Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

18 Eylül 2013

2013-2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF YILLIK PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI  ..............................ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ  DERSİ 
6.SINIF YILLIK PLANIDIR  
ÖĞRENME  ALANI: CANLILAR VE HAYAT               
ÜNİTE 1                    : CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME                                                          
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
16-20.09.2013

4
1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3).
1.2.Hücrenin temel kısımlarını levha,  model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
1.3.Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler
(BSB-1,2,5,6).
1.4.Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.
1.5.Farklı tipte hücrelere örnekler verir.


H   Bütünden Hücreye
(1.1; 1.7) (BSB-1, 2, 3).


H    Hücreleri İnceleyelim
(1.3) (BSB-1, 2 ,5, 6)H  Hücre Modeli Yapalım
(1.3), (BSB-1, 2, 5, 28, 30, 32).
[!]   Mikroskobun keşfi ve tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilebilir.
)* 1.2 Hücrenin temel kısımları için hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir. Hücre organellerinin yapıları verilmeden sadece görevleri belirtilir.           Prokaryot ve ökaryot ifadeleri kullanılmadan çekirdek içerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların bulunduğu belirtilir. Bazı ilkel hücrelerde ise çekirdek olmadığı, kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak bulunduğu verilir.          
)* 1.2 Madde alış verişinde hücre zarının seçici-geçirgen özelliği verilir. Fakat hangi maddelerin kolay hangilerinin zor geçtiğine dair ayrıntılara, aktif / pasif taşımaya girilmez.
)*1.5 Farklı hücre tipleri için bitki ve hayvanların çeşitli doku hücreleri örnek verilebildiği gibi tek hücreli canlılar da verilebilir.
)* 1.5 Farklı hücre tiplerinde (kas,sinir vb.) hücrelerin yapı ve görevlerine girilmez.[!]    Atatürkçülük ile ilgili konular (1.7-1)


1-Dayanısmanın toplum
hayatındaki onemini
kavrayabilme


23-27.09.2013
2

1.6.Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir.
1.7.Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

)* 1.6 Doku çeşitleri yapısal ayrıntıya girilmeden şekillerle gösterilir.
[!]  Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklarken, Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe verdiği önem ile insanlar arasındaki dayanışma örneklerle vurgulanır.HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
23-27.09.2013
2
2. İnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder.
2.2.İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
2.3.Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini  oluşturduğunu ifade eder.
2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.HHücreleri Karşılaştıralım
(2.1),
 (BSB-1, 2 ,5, 6).


H Her Gün Değişiyorum
(2.4).

H  Ne   Kadar   Büyürüm?   
(2.6), (BSB-9, 22, 23, 27, 28, 29, 30).

H Genç Gazeteci
(2.7), (BSB-32).


)* 2.1 Üreme hücrelerinin ayrıntılı yapısı verilmez.Sperm için baş, orta kısım ve kuyruk belirtilir.Yumurta için zar, sitoplazma ve çekirdek gösterilir.Her iki hücre büyüklük ve hareket bakımından basitçe karşılaştırılır.
)* 2.3 Üreme hücrelerinin oluşumunda mayoz bölünmeye girilmez.
)* 2.4 Embriyonun gelişiminde Morula, Blastula, Gastrula vb. safhalar anlatılmaz.

[!] 2.4, 2.5 Aile planlaması, sık
doğumun sakıncaları ile ilgili bir okuma
metni verilebilir.


_Grafiği Yorumlayalım

_ 2.6 kazanımı; Matematik dersi
“Arastırmalar Đcin Soru Olusturma ve
Veri Toplama” alt oğrenme alanı
kazanım 1 ve “Tablo ve Grafikler” alt
oğrenme alanı kazanım 1 ile
iliskilendirilir.
_ 2.3, 2.4 Mitoz ve mayoz 8. sınıfta
islenecektir.30.09/01-04.10.2013
2
2.5.Embriyonun sağlıklı  gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar (BSB-32).
2.6.Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle ilişkisini yorumlar (BSB-28,29,30).
2.7.Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler (BSB-1,27).[!] 2.5. Anne adayının dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili olarak zararlı alışkanlıklar (sigara ve alkol) , radyasyon, ilaç kullanımı ve dengeli beslenme verilir.
)* 2.7 İnsanda gelişim dönemleri; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak verilir.

_ 2.5 kazanımı, Turkce dersi “Okuma”
, “Konusma” ve “Yazma” temel dil
becerisi ile iliskilendirilir.

_ Sağlık Kulturu Eğitimi
(2.6-2; 2.7-1)
                                                                
SINIF:6
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
30.09/01-04.10.20132
3. Ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;  
3.1.  Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal   değişimleri sıralar.
3.2. Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır ( TD-3).
3.3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.
3.4. Ergenliği sağlıklı geçirebilmek  için yapılması gerekenleri  fark eder.
3.5. Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı  toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur ( TD-5).


H Misafirimiz Var
(2.6; 3.1; 3.2; 3.3;3.4).

H Tiyatromuza Davetlisiniz
(2.7; 3.1; 3.2; 3.3).

H     Büyüyorum
(3.2;3.3;3.4) ,
(BSB-25,27, 32)

H Haydi  Konuşalım  
(3.2; 3.3 ;3.4).
[!] 3.1 Her öğrencinin ergenliğe geçişte bireysel farklılıklar gösterebileceği vurgulanmalıdır.
[!] 3.1 Ergenliğe geçişte öğrencilere vücutlarından utanmamaları gerektiği belirtilmelidir.                                        )* 3.1 Bedensel değişimlerde âdet  döngüsü ayrıntıya girilmeden verilir (Folikül evresi, Korpus luteum evresi vb. gibi evreler anlatılmaz).
[!3.2, 3.3, 3.4 Psikolojik   danışma  ve rehberlik servisi ile  aileler  iş birliği yaparak öğrencilerin bu dönemdeki  sorunlarına yardımcı olabilirler.
[!3.2, 3.3, 3.4 Ailelere ve öğrencilere ergenlik döneminin özellikleri ile ilgili bilgilendirici yazılar dağıtılabilir veya    velilerle  toplantılar düzenlenebilir.
4  Kendimi Seviyorum                

ÈRehberlik ve Psikolojik Danışma
(3.1-3; 3.2-1,2; 3.3-8; 3.4-4 )
È Sağlık Kültürü Eğitimi
(3.1 –7,8,9 ; 3.2 –10,12,13 )


07-11.10.2013

44.Hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1.               Hayvanların bir hayat döngüsünün olduğunu örneklerle açıklar (BSB-1,32).
4.2.               Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
4.3.               Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki farklılıkların nedenlerini açıklar.
4.4.                Gelişim dönemlerinde  başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir (BSB-32).H Hayat Döngüsü
(4.1), (BSB-32) .

Gezelim,   Gözlemleyelim
(4.1, 4.2, 4.3 ), (BSB-1) .

H Tırtıldan  Kelebeğe
(4.3, 4.4 ), (BSB-1, 3, 27, 28, 32).

H  Nasıl Değişti?
(4.3, 4.4 ), (BSB-1, 3, 27, 28, 32).

)* 4.1 Döllenme ve gelişim evreleri
ayrıntılara girilmeden verilir. Örnek olarak yakın çevresinden tavuk, balık, yılan, kedi ve tavşan vb. verilir. Başkalaşım geçiren bir hayvan örneği 4.4 kazanımında verileceğinden bu aşamada örnek  verilmemelidir.
)* 4.2 Farklı çoğalma şekillerine yumurtayla çoğalanlar ve yavrularını doğuranlar örnek verilecektir.
)* 4.4 Başkalaşım yakın çevrede bulunan bir hayvan
(kelebek, kurbağa vb.) örneği ile açıklanır.4 Çoktan Seçmeli Soru


È Kariyer Bilinci: Zoolog ve veteriner örnek olarak verilebilir.


15-18 EKİM 2013 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
21-25.10.20134

5.Çiçekli bir bitkide üreme ile  ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer (BSB-1,2).
5.2. Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema  üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
5.3. Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir.
5.4. Çiçekli bir bitkide döllenmeyi  açıklar.
5.5. Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu  belirtir. 
5.6. Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmasının sebebini tartışır.
5.7. Tohumların yayılma yollarına örnekler verir (BSB-25).
5.8. Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle  sunar (BSB-25 , 32).
5.9. Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitlendiğini fark eder (FTTÇ- 5,17, 31

Đnceleyelim, Cizelim
(5.1), (BSB-1, 2)

Butun Cicekler Aynı mıdır?
(5.1) , (BSB-1, 2, 5).

Herkesin Seyahati Farklı (5.7)

Nasıl Besine Donustu?
(5.8), (BSB-25, 27, 32)

Poster Hazırlama(5.8;5.9), (BSB-25, 27, 32)

Gezelim, Oğrenelim
(5.9), (BSB-1, 25, 27, 28, 32)
[!] 5.1 İncelemek için bütün kısımları görülebilen gelincik, düğün çiçeği, sardunya, gül gibi bir çiçek seçilmelidir. 
)* 5.4 Döllenmede polen çekirdekleri, sinerjit, antipot ve kutup hücreleri verilmez.
)* 5.5 Tohum ve meyvenin nasıl oluştuğu anlatılmaz. Tohum ve meyve tiplerine girilmez .

[!] 5.8 Öğrencilere domates, salatalık, biber vb.’ lerinin, bitkinin  meyvesi olduğu hatırlatılmalıdır.
_ Tanılayıcı Dallanmıs Ağac

_ 5.8 kazanımı, Turkce dersi “Okuma” , “Konusma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile
iliskilendirilir.

28-31.10/01.11.2013


4
6.     Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Bitkilerin hayat döngüsünün olduğunu örneklerle gösterir (BSB-1, 32).
6.2. Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek  elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar   
(BSB-1, 11-19, 23, 25, 27, 28, 30, 31). 

6.3. Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler
(BSB-1,11,12 , 13, 14,17,18, 27, 28, 29, 30).
6.4. Organik tarımı açıklar.
6.5. Organik tarımın insanlık  için önemini fark eder
(BSB-25, 32 ; FTTÇ-5 , 37; TD-5).Bitkinin Hayat Dongusu (6.1), (BSB-1, 28).

Tohum Cimlenmesi
(6.2), (BSB- 1, 11, 14, 17, 23, 25, 27, 28, 30, 31).

H Bitkim Neden Farklı Büyüdü?
(6.3), (BSB-1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30).

H Hayal Edelim
(6.4; 6.5), (BSB-25, 32)
 [!] 6.2  Çimlenme için kısa sürede çimlenen tohumlar (fasulye, turp, tere, nohut, buğday, mercimek vb.) kullanılmalıdır. Deneylerden sonra bunlar dikilebilir.
[!] 6.3 Büyüme için su, ışık ve
yeterli sıcaklığın gerekli olduğu
vurgulanmalıdır.
??? Birçok öğrenci büyüme için gerekli olan ışığın çimlenme için de gerekli olduğunu düşünür. Aynı tür tohumun hem ışıklı ortamda hem de karanlıkta çimlendirilmesi bu kavram yanılgısının giderilmesinde kullanılabilir.
[!] 6.4  Organik tarımın Tarım Bakanlığı tarafından kabul edilen amblemleri gösterilir.

4 Tohum Çimlenmesi

4 Öğrendiğinin Farkına Varma      
_ Performans Değerlendirme


_ 5.sınıftaki bitkinin temel kısımlarının (kok,govde ve yaprakların) gorevleri
hatırlatılmalıdır.
_ 6.2 kazanımı, Turkce dersi “Okuma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile iliskilendirilir.


È Kariyer Bilinci: Ziraat mühendisliği örnek olarak verilebilir.

ÖĞRENME ALANI:FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE 2                   : KUVVET VE HAREKET     
                                                                                                                                                                                                                               SINIF:6
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
04-08.11.2013

4
1. Bir doğru boyunca sabit süratle hareket eden cisimle ilgili olarak öğrenciler;
1.1.  Cismin aldığı yolu ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını ölçer (BSB-22, 23).
1.2.  Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar.
1.3.  Sürat birimlerini ifade eder ve kullanır (BSB-24).
Sürati Hesaplayalım (1.1;1.2;1.3;1.4;1.5).

??? Öğrenciler; hareketin başlangıç şartlarını dikkate almadan, hareketli herhangi iki cisimden önde bulunanın daima daha süratli olduğunu düşünme eğiliminde olabilirler.
)* 1.2 Sadece sabit süratle hareket eden cisimlerin süratleri hesaplanmalıdır.
[!]  Sürat  birimlerinin birbirlerine dönüşümleri verilmelidir.
???   Öğrenciler hareket etmeyen cisimlerin hiçbir enerjiye sahip olamayacağı yanılgısına düşebilir.

1.KAZANIM SINAVI
04-08 KASIM 2013


4 Sürati Hesaplayalım

 


1.4.  Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklar ve farklı durumlar için uygular (BSB-30).
1.5.  Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar.
1.6.      Hareketli cisimlerin hareket enerjisine sahip olduğunu fark eder (BSB-1,3,8).
Hareket Enerji Sağlar (1.6)
)* 1.6 Sadece hareketli cisimlerin hareket enerjisine sahip olacağından bahsedilmeli; fakat bununla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
)*    1.6 Kinetik enerji ifadesi 7. sınıfta kullanılacaktır.
???    Öğrenciler, enerji ve kuvveti aynı anlamda kullanma eğiliminde olabilir.            ??? Öğrenciler süratin bir kuvvet olduğu
yanılgısına düşebilirler.

1.4 ve 1.5 kazanımları, Matematik dersi “Tablo ve Grafikler” alt öğrenme alanı kazanım 1 ile ilişkilendirilir.


11-15.11.2013
4
2.  Kuvvetin yönü ve ölçümü ile ilgili olarak   öğrenciler;
2.1.    Kuvvetin birimini Newton olarak belirtir ve kullanır (BSB-24).
2.2.    Kuvveti dinamometre ile ölçer (BSB-23,24).
2.3.  Ölçülecek kuvvete uygun bir dinamometre seçerek dinamometre üzerindeki ölçekleri yorumlar (BSB-22).
2.4.  Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir (BSB-28).
2.5.   Kuvvetle ilgili olarak doğrultu ve yön kavramlarını açıklar.

Kuvveti Ne ile Ölçeriz? (2.1;2.2;2.3).

H Kuvvetleri Gösterelim
(2.4;2.5)

[!] SI birim sistemi kullanılmalıdır.
[!]    Şeffaf olarak tasarlanmış dinamometreleri kullanmak,  öğrencilerin dinamometrenin nasıl çalıştığını sezmelerine yardım edecektir.
)* 2.4 Öğrenciler, bu aşamada sadece dinamometre yardımıyla bir cisme uyguladıkları aynı veya zıt yönlü kuvvetleri çizerek gösterir.

4    Dinamometre Hangi Değeri Gösteriyor?
_ Kuvvetleri Gosterelim
C  Öğrencilere, kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri hatırlatılır.                                                                        
               
                                                                                                                                   SINIF:6              
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
18-22.11.20134
3. Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1.Bir cisme birden fazla kuvvetin etki edebileceğini gözlemler (BSB-1).
3.2.Bir cisme etki eden kuvvetlerin yönlerini gösteren çizimler yapar (BSB-28).
3.3.İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke kuvvet) olarak tanımlar.
3.4.Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.
3.5. Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfırdan farklı  olması durumunda cismin dengelenmemiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.
3.6. Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde değişiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir (BSB-16,18,28).
3.7. Bir veya daha fazla kuvvet etkisindeki bir cismin durgun kalabilmesi için uygulanması gereken kuvveti tahmin eder ve tahminlerini test eder (BSB-9,16,18,28).
3.8. Durgun bir cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğu sonucuna varır (BSB-31).

H Cisimlere Etki
Eden Kuvvetleri
Gösterelim (3.1;3.2).H Neden Hareketli veya Durgun?
[!]   Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerle ilgili olarak daha önce ele alınmış kuvvetler dikkate alınmalıdır.
)* 3.2 Cisimlere aynı doğrultuda etki eden, yönleri aynı veya zıt kuvvetlerle ilgili çizimler yaptırılmalıdır.
[!]        Bikuvveti dengeleyen diğer  kuvvetin bu kuvvete eşit büyüklükte; fakat zıt yönde olması gerektiği vurgulanmalıdır.
[!]   3.4   Sabit süratli hareketin de dengelenmiş kuvvetlerin bir sonucu olduğundan bahsedilebilir.
)*   3.6  Öğrenciler, aynı doğrultu üzerindeki aynı ve zıt yönlü kuvvetlerin cisimlere olan net etkilerini tanımlayabilmelidir.
[!]   Öğrencilerin farklı büyüklükteki  kuvvetleri ölçeklendirme yardımıyla farklı uzunluktaki oklarla temsil etmelerine yardım edilmelidir._ Kuvvetleri Gosterelim
_ Dengelenmis ve Dengelenmemis Kuvvetler


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
25-29.11.2013

4

4. Ağırlıkla ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Dünyadaki kütle çekim kuvvetinin varlığını, etrafındaki olaylardan yararlanarak gözlemler
(BSB-1).
4.2. Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasındaki çekim kuvvetini yer çekimi kuvveti olarak isimlendirir.
4.3. Yer çekimi kuvvetinin Dünya üzerindeki her noktada kütleler üzerine Dünya’nın merkezine doğru etkilediğini fark eder.
4.4. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
4.5. Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve dinamometre ile ölçer (BSB-22,23,24).
4.6. Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden farklı olacağını açıklar.
4.7. Kütle ile ağırlığı birbirinden ayırt eder (BSB-4,5).H Ağırlık ile Kütle Arasındaki Farkı Anlayalım
(4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7)
[!]  Yer çekimi kuvvetinin yönünün yerin merkezine doğru olduğu vurgulanmalıdır.
[!]      SI birim sistemi kullanılmalıdır.
)*  4.4  Yer çekimi ivmesi konusuna girilmeyeceğinden ağırlıkla ilgili olarak “G=mg” matematiksel bağıntısı verilmemelidir. Öğrenciler, bir cismin ağırlığını Newton olarak ölçeklendirilmiş bir dinamometre ile ölçerek bulmalıdır.
[!]     4.4  Bazı öğrenciler, bir cismin kütlesi  ile ağırlığı arasında bir  oran olduğunu sezebilir.
)* 4.6  Dünya-Ay ve Dünya-Güneş arasındaki kütle çekim kuvvetlerine değinilmez.
???   Öğrenciler yer çekimi kuvvetinin aynı anda sadece bir cisme etki edebileceği yanılgısına düşebilir.4   Ağırlık ve Kütle Arasındaki Fark
ÖĞRENME ALANI:MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE 3                   : MADDENİN TANECİKLİ YAPISI                                                                                                                                            SINIF:6
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
02-06.12.2013

4
1. Maddenin yapı taşları olan atom ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Katıların, sıvıların ve gazların sıkışma-genleşme özelliklerini karşılaştırır
(BSB-1, 2, 4, 5, 6).

1.2.Gazların sıkışma-genleşme özelliklerinden, gazlarda boşluk olduğu çıkarımını yapar
(BSB-1, 2, 8).D Hangisi Sıkışır
(1.1; 1.2), (BSB-3).

[!] 1.1 Bu kazanım için öngörülen sıkışma özellikleri karşılaştırması, gazlarda yüksek oranda boşluk olduğu fikrini vermek içindir. Boşluk fikrinden de bağımsız yapı taşlarına (moleküllere) geçilecektir.
[!] “Hangisi Sıkışır?” etkinliğinde amaç, gazların basıncı ile ilgili kuralları ve bağıntıları vermek değil, gaz basıncının nereden kaynaklandığını sezdirmektir.

2.KAZANIM SINAVI
02-06 ARALIK 2013

C Gazların basıncı konusu 8. sınıfta “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde işlenecektir.1.3.Maddelerin görünmez küçük parçalara bölünebildiğini deney yaparak fark eder
(BSB-15, 16, 17, 18).

1.4.Maddelerin nereye kadar ardışık bölünebileceğini sorgular (BSB-30, 31).D İyot Dağılınca Ne Olur(1.3; 1.4; 1.5), (FTTÇ-35).

[!] 1.3 İyodun alkolde dağılması, görünmez taneciklerden oluştuğu gerçeğine doğrudan bir gönderme anlamı düşündürmeyebilir. Ancak sıvının renklenmesi, iyottan bir şeylerin sıvıya karıştığına, karışan parçaları göremeyişimiz de bunların görünmez olduğuna işarettir. Bu açıklamaya göre iyodun görünmez parçacıklardan oluştuğu çıkarımına gidilebilir. Etkinliğin sonunda, iyodun alkoldeki çözeltisinin tentürdiyot olduğu ve bu çözeltinin mikrop öldürücü (antiseptik) olarak kullanıldığı vurgulanıp günlük hayatla ilişki kurulabilir.
4   Akran Değerlendirme Formu
4 Proje ve poster çalışması (atomun tarihsel arka planı ile ilgili)


09-13.12.2013

2
1.5.Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu belirtir (TD-5).D İyot Dağılınca Ne Olur(1.3; 1.4; 1.5), (FTTÇ-35).

)* 1.5 Radyoaktiflik kavramına girilmeyecektir.
[!]
)* 1.5.Bu düzeyde esas olan, maddenin görünmez küçük parçalardan (atom) oluştuğu fikrini vermektir. Atomun yapısı ile ilgili kısım, 7. sınıfa bırakılmıştır. Atomun yapısı verilmeden de element, bileşik, karışım, molekül, fiziksel değişim ve kimyasal değişim kavramları işlenebilir. Burada böyle bir yaklaşım esas alınmıştır.


                                                                                                                                 SINIF:6
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK

09-13.12.20132


1.6   Maddenin, küreye benzer yapı taşlarını atom şeklinde adlandırır.
1.7.Atom kavramı ile ilgili düşüncelerin zaman içinde değiştiğini fark eder (FTTÇ-1, 2, 3, 4, 14).
1.8.Atomların daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu ifade eder (TD-3).


D Tarih Boyunca Atom Fikri(1.5; 1.6, 1.7; 1.8; 2.3), (BSB-25; FTTÇ-16).D Hücre Atoma Göre Çok Büyüktür!
(1.8).

 [!] 1.7 Demokritus ve diğer Yunan filozofları her maddenin hep aynı özdeş atomlardan oluştuğunu düşünüyordu.Onlar,maddelerin farklı görünmesinin atomların düzeninden ve hareketlerinden ileri geldiğini öne sürüyordu. Dalton, her elementin ayrı tip bir atomu olduğunu gösterdi. Dalton (1819), atomların içi dolu, berk ve bölünmez olduğu fikrindeydi. Atomdan daha küçük parçacıkların bulunduğu 50 yıl sonra dolaylı yoldan kanıtlandı. Atomların bölünebildiğini, Becquerel (Bekerel)  ve Madam Curie (Küri)’ nin çalışmaları daha net olarak göstermiştir. Bu noktada, “atom” adının “bölünmez” anlamına geldiği, aslında atomların bölünebildiği, fakat atom teriminin hâlâ kullanımda olduğu belirtilir.
[!] 1.7 John Dalton, Madam Curie, vb. bilim adamlarının hayatları araştırma konusu olarak verilebilir.
[!] )* 1.8 Atomların zor da olsa bölündüğü, atomdan daha küçük parçacıkların bulunduğu belirtilir; bu parçacıkların isimlerine ve özelliklerine girilmez.
C 1.8. 6. sınıf            “ Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesi ile ilişkilendirilir.HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
16-20.12.2013


4

2. Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;

2.1.Maddelerin farklı olmasından yola çıkarak atomların da farklı olabileceği sonucuna ulaşır (BSB-9).
2.2.Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri “element” şeklinde adlandırır.

2.3.Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder (BSB-30).
2.4.Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır.D Element mi Değil mi?  (2.1; 2.2), (BSB-28).D Molekül Modelleri
(2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8), (BSB-28, 30).

[!])* 2.1; 2.2 Burada hidrojen, oksijen, karbon ve iyot sadece adları ile tanıtılacaktır. Model atomlar farklı renk ve büyüklükte seçilebilir (hidrojen en küçük, iyot en büyük…). Farklı elementlerin adları ve sembolleri verilmeyecek, element kavramı sadece model üzerinde sezdirilecektir. Bu konudaki ayrıntılı bilgi  7.sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesine ertelenecektir.
[!] 2.3 Bileşiklerin sadece modelleri incelenecek; su, karbonmonoksit, karbondioksit, kükürtdioksit hariç, bileşik adları verilmeyecektir. Burada verilmek istenen fikir sadece bileşiklerde birden çok tip element (atom) bulunduğu ve bunların birbirine bağlı olduğudur.
)* 2.3; 2.8 Molekül modellerinde bağ açıları gerçeğe uygun gösterilecek; üç boyutlu, CH4, NH3 gibi modellere girilmeyecektir.


23-27.12.2013
2


2.5.Basit model veya resimler üzerinde molekülleri gösterir.
2.6.Basit molekül modelleri yapar (BSB-28).                                                                                                                                 SINIF:6
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
23-27.12.20132


2.7.Her molekülde belirli sayıda atom bulunduğu çıkarımını yapar.

2.8.Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ayırt eder (BSB-30).

D Her Maddede Molekül Var mı?
(2.3; 2.5; 2.6; 2.7;  2.8),
(BSB-25; FTTÇ-16).

[!]  2.3; 2.8 Öğrenci model üzerinde çalışırken hem bileşiklerin hem de elementlerin molekülleri olabileceğinin vurgulanması esastır. Molekülsüz bileşik ve element modelleri ile bu bilgi pekiştirilmelidir.

4 Akran Değerlendirme Formu
4 Öğrenci Gözlem Formu
30-31.12/02-03.01.2014

4

3. Fiziksel ve kimyasal değişimlerin atom-molekül düzeyinde açıklaması ile ilgili olarak öğrenciler;

 3.1.Maddenin sadece görünümünün değiştiği
 olaylara örnekler verir (BSB-6, 8).

3.2.Bir maddenin değişerek başka bir maddeye/maddelere dönüştüğü olaylara örnekler verir (BSB-6, 8).
3.3.Fiziksel değişimlerde değişen maddenin kimlik değiştirmediğini vurgular (BSB-6, 8, 9; TD-2).
D Madde Aynı Madde, Görünüm Değişti
(3.1; 3.3)
D Ne İdi, Ne Oldu!
(3.1; 3.2; 3.3; 3.4),
(BSB-25, 27, 28).
D Değişim Her Yerde Var
(3.1; 3.2; 3.3; 3.4), (BSB-32; FTTÇ-34).

)* 3.1-3.3 Fiziksel ve kimyasal değişimleri, maddenin kimliğini koruması veya değiştirmesi temeline dayandırmak esas alınmıştır. Atomlar arası veya moleküller arası bağ kopması kavramına girilmeyecektir. Bu değişimlerle tersinirlik-tersinmezlik ilişkisi kurmak, istisnası çok olduğu için uygun görülmemiştir.
[!] 3.3 Bu yaştaki öğrenci için maddenin kimliği kavramı, anlamı net bir kavram olmayabilir. Kimliğin değiştiği veya aynı kaldığı olay örnekleri kullanılarak madde bağlamında kimlik sezgi yoluyla kavratılmalıdır.

4 Akran Değerlendirme Formu
4 Öğrenci Gözlem Formu

                                                                                                                         

SINIF:6
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
06-10.01.2014
4

3.4.Kimyasal değişimlerde madde kimliğinin değiştiğini fark eder (BSB-6, 9).
3.5. Atom-molekül modelleri ile temsil edilmiş değişimlerde fiziksel ve kimyasal olayları ayırt eder.3.6.Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, “ saf madde”  ve
“ karışım” kavramlarını  atom ve molekül düzeyinde fark eder.

D Atomlar, Moleküller ve Saflık
(3.5; 3.6).

[!] 3.5. Hâl değişimi, gaz moleküllerinin karışması, aynı gazın veya sıvının kısımlara ayrılması gibi fiziksel değişimler ve elementlerden bileşik oluşumu, bunun tersi; bileşiklerden başka bileşiklerin oluşumu gibi kimyasal değişimler, modellerle gösterilerek bu modeller üzerinde fiziksel ve kimyasal değişimin ayırt edilmesi sağlanır. Katıların öğütülmesi veya parçalanması, gazın ve sıvının kısımlara ayrılmasına benzetilir.
[!] 3.6 Bileşiklerin atom-molekül modelleri incelenirken, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde (2. ünite 6.1, 6.3 kazanımları) verilen “kendinden başka madde katılmamış” nitelemesi model üzerinde irdelenir.
4 Anladıklarınızı Kontrol Edin
4 Akşam Yemeği
4 Kabarcıkları  İzleyelim.


3.KAZANIM SINAVI
06-10 OCAK 2014


13-17.01.2014
4

4.Maddenin hâlleri ile tanecikli yapı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;
4.1. Gazların genleşme-sıkışma özelliklerinden, moleküllerinin bağımsız olduğu çıkarımını yapar (BSB-6, 8).
4.2.     Sıvıların çok fazla sıkıştırılamayışlarından, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduğu sonucunu çıkarır (BSB-30, 31; TD-3).
4.3. Akma özelliklerinden yararlanarak sıvı molekülleri arasında az da olsa boşluk bulunduğu çıkarımını yapar (BSB-6, 8).
4.4. Gazların ve sıvıların akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiği çıkarımına ulaşır (BSB -6, 8).
4.5.Katılarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadığını tahmin eder (BSB-9).

D Gazlarda Atom-Molekül Düzeni
(4.1), (FTTÇ-8, 16, 17).


D Katılarda ve Sıvılarda Atomlar-Moleküller
(4.1-4.5), (BSB-28, 30, 31, 32).

[!] 4.1;4.5 Maddenin hâlleri ve moleküllerin hareketleri ile ilgili İnternet ortamından indirilmiş veya CD’de kayıtlı dinamik modeller sınıfta gösterilebilir.
[!] 4.1-4.5 Buradaki sıkışma-genleşme karşılaştırmaları var olduğu bilinen atomların/moleküllerin aralarında ne kadar boşluk olduğunu sorgulamak içindir. Yapıdaki tanecikler arasındaki boşlukların, katı-sıvı-gaz hâllerle ilişkisi kurulacaktır. 

4 Akran Değerlendirme Formu
 4 Öğrenci Gözlem Formu
 4 Hâl Değişimi


DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR           
ÜNİTE 4                   : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK                                                                                                                                            SINIF:6

HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
20-24.01.2014


4
1.  Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddelerle ilgili olarak öğrenciler;
1.1  Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini test etmek için basit bir elektrik devresi tasarlar ve kurar (BSB-16).
1.2  Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır (BSB-4).
1.3  Metallerin iletken, plastiklerin ise yalıtkan olduğunu fark eder.


H Elektrik Enerjisini İletelim
(1.1;1.2; 1.3; 1.4; 1.5).

Yalıtkanlar Sizi Korusun! (1.5; 1.6).
[!]  Öğrenciler, evlerindeki veya okullarındaki elektrik prizlerine çeşitli maddeleri sokmamaları ve bu durumun tehlikeleri konusunda uyarılır.
4   Hangi Maddeler Elektriği İletir?
4  Boşluk Doldurmaca

_ 1.6 kazanımı, Turkce dersi “Okuma”  temel dil becerisi ile iliskilendirilir.1.4     Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder.
1.5     Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin çeşitli amaçlar için kullanıldığını fark eder   (FTTÇ-28).
1.6     Yalıtkan maddelerin, elektrik enerjisinin sebep olabileceği tehlikelere karşı korunmada nasıl kullanılabileceğini araştırır (FTTÇ-5).
1.7     Kendisi ve çevresindekilerin güvenliği açısından elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemleri listeler (TD-5).

)* 1.1 Gaz maddelerin iletkenliği konusuna girilmeyecektir. Ama gazların da iletken veya yalıtkan olabileceği vurgulanmalıdır.
   [!] Yalıtkan maddelerin bazı durumlarda iletken olabileceği vurgulanır.

27 OCAK -07 ŞUBAT 2014 YARIYIL TATİLİ
10-14.02.2014
2
2.İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu tahmin eder.
2.2.   Ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerini test edecek bir deney tasarlar ve kurar (BSB-16).
2.3. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin uzunluğu dik kesit alanı ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini deneyerek fark eder (BSB-13,14,15, 31).
H Ampulün Parlaklığını Değiştirelim
(2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5) (BSB-13,14,15).
)* Elektrik akımı kavramı  7. sınıfta verilecektir. Direnç kavramı elektrik enerjisi iletiminden yola çıkılarak izah edilecektir.
[!] Öğrencilere dik kesit alanının ne demek olduğu açıklanır.

4  Engelli Yol


2.4. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu “direnç” olarak ifade eder.
2.5.   Bir iletkenin direncinin uzunluğuna, dik kesit alanına ve cinsine göre değiştiği sonucuna varır (BSB-31).
2.6.   Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade eder.HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
10-14.02.2014


2

2.7.Devre elemanlarının iki uçlu olduğunu gözlemler ve her birinin belirli bir direnci olduğunu ifade eder.
2.8. Bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir.


H Bir İletkenin Direncini Ölçebilir miyiz? (2.7;2.8; 2.9)

H Ampulün de Bir Direnci Vardır
(2.10; 2.11).

H Romantik Bir Ortam Oluşturalım
(2.12)


)* 2.8 Ohm Yasasının ispatı 7. sınıfta verilecektir. Burada sadece birim  olarak verilecektir.
)* 2.9 Ampulün içindeki telin neden ışık yaydığı 8.sınıfta verilecektir.

17-21.02.2014
2

2.9. Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder.
2.10.Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek keşfeder
(BSB-30, 31).
2.11.Devredeki ampulün parlaklığını değiştirebilmek için basit bir reosta modeli tasarlar ve yapar (FTTÇ-5).


DEĞERLENDİRMEÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT          
ÜNİTE 5                   : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER                                                                                                                                 SINIF:6

HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
17-21.02.2014
2

1.Destek ve hareket sistemi ile  ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Kemiğin kısımlarını ve görevlerini belirtir.
1.2.İskelette kıkırdağın önemini açıklar.

H Kavram Haritası Yapalım
(1.1-1.5).

H Kemiğe Ne Olacak?
(1.1), (BSB-1, 2, 3, 6, 31).

[!] 1.1  Kemiğin kısımları uzun bir kemik üzerinde gösterilir.

24-28.02.2014
4
1.3.Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak örnekler verir.
1.4.   Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınıflandırarak örnekler verir.
1.5.Zıt çalışan kasların hareketteki önemini belirtir.
1.6.Destek ve hareket sistemi sağlığını etkileyecek olumlu-olumsuz davranışları sorgular.
1.7.Destek ve hareket sistemine teknolojik gelişmelerin katkısına örnekler verir (FTTÇ- 28, 30, 31, 32).

H Elimde Kaç Kemik Var?
(1.3), (BSB-1,2).
H Öğrenciler, destek ve hareket sistemi sağlığını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek davranışları ayrı ayrı listeler. Olumsuz davranışların sebep olabileceği sorunları araştırarak sınıfta tartışır (1.6).

[!] 1.3 Eklemin  yapısı oynar eklem  şekli üzerinde  verilir.C 4. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Destek ve Hareket konusu ile ilişkilendirilir.

` 1.7 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir.                                                                                                                                                  SINIF:6
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
03-07.03.2014
4

2. Dolaşım sistemi ve bağışıklıkla ilgili olarak öğrenciler;
2.1  Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).
2.2  Kalbin yapısı ve görevini açıklar.
2.3  Kan damarlarının çeşitlerini ve görevlerini belirtir.

H Oğrendiğinin Farkına Varma (2.1-2.5).

H Kalbin İçine Bakalım
(2.2), (BSB-1, 2, 3, 27).

H Kanımda Neler Var?
(2.4), (BSB-1, 2, 3, 27).

H Kime Kan Verebilirim, Kimden Kan Alabilirim?
(2.6), (BSB-27, 31) .

H Kan Bağışı Yapmalıyız
(2.7).
)* 2.2 Kalp kaslarının ve kapakçıklarının isimleri verilmez.

 [!] 2.4 Kan hücrelerinin isimleri alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları olarak verilir.

)* 2.4 Alyuvarlarda hemoglobinle gaz taşıma mekanizması verilmez.

)* 2.6 Kan gruplarında moleküler temellere girilmez.

[!] 2.6 Kan alış-verişinde Rh faktörünün de önemi kısaca belirtilir.
[!]  2.6 Kan alışverişi ile ilgili kavram yanılgılarına (genel alıcı ve genel verici vb.)dikkat çekilir.

[!]  2.7  Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusunda görüşlerinden örnekler verilir.


4  Eşleştirme
4  Eşleştirme
4Tanılayıcı Dallanmış Ağaç


4.KAZANIM SINAVI
03-07 MART 2014
C 2.1; 2.2
4.sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Kanın Vücutta Dolaşımı konusu ile ilişkilendirilir.

` 2.7 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı
“Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.

[!]  Atatürkçülük ile ilgili konular (2.7-2)
2-Ataturk’un insan sevgisi
ve evrensellik
konusunda goruslerini
kavrayabilme


È Sağlık Kültürü Eğitimi
(2.7 -22).
2.4  Kanın yapısı ve görevlerini açıklar.
2.5  Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar (FTTÇ-4).
2.6  İnsanlarda farklı kan grupları olduğunu belirtir.
2.7  Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından önemini fark ederek yakın çevresini kan bağışında bulunmaya yönlendirir (TD-3).                                                                                                                                                    SINIF:6
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK

10-14.03.20144
2.8     Lenfin dolaşım sisteminin öğesi olduğunu belirtir  ve önemini açıklar.
2.9     Kalp ve damar sağlığını korumak amacıyla öneriler sunarak, bu konuda dikkatli davranır (TD-5).
2.10   Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımına örnekler verir (FTTÇ-30, 31).
2.11  Vücudun zararlı mikroorganizmalara (mikrop) karşı doğal engelleri olduğunu fark eder.
H Misafirimiz Var
(2.9; 2.10).
H Ailemizin Kalp Sağlığı
(2.9), (BSB-1, 6, 25, 27, 31, 32; TD-4, 5).
H Küçük Yaramazlar
(2.11-2.13).
Dikkat Tehlike !
(2.11).
H Resimdeki Canlıyı Tanıyabildin mi?
(2.13), (BSB-5, 6, 25).
  H Poster Hazırlama
(2.13), (BSB- 25, 27, 32).
H Benim de Aşı Takvimim Var
(2.14), (BSB- 25, 27, 32).
H Aşı Olmasaydı  Ne Olurdu?
(2.14), (BSB-25, 27, 31).
H Ecza Dolabımız
( 2.14), (BSB-25).
H Doktor, Ben Ne  Yaptım?
(2.15).
[!]  2.10  Anjiyo,  kalp pili, kalp nakli, by-pass ameliyatı vb. örnek olarak verilir.
)* 2.11 Doğal engeller olarak deri, ter,  gözyaşı,  tükürük,  mukus verilir.
 [!] 2.12 Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde bebeklerin anne sütü almasının  önemini vurgular.
)* 2.13  Virüs ve bakterilerin yapısı basit düzeyde işlenir ve
sık rastlanan (grip, AIDS, uçuk, suçiçeği, kolera, hepatit B, tüberküloz vb.) virütik ve bakteriyel hastalıklara örnekler verilir.
 [!]   2.14  Teknolojik gelişmelerle aşı, serum ve ilaçların daha ucuza ve bol üretilebildiği, çeşitliliğinin arttırıldığı  vurgulanır.
[!]  2.14  Antibiyotiklerin keşfi ile ilgili okuma metni verilebilir.
[!]  2.15  Antibiyotiklerin  her hastalığı tedavi etmeyeceği, zamanında alınması ve başlandığında bitirilmesi gerektiği  vurgulanır.
 4 Performans Değerlendirme


C  2.12- 2.14 Mikroorganizmalar 5. sınıf “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesindeki Mikroskobik Canlılar ile ilişkilendirilir.

` 2.14 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ve 3 ile ilişkilendirilir.È Sağlık Kültürü Eğitimi (2.14-14,15)

2.12   Bağışıklığın vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı koruduğunu belirtir.
2.13. Virüs ve bakterilerin genel özelliklerini belirterek neden olduğu hastalıklara günlük hayattan örnekler verir.
2.14.  Aşı, serum ve ilaçların önemini belirterek bunları teknolojik gelişmelerle ilişkilendirir (FTTÇ- 28, 30, 32).
2.15.  Bilinçsiz ilaç kullanımının etkilerinin farkına vararak doğru ilaç kullanımı konusunda olumlu tutum sergiler (TD-4, 5).
17-21.03.2014
4
3. Solunum sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1.   Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).
3.2.   Akciğerlerin yapısını açıklayarak, alveol - kılcal damar arasındaki gaz alış-verişini şema ile gösterir.
3.3.   Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren bir model tasarlar (BSB-28).
3.4.Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu-olumsuz etkilerini tartışır (FTTÇ-28, 29, 30, 31,  32).
3.5.Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar.

H Neler Biliyorum?  (3.1-3.3).

H Soluğumda Ne Var?
(3.2), (BSB-1, 2, 3, 6, 31).

H Akciğer Kapasitem
(3.2),
(BSB-1, 3, 17, 18, 23, 27, 30, 31).

H Soluk Alıp-Verme Modeli
(3.3),
(BSB-1, 17, 18, 28, 30).
[!] 3.4  Solunum sistemini olumsuz etkileyen etmenler için sigara, havayı kirleten maddeler, asbest vb. örnek olarak verilebilir.

_ Coktan Secmeli Soru
_ Kavram Haritası
C 3.1  4. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Soluk Alıp Verme konusu ile ilişkilendirilir.
C 3.2 Akciğerdeki gaz değişimi dolaşım sistemindeki küçük dolaşım ile ilişkilendirilir.DEĞERLENDİRMEÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM         
ÜNİTE  6                   : MADDE VE ISI                                                                                                                                                                 SINIF:6
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
24-28.03.2014


4

1.    Maddenin tanecikli yapısı ve ısı ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Gözlem yaparak maddeler ısındıkça taneciklerin hızlandığı sonucuna varır
(BSB-1, 11, 12, 13, 14, 30, 31; TD-3).

D Isınma, Hareketlenmedir
(1.1; 1.2).


D Çarpışma, Hareket Alış-Verişidir
(1.2), (BSB-30, 31, 32).
 [!] 1.1 Isı-hareket ilişkisi sıvılarda ve gazlarda kolayca görünürleştirilebilir. Görünür hareketin moleküllerin hareketi olduğu, fakat görünen şeyin molekül değil, “molekül yığınları” olduğu fikrinin yerleşmesi kolay değildir. Öğretmen bu gözlem sırasında, 3. ünitede edinilen moleküllerin çok küçük tanecikler olduğu fikrini hatırlatmalı; görünür hareketin dev kümelere ait olduğunu, tek tek moleküllerin görülemeyeceğini vurgulamalıdır.
[!] 1.2 Çarpışan bilyelerin kiminin yavaşlayıp kiminin hızlanması, atomlar-moleküller arası ısı alış-verişi ile doğrudan ilintili olup önemli bir gözlemdir. Bu gözlemle, hızlı→sıcak ve yavaş→soğuk anlayışının yerleşmesi beklenmektedir.
1.2. Maddeler arası ısı aktarımı ile atom-moleküllerin çarpışması arasında ilişki kurar (BSB-6, 8, 9; TD-1).


HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
31.03/01-04.04.2014
4
2. Isının yayılma yolları ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1.Katılarda ısı iletimini deney ile gösterir (BSB-15, 16, 17, 18).
2.2.Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır.
2.3.Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.
2.4.Gündelik gözlem ve deneyimlerinden, doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabileceği çıkarımını yapar (BSB- 6, 8, 9).
2.5.yeryüzünün neden soğuduğunu Isının ışıma yoluyla yayılabileceğini belirtir.

D Isı Telde Yayılır
(2.1; 2.2; 2.3)

D Isı Arabanın İçine Nasıl Girdi?
(2.4).

D Dünya’mız Nasıl Isınır, Neden Soğur?
(2.5; 2.6).

D Koyu Renk Yüzeyler İyi Isınır
[!] 2.1; 2.2 Özellikle bakır tellerde ısı iletiminin çok hızlı olabileceği ve aleve uzak ucun çok erken el yakar düzeyde ısınabileceği dikkate alınmalıdır.
[!] 2.2; 2.3 Đyi ısı iletkeni olarak bakır
ve aluminyum; iyi ısı yalıtkanı
ortamlar olarak da cam yunu, plastik
kopuk, saman, pamuk, cift camlı
pencerelerdeki hava bosluğu ve
termoslardaki ic-dıs ceper arası vakum
ornek olarak kullanılmalıdır. Baska
malzemeler de tanıtılabilir.


5.KAZANIM SINAVI
01-04 NİSAN 2014


07-11.04.2014
2
2.6.Geceleri sorgulayıp açıklar   (TD-5).
2.7.Yüzeyi koyu renkli cisimlerin, açık renklilerden daha hızlı ısınmasının sebebini açıklar (BSB-2, 6, 8, 9; TD-2).

(2.7), (FTTÇ-28).
[!] 2.4; 2.5 Kışın güneşli günlerde, dışarıda sıcaklık sıfırın altında iken güney yönünde olan ve iyi güneş alan evlerin içinin soba gerektirmeyecek kadar ısınması, ışıma yolu ile ısı yayılmasına iyi bir örnektir.
[!] 2.4; 2.5 Kışın güneşli günlerde, dışarıda sıcaklık sıfırın altında iken güney yönünde olan ve iyi güneş alan evlerin içinin soba gerektirmeyecek kadar ısınması, ışıma yolu ile ısı yayılmasına iyi bir örnektir.
[!] 2.5 Isının yayılmasında insan gözünün algılayamadığı ışınların da önemli olduğu bu kazanım ekseninde açıklanır.

[!] 2.6. Dünya ikliminin ılık kalması üzerine atmosferin etkisi işlenirken, atmosferi olmayan gezegen ve uyduların gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki büyük farklılık, veri olarak kullanılabilir.
[!] 2.7 Yüzeyin açıklığı-koyuluğu ile ısı tutma özelliği arasındaki ilişki işlenirken “ışın soğurma”, “ışın yutma” şeklinde açıklanacak, “absorpsiyon” teriminden kaçınılacaktır.


                                                                                                                                                              SINIF:6
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
07-11.04.2014
2
2.8. Isı yalıtım kaplarının yüzeylerinin neden parlak kaplandığını izah eder
(BSB-2, 6, 8, 9, 32; FTTÇ-9, 17).

2.9.  Sıvılarda konveksiyon ile ısı yayılmasını deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-3).

2.10. Isının iletim, konveksiyon ve ışıma yolu ile yayıldığı durumları ayırt eder
(BSB-6, 25, 31, 32).

D Yansıtan Yüzeyler Isıyı da Yansıtır
(2.8).D Sıvı Karıştıkça Isı Yayılır
(2.9), (BSB-5, 8, 31).

D Toplu Değerlendirme
(2.10)
[!] 2.8 Yansıtıcı yüzeylerin ısı yalıtımı sağlaması gerçeğinin günlük hayata yansıyan bir uygulaması da ayna cepheli modern binalardır.

[!] 2.9 Su ısındıkça mürekkebin hızlı yayılması, radyatör üzerindeki havanın yükselmesi ile benzer bir olaydır.

[!] 2.9 “Konveksiyon sırasında sıcak (hızlı) moleküllerin yukarıya yönlenmesi, ısının su kütlesi içinde taşınması anlamına gelir.” fikri işlenmelidir.

[!] 2.10 Bu kazanımın amacı, ısının yayılma yollarının topluca ifadesi ve tekil örneklerin hangi tür yayılma olduğunun seçilmesidir.

4 Akran Değerlendirme Formu
 4 Öğrenci Gözlem Formu
 4 Kavram Haritası Oluşturalım
[!]C 2.9 Öğrenci, 5. sınıfta edindiği bilgileri ile soğuk suyun sıcak sudan daha yoğun olduğu, sıcak suyun yukarı, soğuk suyun aşağı yönde konveksiyona uğrayacağı çıkarımını yapabilir.

HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
14-18.04.2014

4

3. Isı yalıtımının teknolojik önemi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1.Yalıtımın hangi durumlarda gerekli olabileceğini tahmin eder (BSB-8, 9).
3.2.Yalıtım yerine iletimin tercih edildiği durumlara örnekler verir.
3.3. Yaygın ısı yalıtım malzemelerine örnek verir.
3.4. Farklı amaçlar için kullanılan ısı yalıtım
 malzemelerinin seçiminde, yalıtkanlık özellikleri  yanında başka nelerin hesaba katılması gerektiğini  irdeler.
3.5. Binalarda yalıtımın enerji tüketimi ile ilişkisini açıklar (BSB-8, 9, 30, 32; TD-1).


D Yalıtım Nerede Gereklidir?
(3.1 ), (BSB-30, 32).


D Bazen Isının İyi İletilmesi İstenir
(3.2), (FTTÇ-38).


D İyi Yalıtkanlar
(3.3; 3.4), (FTTÇ-20)


D İyi Yalıtım Tasarruf Sağlar
(3.5; 3.4), (FTTÇ-36).
[!]  3.1 Buzdolabının ve onun bir bölmesi olan buzluğun ne işe yaradığını tartışarak bu konuya girmek, verilecek kavramların hayatla ilintisini kurmak açısından yararlı olur.
[!] 3.2 Pişirme amaçlı kap kacak seçiminde iyi ısı iletme özelliği aranan tek özellik olmayabilir. Toprak kapların pişirme amacı ile kullanılması, bir bakıma fırının yüksek sıcaklığına dayanım, bir bakıma da ısıyı yavaş ve düzgün iletmenin pişme kalitesine getireceği katkı içindir. Bu konu, öğrencilerce öğretmen öncülüğünde tartışılabilir.
[!] 3.3 Yanma özelliği olarak sadece kolay tutuşma ve yanmaya dayanıklı olma gibi özelliklerden bahsedilecek, yanmanın kimyasal açıklamasına girilmeyecektir.
[!] 3.3 Yaygın ısı yalıtım malzemesi olarak plastik köpük, ahşap, volkan tüfleri, katran, fosfatlar, cam yünü, silikon yünü vb. maddelere öncelik verilmelidir.
[!] 3.4 Fırın, sıcak su borusu, tavan, bahçede su kuyusu, giyim malzemesi gibi uygulamalarda uygun yalıtkanı seçerken, iletim özelliği yanında, kullanım ömrü, yanma özelliği, yoğunluk, sağlamlık ve maliyet gibi diğer hususları hesaba katmak gerektiği fikri öğrencilerde oluşmalıdır.
[!] 3.5 Çatı, kapı, pencere ve buhar iletim borularında yalıtımın ekonomik önemi özellikle vurgulanmalıdır.

4 Akran Değerlendirme Formu
 4 Öğrenci Gözlem Formu
 4 Isı Akışını Yavaşlatalım


DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE 7                   : IŞIK VE SES                                                                                                                                                                         SINIF:6
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
                                                               21-25.04.2014

4
1. Işığın yansımasıyla ilgili olarak öğrenciler;
1.1.   Işığın madde ile karşılaştığında yansıyabileceğini keşfeder (BSB-17).
1.2.Düz yüzeylerden yansıyan ışığın izleyeceği yolu tahmin eder (BSB-9).
1.3.Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilme nedenini ışığın yansımasıyla açıklar.
1.4.Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normalinin aynı düzlemde olduklarını keşfeder
(BSB-17, 22, 27, 31).
1.5. Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansıma açılarının birbirine eşit olduğunu keşfeder
(BSB-17, 22, 27, 31).
1.6. Düzgün ve dağınık yansımayı keşfeder (BSB-2, 17, 25, 31).


Isık Hakkında Ne Oğrenmistik?

Isık Madde ile Etkilesiyor (1.1).

Isığı Yonlendirelim (1.2).

H Sihirli Tozlar
(1.3).

H Işık Kaynağı Değil Ama Görebiliyoruz
(1.3).

H Yansımanın da Kuralı Var
(1.4; 1.5).


H Pürüzlü ve Pürüzsüz Yüzeylerde Yansıma
(1.6, 1.7, 1.8).

)* 1.1 Işığın madde ile etkileşmesiyle meydana gelebilecek olaylardan sadece ışığın yansıması, bu ünitenin konusudur. Işığın kırılması, ışığın soğurulması ve cisimlerin renkli görünmesi konuları ise 7. sınıfta ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
??? 1.3 Bazı öğrenciler, ışığın gözden çıkıp cisimlere çarptığını ve böylece görme olayının gerçekleştiğini düşünebilir.
[!] Öğrenciler,  oyuncak lazerin kesinlikle göze tutulmaması konusunda uyarılmalıdır.
[!] 1.4-1.5 Işık kaynağından düzgün bir ışık demetinin veya paralel ışık demetlerinin nasıl elde edileceği öğrencilere gösterilmelidir.
[!] Yansıyan ışık demetlerinin daha kolay gözlenebilmesi için bu bölgede tebeşirle veya unla tozlu bir ortam oluşturulabilir.
[!] 1.5 Yüzeyin normalinin, ışınların gelme ve yansıma açılarını ölçmede referans alınan, ayna yüzeyine dik sanal bir doğru parçası olduğu belirtilmeli ve çiziminde öğrencilere yardım edilmelidir. Bu seviyede sadece düz yüzeyler için normal çizimi yapılmalıdır.
 [!] 1.6 Parlak yüzeyli cisimler daima düzgün yansımaya sebep olmayabilirler.

4 Cisimler Nasıl Görünüyor?


C 1.1-1.3
5. sınıf  “Dünya ve Evren” ünitesine atıfta bulunularak Ay’ın bir ışık kaynağı olmamasına rağmen gökyüzünde görünme nedeninin, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması olduğu belirtilmelidir.

` 1.5 kazanımı, Matematik dersi “Açılar” alt öğrenme alanı kazanım 2 ile ilişkilendirilir.


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
28-30.04/02.05.2014

4
1.7. Cisimlerin daha parlak veya daha mat görünme sebeplerini ışığı yansıtma özellikleriyle ilişkilendirir (BSB-8).
1.8. Düzgün ve dağınık yansımayı ışınlar çizerek gösterir (BSB-28).
2.Aynalarla ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Işığın düz, çukur ve tümsek aynalarda nasıl yansıdığını keşfeder (BSB-17).
2.2. Bir yüzeyden yansıyan ışınları gözlemleyerek ışığı yansıtan yüzey hakkında tahminlerde bulunur (BSB-9).
2.3. Net bir görüntü oluşabilmesi için  ışığın pürüzsüz yüzeylerden yansıması gerektiğini fark eder (BSB-1, 2, 8).
2.4. Paralel ışık demetleri ile çukur ve tümsek aynanın odak noktalarını deneyerek keşfeder.
2.5. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri cisme göre büyük-küçük, ters-düz olmaları bakımından karşılaştırır (BSB-1, 17; TD-1).
2.6. Çevresinde kullanılan ayna çeşitlerini gözlemleyerek aynaların kullanım alanlarına örnekler verir (BSB-1).
H Düz, Çukur ve Tümsek Yüzeylerde Yansıma(2.1)

H Aynada Nasıl Görünüyorum?
(2.2, 2.3).

H Aynalarda Görüntü
(2.4).

H Aynalar Her Yerde
(2.5).

)* 2.1 Aynalarda, görüntü ve özel ışın çizimlerine girilmeyecektir.
[!] 2.1 Paralel ışık demetlerinin çukur ve tümsek aynadan yansıması deneyinde, ışınların veya uzantılarının kesiştiği özel nokta olan odak noktası kısaca tanıtılabilir.
)* 2.1 Aynalarda görüş alanı kavramı bu seviyede verilmeyecektir.
)* 2.4-2.5. Bu ünitede çukur ve tümsek aynalarda cismin bulunduğu çeşitli uzaklıklar için görüntü çizimi ve matematiksel bağıntılara yer verilmeyecektir.


4 Işığı Yansıtarak Taşı
                                                                                                                                                            SINIF:6
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
05-09.05.2014


4


3. Ses dalgalarının madde ile etkileşmesiyle ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Sesin her yönde dalgalar hâlinde yayıldığını fark eder (BSB-1).
3.2. Sesin bir engel ile karşılaştığında yansıdığını deney ile keşfeder (BSB-1, 8, 17).
3.3. Yankı olayının sesin yansıması sonucu oluştuğunu ifade eder (BSB-8).
3.4. Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından nasıl yararlanıldığına örnekler verir (FTTÇ-9, 16, 17; TD-3).

H Ses Bir Dalgadır
(3.1)

H Ses de Yansıyor
(3.2)

H Sesimizi Tekrar Duyabilir miyiz ?
(3.3).

H Sesin Yansımasının Uygulamaları
(3.4).


H Ses Bazen Yutulur
(3.5)


)* 3.1 Ses dalgasının özellikleri 8. sınıf “Ses” ünitesinde işlenecektir.
[!] 3.1 Su dalgalarını görebildiğimiz hâlde ses dalgalarını göremediğimiz ancak ses dalgalarının varlığını etkileri ile anlayabildiğimiz vurgulanır.
? 3.3 Bazı öğrenciler yankının her durumda oluşacağını düşünebilir.
[!] 3.3 Yankı olayının havada algılanabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az 17 metre uzaklık olması gerektiği ve bundan daha küçük mesafelerde engelden yansıyan sesin işitilemeyeceği vurgulanır.
6.KAZANIM SINAVI
05-09 MAYIS 2014

4 Yansıtan Yüzeyi Tahmin Et.
4 Şifreli Mesaj
4 Periskop Yapımı
` 3.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir.HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
12-16.05.2014

4
3.9. Sesin yayılabilmesi için neden maddesel bir ortama gerek olduğunu, ortamın tanecikli yapısıyla açıklar (BSB-25; TD-1).
3.5. Madde ile karşılaşan sesin soğurulabileceğini fark eder (BSB-1).
3.6. Ses şiddetinin soğurulma ile azaldığını keşfeder (BSB-1, 11, 17, 31).
3.7. Farklı maddelerin sesi farklı soğurduğunu fark eder (BSB-1, 6).

3.8. Ses yalıtımında ve yankı oluşumunu önlemede, kullanılan malzemelerin sesi iyi soğurduklarını fark eder (BSB-8, 30, 31; FTTÇ-32).
3.10. Sesin; madde ile karşılaştığında geçme, soğurulma ve yansıma olaylarının maddelerin özelliklerine bağlı olarak, farklı oranlarda birlikte gerçekleşebileceğini belirtir.
3.11. Tiyatro, konser salonu gibi mekânlarda ve tarihî yapılardaki akustik uygulamalara örnekler verir (FTTÇ-7, 9, 10, 31, 32; TD-1, 3).
3.12. Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek projeler geliştirir ve sunar (BSB-15,30,32; FTTÇ-8, 9; TD-2).

H Sesi Emen Sihirli Kutular
(3.6, 3.7, 3.8).

H Ses Dalgasının Yayılabilmesi İçin Maddesel Ortam Gereklidir
(3.9)

H Yankı Oluşumunu Engelleyelim
(3.11; 3.12)

[!] 3.8 Ses yalıtımı 5. sınıf “Işık ve Ses” ünitesinde de ele alınmıştır. Ancak bu ünitede; ses yalıtımı, sesin soğurulması ve maddenin tanecikli yapısı ile ilişkilendirilerek açıklanacaktır.


??? 3.9 Bazı öğrenciler sesin boşlukta da yayılabileceğini düşünebilir.

[!] 3.11 Akustiğin sesin meydana gelişi, yayılması, duyulması ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalı olduğu belirtilmelidir.

4 Kavram Haritası
4 Hangi Ortam?
4 Güneş Sesini Bize Neden Duyuramıyor?

C  3.9                              6. sınıf “Madde ve Değişim” öğrenme alanı “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesi  ile ilişkilendirilir.
` 3.12 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma”  ve “Yazma”  temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

DEĞERLENDİRMEÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
ÜNİTE 8                   : YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR?                                                                                                                                SINIF:6
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
20-23.05.20144
1. Kayaç ve madenler ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.      Magmatik, başkalaşım ve tortul kayaçları tanır ve birbirinden ayırt eder (BSB-1-7).
1.2.      Farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesini (kayaç döngüsünü) açıklar.
1.3.  Madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini açıklar
(BSB-11-13; FTTÇ-9, 31, 32, 38).
2.    Fosiller hakkında öğrenciler;
2.1.      Fosillerin tortul kayaçlar içerisinde uzun bir süreçte oluştuğunu açıklar.
2.2.      Eski zamanlardan kalma canlı kalıntıları (kemik, iskelet, kabuk, yaprak vb.), gövde kalıpları veya izlerinin fosil olarak nitelendirildiğini belirtir.
H Kayaçlardaki İlginç Döngü
(1.1; 1.2), (BSB-27)
H Yer Altındaki Zenginlik Kaynağı: Madenler
(1.3), (BSB-8)

H Fosilleri Tanıyalım
(2.1; 2.2)[!] 1.1 Öğrencilerin her kayaç türünden birer örnek temin edemeyeceği düşünülerek öğretmen tarafından önceden birer örnek hazır bulundurulur.
[!] 1.2 Kayaç döngüsü konusunda basınç, nem etkisi, sıcaklık farkı vb. detaylara girilmez.


[!] 2.2 Kayaç içinde gözle görülebilir fosillerin yanı sıra, gözle görülemeyecek kadar küçük fosillerin de bulunabileceği belirtilir.

4   Yazılı Anlatım
4   Kelime İlişkilendirme
4  Kavram Haritası
4   Kelime İlişkilendirmeC 1.1 Kayaçlarla ilgili 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.
C 1.3 Madenlerle ilgili 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.
` 1.3 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım, Tüketim”   öğrenme alanı, “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kazanım 1 ile ilişkilendirilir.
[!] C 2.2 Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların fosilleşmenin özel bir hâli olduğu belirtilerek fosil yakıtlar konusuyla ilişkilendirme yapılır.

26-30.05.2014
2
2.3.  Bazı fosillerin, içinde bulundukları kayaçların yaşlarını belirlemede kullanıldığını ifade eder
(BSB-21; FTTÇ-1).

H Fosil Yapalım
(2.2), (BSB-1-3).


H Ah Şu Fosillerin Dilleri Olsa da Konuşsa!
(2.2; 2.3; 2.4; 2.5).
[!] 2.5 Fosilleri inceleyen bilim dalına “paleontoloji” adı verildiği belirtilir.


2.4.      Geçmişe ilişkin bilgi edinmede fosillerden nasıl yararlanıldığını örneklerle açıklar (BSB-21; FTTÇ-1, 2, 3).
2.5. Paleontologların çalışma alanları hakkında bilgi toplar ve sunar
(FTTÇ-11, 12, 34, 35; TD-2).
HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
26-30.05.2014
23.    Toprak çeşitleri ve erozyon ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1.      Toprakları bileşenlerine göre killi, kumlu, kireçli ve humuslu toprak olarak sınıflandırır (BSB-1-7).
3.2.      Toprağın çeşidine göre hangi kullanım amacına uygun olabileceğini tartışır (BSB-4-7; FTTÇ-9).
3.3.      Erozyona etki eden faktörleri deneyerek test eder (BSB-11-20).

H Topraklarımız
(3.1).

H Genç Muhabir
(3.2), (BSB-25).
H Topraklarımızı Çalan Erozyon!
(3.3; 3.4; 3.5), (BSB-21; FTTÇ-8, 9).
 [!] 3.2 Toprağın kullanım alanlarıyla ilgili tuğla ve seramik yapımı gibi öğrencilerin ilgisini çekecek konularda okuma metinleri verilir.
 [!] 3.5 Ağaçlandırmanın erozyonu önlemedeki önemi vurgulanır.
4  Yazılı Anlatım
4  Kelime İlişkilendirme

C 3.3 Erozyonla ilgili olarak 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.
` 3.5 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım, Tüketim”   öğrenme alanı, “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kazanım 4 ile ilişkilendirilir.

02-06.06.2014
2
3.4.      Erozyonun gelecekte oluşturabileceği zararlar hakkında tahminlerde bulunur (BSB-8, 9; FTTÇ-21, 24, 25, 27).
3.5.      Toprakları erozyondan korumak için bireysel ve iş birliğine dayalı çözüm önerileri sunar (BSB-25-28, 32; FTTÇ-5, 21, 22, 23, 24, 27; TD-4).H Su Hayattır
(4.1; 4.4), (FTTÇ-24).

H Maden Suyu Kaynak Suyundan Farklıdır
(4.2), (FTTÇ-30).
H Misafirimiz Var
(4.2; 4.3; 4.4).

[!] 4.1 Yer altında depolanan suların yeryüzüne kendiliğinden çıktığı yere kaynak adı verildiği belirtilir.
[!] 4.1 Yer altı sularının yeryüzüne kendiliğinden çıkmasını sağlayan kuyulara artezyen adı verildiği belirtilir.
C 4.1 Doğadaki “su döngüsü” ile ilgili olarak 5. sınıf “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesinde öğrenilenler hatırlatılır.


4. Yer altı ve yer üstü suları ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1.      Okyanus, deniz, göl ve akarsuların yer üstü; sıcak ve soğuk su kaynaklarının yer altı suları olduğunu belirtir.
4.2.      Bir yer altı suyu çeşidi olan maden suyunun kaynak suyundan farkını belirtir (BSB-4-6).


HAFTA

SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
02-06.06.2014


2
4.3.      Jeotermal kaynak, kaplıca kavramlarını tanımlayarak yer altı sıcak su kaynaklarına ülkemizden örnekler verir.
4.4.      Yer altı ve yer üstü sularının kullanım alanlarını (içecek, sulama, sağlık, elektrik enerjisi üretimi vb.) örneklerle açıklar (BSB-4-7; FTTÇ-30).

)* 4.4 Yer üstü sularından yararlanarak barajların yapıldığı belirtilir, barajlarda elektrik enerjisinin nasıl üretildiği vb. ayrıntılara girilmez.

4  Yazılı Anlatım
4  Kelime İlişkilendirme


` 4.3 ve 4.4 kazanımları, Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım, Tüketim”   öğrenme alanı, “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kazanım 1 ile ilişkilendirilir.
09.13.06.2014
4
5.    Doğal anıtlar ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1.      Doğal anıtların çok uzun bir süreçte oluştuğunu ifade eder.
5.2.      Doğal anıtların tüm insanlığa ait değerler olduğunu fark eder.
5.3.      Doğal anıtlara yakın ve uzak çevresinden örnekler verir.
5.4.      Doğal anıtların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bireysel ve iş birliğine dayalı öneriler sunar (FTTÇ-21, 22, 23, 24, 27, 28, 29; TD-4).

H  Yer Kabuğunun Doğal Anıtları
(5.1; 5.2; 5.3; 5.4)
[!] 5.1 Yer kabuğunun değişiminin devam eden bir süreç olduğu belirtilir.

[!] 5.1 Yakın çevrede bulunan doğal anıtlara gözlem-inceleme gezisi düzenlenebilir.

[!]   5.3 Doğal anıtlar; yer kabuğunun oluşum sürecinde ortaya çıkan peri bacaları, traverten, mağara, şelâle, göl vb. biçimlerdeki yeryüzü şekilleri ve özel korumaya alınmış ağaçlardır.


4  Kavram HaritasıÈ İnsan Hakları ve Vatandaşlık
  (5.1, 5. 2, 5.3, 5.4 –6,19)


DEĞERLENDİRME
0 yorum: