Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

31 Ağustos 2012

VELİLERE ve EĞİTİMCİLERE 1. SINIF ÖNERİLERİ


KAYNAK: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIVELİLERE VE EĞİTİMCİLERE 1. SINIF ÖNERİLERİ

Bakanımız Ömer DİNÇER ve diğer bürokratlarının medyaya yansıyan ve öğretmenlere verilen e-konferans şeklindeki uzaktan eğitim çalışmalarında yaptıkları açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 2012-2013 Öğretim Yılında en çok değişiklik yapılacak kritik sınıfların 1, 5 ve 9. Sınıflar olduğu anlaşılmaktadır. Bu sınıflar içerisinde özellikle 4+4+4 kesintisiz zorunlu eğitim değişikliğinin en çok tartışılan konusu 1. Sınıf öğrencilerinin yaş ve program değişiklikleri olmuştur. Birinci sınıfların durumu hala da velilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin en çok merak ettiği ve sonucunun ne olacağına ilişkin tereddütler yaşadıkları durumdur.
Birinci sınıfların derslerinin hafifleyeceği, okuma yazma çalışmalarının öğretimin 2. Yarıyılında başlayacağı, yaşı küçük çocukların büyük öğrencilerle aynı sınıflarda nasıl öğrenim göreceği, tuvalet ihtiyaçlarını küçük çocukların nasıl karşılayacağı, 1. sınıflara anasınıfı öğretmenlerinin geleceği dedikodusu, bu sınıfın ders programlarının değişeceği ve yeni öğretim yılına nasıl yetiştirileceği… ve benzeri kafa karıştıran sorular olmuştur.
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların 1. Sınıfa zorunlu kayıtlarının yapılacağı kesinleşmiştir. Ancak 60-66 ay arasında kalan öğrencilerin 1. Sınıfa kayıtlarının veli isteğine bırakılması hala anne ve babaların kafalarında soru işaretleri doğurmaya devam etmektedir. “Çocuğumu göndermezsem sonradan pişman olur muyum?” sorusu hala kafalarında…
Bakanlığımız açıklamalarından ve medyaya yansıyan haberlerden de anlaşılacağı gibi birinci sınıflar 2012-2013 Öğretim Yılında; zorunlu olarak 10 saat Türkçe, 5 saat Matematik, 4 saat Hayat Bilgisi, 1 saat Görsel Sanatlar, 1 saat Müzik ve programa ilk defa eklenen 5 saat Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersleri belirlenmiş görünmektedir. Ayrıca 4 saatte Serbest Etkinlikler dersine yer vererek toplam 30 saat çocukların yaş gruplarına daha uyumlu, oyunla öğrenmelerine fırsatlar verileceği anlaşılmaktadır.
Buradan da anlaşılacağı gibi 1. Sınıfların 10 saat Türkçe ve 5 saat Matematik dersleri hariç geriye kalan 4 saat Hayat Bilgisi, 1 Görsel Sanatlar, 1 Müzik, 5 Oyun ve Fiziki etkinlik ve 4 saat de Serbest Etkinlikler olmak üzere 15 saatin “ETKİNLİK VE OYUN TABANLI” olduğu görülmektedir.
Elde ettiğimiz bu bilgilerden hareketle:

VELİLERE ÖNERİLER

-30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını dolduran çocuklarını 1. Sınıfa kaydettirmede asla tereddüt yaşamasınlar. Çünkü önceki yıllara göre çocuklarını sadece 3 ay erken göndermiş olacaklar. Üstelik program daha hafiflemiş ve oyun ve etkinlik tabanlı olduğundan çocuklar zorlanmayacaktır.
-Çocukları 60-66 ay arasında olan veliler eğer çocukları anasınıflarına daha önce gitmemişlerse mutlaka anasınıflarına göndersinler. Daha önce 1 ve ya 2 yıl okulöncesi kurumlara devam etmişler ve fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden çocuklarını yeterli görüyorlarsa 1. Sınıfa kayıtlarını yaptırsınlar. Benim önerim 2 yıl anasınıfına devam etmiş olsalar bile okulöncesinin çocuk gelişimindeki öneminden dolayı bir yıl daha ama farklı bir okul, farklı bir öğretmen olmak koşuluyla yine anasınıfına gönderin.
-1. Sınıfa kayıt yaptırdıktan sonra mutlaka öğretmenlerden programlar hakkında bilgiler alın, neden benim çocuğum hala okuma-yazma öğrenemedi diyerek panik yapmayın ve de okuma yazma öğretmeye kalkmayın. Çocuk kendisi doğal süreçte, kendi kendine erken öğreniyorsa da müdahale etmeyin ama öğretmene bilgi verin.

ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

-Yeni 1. Sınıf programını (Eylül 2012 tarihi itibarıyla yayınlandığında) çok iyi inceleyin. Programın özünü zümre toplantılarında mutlaka tartışın ve anlamaya çalışın.
-Program oyun ve fiziki etkinlik ağırlıklı olduğu için uygulama öncesinde ve sırasında mutlaka “oyun ve etkinlik tabalı öğretim” konusunda daha deneyimli okulöncesi öğretmenlerinden yardım ve destek alın.
-Özellikle öğretimin 1. Yarıyılında diğer sınıflar ve öğretmenlerle yarışa girip okuma yazma öğretme konusunda panik yapmayın.
-Velileri yeni program hakkında mutlaka bilgilendirin. Onlarla sık sık süreç konusunda toplantılar yapın.

BAKANLIĞIMIZA VE OKUL YÖNETİCİLERİNE ÖNERİLER

-Ders programı oyun, fiziki ve serbest etkinlik ağırlıklı olduğu için fiziksel mekanın (derslik/sınıf) geniş olması ve 1. Sınıf mevcutlarının 30 kişiyi geçmemesi gerekecek şekilde düzenlenmesi gerekir.
- 1. Sınıflardaki özellikle 5 saat oyun ve fiziki etkinlik ve 4 saat serbest etkinlikler için her 2 şube için bir “ETKİNLİK ODASI” ayrıca oluşturulmalıdır.
-Ya da 1-4. Sınıflar için “Okullar Hayat Olsun Projesi” de esas alınarak okul bahçesinde ve ya uygun katlarda “oyun ve etkinlik alanları” oluşturulmalıdır.
-Birinci sınıfları okutacak öğretmenler Eylül Ayı’nın hemen başında belirlenerek program konusunda seminere alınmalıdır.
-Ayrıca birinci sınıf öğretmenleri okulöncesi öğretmenleriyle “oyun ve etkilik tabanlı öğretim” konusunda çalıştaya alınmalıdır.
-Düzenlenecek 1. Sınıf dersliklerinde anasınıflarında kullanılan oyun ve fiziki etkinliklere, faaliyetlere uygun daha ergonomik ve çocukların gelişim durumlarına uygun öğrenci çalışma sıra ve masaları yerleştirilmelidir.

0 yorum: