Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

18 Eylül 2013

2013-2014 ÖĞRETİM YILI 8.SINIF YILLIK PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI  ..............................ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 
8.SINIF YILLIK PLANIDIR  

  ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT                                                                                                                                                             ÜNİTE 1: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
17-21.09.2012
4
1.Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
1.2 Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
1.3 Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
1.4 Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.

)* 1.2 Hücrenin mitoz sırasında birbirini takip eden farklı evrelerden geçtiği belirtilir, fakat bölünme evrelerinin isimleri ve özellikleri verilmeden şekil üzerinde gösterilir.
)* 1.4 Mitozun üreme ile ilişkisi kurulurken bölünerek çoğalma, tomurcuklanma, vejetatif üreme, yenilenme gibi eşeysiz üreme
çeşitleri örneklendirilir.
? 1.3 Öğrenciler organizmanın büyüklüğü ve karmaşıklığı ile kromozom sayısı arasında doğru orantı olduğunu düşünebilirler.
24-28.09.2012

4
2.Kalıtım  ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1 Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır. (BSB-1, 2, 5, 6, 8).
2.2 Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar.(BSB-1, 2, 5, 6, 8).
2.3 Mendel’in çalışmalarının kalıtım açısından önemini irdeler (FTTÇ-12, 16).

)* 2.3 Sadece monohibrit çaprazlama örnekleri verilir, dihibrit çaprazlama örnekleri verilmez.

2.4. Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder (BSB-25).
2.5.Fenotip  ve  genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
2.6.Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
[!] 2.6 Cinsiyetin eşey kromozomuna bağlı olduğu belirtilir.
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT                                                                                                                                                               ÜNİTE 1: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
01-05.10.2012

4
2.7. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
2.8.Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını araştırır ve tartışır (BSB-25, 27, 32).
2.9.Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisine örnekler verir (BSB-25, 27, 32).
(FTTÇ-5, 17, 30, 32) (TD-3).


)*2.7 Kalıtsal hastalıklara örnek olarak hemofili, orak hücreli anemi, renk körlüğü, Down sendromu vb. verilir.`2.8 ve 2.10 kazanımı, Türkçe dersi    “Okuma” , “Konuşma” ve “Yazma”     temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

È Sağlık Kültürü
( 2.8, 2.9-3,4 )


3. Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.
3.2. Mayozun canlılar için önemini fark eder.

)*3.2 Mayozun evreleri isimlendirilmeden şekille verilir, crossing- over terimi yerine parça değişimi terimi kullanılır ve önemi vurgulanır.


ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT                                                                                                                                                               ÜNİTE 1: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
08-12.10.2012
4
3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
4. DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder.
4.2. DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar
(BSB-28, 30, 31; FTTÇ-4).
4.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir
(BSB-28, 30, 31; FTTÇ-4).
4.4. Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
)*3.3 Mayoz ve mitoz arasındaki farklar verilirken bölünme evrelerindeki farklılıklar belirtilmez.
)*4.2 DNA’nın yapısı verilirken nükleotidlerin şeker, fosfat ve bazlardan oluştuğuna değinilir, bazların isimleri, pürin, primidin ayrımına girilmeden verilir.
15-19.10.2012
4
4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar (BSB-5).
4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartışır
(BSB-25, 27, 32; FTTÇ-16, 17, 30, 31, 32).
4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin
eder (FTTÇ-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36).
4.8. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder (TD-3).
4.9. Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalışma alanlarına örnekler verir (FTTÇ-16,17).

)*4.6 Genetik mühendisliğinin uygulamaları ile ilgili klonlama, gen tedavisi, türlerin ıslah edilmesi ve genetiği değiştirilmiş canlılar vb. verilir.`4.6 ve 4.9 kazanımları, Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

_Kariyer Bilinci : Genetik muhendisliği ornek olarak verilebilir.

22-24.10.2012

3
5. Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Canlıların yaşadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
5.2. Aynı yaşam ortamında bulunan farklı organizmaların neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.28 EKİM 2012 KURBAN BAYRAMI TATİLİ
29 EKİM 2012 CUMHURİYET BAYRAMI

                                                                                                                                                                            
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
30-31.10/01-02.11.2012
4
5. Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;
5.3. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.
5.4. Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.
[!] 5.3 Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarıyla ilgili örneklerde ayrıntıya girilmez.
[!] 5.3 Doğal seçilim kavramı vurgulanmalıdır.
[!] 5.4 Evrim ile ilgili farklı görüş örneklerinde ayrıntıya girilmez.


C 1.7. 4.sınıf “Maddeyi Tanıyalım” ve 5. Sınıf “Maddenin Değişimi ve Tanınması” üniteleri ile
ilişkilendirilir.


DEĞERLENDİRME


ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR                                                                                                                                                                                                      ÜNİTE 2:KUVVET VE HAREKET

05-09.11.2012

1. Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını dinamometre ile ölçer ve ölçümlerini kaydeder
(BSB-22, 23, 24, 26, 27).
1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karılaştırır (BSB-6).
1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının az görüldüğü sonucunu çıkarır (BSB-30).
1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar
(BSB-31, 21).
1.5. Kaldırma kuvvetinin cisme aşağı yönden etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır (BSB-30, 31).
1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır.
1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırır.                       
 1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar (BSB-20).                                    
1.14. Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti uyguladığını keşfeder.    
1.15. Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin teknolojideki kullanımına örnekler verir ve bunların günlük hayattaki önemini belirtir (FTTÇ-5, 6, 7, 9, 10, 17, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36; TD-3).
                                


)*1.1 Kaldırma kuvvetinin cisimlerin ağırlıklarına etkisi incelenirken sıvı içinde batabilen ve sıvı içinde kütlesi değişmeyen cisimler kullanılmalıdır.
??? Bazı öğrenciler yer çekimi kuvvetinin, sıvı içindeki cisimlere etki etmediği yanılgısına sahip olabilir.
[!] Sıvı içindeki cismin ağırlığı azalmaz, sadece  yukarı yönde etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığının azalmış gibi görünmesine neden olur.
)*1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m3 ve g/cm3 kullanılmalıdır.
)*1.7 Katıların ve sıvıların yoğunlukları ile ilgili hesaplamalar yapılmalıdır.

1.KAZANIM SINAVI
05-09 KASIM 2012ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR                                                                                                                                                                           ÜNİTE 2:KUVVET VE HAREKET
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
12-16.11.2012
4
1.7. Cisimlerin kütlelerini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
1.10. Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karşılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar.                  
   1.11 Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder (BSB-16).                                      
    1.12. Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder (BSB-1).
1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder (BSB-1, 16, 22, 23, 24, 32).                         
                           


 [!] 1.11 Denge durumu, bir cismin sıvı içinde askıda kalması veya cismin bir kısmının sıvı içinde bir kısmınınsa dışarıda kalmasıdır.
)*1.13 Arşimet ilkesi ile ilgili matematiksel bağıntılar verilmelidir.
??? Öğrenciler, yüzen cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin, cisimlerin ağırlıklarından fazla olduğu yanılgısına düşebilir.

19-23.11.2012

4


2. Basınc ile ilgili olarak oğrenciler;
2.1.Birim yuzeye etki eden dik kuvveti, basınc olarak ifade eder.
2.2.Basınc, kuvvet ve yuzey alanı arasındaki iliskiyi orneklerle acıklar.
2.3.Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktorleri ifade eder.
2.4.Basınca sebep olan kuvvetin cesitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder.
2.5.Sıvıların ve gazların, basıncı, her yonde aynı buyuklukte ilettiğini kesfeder
(BSB-1,16,22,23,24).
[!] 2.1. Oğrenciler, basınç ile kuvvetin birbirine karıstırılmaması konusunda uyarılmalıdır.
__ 2.2 Basıncla ilgili matematiksel bağıntılar
verilmemelidir.
__ 2.3 Gazların basıncında sıcaklık ve hacim değisimine girilmeyecek,basınc sabit sıcaklık ve hacim alınarak acıklanacaktır..
__ 2.4 Sıvılarda basıncın ağırlıktan,kapalı kaplardaki gazlarda ise ağırlıktan ziyade
molekul hareketinden kaynaklandığı vurgulanır.
 [!] Ağırlıkla ilgili olarak “G=mg” matematiksel bağıntısı verilmemelidir.
Oğrenciler bir cismin ağırlığını gerekiyorsa, Newton olarak olceklendirilmis bir
dinamometre ile olcerek bulmalıdır._:2.6.kazanımı, Turkce dersi
“Okuma” oğrenme alanı amac
6 ile iliskilendirilir.26-30.11.2012
4
2.6.Sıvıların ve gazların, basıncı iletme ozelliklerinin teknolojideki kullanım  alanlarını arastırır.

2.7.Basıncın, gunluk hayattaki onemini acıklar ve teknolojideki uygulamalarına ornekler verir
(BSB-32; TD-3).DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM                                                                                                                                            ÜNİTE 3:MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK

03-07.12.2012

4
1. Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar.
1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları
gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır.
1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır (BSB-5, 6, 7).
1.4. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.
1.5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
[!] Bu ünite boyunca, atom yapısı ile bağlar ve element özellikleri arasında ilişki kurulurken, gerçek elementlerin gerçek sembolleri esas alınacak, X, Y, Z Q gibi gerçek olmayan semboller kullanılmayacaktır.
[!] 1.1-1.4 Öğrenciler, kendi periyodik
tablolarını hazırlarken sadece ilk 20 elementi kullanır; periyodik sistemde genel eğilimleri incelerken ise tablonun tamamı esas alınır.
[!] 1.1-1.3 Benzer özellikler aranırken, fiziksel hâl, sertlik, yumuşaklık, iletkenlik, kararlılık, ışık geçirgenliği, tel/levha hâline gelebilme ve iyon yükü özellikleri kullanılır.
[!] 1.1-1.4 Elementlerin toplam sayısı ve doğal elementlerin sayısı verilirken kesin rakamlar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü yeni elementler bulunabileceği gibi, bazı elementlerin (meselâ 112 atom numaralı elementin) bulunup bulunmadığı da tartışmalı bir konudur. Ayrıca radon gibi bazı radyoaktif elementler, kimilerine göre doğada vardır; kimilerine göre yoktur.
[!] 1.3 Metal, ametal ve yarı metal sınıfı elementler, görünüm, elektriksel iletkenlik ve iletkenliğin sıcaklık ile değişimi, fiziksel hâl ve haddelenme özelliği temelinde açıklanacaktır. Metalik ve ametalik özelliklerin karşılaştırılmasında iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi kavramları kullanılmayacaktır.
   )* 1. 4 Periyodik sistemde, sadece 1. grubun alkali metaller, 2. grubun alkali toprak metalleri, 7. grubun halojenler ve 8. grubun asal gaz veya soygaz olarak adlandırıldığı belirtilecektir.
   [!]  1.5 Farklı elementlerin kullanım alanlarına ilişkin bilgiler, değişik yörelere uyacak şekilde zengin olmalıdır.
   [!]  1.5 “Elementler ve onların bileşikleri çok farklı özellikler taşır ve kullanım alanları da buna göre farklıdır.” fikri verilmelidir.

2.KAZANIM SINAVI
03-07 ARALIK 2012


ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM                                                                                                                                            ÜNİTE 3:MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
10-14.12.2012
4
2. Kimyasal bağlarla ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder.
2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar.
2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin eder.
2.4. Ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu belirtir.
2.5.Verilen basit yapılarda hangi tür bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ) bulunduğunu tahmin eder (BSB-8, 9).

[!] 2.1 Elektron dizilimleri sadece her katmandaki toplam elektron sayıları verilerek yazılacak, s, p, d, f alt katmanları hesaba katılmayacaktır.
[!] 2.2 Sadece 1A, 2A, 7A ve 8A (1, 2, 17 ve 18.) grubu elementleri, bu kazanım için yeterlidir.
[!] 2.3-2.4 İki atomun yakın (kısmen iç içe girmiş veya dokunur durumda) durmasının bir bağlanma sonucu olduğu fikri, 6. sınıftan itibaren öğrencinin karşılaştığı bir olgudur. Burada, 7. sınıftaki atom modelleri de kullanılarak bağın oluş sebebine ağırlık verilir.
)* 2.3-2.4 Metalik bağlar ve moleküller arası bağlar, bu düzey için erken olacağı düşüncesi ile kapsam dışında bırakılmıştır.
[!] 2.4 Bu düzeyde, iki atomun elektron ortaklaşarak oktet tamamlayabileceğini ve bunun bağlamaya yol açtığını belirtmek yeterlidir.
)* 2.4 Bu düzeyde çoklu bağlara girilmeyecektir.C 2.1-2.5  6.sınıf “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesi ile ilişkilendirilir.


17-21.12.2012
  4
3.Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak öğrenciler;
3.1.Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar.
3.2.Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar.
[!] 3.1-3.2 İyonik bileşiklerin formülleri yükler kullanılarak mantıki bir temele dayandırılacak; bu bileşiklerin örgü yapılı olmaları nedeniyle formüllerinin (“en basit formül”) sadece bir oran belirttiği vurgulanacak; kovalent bileşiklerin formüllerinin gerçek bir molekülü temsil ettiği (“molekül formülü olduğu”) belirtilecek, ancak kovalent molekül formüllerinin dayandığı mantığa girilmeyecektir.


C Bu bölüm işlenirken fiziksel değişim ve kimyasal değişim kavramları ile ilgili 6. sınıfta “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesinde öğrenilenler hatırlatılmalıdır.


24-28.12.2012
4
3.3.Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).
3.4.Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması temelinde açıklar.

[!] 3.3 Kimyasal bir tepkime olduğunu gösteren belirtilerden ısı çıkışı, gaz çıkışı, renk değişimi ve çökelek oluşumu için örnek tepkimeler verilecektir.

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM                                                                                                                                            ÜNİTE 3:MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
31.12.2012/02-04.01.2013

4
3.5.Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir.
3.6.Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir (BSB-10).
3.7.Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar.(BSB-30, 31).
[!]3. 7 Öğrenciler, yanma ile alevi birlikte düşünme eğilimindedir. Alevsiz veya çok hafif bir alevle yanan maddelerin de olabileceği fikri burada işlenir.
i
3.KAZANIM SINAVI
02-04 OCAK 2013
07-11..01.2013
4
4. Asit-baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1.Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır.
4.2.Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH- iyonu arasında ilişki kurar (BSB-5).
4.3.pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir ölçüsü olduğunu anlar ve asitlik-bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar (BSB-28, 30,31; TD-1).
4.4.Sanayide kullanılan başlıca asitleri ve bazları; piyasadaki adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır (BSB-30, 31).
4.5.Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygın asit ve bazları isimleriyle tanır (BSB-2, 31; TD-5).
4.6.Günlük yaşamında sık karşılaştığı bazı ürünlerin pH’larını yaklaşık olarak bilir.

[!] 4.1 Gıda maddeleri dışındaki maddelere belirtilmediği sürece dokunulmaması ve tadılmaması gerektiği konusunda öğrenciler uyarılır
[!] 4.2 Asit, sulu çözeltisine H+ iyonları oluşturan; baz ise OH- iyonları oluşturan madde olarak tanımlanır. CO2, SO2, Na2CO3 ve NH3 gibi maddelerin su ile tepkimeye girerek H+ veya OH- oluşturduğu denklemlerle gösterilir.
CO2 ve SO2’ in asit olduğundan; Na2CO3 ve NH3’ ın baz olduğundan söz edilecektir.
[!] 4.4 Asitlerin ve bazların sistematik adları yanında, tuz ruhu, kezzap, sud-kostik, potas-kostik, sönmüş kireç gibi piyasa adları da verilecektir.
[!] 4.5 Burada esas olan, adı geçen asitlerin ve bazların yapılarını öğretmek değil, asitlerin bir şekilde günlük hayatımızda yer aldığı fikrini vermektir. Öğrencilerin, özellikle organik asitlerin formüllerini tek tek öğrenmesi beklenmemelidir.ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM                                                                                                                                            ÜNİTE 3:MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
14-18.01.2013
4
4.7.Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi “nötralleşme tepkimesi” olarak adlandırır, nötralleşme sonucu neler oluştuğunu belirtir (BSB-15, 16, 17, 18).
4.8.Asit-baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli olması gerektiğini açıklar; kimyasal maddeler için tehlike işaretlerinin anlamlarını belirtir (FTTÇ-37).
4.9.Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki eşya ve malzemeler üzerine olumsuz etkisinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar (BSB-9; FTTÇ-18; TD-5).
4.10.Endüstride atık madde olarak havaya bırakılan SO2 ve NO2 gazlarının asit yağmurları oluşturduğunu ve bunların çevreye zarar verdiğini fark eder (FTTÇ-18).
4.11.Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara karşı duyarlılık edinir.
[!] 4.7 Nötralleşme tepkimeleri verilirken asit-baz titrasyonlarına, eşdeğerlik noktası ve dönüm noktası kavramlarına girilmeyecektir.
[!] 4.7 Sadece yaygın asit ve bazlar arasındaki nötralleşme tepkimeleri verilecektir.
[!]  4.9 Tankerlerle taşınan sülfürik asit ve sud-kostik gibi sanayi ara ürünlerinin trafikte ciddî bir tehlike oluşturdukları belirtilir.
[!] 4.9 Asitlerin ve bazların maddeler üzerine etkisi verilirken yüzeylerinin ve şekillerinin bozulmasından, tahrip olmasından bahsedilecek, korozif etki ve korozyon kavramları kullanılmayacaktır.
[!]  4.9 Asit ve baz bulaşmalarında su ile yıkama ve seyreltmenin etkin bir ilk tedbir olduğu belirtilir.
[!] 4.10 Doğal gazın, kükürt ve azot içermediğinden temiz bir yakıt olduğu burada vurgulanır.
[!]  4.11 Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasal silahlardan en az etkilenmek için alınabilir tedbirleri konu edinen bir okuma metni verilebilir.C 7.sınıf “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi ile ilişkilendirilir.
` 4.8 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

` 4.11 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi 7.sınıf “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı, “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.


È İnsan Hakları ve Vatandaşlık
(  4.8,4.9,4.10, 4.11 – 18 )
È İnsan Hakları ve Vatandaşlık
(  4.8,4.9,4.10, 4.11 – 18 )
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM                                                                                                                                           ÜNİTE 3:MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
21-25.01.2013
 4

5. Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1.Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar (BSB- 8, 9, 30, 31; FTTÇ-28, 30).
5.2.Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araştırır.
5.3.Suların arıtımında klorun mikrop öldürücülük etkisinden yararlanıldığını araştırarak fark eder. (BSB-8, 9, 31; FTTÇ- 25; TD-1, 5).

)* 5.1 Sert suların sağlık için zararlı olmadıkları, sadece içim zevki bakımından kalitesiz sayılacakları vurgulanmalı, ancak çok sert suların çamaşır ve bulaşık makinelerinde, fabrikalardaki su kazanlarında, kalorifer kazanlarında ve radyatörlerde yol açabilecekleri güçlükler vurgulanır.
[!]  5.2 Sularda sertliğin giderilmesinde, kaynatma ve oluşan tortudan ayırma yönteminin ve iyon değiştirici reçinelerin kullanılabileceği vurgulanır.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık
 ( 5.2, 5.3 – 18 )


değerlendirme

28 OCAK -08 ŞUBAT 2013 YARIYIL TATİLİ


ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR                                                                                                                                                                                                            ÜNİTE 4: SES
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
11-15.02.2013

4
1. Ses dalgaları ile ilgili olarak oğrenciler;
1.1. Titresen bir cisim icin frekans ve genliği
tanımlar.
1.2. Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği
olduğunu ifade eder.
2. Sesin ozellikleri ile ilgili olarak oğrenciler;
2.1. Cevresindeki sesleri, ince-kalın ve siddetli zayıf sıfatlarını kullanarak betimler ve
sınıflandırır (BSB-1, 3, 4, 5, 6).
2.2. Ses siddetini, sesleri siddetli veya zayıf
isitmemize neden olan ses ozelliği olarak
ifade eder.
[!] Etkinlikler yapılırken isitme
yetersizliği olan oğrenciler de dikkate
alınmalıdır.
[!] Frekansın biriminin Hertz (Hz), ses
duzeyi biriminin ise Desibel (dB)
olduğu vurgulanır.
[!] İnsan kulağının genellikle frekansı
20- 20000 Hz arasında olan sesleri
duyabildiği belirtilir.
18-22.02.2013
4
2.3. Ses yuksekliğini, sesleri ince veya kalın
isitmemize neden olan ses ozelliği olarak
ifade eder.
2.4. Sesin siddeti ile genliği, sesin yuksekliği
ile frekansı arasındaki iliskiyi kesfeder
(BSB-11, 12, 13 ,14, 15, 16, 19, 20, 27,
28, 31).
2.5. Cesitli sesleri birbirinden ayırt
edilebilmesini, ses dalgalarının frekans ve
genliklerinin farklı olmasıyla acıklar
(BSB-1, 4, 6, 8, 31).
2.6. Ses duzeyinin ses siddetinin bir olcusu
olduğunu fark eder (BSB-25).
2.7. Cevresindeki ses kaynaklarının urettiği
sesler ile ses duzeyleri arasında iliski kurar (BSB-1, 4, 6, 31; TD-5).
[!] 2. 6 Sesleri duyup duyamamamız, sesin isitme sağlığımıza zararlı olup olmadığı veya bir aracın gurultulu olup olmadığı coğu zaman ses siddeti yerine, ses düzeyine bakılarak belirlenir.
[!] 2..6 Đnsan kulağının 0 dB ve uzerindeki sesleri isitebileceği, 120 dB uzerindeki seslerin isitme sağlığına zarar vereceği belirtilir.
[!] 2. 6 Konusma sesi duzeyinin 30–60 dB olduğu, duzeyi 60 dB’den fazla olan
seslerin gurultu olarak isimlendirildiği,
ses duzeyi 60-120 dB aralığında olan
ortamlarda uzun sure kalındığında ise
isitme sorunlarıyla karsılasabileceği
vurgulanmalıdır.
[!] 2.7 Cesitli ses kaynaklarının ses duzeyleri ornek olarak verilir._ 7. sınıf “Canlılar ve Hayat” oğrenme
alanı, “Vucudumuzdaki Sistemler” unitesinde kulağın yapısı ile iliskilendirilir.


ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR                                                                                                                                                                                                            ÜNİTE 4: SES
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
25-28.02/01.03.20134
3. Bir muzik aletinden cıkan sesin değisimi ile ilgili olarak oğrenciler;
3.1. Bir muzik aletinden cıkan seslerin
yuksekliğini ve siddetini nasıl değistirebileceğini kesfeder
(BSB-1, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 19, 20, 27, 31).
3.2. Farklı yukseklik ve siddette sesler
olusturabileceği bir muzik aleti tasarlar
ve yapar (BSB-18; FTTC-6, 8; TD-2).
[!] 3.1 Uflemeli muzik aletlerinde
enstrumanın icindeki hava sutunu
boyunun; vurmalı muzik aletlerinde
enstrumanın derisinin kalınlığı,
gerginliği ve yuzey alanının; telli muzik
aletlerinde de tellerin kesiti, gerginliği ve
boyunun cıkan sesleri değistirdiği vurgulanır.
[!] Gurultunun insan sağlına etkilerinden
bahsedilmelidir.
[!] Yuksek sesle muzik dinlemenin insan
sağlığına sakıncalarından bahsedilmelidir.` Müzik dersi ile ilişkilendirilir.4. Bir enerji turu olan ses ile ilgili olarak oğrenciler;
4.1. Sesin bir enerji turu olduğunu ifade eder.
4.2. Ses enerjisinin baska bir enerjiye
donusebileceğini ifade eder (TD-3).

5. Sesin yayılma hızı ile ilgili olarak
oğrenciler;
5.1. Ses dalgalarının belirli bir yayılma
hızının olduğunu ve bu hızın, sesin
yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı
olarak değistiğini ifade eder (BSB-25).
5.2. Sesin farklı ortamlardaki hızlarını
karsılastırır (BSB-5, 6).
5.3. Isığın ve sesin havadaki yayılma hızlarını
karsılastırır (BSB-5, 6).
_ 6. sınıf “Fiziksel Olaylar” oğrenme alanı
“Kuvvet ve Hareket” unitesinin surat konusu
ile iliskilendirilir.

DEĞERLENDİRMEÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM                                                                                                                                                            ÜNİTE 5: MADDENİN HÂLLERİ VE ISI
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
04-08.03.2013
4
1. Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak
oğrenciler;
1.1. Isının, sıcaklığı yuksek maddeden
sıcaklığı dusuk olan maddeye aktarılan
enerji olduğunu belirtir.
1.2. Aynı maddenin kutlesi buyuk bir
orneğini belirli bir sıcaklığa kadar
ısıtmak icin, kutlesi daha kucuk olana
gore, daha cok ısı gerektiğini kesfeder.
1.3. Tek tek molekullerin hareket
enerjilerinin farklı olabileceğini ve
carpısmalarla değiseceğini fark eder.
1.4. Sıcaklığı, molekullerin ortalama
hareket enerjisinin gostergesi seklinde
yorumlar (BSB-8).
1.5. Isı aktarım yonu ile sıcaklık arasında
iliski kurar (BSB-8, 9; TD-1).
1.6.Sıvı termometrelerin nasıl yapıldığını
kesfeder (BSB-22, 24; FTTC-4, 16; TD-3).
[!] 1.2 Isı alan maddelerin molekullerinin
hareket hızının arttığı vurgulanır, alınanverilen
ısının madde miktarı (molekul sayısı)
ile de ilgili olduğu ozellikle belirtilir.
[!]1.3;1.4 Bir maddenin ısısının
olculemeyeceği, sadece aktarılan ısının
olculebileceği; bu yuzden havanın ısısı
veya suyun ısısı gibi ifadelerin yanlıs olduğu
vurgulanır.
[!] 1.4 Sıcaklığın, sıfır veya sıfırın altında
olması, molekullerin enerjilerinin sıfır
olmasını gerektirmez. Cunku sıcaklığın
sayısal değeri keyfî secilmistir.
[!] 1.4 Bu noktada, 6. sınıftaki “Carpısma,
Hareket Alıs-Verisidir” etkinliği hatırlatılır.
[!] 1.4 Sıcaklığın, molekul basına ortalama
enerjinin bir gostergesi olduğu fakat bizzat
enerji olmadığı vurgusu onemlidir.
[!] 1.6 Mutlak sıcaklık ve Kelvin skalası
daha ileriki sınıflara bırakılmıstır.
__ 1.6 oC dısındaki sıcaklık skalaları
kullanımdan kalkma eğiliminde olduğu
icin kapsam dısında tutulmustur.


4.KAZANIM SINAVI
04-08 MART 2013

_ 6. sınıftaki “Madde ve Isı” unitesi ile iliskilendirilir.
_ 1..6
6. sınıftaki “Madde ve Isı” unitesi
ile iliskilendirilir.ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM                                                                                                                                                            ÜNİTE 5: MADDENİN HÂLLERİ VE ISI
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
11-15.03.2013

4
2. Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değisimi arasında iliksi kurmak bakımından
oğrenciler;
2.1. Mekanik ve Elektrik enerjinin ısıya donustuğunu gosteren deneyler  tasarlar
(BSB-15, 16,17, 18; TD-2, 4).
2.2. Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına geldiğini belirtir.
2.3. Suyun ve diğer maddelerin “oz ısı”larını tanımlar, sembolle gosterir.
2.4. Farklı maddelerin oz ısılarının farklı olduğunu (oz ısının ayırt edici bir ozellik olduğunu) belirtir.
2.5. Suyun oz ısısını joule/goC vekalori/goC cinsinden belirtir.
??? 2.2 Alınan-verilen ısı, aslında molekullerin hareket hızından cok, kinetik enerjileri ile iliskilidir.
Molekul boyutları farklı iki maddeden, buyuk
molekullu olanın, kucuk molekulluye gore daha sıcak olduğu halde, molekul hızı daha yavas olabilir.
Isı miktarı-hareket hızı iliskisi kurulurken aynı maddenin molekulleri uzerinde konusmak, kavram yanılgısına yol acmaması icin alınabilecek bir  tedbirdir.
[!] 2.2 “Isı” kavramı, fizikcilerce en az uc asırdır kullanılmaktadır. Ancak bir enerji olduğu, 19. yy’ın ikinci yarısında Joule tarafından gosterilmis, daha sonra alınıp verilen ısının aslında molekullerin enerjileri olduğu fark edilmistir. Isı icin ayrı bir birim (kalori) tanımlanması da Joule’den once yerlesmis bir gelenek olup bu gelenek giderek terk edilmektedir.
[!] 2.3; 2.4 Alkol ısıtılırken oğrenciler, dikkatli olmaları konusunda uyarılır.
[!] 2.4 Maddelerin aldığı-verdiği ısı miktarının kutle (kazanım 1.2) ve maddenin cinsine (kazanım 2.4) bağlı olacağı irdelenir; Q=m×C×_t bağıntısı daha sonraki sınıflara(lise) bırakılmıstır.

_ 2.1; 2.2 5.sınıf               “ Maddenin Değisimi ve
Tanınması”, 6. sınıf “Madde ve Isı” uniteleri ile iliskilendirilir.
_ 2.5 1 kalori=4,18 joule donusum iliskisi verilir. 5.
sınıf “Maddenin Değisimi ve Tanınması“unitesi ile
iliskilendirilir.


3. Maddenin ısı alıs-verisi ile hâl değisimlerini iliskilendirmek bakımından oğrenciler;
3.1. Gaz, sıvı ve katı maddelerde molekullerin/atomların yakınlık derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket ozellikleri arasındaki iliksiyi model veya resim uzerinde acıklar
(BSB- 30, 31; FTTC- 4).
3.2. Bağların, katılarda sıvılardakinden daha sağlam olduğu cıkarımını yapar (BSB-5).
3.3. Gazlarda molekuller arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu belirtir.
3.4. Erimenin ve buharlasmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğusmanın ısı acığa cıkarmasını
bağların kopması ve olusması temelinde acıklar
(BSB-5, 6, 9, 31).   _ 3.1- 3.4 6. sınıf “ Maddenin Tanecikli
Yapısı” unitesi ile iliskilendirilir.ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM                                                                                                                                                           ÜNİTE 5: MADDENİN HALLERİ VE ISI
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
18-22.03.2013

4
4. Erime/donma ısısı ile ilgili olarak oğrenciler;
4.1. Erimenin neden ısı gerektirdiğini acıklar;
donma ısısı ile iliskilendirir(BSB-7, 30, 31).
4.2. Farklı maddelerin erime ısılarını karsılastırır (BSB-6).
4.3. Belli kutledeki buzun, erime sıcaklığında,
tamamen suya donusmesi icin gerekli ısı
miktarını hesaplar.
4.4. Kapalı mekanların asırı soğumasını onlemek icin ortama su konulmasının yararını acıklar (BSB-31; FTTC-29; TD-4).
4.5. Saf olmayan suyun donma noktasının, saf
sudan daha dusuk olduğunu fark eder.
4.6. Buzlanmayı onlemek icin basvurulan
“tuzlama” isleminin hangi ilkeye dayandığını
acıklar.
4.7. Ataturk’un bilim ve teknolojiye verdiği onemi acıklar.

[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (  4.7-1)

1-Ataturk’un akılcılık ve
bilime verdiği onemi
kavrayabilme

5. Buharlasma ısısı ile ilgili olarak
oğrenciler;
5.1. Buharlasmanın neden ısı gerektirdiğini acıklar; buharlasma ısısını maddenin turu ile
iliskilendirir.
5.2. Kutlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen buhara donusmesi icin gerekli ısı miktarını hesaplar.
5.3. Buharlasmanın soğutma amacı ile kullanılısına gunluk hayattan ornekler verir (BSB-30, 31; FTTC- 16, 31).
[!] 5.1; 5.2 Kopan bağların molekuller arası bağ olduğu vurgulanır.
__ 5.1; 5.2 Su ve alkol ornekleri ile etkinlik gerceklestirilir.
25-29.03.2013

2
6. Isınma/soğuma eğrileri ile ilgili olarak
oğrenciler;
6.1. Katı, sıvı ve buhar halleri kolay elde edilebilir (su gibi) maddeleri ısıtıpsoğutarak,
sıcaklık-zaman verilerini grafiğe gecirir
(BSB-11, 12, 13, 14,29).
6.2. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklıkzaman
grafiklerini yorumlar; hâl değisimleri ile iliskilendirir (BSB- 11, 12, 13, 14, 29, 31).
[!] 6.1(-100C) –(+3600C) aralığındaki
cıvalı termometre kullanılır.
[!] 6.1; 6.2 Kaynama islemi sırasında oğrencilerin zarar gormemesi icin dikkatli olunmalıdır.
[!] 6.1; 6.2 Etkinliğin kucuk oğrenci grupları tarafından yapılması sağlanmalıdır.


_ 6.1 ve 6.2 kazanımları, Turkce dersi “Okuma” temel dil becerisi ile iliskilendirilir.


DEĞERLENDİRME


ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT                                                                                                                                                           ÜNİTE 6: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
25-29.03.2013
2
1. Besin zincirindeki canlılarla ilgili olarak oğrenciler;
1.1. Besin zincirlerinin baslangıcında ureticilerin bulunduğu cıkarımını yapar
 (BSB - 8).
1.2. Ureticilerin fotosentez yaparak basit seker ve oksijen urettiğini belirtir.
__ 1.2 Ureticiler icin bitkiler, algler ve bazı bakteriler verilir, kemosentez yapan canlılar ornek olarak verilmez.
[!] 1.2 Basit seker yerine glikoz kullanılabilir.
_ 7. sınıf “ Canlılar ve Hayat” oğrenme alanı, “İnsan ve Cevre” unitesinde besin zinciri ve ağları ile iliskilendirilir._ 1.3 – 1.5
5. sınıf “Canlılar Dunyasını Gezelim, Tanıyalım” unitesinin “Cicekli Bitkileri Tanıyalım” konusu ile iliskilendirilir.
01-05.04.2013
4
1.3. Fotosentez icin nelerin gerekli olduğunu  sıralar.
1.4. Fotosentezde ısığın gerekliliğini deney yaparak gozlemler
(BSB –1,3,17, 18, 19, 20,23,27,31).
1.5. Fotosentezi denklemle ifade eder.
1.6. Fotosentezin canlılar icin onemini tartısır.
1.7. Ureticilerin fotosentez ile gunes enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüş turduğunu ifade eder.
1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyduklarını açıklar.
1.9. Besin zincirindeki tuketicilerin enerji ihtiyacını üreticilerden karşıladığını açıklar.


[!] 1.4 Bitkilerin yapay ısıkta da fotosentez yapabildikleri vurgulanmalıdır.5.KAZANIM SINAVI
01-05 NİSAN 2013
08-12.04.2013

1.10. Solunumun canlılar icin önemini tartısır.
1.11. Oksijenli solunum sonucunda oluşan urunleri deney yaparak gösterir
(BSB – 1, 3, 17, 18, 19,20, 23, 27, 31).
1.12. Gozlemleri sonucunda oksijenli solunumun denklemini tahmin eder (BSB - 1, 9).
1.13. Bazı canlıların yasamlarını surdurebilmek icin gerekli enerjiyi oksijen kullanmadan sağladığını acıklar.
1.14. Gunluk yasamdan oksijensiz solunum ile ilgili ornekler verir.
1.15. Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini karsılastırarak iliski kurar (BSB, 6).


1. 11 Bitkilerin hem gunduz hem de
gece solunum yaptığı vurgulanmalıdır.
[!] ATP yapısı basit duzeyde verilebilir.
__ 1.11-1.15 Oksijenli ve oksijensiz
solunumda enerji miktarları sayısal olarak
belirtilmez, az ya da cok enerji olarak
verilir.
__ 1. 14 Oksijensiz solunumda laktik asit
ve etil alkol fermantasyonu kavramları
verilmeden, kaslarda biriken yorgunluk asidi ile mayalanma olayı ornek olarak
verilir.
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT                                                                                                                                                           ÜNİTE 6: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
15-19.04.2013

4
1.16. Beslenme ve enerji akısı acısından ureticiler ve tuketiciler arasındaki iliskiyi
acıklar.
1.17. Besin zincirindeki enerji akısına paralel olarak madde dongulerini acıklar.
__ 1.17 Madde donguleri olarak su, karbon, azot ve oksijen donguleri basit semalarla verilecektir.
__ 1.17 Madde dongusunde ayrıstırıcıların rolu vurgulanmalıdır.
[!] Azot dongusunde nitrit – nitrat bakterileri ayrımına girmeden havadaki serbest azotu bağlayan bakteriler verilecektir.


2. Geri donusum, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili olarak oğrenciler;
2.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına ornekler verir.
2.2. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına iliskin arastırma yapar ve sunar
(BSB – 1, 6, 25, 27, 32; FTTC – 24, 26).
2.3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmanın onemini vurgular (FTTC – 24).

__ 2.1. Gunes, ruzgar, su, dalga, jeotermal enerji ve biyokutle yenilenebilir (alternatif) enerji kaynaklarına ornek olarak verilebilir.
[!] 2.5 Geri donusumun cevre koruma ve ulke ekonomisi acısından onemi vurgulanır.

_ 2.2 kazanımı, Turkce dersi “Okuma”, “Konusma” ve “Yazma”
temel dil becerisi ile iliskilendirilir.22-26.04.2013
2
2.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ornek olabilecek bir tasarım yapar
(FTTC – 1, 8, 9).
2.5. Geri donusumun ne olduğunu ve gerekliliğini orneklerle acıklar (FTTC – 18, 19).
2.6. Yasadığı cevrede geri donusum uygulamalarını hayata gecirir
(FTTC – 20 , 27,33; TD – 1).


DEĞERLENDİRME


ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR                                                                                                                                                        ÜNİTE 7: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
22-26.04.2013
2

1. Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine donusumu ile ilgili olarak oğrenciler;
1.1. Uzerinden akım gecen bir bobinin, bir cubuk mıknatıs gibi davrandığını fark eder.
1.2. Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını
akımın gecis yonunden faydalanarak bulur.


_ Oğretmen, oğrencilere 7. sınıfta “Kuvvet ve Hareket” unitesinde edindikleri “enerji” kavramının ne olduğunu hatırlatır.


29-30.04/01-03.05.2013

4
1.3. Uzerinden akım gecen bobinin merkezinde olusan manyetik etkinin, bobinden gecen akım ve bobinin sarım sayısı ile değistiğini
deneyerek kesfeder (BSB-8,9,30,31).
1.4. Elektrik akımının manyetik etkisinin, gunluk hayatta kullanıldığı yerleri arastırır ve sunar (FTTC-5, BSB-32).
1.5. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine
donustuğunu fark eder.
1.6. Bir cubuk mıknatısın hareketinin, elektrik
akımı olusturduğunu deneyerek kesfeder
(BSB-30,31).
1.7. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine
donustuğunu fark eder.
1.8. Guc santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl
uretildiği hakkında arastırma yapar ve sunar
(BSB-32).
??? 1.6 Oğrenciler, elektrik enerjisi uretilirken sadece mıknatısların hareket ettiğini dusunebilirler.

_ 1.8 kazanımı, Turkce dersi “Okuma” , “Konusma” ve
“Yazma” temel dil becerisi ile iliskilendirilir.06-10.05.2013
2
2. Elektrik enerjisinin ısıya (ısı enerjisine) ve
ısığa (ısık enerjisine) donusumu ile ilgili olarak oğrenciler;
2.1. Elektrik akımı gecen iletkenlerin ısındığını
deneyerek fark eder (BSB-30,31).
2.2. Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine donuseceği sonucuna varır
(BSB-30,31).
2.3. Uzerinden akım gecen bir iletkende acığa cıkan ısının; iletkenin direnci, uzerinden gecen akım ve akımın gecis suresiyle iliskili olduğunu deneyerek kesfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
__ “Joule Kanunu” formulune bu duzeyde girilmeyecektir.
[!] Oğretmen oğrencilerin 6.sınıfta edindikleri direnci etkileyen faktorler konusu ile ilgili on
bilgilerinden yola cıkarak reostanın calısma prensibini anlatmalıdır.
[!] Oğrenciler, elektrik enerjisinin ısıya donusumu ile ilgili etkinlikleri pillerle veya 0-12/16 volt guc kaynakları ile yapmalıdır. Sehir gerilimini kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
6.KAZANIM SINAVI
06-10 MAYIS 2013


ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR                                                                                                                                                        ÜNİTE 7: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
06-10.05.2013

2
2.4. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine donusumunu temel alan teknolojik uygulamaları arastırır ve sunar (BSB-32).
2.5. Guvenlik acısından sigortanın onemini ve calısma prensibini acıklar (FTTC-5).
2.6. Teknolojideki sigorta modellerini arastırarak bir sigorta modeli tasarlar (FTTC-6)._ 2.4 kazanımı, Turkce dersi “Okuma” , “Konusma” ve “Yazma”
temel dil becerisi ile iliskilendirilir.


13-17.05.2013

4
2.7. Elektrik enerjisinin ısık enerjisine donustuğunu fark eder.
2.8. Uzerinden akım gecen bazı iletkenlerin gorulebilir bir ısık yaydığı cıkarımını yapar.
2.9. Bir ampulun patladığında neden tekrar
yanmadığını yorumlar.
__ 2.8 Elektrik akımı gecen iletkenlerin ısıma yaptığı konusuna girilmeyecektir.
3. Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel guc ile ilgili olarak;
3.1. Elektrik enerjisi ile calısan aracların birim zamanda
kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı
olabileceğini fark eder.
3.2. Elektrik enerjisi ile calısan aracların birim zamanda tukettiği elektrik enerjisini, o aracın gucu olarak ifade eder.
3.3. Elektriksel guc birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandırıldığını ifade eder.
__ P=W/t formulu, Kullanılan Elektrik Enerjisi. Miktarı= Aracın Gucu x Zaman
seklinde verilecektir.
20-24.05.2013
2
3.4. Elektrik enerjisi ile calısan araclarda
kullanılan elektrik enerjisi miktarının, aracın gucune ve calıstırıldığı sureye gore değistiğini fark eder.
3.5. Kullanılan elektrik enerjisi miktarının “watt x saniye ve kilowatt x saat” olarak adlandırıldığını ifade eder.
3.6. Elektrik enerjisinin bilincli bir sekilde kullanımı icin alınması gereken onlemleri ifade eder (TD-5).

DEĞERLENDİRMEÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN                                                                                                                                                                          ÜNİTE 8: DOĞAL SÜREÇLER
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
20-24.05.2013
2
1. Dunya’mızın olusum sureci hakkında oğrenciler;
1.1. Tarih boyunca Dunya’mızın olusumu hakkında cesitli goruslerin ortaya atıldığını
fark eder (FTTC-2, 3).
1.2. Dunya’mızın olusumuyla ilgili olarak en cok kabul goren gorusun, “Buyuk Patlama”
olduğunu belirtir.
__ 1.1 Dunya’mızın olusumuyla ilgili one
surulen gorusler “Gunes’ten kopma”, “gaz ve toz bulutundan olusma” ve “Buyuk Patlama” olarak sınırlandırılır.
[!] 1.1 “Buyuk Patlama” ile ilgili bir okuma metni verilir.
27-31.05.2013
2
2. Bir doğal surec olan levha hareketleri ile ilgili olarak oğrenciler;
2.1. Yer kabuğunun, sıcak ve akıskan olan magma uzerinde hareket eden levhalardan
olustuğunu gosteren bir model tasarlar ve yapar (BSB-25, 27, 28, 30, 32; FTTC-8, 9).
2.2. Okyanusların ve dağların
olusumunu levha hareketleriyle acıklar
(BSB-8, 11-15; FTTC-1).
__ 2.1 “Levhalar yer kabuğunun ust
katmanlarında, bir butun halinde olmayıp surekli hareket halinde bulunan tabakalar” olarak tanımlanır.
??? 2.1 Levha terimi, trafik levhalarıyla vb.
karıstırılmamalıdır. Ayrıca levha, kıt’a demek
değildir.
__ 2.2 Levhalar arası hareketler yaklasma,
uzaklasma ve yanal hareket olarak sınırlandırılır.
[!] 2.2 Levha hareketlerinin en onemli sebebinin, magma icindeki ısıdan kaynaklanan konveksiyon hareketleri olduğu belirtilir. Levha hareketlerinin surekli olarak devam eden bir surec olduğu belirtilir. Bu hareketlilik sonucunda, levha sınırlarında, uzun zaman dilimlerinde, yeni okyanuslar, yeni kıt’alar, sıradağlar ve yanardağların olusabileceği belirtilir.

_ 2.1 Magma ile 4. sınıfta oğrenilen katman modeli ve Ates Kure ile iliski kurulur; magmanın
ozellikleri hakkında nicel ayrıntılara (kalınlık,
ortalama sıcaklık, yoğunluk vb.) girilmez.
ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN                                                                                                                                                                          ÜNİTE 8: DOĞAL SÜREÇLER
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
27-31.05.2013
2
2.3. Artcı deprem, oncu deprem, siddet,
buyukluk, fay kırılması, fay hattı ve deprem bolgesi kavramlarını tanımlar.
2.4. Depremle ilgili calısmalar yapan
bilim dalına “sismoloji”, bu alanda calısan bilim insanlarına ise “sismolog” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).
2.5. Turkiye’nin deprem bolgeleriyle fay hatları arasında iliski kurar (BSB-11- 15).
2.6. Depremlere, fayların yanında, volkanik faaliyetlerin ve arazi cokuntulerinin de sebep olabileceğini acıklar (BSB-8, 11-15).
2.7. Volkanların olusumunu ve bunun sonucunda olusan yeryuzu sekilerlini levha hareketleriyle acıklar  (BSB-8, 11-15; FTTC-1).
2.8. Volkanların ve depremlerin insan
hayatındaki etkileri ve sebep olabileceği olumsuz sonucları ifade eder
(BSB-8, 9; FTTC-25).
2.9. Deprem tehlikesine karsı alınabilecek
onlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri acıklar (FTTC-25).
??? 2..3 Depremin siddeti ile buyukluğunun
aynı anlama gelmediği belirtilir.
[!] 2. 4 Sismolojinin; depremlerin olusumunu,
olcu aletlerini, olcme yontemlerini ve
deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen ve
değerlendiren bilim dalı olduğu belirtilir.
[!] 2.4 Sismoloji yerine “deprembilim”,
sismolog yerine de “deprembilimci”
kelimeleri kullanılabilir.
[!] 2.6 Okyanus ya da denizlerin tabanında
olusan deprem, volkan patlaması ve bunlara
bağlı taban cokmesi, zemin kaymaları gibi ani ve siddetli olaylardan hemen sonra denizlerde, tsunami adı verilen dev dalgaların olusabileceği belirtilir. Tsunaminin olusumu ve verebileceği zararlar konusunda bir okuma metni verilebilir.
[!] 2.9 Depremlerin onceden tahmin
edilebilmesi icin levha sınırlarının ve levha
hareketlerinin niteliğinin doğru olaraksaptanması gerektiği belirtilir.     È  Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam
 (2.8, 2.9 – 17, 18, 19 )


ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN                                                                                                                                                                          ÜNİTE 8: DOĞAL SÜREÇLER
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
03-07.06.2013

4
3. Hava olayları ile ilgili olarak
oğrenciler;
3.1. Havanın dort temel bilesen yanında, su buharı da iceren bir karısım olması gerektiği
cıkarımını yapar (BSB- 8).
3.2. Yakın cevresindeki hava olaylarını gozlemler, sonucları kaydederek hava olaylarının değiskenliğini fark eder 
(BSB-1, 2, 22-25, 27, 28; FTTC-1).
3.3. Ruzgarın olusumunu deneyle kesfeder (BSB-16-18).
3.4. Ruzgar ile yel, tayfun, fırtına arasında iliski kurar (BSB-5,11-13, 15; FTTC-1).
3.5. Hortum ve kasırganın olusum sartlarını ifade eder (BSB-5, 11-15).
3.6. Havanın sıcaklığı arttıkca daha fazla nem kaldırabileceğini ifade eder.

3.7. Yağmur, kar, dolu, sis, ciğ ve kırağı ile havanın sıcaklığı ve nemi arasında iliski kurar (BSB- 8, 9; FTTC-2).
3.8. Hava olaylarının sebebini gunluk sıcaklık farklılıkları ve olusan alcak ve yuksek basınc alanlarıyla acıklar (BSB-11-15).


__ 3.2 Hava olayları yağmur, kar, dolu, ruzgar, yel, tayfun, fırtına, hortum ve kasırga olarak sınırlandırılır.
__ 3.8 Burada kastedilen basınc, sıcak ve
soğuk havanın yerlesim bolgeleri uzerine
yaptığı basınctır. Sıcak bolgelerde olusan
alcak basınc ve soğuk bolgelerde olusan
yuksek basınc, havanın sıcaklığı ve sıcak
havanın hareketine bağlı olarak ayrıntıya
girilmeden acıklanır.
[!] 3.8 Hava tahmin raporlarında sıkca
kullanılan “Yurdumuz, yarından itibaren
Basra Korfezi’nden gelen alcak basıncın
etkisi altında olacaktır.” gibi soylemler
yorumlanır. Bu etkinin havanın durumunda
ne gibi değisimlere yol acabileceği
yorumlanır. Ayrıca gunluk sıcaklık
farklılıklarının temel sebebinin, Dunya’nın
kendi etrafındaki donme hareketi olduğu
belirtilir.
[!]  3.9 Bazı oğrenciler, mevsimlerin
olusumunun, Dunya’nın Gunes etrafındaki
dolanma hareketi sırasında Gunes’e yakın
veya uzak olusuyla iliskili olduğunu
dusunebilir.


_ 3.8
8. sınıf “Fiziksel Olaylar” oğrenme alanı “Kuvvet ve Hareket” unitesi acık hava basıncı konusu ile iliskilendirilir.
     È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam
 ( 3.3, 3.4, 3.5, - 5, 6, 7 )

10-14.06.2013
1
3.9. Mevsimsel sıcaklık değisimlerinin sebebini, Dunya’nın donme ekseninin eğikliği ile acıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).__ 3.9 Mevsimlerin nasıl olustuğu konusu,
Dunya’nın donme ekseninin eğikliği ve
hareketleri ile iliskilendirilir. Ekliptik duzlem,
donence gibi teknik terimler kullanılmaz.

ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN                                                                                                                                                                          ÜNİTE 8: DOĞAL SÜREÇLER
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME
ATATÜRKÇÜLÜK
10-14.06.2013

3
3.10. Yeryuzu sekillerinin olusumu ve değisiminde hava olaylarının etkisini orneklerle acıklar (BSB-1,2; FTTC-25).
3.11. Đklimin, yeryuzunun herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gozlenen tum hava olaylarının ortalama durumu olduğunu ifade eder ve iklimlerin zamanla değisebileceğini kavrar.
3.12. İklimin etkisini acıklamaya ve
kesfetmeye calısan bilim insanlarına “iklim bilimci” adı verildiğini belirtir
(FTTC-11, 12,34; TD-2, 3).
3.13. Meteorolojinin, atmosfer icinde olusan sıcaklık değismelerini ve buna bağlı olarak olusan hava olaylarını inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalı olduğunu ifade eder (TD-2, 3).
3.14. Hava tahminlerinin gunluk yasantımızdaki yeri ve onemini fark eder
(FTTC-7, 16, 17, 28, 31,32).
3.15. Meteoroloji uzmanlarına “meteorolog” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2,3).
[!] 3.12 “Klimatoloji”nin, iklim bilimi anlamına geldiği ve iklimi meydana getiren meteorolojik faktorlerin analizi ile uğrastığı belirtilir.
[!] 3.13 Yeryuzunu saran hava tabakasına
atmosfer adı verildiği belirtilir.
[!] 3.13 Meteoroloji muhendislerinin, hava
olaylarının analizi ve tahmininin yanı sıra,
atmosferdeki tum olayları inceleyen, bu olayların Dunya uzerindeki yasamı nasıl etkilediğini, gelismis en son teknolojiyi kullanarak acıklamaya, gerekli onlemleri almaya ve uygulamaya koymaya yonelik calısmalar yapan bilim insanları olduğu belirtilir._ 3.11 kazanımı Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf
“İnsanlar, Yerler, Cevreler” oğrenme alanı,
“Yeryuzundeki Yasam” unitesi kazanım 3 ile
iliskilendirilir.

È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam
( 3.10- 5, 6, 7 )DEĞERLENDİRME0 yorum: