Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

24 Haziran 2012

OKUL TÜRLERİNİN İNCELENMESİ


Bugün okul türlerini inceliyoruz.Ne çok seçeneğiniz olduğunu,size uygun bir okulun mutlaka bulunduğunu unutmayın. Zeka ve yeteneklerinizin farkında olarak, puanınıza da uygun bir okula yerleşebilmeniz mümkündür.Gideceğiniz okulda başarılı olmanız önünüzü açacaktır.Bu bir fen lisesi de olabilir...Bir meslek lisesi de olabilir...Hoşçakalın...
Okul türlerini detaylı incelemek için:

http://ogm.meb.gov.tr/gos_okbilgi.asp

1-FEN LİSELERİ:Fen liselerinin amacı;
a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,
d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.
Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır.


2-ANADOLU LİSELERİ:Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin;
a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir.
Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır.


3-ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ: Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak amacı olan kurumlardır.Merkezî yerleştirme ile öğrenci alan resmî ortaöğretim kurumları ile askerî lise ve polis kolejlerinin 9 uncu sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerin bu okullara  nakil yoluyla gidilebilir.ÖSS Sınavlarında öğretmen yetiştiren kurumları seçen öğrenciler ek puan alırlar.
 

4- GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ:Güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu lisesi statüsünde olup güzel sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.
Okulun amacı öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra güzel sanatlar ve spor alanlarında
a) İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında başarılı bireyler olarak yetişmelerini,
b) Güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,
c) Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve başarıyla temsil eden bireyler olarak yetişmelerini,
ç) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,
d) Alanlarıyla ilgili araştırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine ulaşabilmelerini,
e) Millî ve milletlerarası sanatsal ve sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve kültürlerini geliştirmelerini,
f) Spor disiplini ve centilmenliği ile sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler olarak yetişmeleriniµsağlamaktır. İlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat ederler.


5-SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ : Sosyal bilimler liselerinin amacı;
a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının .yetiştirilmesine kaynaklık eder.
b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.
c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.
f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.
Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır.  


6-MESLEK LİSELERİ:Genel olarak "Meslek Lisesi" olarak tabir edilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımıza sınavlı ve sınavsız olarak öğrenci alımı yapılmaktadır. Öğrenci alımının sınavlı ya da sınavsız oluşu okul türü ile ilişkilidir. Meslek liseleri bünyelerinde birden fazla kurum türü barındırabilir.
Meslek Liseleri çok sayıda bölüm içemektedir.İncelemek için lütfen aşağıdaki linki kopyalayın ve adres çubuğuna yapıştırın.


http://mesbil.meb.gov.tr/haber/duyuru_detay.asp?duyuru_id=8
   
7-GENEL LİSELER:
Bu okulların öğretim süresi ilköğretim üzerine 4 yıl olup, sınavsız öğrenci alınmaktadır.

Genel liseler; Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür veren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır.

NOT:Bu okulların dışında ASKERİ LİSELER , POLİS KOLEJLERİ ve ÖZEL LİSELER vardır.Onları da ayrıca inceleyeceğiz.0 yorum: