Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

12 Eylül 2012

2012-2013 ÖĞRETİM YILI 5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  ............................. ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIÖĞRENME ALANI: CANLILAR HAYAT
1.ÜNİTE:VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
Y
L
Ü
L
3.
H
A
F
T
A
4

S
A
A
T
1. Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için besinlere ihtiyacı olduğunu fark eder.
1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.
1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından deney yaparak test eder (BSB-1, 15).
1.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair bilgi toplar ve sunar (BSB-19, 20, 24).
1.5. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu ve düzenleyici görev yaptığını belirtir.
* Bir günde neler yeriz? (1.1)
* Besin içerikleri nelerdir? (1.3)(BSB-1,15)
*Vitamin çeşitlerinin sunuyorum. (1.4) (BSB-19,20,24)
)* 1.1 Besin-enerji ilişkisinde enerji oluşum mekanizması ve ATP konularına girilmez.
)* 1.2 Proteinlerin öncelikle yapım ve onarım, karbonhidratların ve yağların öncelikle enerji verici, vitamin ve minerallerin düzenleyici olarak kullanıldıkları belirtilir. Yapısal ayrıntıya (örn. proteinler amino asitten oluşur vb.)
girilmez.
)* 1.4 Vitaminler için A, B, C, D, E, K vitaminleri dikkate alınır. Suda ve yağda çözünen vitaminler kavramı ve B vitamininin alt çeşitleri,  vitaminlerin eksikliğinde ortaya çıkan belirtiler verilmez
)* [!]  1.5 Minerallerin isimleri verilmez.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
` Türkçe dersinde besinlerle ilgili kompozisyon,şiir yazdırılır.
` Müzik dersinde besinlerle ilgili şarkılar, yöresel türküler söyletilir.
È Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (1.1- 13, 1.2 –13, 14, 1.3- 14, 15)
È Sağlık Kültürü (1.1 -18, 1.2, 1.3)
E
Y
L
Ü
L
4.

 H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar (BSB-21).
1.7. Besinlerin tazeliğinin, temizliğinin         ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar  (BSB-19, 20, 24; FTTÇ-32, 35, 36).
1.8. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir (FTTÇ-13, 27, 31, 32, 35).
1.9. Besin çeşitlerinin bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel olarak arttığını fark eder (FTTÇ-3, 13, 14, 27, 32, 35).
2. Besinlerin sindirimi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Besinlerin vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir.
2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılması gerektiği çıkarımını yapar.
*Besinler ne kadar taze ? (1.7) (BSB-19)
* limonata yapalım (2.1, 2.2)
[!] Öğrenciler kimyasal maddelerin kullanımında dikkatli olmaları için uyarılır.
[!] Diyetin kelime anlamının dengeli beslenme olduğu vurgulanır.
[!] Besin alerjisi ve diabet konusunda hassasiyeti olan öğrenciler dikkate alınır.
[!]Öğrenciler besinlerin temizliği konusunda  uyarılır.
)* 2.1 ve 2.2 Besinlerin kana geçebilmesi için  vücuttaki bir takım salgılar tarafından parçalandığı belirtilir enzim kavramı verilmez.
`Görsel Sanatlar dersinde farklı besin gruplarına ait meyve-sebze vb. çizimler yaptırılır.
` 1.4 ve 1.8 kazanımları için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel okuma (kazanım 14), Görsel Sunu (kazanım 1,9)
È Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (15,1.6 –16, 17)
È Sağlık Kültürü ( 1.6- 22).
È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1.8 -54.)
ÈSağlık Kültürü (1.7- 23., 24 ve 25, 1.8 - 23 ve 25)
È Kariyer Bilinci Geliştirme: Besinlerle ilgili gıda mühendisliği, diyetisyenlik, aşçılık gibi meslekler örnek verilir.


ÖĞRENME ALANI: CANLILAR HAYAT
1.ÜNİTE:VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
K
İ
M
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar.
2.4. Diş çeşitlerini görevlerine göre model veya kendi ağzında göstererek sindirimdeki görevini fark eder.
2.5. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.
                            
* Genç heykeltraş (2.4)
)*  2.3. Besinlerin sindirimde izlediği yol,  ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak olarak verilir, organların yapı ve ayrıntılarına girilmez.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
` beden eğitimi dersinde yapılan etkinliklerin kemik ve kas gelişimine olumlu etkisi belirtilir.
ÈSağlık Kültürü (1.7- 23., 24 ve 25, 1.8 - 23 ve 25)
E
K
İ
M
2. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3. Boşaltımda görevli yapı ve organlar ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini, insan modeli üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.
3.2.Boşaltımın görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması olduğunu belirtir.
3.3. Boşaltımda böbreklerin dışında artık maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve organları sıralar.
3.4. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar (BSB-19, 20, 24).
)* 3.1Boşaltımda görevli yapı ve organlar; böbrek, idrar kanalı, idrar kesesi, idrar borusu olarak verilir, organların yapı ve ayrıntılarına girilmez.
[!] 3.3 Böbreklerin dışında atık maddelerin atılmasını sağlayan organlar: Deri, akciğer ve sindirim kanalıdır.
C 3.3 Boşaltım organları etkinliğinde bu ünitedeki akciğer ve deri (egzersizde terleme olayı) ile ilgili olarak  4.sınıf  Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi ile ilişkilendirilir.
È Sağlık Kültürü (3.1. ve 3.4 – 4)
E
K
İ
M
3.
 H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
4. İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Sigaranın ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar (BSB-19, 20, 24).
4.2. Sigara ve alkol kullanan kişilerin çevreye verdiği zararları fark eder (BSB-1; FTTÇ-18).
4.3. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durur.
4.4. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemek için çeşitli spor faaliyetlerine katılmanın önemini fark eder.
* Sigara ve alkolün zararlarını araştırıyorum. (4.1, 4.2,) (BSB-1,19,20; FTTÇ-18)
[!] 4.1 Rehberlik servisinden ve Yeşilay kolundan, sigara ve alkol zararları ile ilgili broşürler istenir ve dağıtılır.
[!] Anne ve/veya babası sigara tiryakisi ya da alkol bağımlısı olan çocuklar için hassas davranılır.
[!] 4.4 Boş zamanları değerlendirmede çeşitli oyun salonları (atari vb.) yerine sportif faaliyetlere katılmanın yararlı olduğu vurgulanır.
.
I. DÖNEM I. YAZILI
` 4.1 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 14), Görsel Sunu (.Kazanım 1, 9)
È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.1. ve 4.3 – 46 ve 47)
È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4.1 ve 4.3 – 2 ve 8)
E
K
İ
M
4. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
KURBAN BAYRAMIÖĞRENME ALANI:MADDE VE DEĞİŞİM
2.ÜNİTE:MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
K
İ
M

K
A
S
I
M
1.
H
A
F
T
A
4
S
A
A
T
1.Yağmur ve karın oluşumu ve yer yüzünde suyun uğradığı değişimlerle ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Yağmur, kar, buz, sis ve bulutun su olduğunu fark eder (BSB-7, 8; FTTÇ-15, 16).
1.2.Suyun ısınınca buharlaştığını, buharın da soğuyunca yoğuştuğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19).
1.3.Buharlaşma ile suyun havaya döndüğü ve yağışlarla buharlaşmanın birbirini dengelediği çıkarımında bulunur.(BSB-7, 8, 22, 23; FTTÇ-15, 16).
1.4. Su döngüsü ile yağış–buharlaşma dengesi arasında ilişki kurar (BSB-7, 8, 22, 23; FTTÇ-15, 16).
1.5.Su döngüsünün gerçekleşmesi için enerji kaynağı gerektiği çıkarımında bulunur (BSB-7,  22, 23; FTTÇ-15, 16).
*Sıvıdan gaza, gazdan sıvıya (1.1;1.3) (BSB-7,8, 14, 15, 19, 22, 23; FTTÇ-15,16)
[!] Su buharının soğuk bir ortamla karşılaşınca yoğuşacağı gerçeği tartışılır.
[!] Öğrencilere, etkinliği büyüklerinin gözetiminde yapmaları gerektiği söylenir.
[!] Etkinliğin küçük öğrenci grupları tarafından öğretmen öncülüğünde yapılması sağlanır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C Bu konu 4. sınıfta yer alan hâl değişimi konusu ile ilişkilendirilir.
`1.3,1.4,1.5  Görsel sanatlar dersinde, yeryüzündeki su döngüsünü konu alan resim çalışması yaptırılabilir.
` Sosyal Bilgiler 5. sınıf “Bölgemizi Tanıyalım” Ünitesi      (2. kazanım)
K
A
S
I
M
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.6. Kökeni güneş olan enerji olan enerji kaynaklarını açıklar (BSB-7, 23).
1.7. Güneş enerjisinin yeryüzüne ışınlarla ulaştığını bilir.
1.8. Güneş ışınlarının ulaştıkları maddeyi ısıttığını deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19).  
1.9. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır (BSB-7, 22, 23; FTTÇ-15).  
2.Isı ve sıcaklık kavramlarının farkını kavramak için öğrenciler;
2.1.   Sıcaklığı yüksek olan maddelerin temas 
         ettiği soğuk maddeleri ısıttığını gösteren 
         deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-5,
          31)
*Güneş ışınları ve enerji (1.8,1.9) (BSB-7,14,15,19,22, 23; FTTÇ-15)
* Su sıcaklıkları nasıl değişir? (2.1) (BSB-14.15.19; FTTÇ-5,31)
??? Öğrenciler, soğuk cisimlerin ortama ısı vermeyeceği çıkarımını yapabilir.  Öğrenciler bu çıkarımı yapmışlarsa, soğuk olarak düşünülen bir cismin kendinden daha soğuk bir cisim ile temas ettirilmesi sağlanabilir. Örneğin havlu, buza dokundurularak buzun erimesi gözlemlenir.
??? Öğrenciler, sıcaklığı farklı olan maddeler temas ettirilince akan şeyin sıcaklık olduğunu düşünebilir. Sıcaklığın ısı etkisiyle oluştuğu, akanın ısı olduğu özellikle vurgulanır.
C 1.7 Fen ve Teknoloji Dersi “Işık ve Ses” ünitesi ile ilişkilendirilir.
K
A
S
I
M
3. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.2     Aynı maddenin, az ısı verilince az, çok ısı verilince çok ısındığını deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4, 5).
2.3.   Aynı miktar ısı verilince az maddenin çok, çok maddenin az ısındığını deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4, 5).
2.4.   Maddelerin yandığında ısı verdiğini gösteren   deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-14).
2.5.   Isı ve sıcaklığın farkını gözlemlerine 
        dayanarak açıklar (BSB-1,5).
2.6.   Isınmak için kullanılan yakıtları listeler (BSB-3, 6; FTTÇ-29).
2.7.   Yakıtlardan elde edilen ısının harekete dönüşebildiğini deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4, 24, 29).
*Ne kadar ısı o kadar sıcaklık (2.2) (BSB-14,15,19; FTTÇ-4,5)
*Eşit ısı farklı sıcaklıklar(2.3) (BSB-14.15,19; FTTÇ-4,5)
*Yanma ve ısı arasındaki ilişki (2.4) (BSB-14,15,19; FTTÇ-4,5)
*Yakıtlar nasıl oluşur? (1.6) (BSB-7,23)
*Isı bir cismi hareket ettirir mi? (2.7) (BSB-14,15,19; FTTÇ-4,24,29)
C  Bu konu 4. sınıfta yer alan “Maddelerin ısı etkisi ile değişimi” konusu ile ilişkilendirilir
K
A
S
I
M
4. 
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
2.8.   Isı birimlerinin joule ve kalori olduğunu bilir (BSB-18; FTTÇ-1).
2.9.   1 joule ve 1 kalorinin büyüklüğünü günlük hayattan örnekler vererek açıklar.
2.10.Joule ve kalori cinsinden verilmiş enerjileri birbirine dönüştürür (BSB-18; FTTÇ-1).
3.Isının madde üzerindeki etkileri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1     Isı-sıcaklık ilişkisi deneyimlerinden, ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisinin ısınma-soğuma olduğu çıkarımını yapar (BSB-1, 5, 7).
3.2     .Isı etkisiyle maddelerin hacimlerinin arttığını, gündelik hayattan örnekleriyle doğrular (BSB-1, 5, 7; FTTÇ-5).
3.3     Isı alma-verme ile genleşme-büzülme arasında ilişki kurar (BSB-5; FTTÇ-7).
* Isıtılan tel (3.1;3.2) BSB-1,5,7)FTTÇ-5
*Alkole ne oluyor? (3.3) (BSB-5, FTTÇ-7)
[!] Bu etkinlikte amaç, kJ birimini tanıtmaktır. Gündelik hayatta hâlen yaygın kullanılan kcal biriminin de iletişimi kolaylaştırmak bakımından tanıtılması uygundur. 1 kJ’ ün nasıl bir büyüklük olduğu konusunda bir seziş vermek için düşünülen “bir dilim ekmeğin enerjisi” veya “bir gram kömürün yanma enerjisi” değerleri asli bilgiler gibi düşünülmemelidir.
)* 2.8 1 kalori » 4 Joule olduğu verilir.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C Fen ve Teknoloji Dersi içinde enerji birimleri konusu 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi ile ilişkilendirilir
` 2.9 kazanımı için Matematik dersi Doğal sayılarla çarpma işlemi  alt öğrenme alanı (Kazanım 3)
K
A
S
I
M
5. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.4. Genleşmenin çevremizdeki olumlu ve olumsuz etkilerinin farkına varır (BSB-1, 2, 7; FTTÇ-4, 5, 6, 7).
4.Buharlaşma-yoğuşma ve kaynama ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1     Sıvıların ısı alarak buharlaştığını ve buharın yoğuşurken ısı verdiğini deneyle gösterir (BSB-15; FTTÇ-15).
4.2     Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-4).
4.3     Deney sonuçlarını kullanarak sıcaklık arttıkça buharlaşmanın hızlanacağı çıkarımında bulunur (BSB-1, 7, 8, 16, 22, 23; FTTÇ-4, 5).
4.4     Bir sıvı kaynarken gözlemlerini ifade eder (BSB-1, 19, 22, 24).
4.5     Kaynayan sudan çıkan kabarcıkların su buharı olduğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19).
4.6     Kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı açıklar (BSB-5, 19, 22).
*Buharlaşma ve yoğuşma sırasında sıcaklık nasıl değişir? (4.1)(BSB-15, FTTÇ-15)
*Buharlaşma (4.2,4.3) (BSB-1,7,8,14,15,19; FTTÇ-4,5)
*Kaynayan suyu gözlemleyelim (4.4,4.5)(BSB-14,15,19)
[!] Termometre ve mantar, erlenin ağzına, ısıtma işlemi tamamlandıktan sonra yerleştirilmeli, termometre suya değmemelidir.
[!] Kuruma deneyi yapılırken termometre yardımıyla ortam sıcaklıkları ölçülür.
[!] Suyun buharlaşması ve kaynaması gözlenirken öğrencilerin zarar görmemesi için gerekli önemler alınır.
??? Öğrenciler, genellikle kaynayan sudan çıkan kabarcıkları hava olarak düşünmektedir. Kabarcıkların hava olmadığı, su buharı olduğu gözlemlerinden de faydalanarak vurgulanır.
)* Kaynama olayı tanımlanırken buhar basıncı ve atmosfer basıncına girilmez.
I. DÖNEM II. YAZILI
C 4. sınıfta işlemiş olan “Maddelerin ısı etkisi ile değişimi” konusu hatırlatılır.
ÖĞRENME ALANI:MADDE VE DEĞİŞİM
2.ÜNİTE:MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
A
R
A
L
I
K
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
5.Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1     Saf maddelerin kaynama sıcaklıklarının sabit olduğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 16, 19).
5.2     Kaynama sıcaklıklarına bakılarak sıvıların tanınabileceğini fark eder (BSB-5; FTTÇ-5, 13).
5.3     Bilimsel ölçme sonuçlarının yer ve zaman değişse de birbirine yakın çıkacağını doğrular (BSB-22, 23, 24; FTTÇ-2).
5.4     Ölçmenin ve akılcılığın zan ve tahminden farkını açıklar (BSB-7, 8; FTTÇ-2).
6.Saf maddelerin erime ve donma noktaları ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1.   Katıların ısı alarak eridiğini, sıvıların ısı vererek donduğunu fark eder (BSB-15; FTTÇ-15).
6.2.   Saf bir maddenin erime-donma sıcaklığının sabit olduğunu deneyle gösterir (BSB-15).
6.3.   Aynı maddenin, erime sıcaklığının donma sıcaklığına çok yakın olduğunu deney sonuçlarından çıkarır (BSB-7, 19).
6.4.   Erime-donma noktalarına bakarak, maddelerin tanınabileceğini bilir (FTTÇ-5
* Saf suyun kaynama sıcaklığını belirleyelim. (5.1) (BSB-1,14,15,16,19)
*Buzdan suya, sudan buza (6.1,6.2,6,.3)
[!] Etkinlik yapılırken uçucu ve yanıcı sıvıların tehlikesi belirtilir.
[!] Her grup kaynama deneylerini sınıfın farklı bölümlerinde yapar.
[!] )*  5.3 Farklı grupların yaptığı ölçme sonuçları karşılaştırılır, kaynama sıcaklığının basınçla değişimi, kazanımın kapsamı  dışında tutulmuştur.
[!] Isıtma işi öğretmen tarafından yapılır.
[!] Tuz buz karışımı tuzlu suyun buz dolabında dondurulmasıyla hazırlanır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
` 6.2- 6.4 Matematik dersi “Ondalık Kesirler” alt öğrenme alanı
A
R
A
L
I
K
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
7.“Ağır” ve “yoğun” kavramları ile ilgili olarak öğrenciler;
7.1.   .Deneyimlerini kullanarak, suda batan ve suda yüzen maddelere örnekler verir (BSB-1).
7.2.   Suda yüzme-batma olayının tek başına kütle veya hacim ile açıklanamayacağını deneyle gösterir (BSB-5, 7)
7.3.   Eşit hacimli, biri suda batan diğeri yüzen iki maddenin hangisinin kütlesinin daha büyük olacağını tahmin eder (BSB-8).
7.4.   Batan maddenin yüzen maddeden daha yoğun olduğunu ifade eder (BSB-5).
7.5.   Yoğunluk tanımını ve birimini bilir (BSB-18).
7.6.   Yoğunluğun ayırt edici bir özellik olduğunu bilir
*Hangisi yüzer? Hangisi batar? (7.1) (BSB-1)
*Yoğun olanı bulalım (7.2,7.3) (BSB-5,7,9)
??? Öğrenciler, kayığın batması deneyiminden hareketle, delik cisimlerin suda batacağını düşünüyor olabilir. Gerekiyor ise deney yapılarak bu yanılgı düzeltilir.
[!]  )* 7.5 Yoğunluk birimi bu düzeyde g/mL olarak verilebilir.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C Öğrencilere, 4. sınıfta işlenen yüzme ve batma konusu hatırlatılır.
C Dereceli silindir ve diğer hacim ölçü kaplarında hacmin nasıl okunacağı hatırlatılır
A
R
A
L
I
K
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
7.7.   Yoğunluklar listesine bakarak farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli cisimlerin kütlelerini karşılaştırır (BSB-22, 23).
7.8.   Suyun katı ve sıvı hâllerinin yoğunluk farkının suda yaşayan canlılar için önemini açıklar (FTTÇ-16).
7.9.   Yoğunluklar listesine bakarak farklı gereçlerin yapımı için uygun malzemeler önerir (FTTÇ-4).
*Hangi malzeme daha uygun? (7.9) (FTTÇ-4)
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
3.ÜNİTE:KUVVET VE HAREKET
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
A
R
A
L
I
K
4.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
1.    Temas gerektirmeyen kuvvetleri anlamak amacıyla öğrenciler;
1.1      Cisimler arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetleri “temas kuvvetleri” olarak belirler.
1.2     Fiziksel temas olmadan da cisimlere bazı kuvvetlerin etki edebileceğini fark eder.
1.3     Kuvvetleri, “temas kuvvetleri” ve “temas gerektirmeyen kuvvetler” olarak sınıflandırır (BSB- 4, 5, 6).
1.4     Fiziksel temas olmaksızın cisimleri hareket ettirebilecek bir düzenek kurar ve çalıştırır (BSB-14).
*Toplarla oynayalım (1.1) (BSB-1,7)
*Temas olmadan kuvvet etkisini gösterir mi? (1.2) (BSB-1)
[!] 1.2, 1.3Alan kuvveti” yerine bu seviyede “temas gerektirmeyen kuvvet” ifadesi kullanılır.
)* 1.2 Saçımıza sürdüğümüz bir tarağın küçük kâğıt parçalarını çekmesi ve serbest bırakılan bir cismin yere düşmesi etkinliği, elektrostatik kuvvet ve kütle çekim kuvvetinin temas gerektirmediğini sezdirmek amacıyla yapılır. Ancak bu konularla ilgili ayrıntıya girilmez.
??? 1.3 Cisimleri hareket ettiren rüzgârın (hava akımının) temas gerektiren bir kuvvet olduğu vurgulanır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C 1.1 4. sınıfta kuvvetle ilgili incelenen kavramlar hatırlatılır.
O
C
A
K
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2. Mıknatısların özellikleriyle ilgili olarak öğrenciler;
2.1     Mıknatısların birbirini çektiğini veya ittiğini gözlemler (BSB-1).
2.2     Mıknatısların farklı iki kutbu olduğunu fark eder.
2.3     Mıknatısların farklı kutuplarından birinin N ve diğerinin S olarak isimlendirildiğini ifade eder.
2.4     Mıknatısların aynı kutuplarının birbirini ittiği, zıt kutupların ise birbirini çektiği sonucuna ulaşır (BSB -23).
2.5      Bazı maddelerin mıknatıslardan etkilendiğini ifade eder.
2.6     Mıknatısların maddelere uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu açıklar.
2.7     Günlük hayatta mıknatısların kullanım alanlarını listeler (BSB-24).
* Mıknatıslarla oynayalım (2.1,2.2,2.3,2,4) (BSB-23)
*Mıknatıs kırıldığında etkisi değişir mi? (2.2,2.3,2,4) (BSB-23)
[!] 2.5 Öğrenciler, mıknatısların elektronik donanımlı bazı eşyalara (televizyon, bilgisayar ekranı, bankamatik kartı, cep telefonu, bilgisayar disketi, CD vb.) yaklaştırıldığında, bu eşyalara zarar verebileceği konusunda uyarılır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C 2.1  4. sınıfta mıknatısların bazı maddelerle etkileşimlerinden faydalanarak birbiri içerisine karışmış olan maddeleri ayırmada nasıl kullanıldıkları işlenmişti.
` 2.7 Öğrenciler, araştırma yaparken İnterneti etkili şekilde kullanmaya teşvik edilir.
O
C
A
K
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.        Sürtünme kuvvetini ve hayatımızdaki  önemini anlamak amacıyla öğrenciler;
3.1.   Çeşitli yüzeylerin (halı, beton, buz vb.), cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır (BSB-5).
3.2.   Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha zor hareket ettirilebileceğini gözlemler (BSB-1).
3.3.   Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha zor hareket ettirilmesinin sebebini, sürtünen yüzeylerin farklılığı ile açıklar (BSB-7).
3.4.   Yüzey ile cisim arasında, cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvveti, sürtünme kuvveti olarak tanımlar.
3.5.   Sürtünmenin bir temas kuvveti olduğunu ifade eder.
*Hangi yüzeyde araba daha uzağa gider? (3.1,3.2,3.3) (BSB-1,5,7)
??? Bisikletin frenine basıldığında yavaşlamasının asıl nedeni tekerlek ile yüzey arasındaki sürtünmeden ziyade, tekerlek ile fren pabuçları arasındaki sürtünmedir.
I. DÖNEM III. YAZILI
O
C
A
K
3.
H
A
F
T
A
   4     
  S
  A
  A
  T
3.6.   Hava ortamında, hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvveti hava direnci olarak tanımlar.
3.7.   Su içerisinde, hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvveti su direnci olarak tanımlar.
3.8.   Hava ve su direncinin cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır (BSB-4, 5, 6).
3.9.   Teknolojik tasarım aşamalarını uygulayarak havada uzun süre kalacak bir paraşüt geliştirir (FTTÇ-6, 14).
3.10.Sürtünmenin günlük yaşamdaki etkilerine örnekler verir (FTTÇ-4).
*Hangi kağıt daha geç düşer? (3.6) BSB-1,5,7)
*Su direnç uygular mı? (3.7) (BSB-1,5,7)
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
[!]  Atatürkçülük ile ilgili konular 
 (3. 9,  3. 10  - 1) ­­
ÖĞRENME ALANI:FİZİKSEL OLAYLAR
4.ÜNİTE:YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
O
C
A
K
4. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1. Basit bir elektrik devresinde ampullerin parlaklığının değiştirilmesi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1     Basit bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkında tahminlerde bulunur (BSB 8).
1.2     Bir ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkındaki tahminlerini test eder (FTTÇ-2).
1.3     Bir ampulün parlaklığını etkileyen değişkenleri listeler (BSB 10).
1.4     Elektrik devresinde sadece ampul sayısının değiştirilmesinde bağımlı, bağımsız değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri belirler (BSB-11, 12, 13).
*Ampül parlaklığı ile ampül sayısı arasındaki ilişki (1.1,1.2,1.3,1.4; FTTÇ-2; BSB-10,11,12,13)
[!] 1.4 Pil ve ampuller sadece seri bağlanmalı, fakat seri bağlama kavramına girilmez.
[!] Öğretmen, öğrencileri elektrik devreleri ile ilgili etkinliklerden sonra devre elemanlarını toplamalarına özendirir.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C Elektrik akımı ve yük kavramı ileriki  sınıflarda işlenecektir.


ÖĞRENME ALANI:FİZİKSEL OLAYLAR
4.ÜNİTE:YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
Ş
U
B
A
T
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.5.  Elektrik devresinde sadece pil sayısının değiştirilmesi olayındaki bağımlı, bağımsız değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri belirler (BSB- 11, 12, 13).
1.6.   Devrede pil sayısı aynı kalırken, ampul sayısının artması veya azalması ile ampullerin parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
1.7.   Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artması veya azalması ile ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
1.8.   Evde ve okulda odalardaki elektrik düğmelerinin birer devre anahtarı olduğunu fark eder (FTTÇ-3).
1.9.  Evde ve okulda odalardaki elektrik düğmelerinin ile lambalar arasında duvar içinden geçen bağlantı kablosu olduğu çıkarımını yapar (FTTÇ- 5, 31).
*Ampül sayısı şle pil sayısı arasındaki ilişki (1.5,1.6,1.7,1.8,1.9) (BSB-11,12,13; FTTÇ-3,5,31)
[!] Bu ünitede, iletken ve yalıtkan maddeler konusuna girilmez.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
Ş
U
B
A
T
3.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
2. Basit bir elektrik devresindeki elemanların sembolik gösterimi ve devre şemalarının çizimi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1.   Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak gösterir.
2.2.   Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin, devre şeması çizimlerinde kullanıldığını fark eder.
2.3.   Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin bilimsel iletişim (ortak bilimsel dil) açısından önemini kavrar.
2.4.   Çalışan bir elektrik devresi şeması çizer.
2.5.   Basit bir elektrik devre şemasından yararlanarak devreyi kurar ve çalıştırır.
2.6.   Çalışmayan elektrik devrelerine ait şemaları yorumlayarak niçin çalışmadığını ifade eder.
2.7.Verilen hatalı bir devre şemasını, deneyerek çalışır hâle getirir.
* Hangi devredeki ampül ışık verir? (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 2.6,2.7)
*Devre elemanlarını sembollerle gösterelim. (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 2.6,2.7)
* Devredeki hata nedir? (2.6,2.7)
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
ÖĞRENME ALANI:DÜNYA VE EVREN
5.ÜNİTE:DÜNYA, GÜNEŞ VE AY
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
Ş
U
B
A
T
4.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
1.  Güneş, Dünya ve Ay’ın şekil ve büyüklükleriyle ilgili olarak öğrenciler;
1.1     Güneş, Dünya ve Ay’ın şeklini karşılaştırır (BSB-1, 2, 3, 4).
1.2     Geçmişte insanların, Dünya, Güneş ve Ay’ın şekliyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürdüklerinin farkına varır (FTTÇ-2, 11, 12, 13, 14).
1.3     Güneş, Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar (BSB-1, 2, 3, 4, 5).
1.4     Güneş, Dünya ve Ay’ı bir arada temsil eden kendine özgü bir model oluşturur ve sunar (BSB-21, 22, 24; FTTÇ-6).
1.5     Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görüldükleri çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 5, 7).
1.6     Güneş’in Dünya’ya göre, Ay’dan daha uzak olduğu sonucunu çıkarır (BSB-7).
* Hangisi daha yakın? Hangisi daha uzak? (1.5,1.6) (BSB-1,2,5,7)
[!] 1.1 Küre, sınıfa getirilen küre örnekleriyle ayrıntıya girilmeden hatırlatılır.
[!] 1.1 Güneş’e doğrudan çıplak gözle bakmanın sakıncaları anlatılır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C 1.1 Dünya’nın şekliyle ilgili olarak 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.
M
A
R
T
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.  Dünya’nın hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1.   Dünya’nın kendi etrafında döndüğünü ifade eder.
2.2.   Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin, bir gün olarak kabul edildiğini ifade eder.
2.3.   Gece-gündüz oluşumunu, Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hareketiyle açıklar (BSB-23).
2.4.   Güneş’in gökyüzünde gün boyunca hareket ediyor gözükmesini, Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hareketiyle açıklar (BSB-23).
2.5.   Dünya’nın kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolandığını ifade eder.
2.6.   Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin, bir yıl  olarak kabul edildiğini belirtir.
*Sabah güneş doğar mı? (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 2.6) (BSB-23)
[!] 2. 1 - 2. 6    Bu düzeyde, dönme ekseni ve yörünge kavramlarıyla elips terimi kesinlikle kullanılmaz.
[!] 2. 4 Bu düzeyde güneşin; Samanyolu gök adası ile bir bütün hâlinde yaptığı hareketi, dikkate alınmaz.
)* 2. 6   Mevsimlerin nasıl oluştuğu konusuna girilmez
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
` 2.2 ve 2.6 kazanımları için Matematik dersi Ölçme alt öğrenme alanı (kazanım 1)
M
A
R
T
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.  Ay’ın hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1.   Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade eder.
3.2.   Dünya ve Ay’ın hareketlerini gösteren kendine özgü bir model oluşturur ve sunar (BSB-21, 22, 24; FTTÇ-6).
3.3.   Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünün gözlendiğini açıklar (BSB-23).
3.4.   Ay’ın evrelerini belirli aralıklarla gözlemler ve gözlem sonuçlarını kaydeder (BSB-1, 2, 20).
3.5.   Gözlemlerine dayanarak Ay’ın evrelerinin düzenli olarak tekrar eden bir doğa olayı olduğu sonucunu çıkarır (BSB-1, 2, 5, 7, 23).
3.6.   Ay’ın evrelerini, Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar (BSB-23).
3.7.   Ay’ın evrelerini temsil eden bir model oluşturur ve sunar (BSB-21, 22, 24; FTTÇ-6).
* Ay da durmadan dönüyor (3.1)
*Ayın görüşündeki değişim (3.4,3.5,3.6,3.7) (BSB-1,2,5,7,20,21,22,23,24; FTTÇ-6)
)* 3.1-3.7 Ay’ın Dünya’nın uydusu olduğu bilgisi verilmez.
)* 3.3 - 3.6 Ay, Güneş’ten gelen ışığı yansıttığı için gözlenebilir. Işığın yansıması konusu 6. sınıfta ele alınacağı için konu, bu açıdan ele alınmaz.
[!] 3.3-3.6 Ay’ın bazı nedenlerle (havanın bulutlu olması vb.) görülemeyebileceği belirtilir.
??? 3.5, 3.6 Öğrenciler, Ay’ın evrelerinde görülen karanlık kısımların, Dünya’nın gölgesi nedeniyle oluştuğu vb. kavram yanılgılarına düşmemeleri konusunda uyarılır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
ÖĞRENME ALANI:CANLILAR VE HAYAT
6.ÜNİTE:CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALM
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
M
A
R
T
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T

1. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1   Gözlemleri sonucunda yakın ve uzak çevresinde yaşayan çeşitli canlılara örnekler verir (BSB-1).
1.2   Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak sınıflandırır  (BSB-4, 6).
1.3    Canlıların incelenmesinde sınıflandırmanın kolaylık sağladığını fark eder.
2. Bitkilerin sınıflandırılması ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1    Gözlemleri sonucunda çevresindeki bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını listeler (BSB-1, 2, 3, 4).
2.2 Gözlemleri sonucunda bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırır ve örnekler verir. (BSB- 1, 5, 6).
* Canlıları sınıflandırabilirmiyim? (1.1) (BSB-1,1.2, 4,6,1.3)
*Çevremizdeki bitkiler (2.1,2.2) (BSB-1,2,3,4,5,6)
[!] 1.2 Bilimsel sınıflandırmada Monera, Protista, Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlar olmak üzere 5 ayrı âlemde incelenen canlılar, bu seviyede Mikroskobik Canlılar, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar olarak sınıflandırılmıştır. Bu ayrım biyoloji dersinde verilecektir.
 [!] 2.2 Âlem, Sınıf ve Tür dışındaki sistematik terimlerin kullanımından kaçınılır.
[!] Bitkiler bu aşamada sadece çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırılır. Çiçeksiz bitkilerin üremesi ve yapısal ayrıntılarına girilmez
II. DÖNEM I. YAZILI
` 1.1 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma (kazanım 10)
C Bu konu işlenirken dördüncü sınıftaki “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesi hatırlatılır.
È Kariyer Bilinci Geliştirme: Bitkilerle ilgili mesleklere örnek olarak ziraat mühendisliği, orman mühendisliği, çiçekçilik vb örnekler  verilir.
M
A
R
T
4.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3. Çiçekli bir bitkinin kısımları ve    
    görevleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1.Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin kısımlarını gösterir, çizer (BSB-1, 20).
3.2. Kök, gövde ve yaprakların bazı görevlerini deney yaparak test eder (BSB- 1, 10, 13, 15).
3.3.Çiçekli bir bitkinin kısımlarının 
       görevlerini açıklar
*Çiçekli bitkilerin kısımları(3.1)(BSB-1,20)
*Bitki su içer mi? (3.2,3.3) (BSB-1,10,13,15)
*Karanfilime ne oldu? (3.1,3.3) -1,20)
*Yapraklarımı koparmayın (3.2) (BSB-1,10,13,15)
*Bitkilerde terler mi? (3.2) (BSB-1,10,13,15)
)* 3.1, 3.3 Çiçekli bir bitkinin kısımları kök, gövde, yaprak ve çiçek olarak verilir. Bu kısımların şekil ve görevlerine göre çeşitleri verilmez.
)* 3.3 Çiçeğin bitkinin üreme organı olduğu vurgulanarak kısımlarının sadece isimleri (çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ) verilir.
[!] 3.2 Yaprağın bitkinin beslenmesinde,  terlemesinde ve gaz alışverişinde rolü olduğu vurgulanır.
)* 3.2 Fotosentezin ayrıntılarına girilmeden sadece bitkilerin güneş ışığı ile karbondioksit ve su kullanarak basit şeker ve oksijen ürettiği belirtilir. Klorofilden bahsedilmeyecektir.
)* 3.2 Gövdenin su ve besin iletimini sağladığı vurgulanır, yapısı (odun, soymuk boruları) verilmez.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
`Resim dersinde topladığı farklı yapraklardan yaprak baskısı  yaptırılır.
`  Resim dersinde renkli elişi kâğıtları kullanılarak çiçek modeli oluşturulur.
` Türkçe dersindeki yazım kurallarına uygun olarak çiçeklerin hayatımızdaki yerini anlatan metin yazdırılır.
` Müzik dersinde çiçeklerle ilgili halk türküleri söyletilir.
N
İ
S
A
N
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
4. Hayvanların sınıflandırılması ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Gözlemleri sonucunda çevresindeki hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre listeler  (BSB-1, 2, 3, 4).
4.2. Hayvanları bir omurgaya sahip olup/olmaması açısından omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırır (BSB-5, 6).
4.3. Omurgalı hayvanları memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olarak sınıflandırır (BSB-6).
4.4. Omurgalı hayvan sınıflarının genel özelliklerini açıklar.
* Bil bakalım hangi hayvan (4.1) (BSB-1,2,3,4)
*Omurgalı hayvanları sınıflandıralım (4.3,4.4,4.5) (BSB-6)
)* 4.4 Omurgalı hayvan sınıflarının genel özellikleri için; memelilerde kıl , yavrularını doğurma ve sütle besleme;  kuşlarda tüy ve kanat, yumurta ile üreme; sürüngenlerde pullu sert bir deri,yumurta ile üreme; kurbağalarda iki yaşamlılık,yumurta ile üreme; balıklarda suda yaşama; yüzgeç ile hareket, pullarla kaplı vücut, solungaçlar ve yumurta ile üreme özellikleri verilir.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C 4.2 Omurgalı hayvanlar anlatılırken 4. Sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki iskeletin yapısı ve görevleri kısaca hatırlatılır.
N
İ
S
A
N
2.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
4.5. Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği halde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvanlara örnekler verir.
4.6. Omurgasız hayvanlara örnekler verir.
4.7. Bir omurgalı ve omurgasız hayvanı inceleyerek, gözlem sonuçlarını kaydeder (BSB-1, 2, 20).
*Omurgasız hayvanların özellikleri nelerdir? (4.7) (BSB-1,2,20)
[!] 4.5 Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği hâlde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvanlara örnek olarak yarasa, balina, yunus verilir.
)* 4.6 Omurgasız hayvanlara ait sınıflara ve yapısal ayrıntılara girilmeden sadece toprak solucanı, sinek, kelebek, arı, salyangoz ve  midye örnek verilir.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
` Türkçe dersindeki yazım kurallarına uygun olarak hayvanların hayatımızdaki yerini anlatan metin yazdırılır.
` Müzik dersinde hayvanlarla ilgili şarkılar söyletilir.
` Resim dersinde Hayvanat Bahçesi resmi yaptırılır
` İş Eğitimi dersinde oyun hamurundan hayvan modeli yaptırılır.
È Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayvanlarla ilgili mesleklere veterinerlik vb örnekler verilir.
N
İ
S
A
N
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
5. Mantarların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Mantar ve çiçekli bir bitkiyi karşılaştırarak farklılıklarını belirtir (BSB-1, 2, 3, 4, 5).
5.2. Gözlemleri sonucunda mantar çeşitlerine örnekler verir (BSB-1).
5.3. Mantarların bazı etkilerini kontrollü deney yaparak test eder ve günlük hayatla ilişkilendirir (BSB-1, 10, 13, 15).
5.4. Mantarların insan yaşamındaki önemini 
       araştırır ve sunar (BSB-19, 20, 24).
* Mantar bitki midir? (5.1) ( BSB-1,2,3,4,5)
* Maya mantarları (5.2) ( BSB-1,5.3,1,10,13,15)
??? 5.1 Birçok kişi mantarların bitki olduğunu düşünür.
)* 5.2 Mantar çeşitlerine örnek olarak şapkalı mantar, küf mantarı, maya mantarı ve hastalık yapan mantarlar verilir.
)* Mantarların üremeleri ve yapısal ayrıntıları verilmez.
[!] 5.4 Doğada yetişen mantarların çoğunun zehirli olduğu ve kesinlikle yenmemesi gerektiği vurgulanır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
N
İ
S
A
N
4.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
6. Mikroskobik canlıların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Mikroskobik canlıların faydalarına ve zararlarına örnekler verir.
6.2. Mikroskobik canlıların besinler üzerine etkisini deney yaparak gözlemler (BSB-1, 15; FTTÇ-13, 31).
6.3.Besinleri mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden korumak amacı ile geçmişten günümüze kullanılan yöntemleri vurgular (FTTÇ-14, 29, 31, 32).
* Mikroskobik canlılar iş başında (6.2) (BSB-1,15; FTTÇ-13,31)
*Evde yoğurt yapalım (6.1,6.2)( BSB-1,15;FTTÇ-13,31)
[!]  Virüsler  üst  sınıfta  işlenecek
II. DÖNEM II. YAZILI
M
A
Y
I
S
1.
H
A
F
T
A
4
S
A
A
T
7. Çevredeki yaşam alanları ve burada yaşayan canlılar ile ilgili olarak öğrenciler;
7.1. Gözlemleri sonucunda farklı yaşam alanlarında bulunan canlılara örnekler verir (BSB-1).
7.2. Çevredeki bir yaşam alanına uyum sağlayabilecek bitki ve hayvanları tahmin eder (BSB-8).
7.3. Canlıların  içinde yaşadığı ortama uyum sağladığını fark eder.
7.4. Gözlemlediği bir yaşam alanındaki canlıların beslenmelerindeki benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır (BSB-1, 4, 5, 6).
7.5. Bir yaşam alanındaki canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren besin zinciri modeli oluşturur (BSB-21, 22; FTTÇ-16).
7.6. İnsan etkisi ile besin zincirindeki bir halkanın yok
        olması ile ortaya çıkabilecek sonuçları tartışır
        (BSB-22, 23; FTTÇ-18).
* Yakın çevremizi gezelim, gözlemleyelim (7.1) (BSB-1)
*Solucanların yaşadığı ortam (7.3)
*Kendi besin zincirimizi yapalım (7.5,7.6) (BSB-21, 22,23,24; FTTÇ-16,18)
[!] 7.4 Canlılar arası ilişkiler için beslenme şekilleri;  et yiyenler ot yiyenler, hem et hem ot yiyenler olarak verilir.
)* 7.5 Yaşam alanlarında canlılar arasındaki ilişkilerde besin zincirleri  genel olarak belirtilir. Fakat besin ağları ve madde döngülerine girilmez. Besin zinciri ve besin ağı konusu ayrıntılı olarak üst sınıflarda ele alınacaktır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
M
A
Y
I
S
2.
H
A
F
T
A
8. İnsanın çevreye etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
8.1. İnsan etkisi ile çevrenin nasıl değiştiğini araştırır (BSB-19, 20, 24; FTTÇ-18).
8.2. İnsan etkisi ile nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara örnekler verir (FTTÇ-18, 20)
8.3.Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplar ve sunar (BSB-19, 20, 24; FTTÇ-19,21,22).
8.4 Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır (FTTÇ-22, 26).
8.5. Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözlerine örnekler verir.
* Dünden bugüne yaşadığımız bölge (8.1) ( BSB-19,20,24; FTTÇ-18)
[!] 8.2 Ülkemizde nesli tükenen hayvanlar için aslan, Anadolu leoparı vb., nesli koruma programında olan hayvanlar için  kelaynak, bitkiler için de orkideler(salep yapım amacı ile kullanılanlar) vb. örnek olarak verilir.
[!] Her yıl ilkbahar veya sonbahar mevsiminde ağaç dikimi ve bakımı kampanyalarına katılma veya bu tür kampanyaların düzenlenmesine katkıda bulunan TEMA ya da Çevre ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri ile işbirliği yapılır.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (8.2., 8.3, 8.4 - 55, 56) “Ağacım Haklarım Var” etkinliği
È Sağlık Kültürü (8.4 – 28)
[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (8.5 -2)
ÖĞRENME ALANI:FİZİKSEL OLAYLAR
7.ÜNİTE:IŞIK VE SES
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
M
A
Y
I
S
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.        Işığın yayılmasıyla ilgili olarak öğrenciler;
     1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın, doğrular boyunca yayıldığını fark      eder (BSB-1, 2).
     1.2. Bir kaynaktan çıkan ışığın, bir engelle karşılaşmadığı sürece  her  yönde yayılabileceğini belirtir (BSB-1, 2).
    1.3. Işığın iki nokta arasında izlediği yolu, ışınlar çizerek gösterir.(BSB-21).
2.Işığın maddeyle karşılaşması ile ilgili olarak öğrenciler;
      2.1. Çeşitli maddeleri ışığı geçirgenlik durumlarına göre saydam, yarısaydam ve saydam olmayan (opak) olarak sınıflandırır.     (BSB-5).
     2.2. Verilen bir maddenin saydam olup olmadığını deneyerek     bulur (BSB-14).
     2.3.Çevresinden saydam, yarı saydam ve saydam olmayan (opak)   maddelere örnekler verir (BSB-1).
* Işığın yayılması (1.1,1.2,1.3) (BSB-1,2,21)
*Maddelerin ışık geçirgenliği (2.1,2.2,2.3) (BSB-1,5,14)
[!] Öğrencilere, oyuncak lazerleri arkadaşlarının gözlerine tutmamaları uyarısında bulunulur.
[!] 1.3 Işının geometrik bir şekil olduğu belirtilir. Gerçekte somut ışın çizgilerinin olmadığı vurgulanır.
[!] 2.1 Bazı ışık türlerinin (ör: x-ışınları) insan vücudu gibi saydam olmayan cisimleri bile geçebileceğinden kısaca bahsedilir.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
M
A
Y
I
S
4.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.Gölge oluşumu ile ilgili olarak öğrenciler;
     3.1. Gölgenin nasıl oluştuğunu keşfeder.
     3.2. Işık kaynağının, cismin veya ekranın yeri değiştirildiğinde;  cismin gölgesinin büyüklüğünün, yerinin ve/veya şeklinin    değişebileceğini fark eder (BSB-1).
     3.3. Gölgenin, cismin büyüklüğü ve şekline göre değişeceğini   gösterir.
     3.4. Gölge oluşumunu basit ışın çizimleri ile gösterir (BSB-20).
     3.5. İki veya daha fazla ışık kaynağı olan bir ortamda, bir cismin birden fazla gölgesinin oluşabileceğini fark eder (BSB-1)
4. Bir güneş saati yaparak zamanı bulmayla ilgili olarak öğrenciler;
       4.1.Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak bir güneş saati  modeli geliştirir (FTTÇ-4, 6).
      4.2. Güneş saati modeli tasarlarken izlediği yolun bir teknolojik  tasarım süreci olduğunu fark eder (FTTÇ-6).
4.3. Bir çubuğun gölge boyunu, günün farklı zamanlarında doğrulukla ölçer       (BSB-16, 17, 18).
     4.4. Elde ettiği ölçümleri tabloya kaydeder (BSB-20).
     4.5.Gölge boyu-zaman ilişkisini gösteren bir sütun grafiği çizer (BSB-21).
* Gölgeyi değiştirelim (3.1,3.2,3.3,3.4) (BSB-1,10,11,12,13,20)
*Kaç gölge oluşur? (3.4,3.5)
*Zaman ilerledi gölge boyu değişti (4.1,4.2,4.3,4.4,4.5; FTTÇ-4,6; BSB-16,17,18,20,21)
[!] 3.1 Yarı saydam ve hatta saydam cisimlerle de gölge oluşturulabilir. Bu gölgelerin saydam olmayan cisimlerinkine göre daha belirsiz ve zor fark edilir olabileceği ifade edilir.
[!] 4.3 Önerilen etkinlikler ancak bulutsuz, güneşli bir havada okul bahçesinde yapılabileceğinden, deneyin veri toplama kısmı önceden öğrencilere ödev olarak verilip, sonra toplanan verilerin sınıfta işlenmesi tercih edilir
II. DÖNEM III. YAZILI
M
A
Y
I
S
5.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
5.Güneş ve Ay Tutulmasıyla ilgili olarak öğrenciler;
     5.1. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğu fark eder.
     5.2. Güneş ve Ay tutulması olaylarını hazırlayacağı modellerle gösterir ve    sunar (BSB-21, 24).
      5.3. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır, benzerlik ve  farklılıklarını listeler (BSB-4
6.Sesin yayılmasıyla ilgili olarak öğrenciler;
     6.1. Sesin boşlukta yayılamayacağını ifade eder.
     6.2. Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılabileceğini deneylerle gösterir   (BSB-1, 14, 15, 23).
     6.3. Sesin hangi ortamda yayılılıp yayılamayacağını tahmin eder (BSB-8).
*Güneş ve ay tutulmaları 85.1,5.2,5.3) (bsb-4,21,24)
*Ses boşlukta yayılır mı? (6.1,6.3) (BSB-8)
*Ses sıvı ortamda yayılır mı? (6.2,6.3; BSB-8; BSB-14,15,23)
*Katı maddeler sesi iletir mi? (6.2,6.3; BSB-8; BSB-14,15,23)
[!] 5.1 Güneş ve Ay tutulması olaylarının belirli sürelerle tekrar eden doğa olayları olduğu belirtilir
!] 6.2 Sesin su ortamında yayılmasıyla ilgili olarak, sonar cihazı ve balinaların iletişim şekilleri öğrencilere, örnek olarak verilebilir.
[!] 6.3 Katılarda sesin yayılması ile ilgili etkinlik yapılırken masaya şiddetli vurulmasının kulağa zarar verebileceği konusunda öğrenciler uyarılır.
[!] 6. 3  Öğrenciler, 4. sınıfta “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde yaptıkları stetoskopu kullanarak etkinliği yapabilirler.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
C  5.2 Dünya, Güneş ve Ay’ın karşılaştırmalı büyüklükleri ve şekilleri “Dünya ve Evren” öğrenme alanında ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
` 5.1, 5.2, 5.3  Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 10)
H
A
Z
İ
R
A
N
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T

7.Sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasıyla ilgili olarak öğrenciler;
      7.1. Farklı cisimlerle üretilen sesin farklı duyulacağını deneylerle gösterir      (BSB-1, 14).
      7.2. Aynı ses kaynağından üretilen sesin, farklı maddesel ortamlarda farklı   işitileceğini fark eder. (BSB-7).
8.Ses yalıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;
      8.1. Hangi malzemelerin sesin yayılmasını daha iyi önleyeceğini tahmin    eder (BSB-8).
      8.2. Sesin yayılmasını önlemeyle ilgili tahminlerini, teknolojik tasarımın     aşamalarını uygulayarak yaptığı bir model ile test eder (BSB-14;      FTTÇ-5).
     8.3. Farklı modellerin sesin yayılmasını ne derece önlediğini standart   olmayan ölçütler kullanarak test eder.
      8.4. Farklı maddesel ortamların sesin kulağımıza ulaşmasını farklı    engellediği sonucunu çıkarır (BSB-23).
      8.5. Farklı ortamları, sesin yayılmasını önleyebilme dereceleri bakımından   karşılaştırır (BSB- 3, 4, 5).
      8.6. Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojilere örnekler verir (BSB-1;    FTTÇ-4).
      8.7. Ses yalıtımıyla ilgili teknolojik gelişmelerin, ses kirliliğinin etkilerini     azalttığını fark eder (FTTÇ-7).
* Cisim farklı, ortam farklı ya ses? (7.2,7.2,7.3) (BSB-1,14,7)
*Tecrübeden sonuca (8.1,8.2) (BSB-8,14) (FTTÇ-5)
*Ses kirliliği dert değil (8.3,8.4,8.5,8.6,8.7( (BSB-1,3,4,5,23; FTTÇ-4,7)
[!] Işık ile ses kavramları arasındaki farklılıklardan bahsedilir. Örneğin; ışık odun gibi saydam olmayan maddelerden geçemezken ses geçebilir.
[!] Öğrenciler, kulaklar için yapılmış bazı cisimler hariç (ör: kulak tıpası) diğer cisimleri kulaklarına sokmalarının tehlikeli olabileceği konusunda uyarılır
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
È Sağlık Kültürü  (8.7- 28)
È Kariyer Bilinci Geliştirme: Yoğun sesin bulunduğu iş ortamlarına fabrikalar, havaalanları, konser salonları vb. örnek verilir..
H
A
Z
İ
R
A
N
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
9.Farklı ses teknolojileri ile ilgili olarak öğrenciler;
      9.1. Sesin iletişim kurmadaki rolünü ve önemini fark eder.
      9.2. Çeşitli ses teknolojilerine örnekler verir (BSB-1; FTTÇ-31).
      9.3.Yüksek ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini     açıklar (FTTÇ- 27).
     9.4. Sesin kaydedilebildiğini ve kaydedilen sesin dinlenebildiğini fark eder.
     9.5. Geçmişten günümüze kullanılan farklı ses kayıt araçlarına örnekler   verir (FTTÇ- 32).
     9.6. Geçmişte kullanılan farklı ses kayıt araçlarını, günümüzde   kullanılanlar ile karşılaştırır (BSB-5).
     9.7. Ses kaydının günlük yaşamdaki önemini açıklar (FTTÇ-4, 5).
     9.8. Ses yalıtımı, ses kaydı, ses şiddetinin eğiştirilmesi gibi sesin   kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir (FTTÇ- 33).
[!] Sesin farklı mesleklerdeki rolüne örnek olarak bir minibüsün geri geri gelirken çıkardığı bip sesi,  tehlike olarak hava kompresörlerinin gürültüsü örnek olarak verilir.
Ölçme ve değerlendirme için performans görevleri, projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.


                                                                      
   Fen ve Teknoloji Öğretmeni          Fen ve Teknoloji Öğretmeni           Fen ve Teknoloji Öğretmeni
                                                                                                                                                  Uygundur                              
                                                                                                           …………/……../2012
                                                                                                                                     ............................                               
                                                                                                                                        Okul Müdürü    
                                                                                                                                                          

0 yorum: