekli olarak  seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilecek.
Farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı  seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulacak. Örneğin bir öğrenci  Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez 7. sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde  ise bu dersi 5,6 ve 8. sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle  birlikte alabilecek.
Ortaokul 5. sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle en az 4 ders saatlik seçmeli dersi  tamamlamak kaydıyla, imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilecek.
İsteyen okullarda 8 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartlarıyla  öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat 
etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinliklerle her türlü  eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak  uygulanabilecek.
Seçmeli derslerin dışında ilkokulda serbest etkinlik zamanları da  düzenlenecek. Serbest etkinlikler ilkokul 1. sınıfta 4, 2. ve 3. sınıfta 2’şer saat olacak. Serbest etkinlikler velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin  kararına bağlı olacak ve zorunlu olmayacak.

0 yorum: