Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

16 Eylül 2013

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI AÇIKLAMASI


Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders ödeneceği, bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir.
Genelgeden hareketle aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
1- Ders dışı eğitim çalışması yapacak öğretmenlere ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6’sını geçemez. Eğer Ders Dışı Eğitim Faaliyeti yapmak isteyen öğretmen ve ders sayısı branşlara göre %6’lık dilimi geçiyor ise eğitim öğretim yılı
başında yapılacak ilk öğretmenler kurulu toplantısında hangi branşlarda ve etkinliğin hangi öğretmen tarafından yapılacağı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6’sını geçmeyecek şekilde belirlenecek ve kurulda karar altına alınacaktır.
2- Aynı grup için yürütülen etkinliklerde birden fazla öğretmene ders dışı eğitim çalışması için ek ders görevi verilmeyecektir.
3- Çalışmalar ders dışında yapılacak, kesinlikle ders saatinde ve boş derslerde olmayacaktır. Aylık programlarda çalışma saati ve yeri belirtilecek, öğle saatinde çalışma yapılmayacaktır.
4- Öğretmenler çalışmalarını sabahçıysalar öğleden sonra veya hafta sonu; öğlenciyseler sabah veya hafta sonu yapacaklardır. Tam gün eğitim yapan okullardaki çalışmalar, okul çıkışında veya hafta sonu yapılmalıdır. Çalışmaya katılacak öğrenci velilerinden mutlaka öğrencinin
çalışmaya katılabilmesi için izin belgesi alınacaktır.
5- Yıllık programda belirtilen zaman içerisinde yapılamayan çalışmalar, okul idaresine yazılı bilgi vermek kaydıyla çalışmalarını uygun olan gün ve saatte yapacaklar, buna rağmen çalışmasını yapmayan öğretmenlerin egzersiz ücretleri kesilecektir.
6- Çalışmanın yerinde ve zamanında yapılan değişiklikler önceden okul idaresine yazılı olarak bildirilmeli ve gerekli onay alınmalıdır.(Okul idaresince ise Milli Eğitim Müdürlüğüne konu hakkında gerekli bilgi verilmelidir.)
7- Yıllık ve aylık programlarda yapılacak, çalışmalar açıklamalı olacaktır. Her günün çalışması ayrı ayrı belirlenecektir.
8- Yıllık çalışma programı tamamlandığında, yapılan ders dışı çalışmaları hakkında bitiş raporu hazırlanarak okul idaresine verilecektir.
9-
Ders dışı egzersiz çalışmaları günlük egzersiz ders defterine işlenerek imzalanacaktır. Her egzersiz yapan için ayrı bir defter tutulacaktır.
10- Yapılan egzersiz çalışmaları sonucunda okullarda mutlaka bir faaliyet yapılacaktır. Beden eğitimi ve spor çalışmaları ile halkoyunları çalışmaları yapanlar okullar arası yarışmalara katılacak, Güzel sanatlar ve edebiyat çalışması yapanlar ise yıl içerisinde ya da yılsonunda çalışmalarla ilgili etkinlik yapacaklar, proje çalışmasını yapanlara ise il elemesine kadar ücret ödenecek, il elemesini geçenlere ise bölgesel elemelerinin sonuçlanmasına kadar ücretleri ödenmeye devam edilecektir. Satranç turnuvalarına öğrencilerin katılımı sağlanacaktır. Çalışmalara katılmayanların programları iptal edilecektir.
11-
planı bir kişiye ait olacak bir başkasının planından fotokopi yapılmayacak, ortak imzalanmayacak, öğretmenin tamamen kendi çalışması olup ders dışı egzersizleri çalışma planı formatına uygun bir şekilde bilgisayarda yazılacaktır. (Planlar 2+2+2 veya 3+3 şeklinde yapılabilir.) Ayrıca, Ulusal ve Dini Bayramlar ile yarıyıl tatiline çalışma konulmayacaktır.
12- Ders dışı egzersiz çalışmaları 2010/49 nolu genelgede belirtilen etkinlik alanlarında yapılacak bunların dışında herhangi bir etkinlik alanı kabul edilmeyecek ve konular eğitime yönelik olmalıdır. ( Kütüphane temizliği, Şiir dinletisi, güzel konuşma ve yazma, dergicilik, gazetecilik, maket uçak ve bayram ve törenlere hazırlık çalışmaları gibi etkinlik alanları yazılmayacaktır. Bunların bir kısmı edebiyatın konularıdır, ayrı bir etkinlik alanı değildir. Bayram ve törenlere hazırlık bütün eğitim çalışanlarının asli görevidir. )
13- Egzersiz planları üçer nüsha olarak hazırlanacak, alt yazı ve onay planla aynı sayfa üzerinde bulunacak, öğretmenin ve okul müdürünün imzası olmadan planlar onaya gönderilmeyecektir.
Çalışmaya katılacak öğrenci listesi planlara eklenerek onaya gönderilecek. Alanının dışında belge ile çalışan öğretmenlerin belgeleri genelgeye uygun olacak, belgelerin fotokopileri okul idaresince onaylanarak planlara eklenecektir. Planların tarihleri okul yönetimleri tarafından kontrol edilerek resmi tatil, yarıyıl tatili ve bayram günlerine çalışma konmayacaktır.
14- Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ücretli öğretmenlere 2010/49 nolu genelge gereği bu madde kapsamında ek ders görevi verilmeyecektir.
15- Birden fazla okulda görev alan öğretmenler kadrosunun bulunduğu okulda ders dışı egzersiz çalışmaları yapar ancak o okulda ders dışı egzersiz çalışması yok ise kadrosunun bulunduğu okul müdürünün izni ile görev yaptığı diğer okulda ders dışı egzersiz çalışmaları yapabilir. İki ayrı okulda veya birden fazla branşta ders dışı egzersiz çalışması yapanlar sadece birinden ücret alırlar.
16- İzcilik Faaliyetleri; Küçük izciler, izciler ve ergin izciler kendi sınıf çalışmalarını yıllık planın etkinlik, beceri ve davranışlar bölümünde yazacaklardır. Ortak etkinlikler plan üzerinde ortak etkinlik şeklinde yazılacak ve konusu belirtilecektir. Ayrıca İzcilik Faaliyetlerini yapanlar 2013 yılı Aralık sonuna kadar İzcilik Federasyonu tarafından sertifikalarının tekamülünü yaptıracak aksi takdirde 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren çalışma programları iptal edilecektir. Bu tarihe kadar sertifika
tekamülünü yaptıranların tekamül belgesinin onaylı bir fotokopisi Müdürlüğümüze gönderilecektir.
17- İlgili genelgenin ‘’…Yapılacak kontrol ve denetimle bu etkinliklerin olması gerektiği gibi yürütülmesini sağlamaktan birinci derecede sorumlu olan eğitim kurumu müdürü …’’ hükmü gereği çalışmaların kontrol ve denetiminden 1. (birinci) derece sorumlu okul müdürleridir. Yapılan ders dışı egzersiz çalışmaları okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının gözetiminde ve sorumluluğunda olacaktır.
18- İlgili genelgenin ‘’..çalışma programları, İlçe/İl milli eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe konulmaz …’’hükmü gereği çalışma programı onay tarihinden sonra yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdikten sonra gündüz ücreti üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.
19- Ders dışı çalışma planları 3 nüsha halinde çıkarılarak İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne onay için üst yazı ile gönderilmelidir.
Not: Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği gereğince okulların açıldığı 1(bir) ay içerisinde çalışma programlarının onaya sunulması gerekmektedir.Ders dışı eğitim çalışma alanları;

Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları şunlardır:
İzcilik
Beden eğitimi ve spor çalışmaları
Halk oyunları
Güzel sanatlar
Proje çalışmaları

Etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler nelerdir?
İzcilik: İzcilik Çalışmaları ; İzcilik Çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Türkiye İzcilik Federasyonuna devredildiği için 04/09/2012 gün ve 18796 Sayılı yazımız ekindeki (İlgi/f) protokol metni dikkate alınacaktır.

Beden eğitimi ve spor çalışmaları: Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür. Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması hâlinde, yan alanı beden eğitimi olan veya yürütülecek etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.
Halk oyunları: Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütür. Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.
Güzel sanatlar: Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten öğretmenlere ne kadar ek ders ücreti ödenir?
Ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saattir. Ödemelerde gündüz öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır. fiilen çalışma yapılmayan dönemler için öğretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmeyecektir.
Çalışma programları, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe konulmayacak ve Hiçbir şekilde çalışma programının yürürlüğe konulmasından önce ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacaktır.Aşağıdaki hallerde etkinlikler durdurulur. Durdurulduğu tarihten itibaren o etkinlik kapsamında ek ders ücreti ödenmez.
1.Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına düşmesi.
2.Etkinliklerin amacı dışına çıkması.
3.Etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması.

Bir etkinlik grubu için kaç öğretmen görevlendirilebilir?
Aynı grup için yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene ek ders görevi verilmez.
Örnek:12 kişiden oluşan bir izci etkinlik grubu için sadece bir öğretmen görevlendirilir.

Aynı etkinlik için kaç öğretmen görevlendirilebilir?
Okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %6′ini geçmemesi şartıyla oluşturulan her gruba bir öğretmen görevlendirilebilir.
Örnek: Oluşturulan her 12 kişilik 3 izci grubuna 3 öğretmen görevlendirilir.

Etkinlikler de kimler görev alamaz?
Kurum müdürü.
Müdür başyardımcısı.
Müdür yardımcıları.
Dışarından ücret karşılığı derse girenler.
Vekâleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders görevi verilmez.
Etkinlikler belirlendikten sonra bu etkinliklerde görev almak isteyen öğretmen sayısı fazla olması durumunda;
Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamındaki herhangi bir etkinlik alanında en az öğrenci sayısı dikkate alınarak oluşturulabilen grup sayısına göre etkinliği yürütecek nitelikteki öğretmen sayısının daha fazla olması hâlinde, bu etkinliğin hangi öğretmen veya öğretmenler tarafından yürütüleceği ilgili okulun öğretmenler kurulunca belirlenir.

12685  Ders Dışı Egzersiz Çalışmaları Yönetmeliği

0 yorum: