Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

07 Nisan 2014

5-E SINIFINDAN ZEYNEP BUSE GÜNGÖR VE ATA AKAR ARAŞTIRDI

   IŞIK VE YAYILMASI

    FEN VE TEKNOLOJİ 
         2. DÖNEM 
       PROJE ÖDEVİ 
    
ZEYNEP BUSE GÜNGÖR          ATA AKAR


IŞIK NEDİR?
Çevremizdeki cisimleri sahip olduğumuz beş duyu organımızla tanıyıp algılamaya çalışırız. Bu organlarımızdan en önemlilerinden biri de gözümüzdür. Çünkü çevremizde meydana gelen bir çok şeyi görerek tanır ve onlar hakkında fikir ediniriz. Görme olayı ise tamamen ışıkla gerçekleşir.Etrafımızdaki cisimlerden bir kısmı ışık yayarak görünürler.
(Güneş, yıldızlar, yanan kağıt, lamba, ateş böceği gibi) Ayrıcı ışık yaymadıkları halde ışık kaynaklarından yayılan ışığı yansıtarak görünen cisimler de vardır. (Çiçekler ev masa sıra gibi) İşte cisimleri görmemizi sağlayan göze gelerek bize algılatan enerjiye ışık diyoruz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
IŞIK NASIL YAYILIR
Kendileri ışık yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı adı verilir.
İnsanlar tarafından üretilmiş ışık kaynaklarına yapay ışık kaynağı adı verilir. 
Bir kaynaktan çıkan ışık, doğrular boyunca yayılır. Işık kaynağından çıkan ışık, bir engele çarpmadığı sürece her tarafa yayılır. Gece odadaki lambanın ışığı odanın her yerini aydınlatır. 
Bir kaynaktan çıkan ışık, doğrusal olarak yayılır.
Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışınları denir. 
Bir kaynaktan çıkan ışık, bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde yayılabilir. 
Işığın iki nokta arasında izlediği yol, ışınlar çizilerek gösterilebilir.
                                          
 IŞIK KAYNAKLARI

Işık yayarak etrafını aydınlatan her şey ışık kaynağıdır. Ampul, fener, güneş gibi. 
Işık kaynakları kendiliğinden görünür.
Diğer cisimler ışık kaynaklarından gelen ışığı yansıttıkları için görünür.
Işık kaynaklarının bazıları doğal, bazıları yapaydır.
Mum bir ışık kaynağıdır.
Doğal Işık Kaynakları 
Kendiliğinden ışık yayar.
                                                                                   

Güneş
Yıldızlar
Ateş böceği

Yapay Işık Kaynakları
İnsanlar tarafından ışık üretmek için yapılmıştır.

                  


Ampul
Gaz lambası
Mum
Fener
Bazı mantar ve balıklar da ışık yayar.  
AY TUTULMASI
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın'nın
gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir.
        
Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına
yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın
gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi
neticesinde görülür. 
Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu
şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000
km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km
geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay
tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında
değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde
olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan
Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi
tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen
kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk
yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi
kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü
mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır
renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.
Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay
tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam
gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.
Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel
durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa
ortaya çıktığı da olabilir.
Wikimedia Commons'ta Ay Tutulması ile ilgili çoklu ortam
kategorisi bulunur.
                                                                     
GÜNEŞ TUTULMASI
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile
Güneş  arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya
da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.
Tutulmanın olması için Ay'ın yeniay evresinde olması ve
Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani
yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge
düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya
çevresinde yaklaşık 12 kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge
düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında 5 derece
kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam
önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak
oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması
gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir.
Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu
yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir
olaydır.
Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz
ile izlenmemelidir.
Temmuz 2013 itibariyle, son gözlemlenen Güneş tutulması,10
Mayıs 2013'da  gerçekleşen halkalı tutulmadır.[1] Türkiye'den
gözlemlenebilen en son Güneş tutulması ise, 29 Mart 2006
tarihinde gerçekleşmiştir. Bir sonraki tutulma 29 Nisan 2014
tarihinde olacaktır sadece Güney Hindistan, Avustralya ve
Antarktika'dan gözlenebilecektir.[2]
                                      
                                                  GÖLGE
Güneşli bir havada yürürken yerde sizi sürekli takip eden birisi vardır.
Güneş ışınlarının üzerimize gel­mesiyle üzerimizden geçemeyen ışınların
yerde elleri ve ayakları olan karanlık bir alan oluşturduğunu hepimiz
fark etmişizdir. İşte bir ışık kaynağının önüne ışık geçirmeyen bir engel
konulduğunda, engelin arkasında karanlık bir alan oluşur. Bu karanlık
alana gölge denir.
Bir ışık kaynağından çıkan ışık opak bir madde ile karşılaştığında
maddenin arkasında karanlık bir bölge oluşur. Bu bölgeye gölge denir.
Örneğin gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle bina, ağaç, insan gibi pek
çok varlığın etrafında gölge oluşur.
Işık saydam olmayan maddelerin içinden geçemez. Işık doğrusal yolla
yayıldığı için de saydam olmayan cisimlerin arkasına ulaşamaz. Bu
sebeple opak cisimlerin arkasında güneş ışığının ulaşamadığı ışıksız bir
alan oluşur.
Gölge oluşumu cisimlerin şekli ve büyüklüğüyle ilgilidir. Büyük
cisimlerin büyük gölgesi, küçük cisimlerin de küçük gölgesi oluşur. 
Gölge oluşumu için bir ışık kaynağı ve ışık geçirmeyen bir cisim
gereklidir. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizginin ışık ışını olarak
adlandırıldığını biliyorsunuz. Işık ışınları gerçekte olmayan ancak ışığın
izlediği yolu gösteren çizgilerdir. Bir ışık kaynağından her yöne sayısız
ışın çizilebilir.
Bir cismin gölgesi, ışık kaynağından cisme ışınlar çizilmesiyle
bulunabilir. Cismin kenarından geçen ışınlar ekrana düşerek ekranı
aydınlatır. Cismin üzerine düşen ışınlar ise cismin arkasına geçemez.
Böylece ekran üzerinde gölge oluşur.
Gölge oluşumu 2 temel unsura bağlıdır:
Opak maddelerin ışığın geçişini engellemesi
Işığın doğrusal bir yolla yayılması
           

0 yorum: