Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

30 Haziran 2012

EĞİTİMDE 4+4+4 ve GETİRDİKLERİ

İşte gelecek öğretim yılında gerçekleşecek değişiklikler.Bence doğru olan bir çok yenilik var.İlköğretim ve Ortaokul  ayrılıyor.Şahsen kendi öğrenciliğim geldi aklıma.İşte Türkiye'de eğitimin durumu bu...Yapıyoruz sonra olmadı yeni baştan...Bu arada bir nesil zarar görebiliyor...
Eğitimle ilgili kararlar önemlidir...Etkileri gelecek nesillerde görülür...Hoşçakalın...
Kaynak:HÜRRİYET
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı taslak haftalık ders çizelgesine göre, gelecek yıldan itibaren ilkokul ve ortaokullarda okutulan haftalık ders saatlerinde artış olacak.

Bazı sınıflarda zorunlu derslerden Türkçe ders saati azalırken, Matematik ders saati ise 1 saat artırılacak.
Yabancı dil eğitimine ilkokul 2'den başlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun çerçevesinde, ilkokul ve ortaokulların haftalık ders çizelgesi üzerinde taslak bir çalışma hazırladı. Okuma yazma, matematik ve fen bilimleri alanları başta olmak üzere uluslararası alanda rekabet edebilirliği sağlayacak temel becerilerin geliştirilmesi ve öğrencilerin gelişim, ilgi, beklenti ve tercihlerini dikkate alan bir öğretim yapısının oluşturulması amaçlanıyor.
Çalışmaya göre, haftalık ders saatleri kademeli bir artış içinde yapılandırıldı. Zorunlu derslerde 1. sınıftaki haftalık ders saati 25'ten 26'ya, 2. sınıftaki haftalık ders saati 25'ten 28'e, 3. sınıftaki haftalık ders saati 25'ten 28'e, 4. sınıftaki haftalık ders saati 26'dan 30'a çıkarıldı. Bu sınıflarda yapılacak serbest etkinlik saatleriyle haftalık toplam ders saati 30 olacak. İkinci kademe olan ortaokuldaki zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte 5. sınıftaki toplam haftalık ders saati 30'dan 36'ya, 6. sınıftaki haftalık ders saati 30'dan 36'ya, 7. sınıftaki haftalık ders saati 30'dan 37'ye ve 8. sınıftaki haftalık ders saati ise 30'dan 37'ye çıkarılacak.

Matematik ders saati artıyor


Zorunlu derslerden Türkçe'nin saati 1. ve 2. sınıflarda azalırken, “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” ile “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersleri çizelgeye eklendi. Türkçe dersi, mevcut durumda haftalık ders saati ilk 3 yılda 11 saat, 4. ve 5. sınıflarda 6 saat ve 6, 7 ve 8. sınıflarda ise 5 saat veriliyordu. Zorunlu derslerde yapılan değişiklikle Türkçe dersi ilk 2 yıl 10 saat, 3. ve 4. sınıflarda 8 saat, 5. ve 6. sınıflarda 6 saat, 7. ve 8. sınıflarda ise 5 saat olacak. Mevcut durumda haftalık ders saati 1. sınıftan 8. sınıfa kadar haftada 4 saat verilen matematik dersi 1 saat artırılarak her sınıfta 5 saat verilecek. Böylece matematik dersi, sekiz yıllık öğretimde 288 saatlik bir artış gerçekleşecek şekilde düzenlenmiş olacak. Matematik öğretimine ayrılacak süre de uluslararası ortalamaların yaklaşık 90 saat üzerine çekilecek.

Fen ve Teknoloji dersinin adı değişecek

Hayat Bilgisi dersinde mevcut düzenlemede 3. sınıfta 4 saat olan öğretim süresi, taslak çizelgede 3'e indirilecek. Bu ders içeriğinde yer alan Fen Bilimleriyle ilgili az miktarda konuların da Fen Bilimleri dersine aktarılması öngörülüyor. 4. ve 5. sınıflarda haftada 3 saat, 5-8. sınıflarda haftalık 4 saat olan Fen ve Teknoloji dersinin adı “Fen Bilimleri” dersi olarak değiştirilecek. Değişiklikle Fen Bilimleri haftalık ders saati ise bir yıl erkene çekilerek 3. sınıfta başlayacak. 3-4. sınıfta 3 saat, 5-8. sınıflarda haftalık 4 saat olarak düzenlenecek. Düzenlemeyle Fen Bilimleri dersinin öğretim süresinde toplam 180 saatlik bir artış gerçekleşmiş olacak ve Fen Bilimleri öğretimine ayrılan süre de uluslararası ortalamalar düzeyine yükseltilecek.

Seçmeliydi zorunlu ders oldu
Yabancı Dil dersinde 144 saat artış

Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre, yabancı dil öğretimine ilkokul 2. sınıftan itibaren başlanacak. Yabancı Dil dersi mevcut çizelgede 4. ve 5. sınıflarda haftada 3 saat, 6. ve 8. sınıflarda haftalık 4 saat veriliyordu. Değişiklikle 2. sınıftan başlamak üzere, 2-4. sınıflarda haftada 2 saat, 5-8. sınıflarda ise haftada 4 saat olarak düzenlenecek. Böylece yabancı dil öğretimi 2 yıl daha erkene çekilerek, öğrencilerin daha küçük yaşta yabancı dil öğrenmeleri sağlanacak. Yabancı dil öğretiminde toplamda 144 saatlik bir artışın gerçekleşmesi de öngörülüyor.

Eğitimde 180 iş gününe devam edilecek

Bakanlık yetkilileri, bazı gazetelerde yer alan “Eğitim süresinin uzayacağı, 3 dönem olacağı” yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını, böyle bir çalışmanın olmadığı bildirdi. Eğitim iş gününün diğer ülkelerde Türkiye'den fazla olduğunu belirten yetkililer, mevcut 180 eğitim iş günü uygulamasının devam edeceğini belirtti.

Lehçeler ve Kürtçe seçmeli ders olacak

Haftalık ders saatleri çizelgesine göre, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrenciler haftalık 8 saat ilgi ve tercihlerine göre ders seçebilecek. Böylece öğrencilere her öğretim yılı en az 4 farklı ders seçme hakkı sağlanacak. Yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağlayacak “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersi haftada 2 saat verilecek. Bu kapsamda yeterli öğrencinin seçmesi halinde Kürtçe de seçmeli ders olabilecek. Öğrencilere her öğretim yılı en az 4 farklı ders seçme hakkı sağlanacak.
Seçmeli dersler, “Din, Ahlak ve Değerler”, “Dil ve Anlatım”, “Yabancı Dil”, “Fen Bilimleri ve Matematik”, “Sanat ve Spor”, “Sosyal Bilimler” olmak üzere altı grupta yapılandırıldı. “Kur'an-ı Kerim” ile “Hz. Muhammed'in Hayatı” derslerine ilave olarak öğrencilerin temel dini bilgileri kazanmalarını sağlamak üzere “Temel Dini Bilgiler” dersi bu grupta yer alacak. İsteğe bağlı olarak İslam dini, Hristiyanlık, Musevilik dinleri ile Alevilik inancına ait bilgiler verilebilecek.

Türkiye'nin yazılımını geliştirecek öğrenciler yetişecek

Dil ve Anlatım grubunda yer alan seçimlik derslerle öğrencilerin temel okuma, yazma, yazarlık, iletişim ve sunum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Okuma Becerileri dersi 5. ve 6. sınıfta, İletişim ve Sunum Becerileri dersi ise 7. ve 8. sınıfta seçilebilecek.
Fen bilimleri ve matematik alanında kazandıkları temel bilgi ve becerileri geliştirmek için “Bilim Uygulamaları” ve “Matematik Uygulamaları” dersleri konacak. Ayrıca çevre bilincinin oluşturulması ve çevreyle ilgili sorunlara duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla “Çevre ve Bilim” dersi ile “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersine yer verilecek. Bu dersle öğrencilerin temel yazılım mantığını ve algoritmasını kavramaları sağlanacak.
Sanat ve Spor grubunda resim, geleneksel sanatlar, plastik sanatlar gibi “Görsel Sanatlar” dersi, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, müzik enstrümanları gibi alanlarda “Müzik” dersi, çeşitli alanlara göre ise “Spor ve Fiziki Etkinlikler” dersi, “Drama” dersi, “Zeka Oyunları” dersi olacak.
Sosyal Bilimler grubunda ise “Halk Kültürü”, “Medya Okuryazarlığı”, “Hukuk ve Adalet” dersleri olacak.
İlkokul 1, 2, ve 3. sınıflarda serbest etkinlik uygulamaları yapılacak. Bu uygulamalar okul yönetimleri ve ailelerin isteğine bağlı olacak ve zorunlu olmayacak. İlkokul 1. sınıfta 4, 2. ve 3. sınıflarda 2 saat serbest etkinlik yapılabilecek.

0 yorum: