Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

01 Mayıs 2014

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI AYRINTILARI

 KAYNAK: meb
1. Ortaöğretime geçiş sistemindeki yeni uygulamalara neden ihtiyaç duyuldu? 
Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel bir şekilde ortaöğretime geçiş 
sisteminin sürdürülebilir, dinamik ve esnek bir yapıda güncellenme gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Bu doğrultuda ortaöğretime geçiş sistemindeki uygulamalar, 

Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, 
Başarı değerlendirmesini sürece yaymak, 
Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak, 
Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak, 
Öğretmenin meslekî performansını artırmak, 
Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek, 
Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, 
Telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, 
Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, 
Öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek, 
Orta ve uzun vadede ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri 
değerlendirmek amaçlarını gerçekleştirmek için yenilendi. 
2. Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan yenilikler nelerdir? 
Temel Eğitimden Ortaöğretime geçişteki yeni uygulamalar, öğrencilerin okullarında 
girmekte oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde ortak yapılmasından 
ibarettir. Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak değil geniş bir zaman 
dilimine yayılarak belirlenmesini sağlayan bu uygulama, 
Telafi imkânının sağlanması, 
Ortak sınavların iki okul gününde yapılması, 
Ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, 
Ortak sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması, 
Yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi, 
Ortak sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek olması, 
Her öğrencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi, 
gibi yenilikleri içermektedir. 
3. Ortak sınavlar hangi derslerden yapılacak? 
Ortak sınavlar 2013-2014 eğitim öğretim yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
tarafından belirlenmiş “temel dersler” olan Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden 
yapılacaktır. 
4. Ortak sınavlarda hangi yabancı dillerden soru sorulacak? 
Ortak sınavlarda, okullarımızda yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca, 
İtalyanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır. 
5. Ortak sınavlar hangi konuları kapsayacak? 
Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir 
tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri 
ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri 
ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan 
sorumlu olacaklardır. 
6. Temel derslerin hangi yazılıları merkezi olarak yapılacak? 
Ortak sınavlar, üç yazılısı olanlardan ikincisi, iki yazılısı olanlardan birincisi olarak 
yapılacaktır. 
7. Neden iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi merkezi olarak yapılacak? 
Yeni uygulamada son sınavların merkezce yapılması halinde bu sınavların anlık bir 
performansa dayalı tek sınav algısı oluşmasının önüne geçilmek istenmektedir. Ortak 
sınavların ilk ve ikinci sınavlar olarak gerçekleştirilmesiyle sınav sonrası dönemde 
öğretmene zaman verilerek değerlendirme imkânı sunulmak istenmiştir. 
8. Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 
Ortak sınavlar 28-29 Kasım ve 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. Bugünlerde 
sınav yapılan okullarda ve bu okullarla aynı bahçeyi kullanan okullarda eğitim öğretime 
ara verilecektir. 
9. Ortak sınavların yapılacağı günlerin zorlu hava koşullarına denk gelmesi halinde ne yapılacak? 
Akademik takvim belirlenirken sınav dönemlerinin mümkün olduğunca ağır kış 
şartları yaşanan dönemlere denk gelmemesi üzerinde durulmuştur. Buna rağmen okulların 
hava koşulları nedeniyle tatil olması durumunda ortak sınavların başka bir tarihte 
uygulanması planlanmaktadır. Bunun haricindeki durumlarda öğrenciler ortak sınavlara 
zaten kendi okullarında gireceğinden zorlu hava koşulları sınava katılımları en az derecede etkileyecektir. Bununla birlikte öğrenciler zorlu hava koşulları nedeniyle ortak sınavlara giremezse bu öğrencilere Bakanlığın belirlediği takvime göre telafi imkânı sağlanacaktır. 
10. Ortak sınavların süresi kaç dakika olacak? 
Ortak sınavlar, okulda yapılan yazılılardan sadece bir tanesinin ortak olarak 
yapılmasıdır. Bu yüzden ortak sınav süreleri de yazılı süreleri gibi 40 dakika olacaktır. 
11. Ortak gerçekleştirilecek sınavlar kaç sorudan oluşacak? 
Ortak sınavlarda her ders için 20 soru sorulacaktır. 
12. Ortak sınavlar nerelerde yapılacak? 
Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. 
Yurtdışında yaşayan öğrencilerimiz ise; Bakanlıkça belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde sınavlara gireceklerdir. 
13. Okulların fiziki durumlarının yeterli olmadığı hallerde öğrenciler kendi okullarında sınava nasıl girecekler? 
Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri de derslik açığının kapatılmasıdır. Orta ve 
uzun vadede bu problemin çözüleceği öngörülmekle birlikte kısa vadede ortaya çıkabilecek problemler de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ek sınav bina ve salonları sayesinde çözülecektir. 
14. Hasta olan, evde bakım gören öğrencilerin sınavı nerede yapılacak? 
Önceki uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da hastanede ve evde eğitim gören 
öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır. 
15. Açık ortaokula devam edenler bu sınavlara girecek mi? 
Ortak sınavlara girmek isteyen Açık ortaokul öğrencileri, illerde oluşturulacak başvuru 
merkezlerine başvurmak suretiyle sınavlara girebileceklerdir. 
16. Kaynaştırılmış eğitim alan öğrenciler bu sınava girecek mi? 
Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava gireceklerdir. 
17. Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler sınava girecek mi? 
Sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere bu 
durumda olan öğrenciler ortak sınavlara dahil edilmeyeceklerdir. 
18. Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler sınava girebilecekler mi? 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş olan misafir öğrenciler sınava 
gireceklerdir. Ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava 
alınmayacaklardır. 
19. Sınav evraklarının dağıtımından sonra nakil olan öğrenci nasıl sınava girecek? 
Sınav evrakında gönderilecek olan yedek kitapçık ve cevap anahtarları, nakil gelen 
öğrenciler için kullanılacaktır. 
20. Sınavın yapılacağı hafta spor müsabakaları için başka bir İle giden öğrenciler 
müsabakaların yapıldığı yerde sınava girebilir mi? 
Sınavın yapılacağı hafta spor müsabakaları için başka bir İle giden öğrenciler 
müsabakaların yapıldığı yerde sınava giremeyecektir. Öğrenciler sınavlara kendi 
okullarında gireceklerdir. 
21. Sınavlar kaç oturumda yapılacak? 
Ortak sınavlar ilk gün oturumunda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 
derslerinden; ikinci gün oturumunda Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, TC. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük derslerinden olmak üzere 2 günde 6 sınav olacak şekilde yapılacaktır. 
22. Öğrenciler sınava geç gelirse ek süre verilecek mi? 
Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilecektir. Ancak bu durumdaki 
öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 
23. Sınav esnasında öğrenciler dışarı çıkabilecek mi? 
Ortak sınavlar, sınav kılavuzunda ilan edilen saatlerde başlayacaktır. Sınava geç kalan 
öğrenciler, başlama saatinden sonra ilk on beş dakika sınav salonlarına alınacaklardır. 
Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacaklardır. İlk yirmi 
dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş 
dakika sınav salonundan çıkılmayacaktır. 
24. Ortak sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek mi? 
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında 
girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. 
Ortak sınavlar uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir. Bununla birlikte YDS gibi yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği derecelendirme sınavlarının istatistiklerine göre adayların rastgele doğru cevabı bularak başarılı olma ihtimalleri dikkate alınmayacak kadar düşüktür. Buna bağlı olarak yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği ortak sınavlarda da öğrencilerin rastgele bir yöntemle diğer öğrencilerin önüne geçmesi ve bu durumun bir adaletsizlik teşkil etmesi söz konusu değildir. 
25. Yeni uygulamaya göre 6 temel ders dışındaki derslere olan ilgi azalmaz mı? 
Öğrencilerin ortaöğretime geçişte kullanılacakları başarı puanının hesaplanmasında 
6,7 ve 8.sınıflardaki tüm ders notları etkilidir. Ortak sınavlar sadece 8.sınıfların 6 temel 
dersi için yapılacaktır. Bu yüzden 6 temel ders dışındaki derslere olan ilginin azalması 
değil bilakis artması söz konusudur. 
26. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrenciler de bu dersin sınavına girecek mi? 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel 
dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden ortak sınavlarda muaf 
olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi 
olacaktır. 
27. Ortak sınavlara 6 ve 7. sınıflar girecek mi? 
Ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. 
Uygulanacak olan Ortak sınavların, ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği 
öngörülüyor olmakla birlikte -özellikle FATİH projesi tüm bileşenleriyle hayata 
geçtiğinde- gerekli güncellemeler yapılabilecektir. 
28. Mazeret sınavına kimler girebilecek? 
Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi 
imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarındandır. Ortak sınavların yapıldığı günlerde 
geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi 
belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna 
rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir. 
29. Mazeret sınavlarına girme şartları neler olacak? Mazeret sınavları istismar edilmez mi? 
Ortak sınavlar, öğrencilere ekstra bir sınav getirmeksizin eğitim öğretim döneminde 
gerçekleştirilen yazılılardan bir tanesinin merkezi yapılmasıdır. Dolayısıyla normal 
dönemde geçerli olan mazeret şartları, ortak sınavlar içinde geçerli olacaktır. 
Mazeret sınavları, ortak sınavlarla eşdeğer nitelikte farklı sorularla, öğrencilerin kendi 
okulları dışında farklı sınav salonlarında yapılacağı için öğrenciler tarafından tercih 
edilmeyeceği düşünülmektedir. Bu yüzden öğrenciler gerçekten mazeret sahibi olmadıkları durumlarda mazeret sınavlarına girmek istemeyecektir. 
30. Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenci mazeret sınavına girebilecek mi? 
Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını 
belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir. 
31. Mazeret sınavına da raporu dolayısıyla giremeyen öğrencilerin durumu ne olacak? 
Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler sınava katılmamış olarak değerlendirilecektir. 
32. Kopya çektiği anlaşılan öğrencilere nasıl bir yaptırım uygulanacak? 
Ortak sınavlarda görevli öğretmenler tarafından kopya çektiği tespit edilen öğrencinin 
sınavı, tutanağa bağlanarak geçersiz sayılacaktır. 
33. Performans ve proje ödevleri nasıl değerlendirilecektir? 
Performans ve proje ödevleri her zaman yapıldığı üzere yine öğretmenlerin verdiği 
diğer notlarla birlikte ortalaması alınarak değerlendirilecektir. 
34. 8. sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi nasıl yapılacak? 
Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı 
puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının 
%70’inden oluşacaktır. 6 ve 7. sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından 
verilecektir. 8. sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2.'si, 2 yazılısı olanların 1.'si 
ortak yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen 
tarafından yapılacaktır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve 
performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu 
belirlenecektir. 6, 7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden Ortak sınavların 
puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin 
ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır. 
35. Öğrenciler, yerleştirmeye esas puanlarıyla istedikleri okulu tercih edebilecekler mi? 
Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’ de olduğu gibi ülke genelindeki 
okullara yerleştirmede kullanılacak, yerleştirme işlemi puan sıralamasına göre yapılacaktır. 
Örneğin; Ağrı ilinde Ortaokulu bitiren ve ortak sınava giren bir öğrenci il sıralamasına 
göre değil ortaöğretime yerleştirmeye esas puanına göre tercih yaparak İzmir ilinde 
bulunan bir Fen Lisesine yerleşebilecektir. 
36. Özel yetenekle öğrenci alan spor ve güzel sanatlar liselerine yerleştirme nasıl 
yapılacaktır? 
Mevcut uygulamada hiçbir değişiklik yapılmadığından Özel yetenekle öğrenci alan 
liselere yerleştirme aynı şekilde devam edecektir. 
37. Askeri okullara ve Polis Kolejine giriş nasıl yapılacak? 
Askeri okullara giriş kendi kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara göre yapılacaktır. 
Polis Kolejine giriş koşullarında hiçbir değişiklik olmamakla birlikte başvuruda 
kullanılan SBS puanı yerine yeni sistemle oluşan ortaöğretime yerleştirmeye esas puan 
kullanılacaktır. 
38. Fen Liselerine ve Sosyal Bilimler Liselerine giriş nasıl sağlanacak? 
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanına göre oluşturulacak tercihlere göre bu 
okullara giriş yapılacaktır. Bu okullara girişte ayrı bir sınav yapılmayacaktır. 
39. Özel ve özel statülü okullar nasıl öğrenci alacak? 
Ortaöğretime geçiş sistemi içerisinde oluşan yerleştirme puanı özel ve özel statülü 
okullar için de kullanılabilecektir. Bu okullar için ayrı bir sınav yapılmayacaktır. 
40. Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak? 
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar 
hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması 
durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır; 
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı yüksekliği 
Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 
Tercih önceliği, 
Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı. 
41. Yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında kullanılan yılsonu başarı puanı 
ortalamasına neden 5. Sınıflar dâhil edilmiyor? 
Uygulanmakta olan 4+4+4 sisteminde 5. sınıf, 2. kademeye geçişin ilk sınıfıdır. İlk 
kademede tek öğretmenden ders alarak ikinci kademeye ulaşan öğrencilerin 5. sınıfta 
birden çok öğretmenden ders almaya başlaması, öğrencilerin yaşı ve bu kademeye 
sağlayacakları uyum göz önüne alındığında 5. sınıf öğrencilerinin başarı ağırlıklandırma 
oranına tabi tutulması pedagojik açıdan uygun görülmemiştir. 
42. Öğrencinin ders notu başarısının %30 olduğu bu uygulamada, öğretmenin verdiği notlarda objektiflik nasıl sağlanacak? 
Ortaöğretime geçişte bugüne kadar kullanılan SBS sisteminde öğrencinin 
yerleştirmeye esas puanı üzerinde ders başarısı %30 etki etmekteydi. Yeni uygulama, ders başarısının %30 etkilemesi açısından önceki uygulamadan herhangi bir farklılık arz 
etmemektedir. Ayrıca ortak yazılı sonuçları ile öğretmen yazılıları arasındaki not makası 
belli aralıklarla izlenip değerlendirileceğinden, okul idareleri, veliler ve diğer 
öğretmenlerin sosyal değerlendirmesi de öğretmeni etkileyeceğinden, not vermede 
objektiflik süreç içerisinde kendiliğinden sağlanacaktır. 
43. Öğretmenlerin izinli, raporlu veya görevli olmaları durumunda işlenmeyen konuların telafisi nasıl sağlanacak? 
Ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas almaktadır. Bakanlığımız, 
müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvim hazırlayarak okullarla 
paylaşmıştır. Akademik takvim, yazılıya girecek öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği 
olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacaktır. Ayrıca 
tüm okullarımızda müfredat birlikteliğinin eşzamanlı uygulanabilmesi için 8. sınıfta temel 
derslerdeki öğretmen açıkları mümkün olduğunca giderilmiş ve giderilmeye devam 
edilecektir. EBA üzerinden öğrenciler ders içeriklerini hâlihazırda takip edebilmekte olup 
orta vadede ise FATİH Projesi tüm bileşenleriyle tamamlandığında, öğrencilerin müfredata uygun modülleri tabletlerinden takip ederek eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. 
44. Yeni uygulamada öğrencinin devamsızlığını azaltmak amaçlanıyor, bu nasıl 
gerçekleştirilecek? 
Ortaöğretime yerleştirmede puanların eşit olması durumunda öncelik sıralamalarından 
biriside okula “özürsüz devamsızlık sayısının azlığı” olduğundan öğrencilerin bu şekilde 
okula devam etmeleri teşvik edilmiş olacaktır. Ayrıca ortak sınavların öğrenci-okul-
öğretmen arasındaki ilişkiyi merkeze alması, ortaöğretime geçişte öğretmen etkinliğini 
artırması öğrencilerin okula devamsızlığını azaltacaktır. 
45. Sınav güvenliği nasıl sağlanacak? 
Ortak sınavlar öğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacağı için 
normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak, 
Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi, 
Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılması, 
Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması, tedbirleri öngörülmektedir. 
46. Sınav evrakının ulaşımı, teslimi ve güvenliği nasıl sağlanacak? 
Sınav evrakı il ve ilçe merkezlerinde İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla 
belirlenecek “güvenli odalarda” saklanacaktır. Sınav evrakının ulaştırılması ve teslimi yine kolluk güçlerinin yardımıyla gerçekleştirilecektir. 
47. Güvenliği sağlayan emniyet görevlilerine ücret ödenecek mi? 
Sınav güvenliğinin sağlanmasında görevlendirilen emniyet görevlilerine ücret 
ödenecektir. 
48. Sınav evraklarının ulaştırılmasında araçları kim temin edecek? 
Sınav evraklarının ulaştırılmasında il ve ilçe Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma 
Komutanlıklarından destek alınacaktır. Buna rağmen ihtiyacın giderilmediği yerlerde 
Valilikler ve Kaymakamlıkların tüm imkânlarından yararlanılabilecektir. 
49. Araçların yetersiz olduğu durumlarda hizmet alımı yapılabilir mi? 
İl ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin araçları ihtiyacı karşılamadığı takdirde diğer 
kamu kurumları ve il özel idarelerinin araçları kullanılabilir. Buna rağmen ihtiyaç 
karşılanmazsa hizmet alımı yapılabilir. 
50. Ortak sınavlarda kitapçık türleri olacak mı? Soru kitapçıkları kişiye özgü mü 
hazırlanacak? 
 Ortak sınavlarda sınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanmıştır. 
Bu aşamada kişiye özgü kitapçık uygulanması düşünülmemektedir. Sistemin orta ve uzun 
vadede açık uçlu soruları da içermesi planlandığından o dönemde barkot benzeri 
sistemlerle yazılıların değerlendirilmesi düşünülmektedir. Bu sistemde öğrencilerin kimliği 
gözükmeden yazılıları farklı öğretmenlerce elektronik ortamda değerlendirilecek verilen 
notların ortalamasına göre öğrencinin ortak sınav notu belirlenecektir. 
51. Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınacak mı? 
Normal dönemde okulda öğrencilerin girdiği yazılı sınavlarda herhangi bir ücret 
alınmamaktadır. Ortak sınavların da normal dönemde yapılan yazılılardan farkı olmadığı 
için harç, sınav ücreti, başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecektir. 
52. Ortak sınavlarda üst araması vb. uygulamalar olacak mı? 
 Ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı 
bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep 
telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir. 
53. Her bir temel ders için çoktan seçmeli olarak yapılacak ortak sınavlar müfredatta öngörülen kazanımları ölçecek bir nitelik taşıyacak mı? 
Bilindiği gibi müfredat kazanımları sadece ortak sınavlarla ölçülmeyecektir. 
Öğretmenlerimizin yapacağı yazılılar da kazanım değerlendirmelerinde kullanılmaktadır. 
Yeni uygulama, orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içererek kazanımların 
değerlendirilmesinde daha nitelikli bir yapıya kavuşturulacaktır. 
54. Açık uçlu sorular sisteme nasıl dâhil edilecek? 
Ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Ancak FATİH projesi tüm 
bileşenleriyle birlikte uygulamaya geçtiğinde her öğrencimizde tablet bilgisayar ve her 
sınıfımızda akıllı tahta bulunacaktır. Bu imkân sağlandığında öğrencilerimizin elindeki 
tablet bilgisayarlar açık uçlu sorular sormamıza imkân sağlayacak, bu sayede hem açık 
uçlu sorularla kazanımların ölçülmesi hem de çoklu ortam değerlendirmesi yapmak 
mümkün olacaktır. Yapılan ortak sınavlarda sorulacak açık uçlu sorular o yaş grubu 
çocuğun bilişsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Bütün bu açıklamalar göz 
önünde bulundurulduğunda, oluşturulacak modül üzerinden, öğrencilerin kimlik bilgileri 
gizli tutularak elektronik ortamda farklı öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmelerin 
ortalamalarıyla o derse ait puan verilmesi planlanmaktadır. 
55. Ortak sınav sorularını kimler hazırlayacak? Öğretmenlerin soru havuzuna katkısı 
olacak mı? 
Ortak sınavlar için nitelikli ve zengin bir soru havuzu oluşturulmuştur. Ayrıca bu soru 
havuzu hazırlanan modül aracılığıyla öğretmenlerden gelecek sorularla desteklenecektir. 
Modül aracılığıyla gelen sorular alanında uzman kişilerce değerlendirildikten sonra soru 
havuzuna dâhil edilecektir. Öğretmenlere soru havuzuna katkıda bulunmaları amacıyla 
teşvik tedbirleri üzerinde çalışılmaktadır. 
56. Öğretmen görevlendirmelerini kim yapacak? 
Sınav görevlendirmeleri İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır. 
57. Özel okullardaki öğretmenlere sınavda görev verilecek mi? 
Özel okul öğretmenleri sınavlarda görevlendirilmeyecektir. 
58. Yeterli sayıda asil öğretmen olmayan okullarda ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılabilir mi? 
Yeterli sayıda asil öğretmen olmayan okullarda ücretli öğretmenler 
görevlendirilebilecektir. 
59. İlkokul öğretmeni ortaokulda görevlendirilebilir mi? 
İlkokul öğretmeni ortaokulda görevlendirilebilir. 
60. İlk gün ve ikinci gün oturumlarındaki tüm sınavlarda ayrı ayrı öğretmenler mi 
görevlendirilecek? 
Öğretmen görevlendirmeleri sınava göre değil oturuma göre yapılacağı için o gün 
oturumunda görevlendirilen bir öğretmen üç dersin sınavında da görevli olacaktır. 
61. Öğretmenlere sınav görevlendirilmelerinde sınav ücreti ödenecek mi? 
Öğretmenlerimize hâlihazırda ortak sınavların yapılacağı günlerde okullarda görevli 
bulundukları için “sınav ücreti” adı altında bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak sınav 
günlerinde görevli olan öğretmenlerimize o gün aldığı ek ders ücretine ek olarak 5 ek ders 
ücreti ödenecektir. Bununla birlikte sınavda görevli olmayan öğretmenlerimiz o gün için 
alması gereken ek ders ücretini alabilecektir. 
62. Tek okullu bölgelerde öğrencilerin ve öğretmenlerin rotasyonu nasıl sağlanacak? 
Tek okullu olan bölge sayımız az olmasına rağmen böyle bir durumun olması halinde İl 
ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri’nce belirlenen yetkililer sınavın uygulanmasında 
görevlendirileceklerdir. Öğrenciler için ise İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri’nce sınav 
salonları belirlenecektir. 
63. Öğretmen ve öğrencinin taşınamayacağı okullar var. Bu durumda aynı okuldaki branş öğretmenleri sınavda görevli olabilirler mi? 
Sınavda görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmesindeki kriter; aynı branş 
öğretmeninin aynı dersin sınavında görevlendirilmemesi esasıdır. Bu kriter göz önünde 
bulundurulmak suretiyle bahse konu olan okullarda öğretmenler kendi okullarında 
görevlendirilebilecektir. 
64. Özel okullarda bina sorumlusu özel okul müdürü olabilir mi? 
Özel okullarda yapılacak sınavlar için kurulacak sınav komisyonlarının başkanı İl veya 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen bir personel olacaktır. Ancak o özel 
okulun müdürü de sınav komisyonunda yer alacaktır. 
65. Yeni uygulama öğretmenin meslekî performansını nasıl etkileyecek? 
Yeni uygulama, öğretmenin eğitim ve öğrenci üzerindeki etkinliğini artırdığı için okula 
olan aidiyet duygusu artacaktır. Diğer yandan yeni uygulamaya intibak, mesleki donanım, 
ölçme ve değerlendirme konularındaki olası eksiklikleri gidermek üzere hizmet içi eğitim 
faaliyetleri düzenlenerek öğretmenlere katkı sunulacaktır. Bakanlığımızın rutin olarak 
düzenlediği hizmet içi faaliyetler gerek nitel gerek nicel açıdan daha etkin hale 
getirilecektir. Ayrıca ortak sınavlarda fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması için müfredatın 
eşzamanlı uygulanma zorunluluğu da meslekî performansa olumlu etki edecektir. 
66. Yeni uygulama sınav kaygısının azalmasını sağlayacak mı? 
Yeni uygulama, ortaöğretime geçişi sınav odaklı olmaktan çıkarma amacını 
taşımaktadır. Ortak sınavlar, öğrencilere ekstra bir sınav yükü getirmemekte, öğrencinin 
herhangi bir eğitim-öğretim döneminde girmek zorunda olduğu yazılılardan birinin 
merkezi olarak yapılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla sınav sayısı artmamakta, bilakis 
azalmaktadır. Ortak sınavlara öğrencilerin kendi okullarında girecek olmaları, 
uygulamanın tek sınav odaklı olmaması, sınav kaygısını sürece yayması ve öğretmen 
etkinliğini artırmış olması gibi hususlar gözetildiğinde sınav kaygısının azalacağı 
söylenebilir.

0 yorum: