Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

12 Eylül 2012

2012-2013 ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YILLIK PLAN2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ........................ ORTAOKULU 6. SINIF FEN TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENRİLMİŞ YILLIK PLANIÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

A
Y


H
A
F
T
A

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


E
Y
L
Ü
L

3.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

1-CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR

1.      Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1.      Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3).

1.2.      Hücrenin temel kısımlarını levha,  model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

1.3.       Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler  (BSB-1,2,5,6).

1.4.      Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu             canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.

Farklı tipte hücrelere örnekler verir

*Canlının küçük yapı birimi (1.1;1.7) (BSB-1,2,3)

[!]   Mikroskobun keşfi ve tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilebilir.

)* 1.2 Hücrenin temel kısımları için hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir. Hücre organellerinin yapıları verilmeden sadece görevleri belirtilir.           Prokaryot ve ökaryot ifadeleri kullanılmadan çekirdek içerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların bulunduğu belirtilir. Bazı ilkel hücrelerde ise çekirdek olmadığı, kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak bulunduğu verilir.          

)* 1.2 Madde alış verişinde hücre zarının seçici-geçirgen özelliği verilir. Fakat hangi maddelerin kolay hangilerinin zor geçtiğine dair ayrıntılara, aktif / pasif taşımaya girilmez.

)*1.5 Farklı hücre tipleri için bitki ve hayvanların çeşitli doku hücreleri örnek verilebildiği gibi bir hücreli canlılar da verilebilir.

)* 1.5 Farklı hücre tiplerinde (kas,sinir vb.) hücrelerin yapı ve görevlerine girilmez

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.Atatürkçülük ile ilgili konular (1.7-1)

[!]  Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklarken, Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe verdiği önem ile insanlar arasındaki dayanışma örneklerle vurgulanır.


E
Y
L
Ü
L

4. H
A
F
T
A


S
A
A
T

1.5.      Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir.

1.6.      Hücre-doku-organ-sistem-organizma          ilişkisini açıklar.2-İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME

2       İnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1.     Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder.

2.2.    İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.

2.3.    Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini  oluşturduğunu ifade eder.

2.4.     Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.

2.5.    Embriyonun sağlıklı  gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar (BSB-32).


* Üreme hücreleri (BSB-1,2,3)


)* 1.6 Doku çeşitleri yapısal ayrıntıya girilmeden  şekillerle gösterilir.

)* 2.1 Üreme hücrelerinin ayrıntılı yapısı verilmez. Sperm için baş, orta kısım ve kuyruk belirtilir. Yumurta için zar, sitoplazma ve çekirdek gösterilir. Her iki hücre büyüklük ve hareket bakımından basitçe karşılaştırılır.

ÈSağlık Kültürü Eğitimi  (2.2;2.3-6)

)* 2.3 Üreme hücrelerinin oluşumunda mayoza girilmez.

)* 2.4 Embriyonun gelişiminde Morula, Blastula, Gastrula vb. safhalar anlatılmaz.

[!] 2.4, 2.5 Aile planlaması, sık  doğumun sakıncaları ile ilgili bir okuma metni verilebilir.

 [!] 2.5. Anne adayının dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili olarak zararlı alışkanlıklar (sigara ve alkol), radyasyon, ilâç kullanımı ve dengeli beslenme verilir.


C  2.3, 2.4 Mitoz ve mayoz 8. sınıfta işlenecektir.


` 2.5 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” , “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir. 


ÈSağlık Kültürü Eğitimi  (2.2;2.3-6)

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


E
K
İ
M


1.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

2.6.    Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle ilişkisini yorumlar (BSB-28,29,30).

2.7.    Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler (BSB-1,27).

3-ÇOCUK DEĞİLİM ARTIK

3.Ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;   

.

3.1.  Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal   değişimleri sıralar

3.2.  Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır ( TD-3).

3.3.  Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.

3.4. Ergenliği sağlıklı  geçirebilmek  için yapılması gerekenleri  fark eder.

* Büyümeye yakın takip (BSB-28,29,30)

* Röportaj yapalım (BSB-1,27,32)

* Değişim kartı (BSB-25,32; TD-3)

)* 2.7 İnsanda gelişim dönemleri; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak verilir.


[!] 3.1 Her öğrencinin ergenliğe geçişte bireysel farklılıklar gösterebileceği  vurgulanmalıdır.

[!] 3.1 Ergenliğe geçişte öğrencilere vücutlarından utanmamaları gerektiği belirtilmelidir.                                        )* 3.1 Bedensel değişimlerde âdet  döngüsü ayrıntıya girilmeden verilir (Folikül evresi,  korpus luteum evresi vb. evreler anlatılmaz).

[!]  3.2, 3.3, 3.4 Psikolojik   danışma  ve rehberlik servisi ile  aileler  işbirliği yaparak öğrencilerin bu dönemdeki sorunlarına yardımcı olabilirler

[!] 3.2, 3.3, 3.4 Ailelere ve öğrencilere ergenlik döneminin özellikleri ile ilgili bilgilendirici yazılar dağıtılabilir veya velilerle  toplantılar düzenlenebilir.

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.

` 2.6 kazanımı; Matematik dersi “Araştırmalar İçin Soru Oluşturma ve Veri Toplama” alt öğrenme alanı kazanım 1 ve “Tablo ve Grafikler” alt öğrenme alanı kazanım 1 ile ilişkilendirilir

È Sağlık Kültürü Eğitimi (2.6-2; 2.7-1)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3.1-3; 3.2 -1, 2; 3.3- 8; 3.4 - 4 )


È Sağlık Kültürü Eğitimi (3.1 –7,8,9 ; 3.2 – 10,12,13 )


E
K
İ
M


2.
 H
A
F
T
A

3        
S
A
A
T


3.5.  Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur( TD-5).

4-HAYVANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME.

4-Hayvanlarda üreme büyüme ve gelişme

3       Hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1.  Hayvanların bir hayat        döngüsünün olduğunu örneklerle açıklar (BSB-1,32).

4.2.  Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.

4.3.  Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki farklılıkların nedenlerini açıklar.

4.4.   Gelişim dönemlerinde   başkalaşım geçiren hayvanlara   örnek verir (BSB-32).

* Hayvan kartları (BSB-1,4,32)

*İpek böcekleri (BSB-32)

)* 4.1 Döllenme ve gelişim evreleri ayrıntılara girilmeden verilir. Örnek olarak yakın çevresinden tavuk, balık, yılan, kedi ve tavşan vb. verilir. Başkalaşım geçiren bir hayvan örneği 4.4 kazanımında verileceğinden bu aşamada örnek  verilmemelidir.

)* 4.2 Farklı çoğalma şekillerine yumurtayla çoğalanlar ve yavrularını doğuranlar örnek verilecektir.

)* 4.4 Başkalaşım yakın çevrede bulunan bir hayvan (kelebek, kurbağa vb.) örneği ile açıklanır.

È Kariyer Bilinci: Zoolog ve veteriner örnek olarak verilebilirÈ Kariyer Bilinci: Zoolog ve veteriner örnek olarak verilebilir.


E
K
İ
M

3. 
H
A
F
T
A


S
A
A
T

Çiçekli bir bitkide üreme ile  ilgili olarak öğrenciler;

5.1.  Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer (BSB-1,2).

5.2.  Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema  üzerinde göstererek görevlerini açıklar

5.3.  Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir.

5.4.  Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar.

5.5.  Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu belirtir.

5.6.  Bitkide çok sayıda oluşmasının sebebini tartışır.

5.7.  Tohumun yayılma yollarına örnek verir.

5.8.  Bir çok meyve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar.

Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknoloji

* Çiçeğin gizemli yapısı (BSB-1,2,9)

* Tohum neden farklı (BSB-1,2,4,5,6)[!] 5.1 İncelemek için bütün kısımları görülebilen gelincik, düğün çiçeği, sardunya, gül gibi bir çiçek seçilmelidir. 

)* 5.4 Döllenmede polen çekirdekleri, sinerjit, antipot ve kutup hücreleri verilmez.

)* 5.5 Tohum ve meyvenin nasıl oluştuğu anlatılmaz. Tohum ve meyve tiplerine girilmez .


[!] 5.8 Öğrencilere domates, salatalık, biber vb.’lerinin, bitkinin  meyvesi olduğu hatırlatılmalıdır

I. DÖNEM I. YAZILI

` 5.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı ile ilişkilendirilir.

` 5.8 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” , “Konuşma” ve “Yazma”  temel dil becerisi ile  ilişkilendirilir.


C 5.sınıftaki bitkinin temel

kısımlarının (kök,gövde ve yaprakların) görevleri

hatırlatılmalıdır

` 6.2 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.E
K
İ
M

4. 
H
A
F
T
A


S
A
A
T


KURBAN BAYRAMI TATİLİ


ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


E
K
İ
M

K
A
S
I
M

1.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1-Bitkilerin hayat döngüsünün olduğunu örneklerle gösterir (BSB-1, 32).

6.2-Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar    (BSB-1, 11-19, 23, 25, 27, 28, 30, 31). 

6.3-Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler (BSB-1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30).

6.4-Organik tarımı açıklar.

6.5-Organik tarımın insanlık için önemini fark eder  (BSB-25, 32; FTTÇ-5, 37; TD-5).


* Bezelyenin hayat döngüsü( BSB-1,32)

*Yaprak oluşuncaya kadar (BSB-1,11-19,23,25,27,28,30,31)

*Su olamadan bitki yaşayabilir mi? (BSB-1,11- 29, 23, 25, 27, 28, 30, 31)

!] 6.2  Çimlenme için kısa sürede çimlenen tohumlar (fasulye, turp, tere, nohut, buğday, mercimek vb.) kullanılmalıdır. Deneylerden sonra bunlar dikilebilir.

[!] 6.3 Büyüme için su, ışık ve

yeterli sıcaklığın gerekli olduğu

vurgulanmalıdır.

??? Birçok öğrenci büyüme için gerekli olan ışığın çimlenme için de gerekli olduğunu düşünebilir. Aynı tür tohumun hem ışıklı ortamda hem de karanlıkta çimlendirilmesi bu kavram yanılgısının giderilmesinde kullanılabilir.

[!] 6.4  Organik tarımın Tarım Bakanlığı tarafından kabul edilen amblemleri gösterilir.

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.

` 6.2 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.


È Kariyer Bilinci: Ziraat mühendisliği örnek olarak verilebilir.


K
A
S
I
M

2.
 H
A
F
T
A


S
A
A
T

Bir doğru boyunca sabit süratle hareket eden cisimle ilgili olarak öğrenciler;

1.1-Cismin aldığı yolu ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını ölçer (BSB-22, 23).

1.2-Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar.

1.3-Sürat birimlerini ifade eder ve kullanır (BSB-24).

1.4-Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklar ve farklı durumlar için uygular (BSB-30).

1.5-Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar.

1.6-Hareketli cisimlerin hareket enerjisine sahip olduğunu fark eder (BSB-1,3,8).


* En süratli kim ?(1.1;1.2;1.3;1.4)(BSB-22,23,24,30)

* Grafik çizelim (1.5)

*Haydi misketlerle oynayalım (1.6) (BSB-1,3,8)

???    Öğrenciler; hareketin başlangıç şartlarını dikkate almadan, hareketli herhangi iki cisimden önde bulunanın daima daha süratli olduğunu düşünme eğiliminde olabilirler.

)*  1.2 Sadece sabit süratle hareket eden cisimlerin süratleri hesaplanmalıdır.

[!]  Sürat birimlerinin birbirlerine dönüşümleri verilmelidir.

???Öğrenciler hareket etmeyen cisimlerin hiçbir enerjiye sahip olamayacağı yanılgısına düşebilir.

)*    1.6 Sadece hareketli cisimlerin hareket enerjisine sahip olacağından bahsedilmeli; fakat bununla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.

)*    1.6 Kinetik enerji ifadesi 7. sınıfta kullanılacaktır.

???    Öğrenciler, enerji ve kuvveti aynı anlamda kullanma eğiliminde olabilir.??? Öğrenciler süratin bir kuvvet olduğu yanılgısına düşebilirler

` 1.4 ve 1.5 kazanımları, Matematik dersi “Tablo ve Grafikler” alt öğrenme alanı kazanım 1 ile ilişkilendirilir.K
A
S
I
M

3.
H
A
F
T
A

4
 S
A
A
T

Kuvvetin yönü ve ölçümü ile ilgili olarak   öğrenciler;

2.1-Kuvvetin birimini Newton olarak belirtir ve kullanır (BSB-24).

2.2-Kuvveti dinamometre ile ölçer (BSB-23,24).

2.3-Ölçülecek kuvvete uygun bir dinamometre seçerek dinamometre üzerindeki ölçekleri yorumlar (BSB-22).

2.4-Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir (BSB-28).

2.5-Kuvvetle ilgili olarak doğrultu ve yön kavramlarını açıklar.

*Kuvvetin büyüklüğünü nasıl ölçeriz? (2.1;2.2;2.3) (BSB-22,23,24)

*Aynı doğrultulu zıt yönlü kuvvetler (2.4;2.5) BSB-28)


[!]     SI birim sistemi kullanılmalıdır.

[!]    Şeffaf olarak tasarlanmış  dinamometreleri kullanmak,  öğrencilerin dinamometrenin nasıl çalıştığını sezmelerine yardım edecektir.

)* 2.4 Öğrenciler, bu aşamada sadece dinamometre yardımıyla bir cisme uyguladıkları aynı veya zıt yönlü kuvvetleri çizerek gösterir.


C       Öğrencilere, kuvvetin  cisimler üzerindeki etkileri hatırlatılır.K
A
S
I
M

4. 
H
A
F
T
A


S
A
A
T

Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1-Bir cisme birden fazla kuvvetin etki edebileceğini gözlemler (BSB-1).

3.2-Bir cisme etki eden kuvvetlerin yönlerini gösteren çizimler yapar (BSB-28).

3.3-İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke kuvvet) olarak tanımlar.

3.4-Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.

3.5-Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfırdan farklı  olması durumunda cismin dengelenmemiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.

3.6-Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde değişiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir (BSB-16,18,28).

3.7-Bir veya daha fazla kuvvet etkisindeki bir cismin durgun kalabilmesi için uygulanması gereken kuvveti tahmin eder ve tahminlerini test eder (BSB-9,16,18,28).

3.8-Durgun bir cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğu sonucuna varır (BSB-31).

* Cisimler hangi yönde hareket eder? (3.1;3.2) (BSB-1,28)

*Kendi deneyimi yapıyorum (3.6;3.7) (BSB9,16,18,28)

[!]   Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerle ilgili olarak daha önce ele alınmış kuvvetler dikkate alınmalıdır.

)* 3.2 Cisimlere aynı doğrultuda etki eden, yönleri aynı veya zıt kuvvetlerle ilgili çizimler yaptırılmalıdır.

[!]        Bir kuvveti dengeleyen diğer  kuvvetin bu kuvvete eşit büyüklükte; fakat zıt yönde olması gerektiği vurgulanmalıdır.

[!]   3.4 Sabit süratli hareketin de dengelenmiş kuvvetlerin bir sonucu olduğundan bahsedilebilir.

)*   3.6  Öğrenciler, aynı doğrultu üzerindeki aynı ve zıt yönlü kuvvetlerin cisimlere olan net etkilerini tanımlayabilmelidir.

[!]   Öğrencilerin farklı büyüklükteki  kuvvetleri ölçeklendirme yardımıyla farklı uzunluktaki oklarla temsil etmelerine yardım edilmelidir.C       Öğrencilere, kuvvetin  cisimler üzerindeki etkileri hatırlatılır.

C       Öğrencilere, kuvvet çeşitleri hatırlatılır.K
A
S
I
M

5.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

Ağırlıkla ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1-Dünyadaki kütle çekim kuvvetinin varlığını, etrafındaki olaylardan yararlanarak gözlemler (BSB-1).

4.2-Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasındaki çekim kuvvetini yer çekimi kuvvetini, olarak isimlendirir.

4.3-Yer çekimi kuvvetinin Dünya üzerindeki her noktada kütleler üzerine Dünya’nın merkezine doğru etkilediğini fark eder.

4.4-Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.

4.5-Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve dinamometre ile ölçer (BSB-22,23,24).

4.6-Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden farklı olacağını açıklar.

4.7-Kütle ile ağırlığı birbirinden ayırt eder (BSB-4

* Cisimler niçin yere düşer? (4.1)

(BSB 1)

* Ağırlık mı? Kütle mi? (4.5;4.7) (BSB 4,5,22,23,24)

Yer çekimi kuvvetinin yönünün yerin merkezine doğru olduğu vurgulanmalıdır.

[!]      SI birim sistemi kullanılmalıdır.

)*  4.4  Yer çekimi ivmesi konusuna girilmeyeceğinden ağırlıkla ilgili olarak “G=mg” matematiksel bağıntısı verilmemelidir. Öğrenciler, bir cismin ağırlığını Newton olarak ölçeklendirilmiş bir dinamometre ile ölçerek bulmalıdır.

[!]     4.4  Bazı öğrenciler, bir cismin kütlesi  ile ağırlığı arasında bir  oran olduğunu sezebilir.

)* 4.6  Dünya-Ay ve Dünya-Güneş arasındaki kütle çekim kuvvetlerine değinilmez.

???   Öğrenciler yer çekimi kuvvetinin aynı anda sadece bir cisme etki edebileceği yanılgısına düşebilir.,

I. DÖNEM II. YAZILI

ÖĞRENME ALANI:MADDE VE DEĞİŞİM

3.ÜNİTE: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


A
R
A
L
I
K

1.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

Maddenin yapı taşları olan atom ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1-Katıların, sıvıların ve gazların sıkışma-genleşme özelliklerini karşılaştırır (BSB-1, 2, 4, 5, 6).

1.2-Gazların sıkışma-genleşme özelliklerinden, gazlarda boşluk olduğu çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 8).

1.3-Maddelerin görünmez küçük parçalara bölünebildiğini deney yaparak fark eder (BSB-15, 16, 17, 18).

1.4-Maddelerin nereye kadar ardışık bölünebileceğini sorgular (BSB-30, 31).

1.5-Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu belirtir (TD-5).


* Hangisi sıkışır? (1.1;1.2) (BSB 3)


D İyot Dağılınca Ne Olur? (1.3;14;1.5) (FTTÇ-35).


[!] 1.1 Bu kazanım için öngörülen sıkışma özellikleri karşılaştırması, gazlarda yüksek oranda boşluk olduğu fikrini vermek içindir. Boşluk fikrinden de bağımsız yapı taşlarına (moleküllere) geçilecektir.

[!] “Hangisi Sıkışır?” etkinliğinde amaç, gazların basıncı ile ilgili kuralları ve bağıntıları vermek değil, gaz basıncının nedenini sezdirmektir

[!] 1.3 İyodun alkolde dağılması, görünmez taneciklerden oluştuğu gerçeğine doğrudan bir gönderme anlamı düşündürmeyebilir. Ancak sıvının renklenmesi, iyottan bir şeylerin sıvıya karıştığına, karışan parçaları göremeyişimiz de bunların görünmez olduğuna işarettir. Bu açıklamaya göre iyodun görünmez parçacıklardan oluştuğu çıkarımına gidilebilir.

  Etkinliğin sonunda, iyodun alkoldeki çözeltisinin tentürdiyot olduğu ve bu çözeltinin mikrop öldürücü (antiseptik) olarak kullanıldığı vurgulanıp günlük hayatla ilişki kurulabilirC Gazların basıncı konusu 8. sınıfta Kuvvet ve Hareket ünitesinde işlenecektir.


A
R
A
L
I
K

2.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

1.6-Maddenin, küreye benzer yapı taşlarını atom şeklinde adlandırır.

1.7-Atom kavramı ile ilgili düşüncelerin zaman içinde değiştiğini fark eder (FTTÇ-1, 2, 3, 4, 14).

1.8-Atomların daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu ifade eder (TD-3).


                                                        

* Tarih boyunca atom fikirleri (1.5;1.6;1.7;1.8 ;2.3; FTTÇ-16)


* Hücre atoma göre çok büyüktür? (1.8)

)* 1.5 Radyoaktiflik kavramına girilmeyecektir.

[!] )* 1.5. Bu düzeyde esas olan, maddenin görünmez küçük parçalardan (atom) oluştuğu fikrini vermektir. Atomun yapısı ile ilgili kısım, 7. sınıfa bırakılmıştır. Atomun yapısı verilmeden de element, bileşik, karışım, molekül, fiziksel değişim ve kimyasal değişim kavramları işlenebilir. Burada böyle bir yaklaşım esas alınmıştır

[!] 1.7 Demokritus ve diğer Yunan filozofları her maddenin hep aynı özdeş atomlardan oluştuğunu düşünüyordu. Onlar, maddelerin farklı görünmesinin atomların düzeninden ve hareketlerinden ileri geldiğini öne sürüyordu. Dalton, her elementin ayrı tip bir atomu olduğunu gösterdi.

Dalton (1819), atomların içi dolu, berk ve bölünmez olduğu fikrindeydi. Atomdan daha küçük parçacıkların bulunduğu 50 yıl sonra dolaylı yoldan kanıtlandı. Atomların bölünebildiğini, Becquerel (Bekerel)  ve Madam Curie (Küri)’ nin çalışmaları daha net olarak göstermiştir. Bu noktada, “atom” adının “bölünmez” anlamına geldiği, aslında atomların bölünebildiği, fakat atom teriminin hâlâ kullanımda olduğu belirtilir.

[!] 1.7 John Dalton, Madam Curie, vb. bilim adamlarının hayatları araştırma konusu olarak verilebilir.

[!] )* 1.8 Atomların zor da olsa bölündüğü, atomdan daha küçük parçacıkların bulunduğu belirtilir; bu parçacıkların isimlerine ve özelliklerine girilmez..


Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.

C 1.8. 6. sınıf Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesi ile ilişkilendirilir.


A
R
A
L
I
K

3.
H
A
F
T
A


S
A
A
T


Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;

2.1-Maddelerin farklı olmasından yola çıkarak atomların da farklı olabileceği sonucuna ulaşır (BSB-9).

2.2-Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri “element” şeklinde adlandırır.

2.3-Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder (BSB-30).

2.4-Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır.


* Aynı atomlar toplandık (2.1;2.2) (BSB-28)

*Atom aynı madde aynı (2.1;2.2)

*Atom kümeleri (2.3;2.4;2.5;2.7;2.8) (BSB-28,30)

*Atom kümesinin farklı atomları (2.3;2.4)


[!])* 2.1; 2.2 Burada hidrojen, oksijen, karbon ve iyot sadece adları ile tanıtılacaktır. Model atomlar farklı renk ve büyüklükte seçilebilir (hidrojen en küçük, iyot en büyük…). Farklı elementlerin adları ve sembolleri verilmeyecek, element kavramı sadece model üzerinde sezdirilecektir. Bu konudaki ayrıntılı bilgi  7.sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesine ertelenecektir.

[!] 2.3 Bileşiklerin sadece modelleri incelenecek; su, karbonmonoksit, karbondioksit, kükürtdioksit hariç, bileşik adları verilmeyecektir. Burada verilmek istenen fikir sadece bileşiklerde birden çok tip element (atom) bulunduğu ve bunların birbirine bağlı olduğudur.

)* 2.3; 2.8 Molekül modellerinde bağ açıları gerçeğe uygun gösterilecek; üç boyutlu, CH4, NH3 gibi modellere girilmeyecektir.

[!]  2.3; 2.8 Öğrenci model üzerinde çalışırken hem bileşiklerin hem de elementlerin molekülleri olabileceğinin vurgulanması esastır. Molekülsüz bileşik ve element modelleri ile bu bilgi pekiştirilmelidir.A
R
A
L
IK

4.
H
A
F
T
A


2.5-Basit model veya resimler üzerinde molekülleri gösterir.

2.6-Basit molekül modelleri yapar (BSB-28).

2.7-Her molekülde belirli sayıda atom bulunduğu çıkarımını yapar.

2.8-Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ayırt eder (BSB-30).


* Molekül modelleri (2.5;2.6;2.7)

* Her madde de molekül va mı? (2.3;2.5;2.6;2.7;2.8) (BSB-25, FTTÇ-16)


ÖĞRENME ALANI:

1.ÜNİTE:

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


O
C
A
K

1.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

3.Fiziksel ve kimyasal değişimlerin atom-molekül düzeyinde açıklaması ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1-Maddenin sadece görünümünün değiştiği olaylara örnekler verir (BSB-6, 8).

3.2-Bir maddenin değişerek başka bir maddeye/maddelere dönüştüğü olaylara örnekler verir (BSB-6, 8).

3.3-Fiziksel değişimlerde değişen maddenin kimlik değiştirmediğini vurgular (BSB-6, 8, 9; TD-2).


*Madde aynı, görünüm değişti. (3.1;3.3)

*Ne idi ne oldu (3.1;3.2;3.3;3.4) (BSB-25,27,28)

*değişim her yerde var. (3.1;3.2;3.3;3.4)(BSB-32, FTTÇ-34)

*Atomlar, moleküller ve saflık (3.5)

)* 3.1-3.3 Fiziksel ve kimyasal değişimleri, maddenin kimliğini koruması veya değiştirmesi temeline dayandırmak esas alınmıştır. Atomlar arası veya moleküller arası bağ kopması kavramına girilmeyecektir. Bu değişimlerle tersinirlik-tersinmezlik ilişkisi kurmak, istisnası çok olduğu için uygun görülmemiştir.

[!] 3.3 Bu yaştaki öğrenci için maddenin kimliği kavramı, anlamı net bir kavram olmayabilir. Kimliğin değiştiği veya aynı kaldığı olay örnekleri kullanılarak madde bağlamında kimlik sezgi yoluyla kavratılmalıdır.

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.O
C
A
K

2.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

3.4-Kimyasal değişimlerde madde kimliğinin değiştiğini fark eder (BSB-6, 9).

3.5-Atom-molekül modelleri ile temsil edilmiş değişimlerde fiziksel ve kimyasal olayları ayırt eder.

3.6-Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, “ saf madde” ve        “ karışım” kavramlarını  atom ve molekül düzeyinde fark eder.

*bu tanecikler kime ait? (3.6) (BSB-6,9)

*Karışım oluşturalım(3.6) (BSB-6,9)


I. DÖNEM III. YAZILIO
C
A
K

3. 
H
A
F
T
A


S
A
A
T

4-Maddenin hâlleri ile tanecikli yapı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;

4.1-Gazların genleşme-sıkışma özelliklerinden, moleküllerinin bağımsız olduğu çıkarımını yapar (BSB-6, 8).

4.2-Sıvıların çok fazla sıkıştırılamayışlarından, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduğu sonucunu çıkarır (BSB-30, 31; TD-3).

4.3-Akma özelliklerinden yararlanarak sıvı molekülleri arasında az da olsa boşluk bulunduğu çıkarımını yapar (BSB-6, 8).

4.4-Gazların ve sıvıların akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiği çıkarımına ulaşır (BSB -6, 8).

4.5-Katılarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadığını tahmin eder (BSB- 9).

* Tıp oyunu (4.1) (FTTÇ-8,16,17)

*Araştıralım hazırlanalım (4.1;4.5) (BSB-28,30,31,32)

[!] 4.1-4.5 Buradaki sıkışma-genleşme karşılaştırmaları var olduğu bilinen atomların/moleküllerin aralarında ne kadar boşluk olduğunu sorgulamak içindir. Yapıdaki tanecikler arasındaki boşlukların, katı-sıvı-gaz hâllerle ilişkisi kurulacaktır. 

[!] 4.1;4.5 Maddenin hâlleri ve moleküllerin hareketleri ile ilgili internet ortamından indirilmiş veya CD’de kayıtlı dinamik modeller sınıfta gösterilebilir.

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.O
C
A
K

4.
 H
A
F
T
A


S
A
A
T

1-ELEKTRİK ENERJİSİ NASIL TAŞINIR

1.Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddelerle ilgili olarak öğrenciler;

1.1-Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini test etmek için basit bir elektrik devresi tasarlar ve kurar (BSB-16).

1.2-Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır (BSB-4).

1.3-Metallerin iletken, plâstiklerin ise yalıtkan olduğunu fark eder.

1.4-Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder.


*Hangi maddeler elektrik enerjisini iletir? (1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7)

!]  Öğrenciler, evlerindeki veya okullarındaki elektrik prizlerine çeşitli maddeleri sokmamaları ve bu durumun tehlikeleri konusunda uyarılır.

)* 1.1 Gaz maddelerin iletkenliği konusuna girilmeyecektir. Ama gazların da iletken veya yalıtkan olabileceği vurgulanmalıdır.

[!] Yalıtkan maddelerin bazı durumlarda iletken olabileceği vurgulanır.


` 1.6 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”  temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

ÖĞRENME ALANI:FİZİKSEL OLAYLAR

4.ÜNİTE:YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


Ş
U
B
A
T

2.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

2-YALITKANLAR SİZİ KORUSUN

1.5-Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin çeşitli amaçlar için kullanıldığını fark eder (FTTÇ-28).

1.6-Yalıtkan maddelerin, elektrik enerjisinin sebep olabileceği tehlikelere karşı korunmada nasıl kullanılabileceğini araştırır (FTTÇ-5).

1.7-Kendisi ve çevresindekilerin güvenliği açısından elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemleri listeler (TD-5)


2.İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1-Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu tahmin eder.

2.2-Ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerini test edecek bir deney tasarlar ve kurar (BSB-16).

2.3-Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini deneyerek fark eder (BSB-13,14,15, 31).


*Ampülün parlaklığını değiştirmenin yolları (2.1;2.2;2.3;2.4;2.5) (BSB-13.14.15)

)* Elektrik akımı kavramı  7. sınıfta verilecektir. Direnç kavramı elektrik enerjisi iletiminden yola çıkılarak izah edilecektir.

[!] Öğrencilere dik kesit alanının ne demek olduğu açıklanır

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.Ş
U
B
A
T

3.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

2.4-Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu “direnç” olarak ifade eder.

2.5-Bir iletkenin direncinin uzunluğuna, dik kesit alanına ve cinsine göre değiştiği sonucuna varır (BSB-31).

2.6-Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade eder.

2.7-Devre elemanlarının iki uçlu olduğunu gözlemler ve her birinin belirli bir direnci olduğunu ifade eder.*Ampülün parlaklığını değiştirmenin yolları (2.1;2.2;2.3;2.4;2.5) (BSB-13.14.15)

)* 2.8 Ohm Yasasının ispatı 7. sınıfta verilecektir. Burada sadece birim  olarak verilecektir.

)* 2.9 Ampulün içindeki telin neden ışık yaydığı 8.sınıfta verilecektir.
Ş
U
B
AT

4.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

2.8-Bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir.

2.9-Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder

2.10-Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek keşfeder (BSB-30, 31).

2.11-Devredeki ampulün parlaklığını değiştirebilmek için basit bir reosta modeli tasarlar ve yapar (FTTÇ-5).


*Devre elemanlarının direncini ölçebilimiyiz?(2.8;2.9;2.10;2.11)

)* 2.8 Ohm Yasasının ispatı 7. sınıfta verilecektir. Burada sadece birim  olarak verilecektir.

)* 2.9 Ampulün içindeki telin neden ışık yaydığı 8.sınıfta verilecektir.


ÖĞRENME ALANI:CANLILAR VE HAYAT

5.ÜNİTE:VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


M
A
R
T

1.
H
A
F
T
A


S
A
A
T


1-DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

1.Destek ve hareket sistemi ile  ilgili olarak öğrenciler;

1.1-Kemiğin kısımlarını ve görevlerini belirtir.

1.2-İskelette kıkırdağın önemini açıklar.

1.3-Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak örnekler verir.

1.4-Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınıflandırarak örnekler verir.

1.5-Zıt çalışan kasların hareketteki önemini belirtir.

1.6-Destek ve hareket sistemi sağlığını etkileyecek olumlu-olumsuz davranışları sorgular.

1.7-Destek ve hareket sistemine teknolojik gelişmelerin katkısına örnekler verir (FTTÇ- 28, 30, 31, 32).

* Kemiğin yapısı

*Elementler (1.3) (BSB-1,30)

*Kaslarımız (1.5) (BSB-28)

*Hareket ve sağlık (1.6)


[!] 1.1  Kemiğin kısımları uzun bir kemik üzerinde gösterilir.

[!] 1.3 Eklemin yapısı oynar eklem  şekli üzerinde  verilir.
Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.

C 4. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Destek ve Hareket konusu ile ilişkilendirilir

` 1.7 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir


M
A
R
T

2.
H
A
F
T
A

4
 S
A
A
T

2-DOLAŞIM SİSTEMİ

1.Dolaşım sistemi ve bağışıklıkla ilgili olarak öğrenciler;

2.1-Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

2.2-Kalbin yapısı ve görevini açıklar.

2.3-Kan damarlarının çeşitlerini ve görevlerini belirtir.

2.4-Kanın yapısı ve görevlerini açıklar.

2.5-Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar (FTTÇ-4).

2.6-Kan grupları arasındaki kan alış-veriş şemasını çizer.

2.7-Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından önemini fark ederek yakın çevresini kan bağışında bulunmaya yönlendirir (TD-3).

*Kalbin içine bakalım (2.2) (BSB-1,2,3,27)

*Kanın yapısı (2.4) (BSB-27,31)

*Büyük küçük tur (2.5)

*Kan grupları (2.6)


)* 2.2 Kalp kaslarının ve kapakçıklarının isimleri verilmez.

[!] 2.4 Kan hücrelerinin isimleri alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları olarak verilir.

)* 2.4 Alyuvarlarda hemoglobinle gaz taşıma mekanizması verilmez.

)* 2.6 Kan gruplarında moleküler temellere girilmez.

[!] 2.6 Kan alış-verişinde Rh faktörünün de önemi kısaca belirtilir.

[!]  2.6 Kan grubunu bilmenin önemi vurgulanır

C 2.1; 2.2 4.sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Kanın Vücutta Dolaşımı konusu ile ilişkilendirilir.

` 2.7 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.

C 2.1; 2.2 4.sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Kanın Vücutta Dolaşımı konusu ile ilişkilendirilir.

` 2.7 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 3 ile ilişkilendirilir.


M
A
R
T

3.
H
A
F
T
A

4
 S
A
A
T

2.8-Lenfin dolaşım sisteminin öğesi olduğunu belirtir  ve önemini açıklar.

2.9-Kalp ve damar sağlığını korumak amacıyla öneriler sunarak, bu konuda dikkatli davranır (TD-5).

2.10-Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımına örnekler verir (FTTÇ-30, 31).

3-MİKROPLARLA SAVAŞ

2.11-Vücudun zararlı mikroorganizmalara (mikrop) karşı doğal engelleri olduğunu fark eder.

2.12-Bağışıklığın vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı koruduğunu belirtir.

2.13-Virüs ve bakterilerin genel özelliklerini belirterek neden olduğu hastalıklara günlük hayattan örnekler verir.

2.14-Aşı, serum ve ilâçların önemini belirterek bunları teknolojik gelişmelerle ilişkilendirir (FTTÇ- 28, 30, 32).

2.15-Bilinçsiz ilâç kullanımının etkilerinin farkına vararak doğru ilâç kullanımı konusunda olumlu tutum sergiler (TD-4, 5).

*kalp sağlımız (2.9) (BSB-1,6,25,27,31,32 TD-4,5)

*dikkat tehlike (2.11)

*ilaçları nası kullanmalıyız (2.15) (TD-4,5)

[!]  2.10  Anjiyo,  kalp pili, kalp nakli, by-pass ameliyatı vb. örnek olarak verilir

)* 2.11 Doğal engeller olarak deri, ter,  gözyaşı,  tükürük,  mukus verilir.

 [!] 2.12 Bağışıklığın  güçlenmesinde bebeklerin anne sütü almasının  önemini vurgular.

)* 2.13  Virüs ve bakterilerin yapısı basit düzeyde işlenir ve

sık rastlanan (grip, AIDS, uçuk, suçiçeği, kolera, hepatit B, tüberküloz  vb.) virütik ve bakteriyel hastalıklara örnekler verilir.

[!]   2.14  Teknolojik gelişmelerle aşı, serum ve ilâçların daha ucuza ve bol üretilebildiği, çeşitliliğinin arttırıldığı  vurgulanır.

 [!]  2.14  Antibiyotiklerin keşfi ile ilgili okuma metni verilebilir.

[!]  2.15  Antibiyotiklerin  her hastalığı tedavi etmeyeceği, zamanında alınması ve başlandığında bitirilmesi gerektiği  vurgulanır.

II. DÖNEM I. YAZILI


C  2.12- 2.14 Mikroorganizmalar 5. sınıf “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesindeki Mikroskobik Canlılar ile ilişkilendirilir.

` 2.14 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ve 3 ile ilişkilendirilir.


M
A
R
T

4.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

3.Solunum sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1-Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).

3.2-Akciğerlerin yapısını açıklayarak, alveol - kılcal damar arasındaki gaz alış-verişini şema ile gösterir.

3.3-Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren bir model tasarlar (BSB-28).

3.4-Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu-olumsuz etkilerini tartışır (FTTÇ-28, 29, 30, 31,  32).

3.5-Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar.

                                                   

*Nasıl soluk alıp veriyorum? (3.3) (BSB-1,17,18,28,30)


[!] 3.4 Solunum sistemini olumsuz etkileyen etmenler için sigara, havayı kirleten maddeler, asbest vb. örnek olarak verilebilirC 3.1  4. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi Soluk Alıp Verme konusu ile ilişkilendirilir.

C 3.2 Akciğerdeki gaz değişimi dolaşım sistemindeki küçük dolaşım ile ilişkilendirilir


ÖĞRENME ALANI:MADDE VE DEĞİŞİM

6.ÜNİTE:MADDE VE ISI

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


N
İ
S
A
N

1.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

1-MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI

1.Maddenin tanecikli yapısı ve ısı ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1-Gözlem yaparak maddeler ısındıkça taneciklerin hızlandığı sonucuna varır (BSB-1, 11, 12, 13, 14, 30, 31; TD-3).

1.2Maddeler arası ısı aktarımı ile atom-moleküllerin çarpışması arasında ilişki kurar (BSB-6, 8, 9; TD-1).

* Isınma hareketlenmedir. (1.1;1.2)

*Çarpışma hareket alışverişidir. (1.2)

(BSB-30,31,32)

[!] 1.1 Isı-hareket ilişkisi sıvılarda ve gazlarda kolayca görünürleştirilebilir. Görünür hareketin moleküllerin hareketi olduğu, fakat görünen şeyin molekül değil, “molekül yığınları” olduğu fikrinin yerleşmesi kolay değildir. Öğretmen bu gözlem sırasında, 3. ünitede edinilen moleküllerin çok küçük tanecikler olduğu fikrini hatırlatmalı; görünür hareketin dev kümelere ait olduğunu, tek tek moleküllerin görülemeyeceğini vurgulamalıdır.

[!] 1.2 Çarpışan bilyelerin kiminin yavaşlayıp kiminin hızlanması, atomlar-moleküller arası ısı alış-verişi ile doğrudan ilintili olup önemli bir gözlemdir. Bu gözlemle, hızlı→sıcak ve yavaş→soğuk anlayışının yerleşmesi beklenmektedir.

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.N
İ
S
A
N

2.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

2-ISININ YAYILMA YOLLARI

Isının yayılma yolları ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1-Katılarda ısı iletimini deney ile gösterir (BSB-15, 16, 17, 18).

2.2-Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır.

2.3-Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.

2.4-Gündelik gözlem ve deneyimlerinden, doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabileceği çıkarımını yapar (BSB- 6, 8, 9).

2.5-Isının ışıma yoluyla yayılabileceğini belirtir

2.6-Geceleri yeryüzünün neden soğuduğunu sorgulayıp açıklar   (TD-5).

 2.7-Yüzeyi koyu renkli cisimlerin, açık renklilerden daha hızlı ısınmasının sebebini açıklar (BSB-2, 6, 8, 9; TD-2).


*ısı telde yayılır mı? (2.1;2.2;2.3)

*Hangisi önce iletir? (2.1;2.2;2.3;2.4)

*Karton nasıl ısındı (2.5)

*Hangi renk yüzeyler daha iyi ısınır. (2.7) (FTTÇ-28)

[!] 2.1; 2.2 Özellikle bakır tellerde ısı iletiminin çok hızlı olabileceği ve aleve uzak ucun çok erken el yakar düzeyde ısınabileceği dikkate alınmalıdır.

[!] 2.2; 2.3 İyi ısı iletkeni olarak bakır ve alüminyum; iyi ısı yalıtkanları yalıtkanı ortamlar olarak da cam yünü, plastik köpük, saman, pamuk,  çift camlı pencerelerdeki hava boşluğu ve termoslardaki iç-dış çeper arası vakum örnek olarak kullanılmalıdır. Başka malzemeler de tanıtılabilir.

[!] 2.4; 2.5 Kışın güneşli günlerde, dışarıda sıcaklık sıfırın altında iken güney yönünde olan ve iyi güneş alan evlerin içinin soba gerektirmeyecek kadar ısınması, ışıma yolu ile ısı yayılmasına iyi bir örnektir.

[!] 2.5 Isının yayılmasında insan gözünün algılayamadığı ışınların da önemli olduğu bu kazanım ekseninde açıklanır.

[!] 2.6 Dünya ikliminin ılık kalması üzerine atmosferin etkisi işlenirken, atmosferi olmayan gezegen ve uyduların gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki büyük farklılık, veri olarak kullanılabilir.N
İ
S
A
N

3.
H
A
F
T
A


S
A
A
T


2.8-Isı yalıtım kaplarının yüzeylerinin neden parlak kaplandığını izah eder (BSB-2, 6, 8, 9, 32; FTTÇ-9, 17).

2.9- Sıvılarda konveksiyon ile ısı yayılmasını deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-3).

2.10-Isının iletim, konveksiyon ve ışıma yolu ile yayıldığı durumları ayırt eder (BSB-6, 25, 31, 32).

*Termos yapalım (2.8)

*Sıcak su ile soğuk suyun dansı (2.9)

(BSB-5,8,31)

[!] 2.7 Yüzeyin açıklığı-koyuluğu ile ısı tutma özelliği arasındaki ilişki işlenirken “ışın soğurma”, “ışın yutma” şeklinde açıklanacak, “absorpsiyon” teriminden kaçınılacaktır.

[!] 2.8 Yansıtıcı yüzeylerin ısı yalıtımı sağlaması gerçeğinin günlük hayata yansıyan bir uygulaması da ayna cepheli modern binalardır.

[!] 2.9 Su ısındıkça mürekkebin hızlı yayılması, radyatör üzerindeki havanın yükselmesi ile benzer bir olaydır.

[!] 2.9 “Konveksiyon sırasında sıcak (hızlı) moleküllerin yukarıya yönlenmesi, ısının su kütlesi içinde taşınması anlamına gelir.” fikri işlenmelidir.

[!] 2.10 Bu kazanımın amacı, ısının yayılma yollarının topluca ifadesi ve tekil örneklerin hangi tür yayılma olduğunun seçilmesidir.

[!]C 2.9 Öğrenci, 5. sınıfta edindiği bilgileri ile soğuk suyun sıcak sudan daha yoğun olduğu, sıcak suyun yukarı, soğuk suyun aşağı yönde konveksiyona uğrayacağı çıkarımını yapabilir.


N
İ
S
A
N

4.
H
A
F
T
A

4 S
A
A
T

3-ISI YALITIMI

3. Isı yalıtımının teknolojik önemi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1-Yalıtımın hangi durumlarda gerekli olabileceğini tahmin eder (BSB-8, 9).

3.2-Yalıtım yerine iletimin tercih edildiği durumlara örnekler verir.

3.3-Yaygın ısı yalıtım malzemelerine örnek verir.

3.4-Farklı amaçlar için kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçiminde, yalıtkanlık özellikleri yanında başka nelerin hesaba katılması gerektiğini irdeler.

3.5-Binalarda yalıtımın enerji tüketimi ile ilişkisini açıklar (BSB-8, 9, 30, 32; TD-1).

* Hangi bardağı tercih erdersiniz? (3.1) (BSB-30,32)

*dondurmanız erimesin (3.3) (FTTÇ-20)

!]  3.1 Buzdolabının ve onun bir bölmesi olan buzluğun ne işe yaradığını tartışarak bu konuya girmek, verilecek kavramların hayatla ilintisini kurmak açısından yararlı olur.

[!] 3.2 Pişirme amaçlı kap kacak seçiminde iyi ısı iletme özelliği aranan tek özellik olmayabilir. Toprak kapların pişirme amacı ile kullanılması, bir bakıma fırının yüksek sıcaklığına dayanım, bir bakıma da ısıyı yavaş ve düzgün iletmenin pişme kalitesine getireceği katkı içindir. Bu konu, öğrencilerce öğretmen öncülüğünde tartışılabilir.

[!] 3.3 Yanma özelliği olarak sadece kolay tutuşma ve yanmaya dayanıklı olma gibi özelliklerden bahsedilecek, yanmanın kimyasal açıklamasına girilmeyecektir.

[!] 3.3 Yaygın ısı yalıtım malzemesi olarak plastik köpük, ahşap, volkan tüfleri, katran, fosfatlar, cam yünü, silikon yünü vb. maddelere öncelik verilmelidir.

[!] 3.4 Fırın, sıcak su borusu, tavan, bahçede su kuyusu, giyim malzemesi gibi uygulamalarda uygun yalıtkanı seçerken, iletim özelliği yanında, kullanım ömrü, yanma özelliği, yoğunluk, sağlamlık ve maliyet gibi diğer hususları hesaba katmak gerektiği fikri öğrencilerde oluşmalıdır.

[!] 3.5 Çatı, kapı, pencere ve buhar iletim borularında yalıtımın ekonomik önemi özellikle vurgulanmalıdır.

II. DÖNEM II. YAZILI

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

7.ÜNİTE: IŞIK VE SES

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


M
A
Y
I
S

1.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

1-IŞIGIN FARKLI MADDELERLE ETKİLEŞİMİ

1.Işığın yansımasıyla ilgili olarak öğrenciler;

1.1-Işığın madde ile karşılaştığında yansıyabileceğini keşfeder (BSB-17).

1.2-Düz yüzeylerden yansıyan ışığın izleyeceği yolu tahmin eder (BSB-9).1.3-Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilme nedenini ışığın yansımasıyla açıklar.

2-IŞIGIN FARKLI YÜZEYLERDEN YANSIMASI

1.3-Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilme nedenini ışığın yansımasıyla açıklar.

1.4-Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normalinin aynı düzlemde olduklarını keşfeder (BSB-17, 22, 27, 31).

1.5-Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansıma açılarının birbirine eşit olduğunu keşfeder (BSB-17, 22, 27, 31).

* ışık maddelerle farklı yollarla etkileşir.(1.1)

*Yansıyan ışığın izleyeceği yolu bulalım(1.2)

*Yansımanın bir kuralı var mıdır? (1.4;1.5)

*Cisimleri nasıl görürüz? (1.3)
1.3 Bazı öğrenciler, ışığın gözden çıkıp cisimlere çarptığını ve böylece görme olayının gerçekleştiğini düşünebilir.

[!] Öğrenciler,  oyuncak lazerin kesinlikle göze tutulmaması konusunda uyarılmalıdır.

[!] 1.4-1.5 Işık kaynağından düzgün bir ışık demetinin veya paralel ışık demetlerinin nasıl elde edileceği öğrencilere gösterilmelidir.

[!] Yansıyan ışık demetlerinin daha kolay gözlenebilmesi için bu bölgede tebeşirle veya unla tozlu bir ortam oluşturulabilir.

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.

C 1.1-1.3 5. sınıf  “Dünya ve Evren” ünitesine atıfta bulunularak Ay’ın bir ışık kaynağı olmamasına rağmen gökyüzünde görünme nedeninin, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması olduğu belirtilmelidir

` 1.5 kazanımı, Matematik dersi “Açılar” alt öğrenme alanı kazanım 2 ile ilişkilendirilir.


M
A
Y
I
S

2.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

1.6-Düzgün ve dağınık yansımayı keşfeder (BSB-2, 17, 25, 31).

1.7-Cisimlerin daha parlak veya daha mat görünme sebeplerini ışığı yansıtma özellikleriyle ilişkilendirir (BSB-8).

1.8-Düzgün ve dağınık yansımayı ışınlar çizerek gösterir (BSB-28).

*Her parlak yüzey bir aynamıdır? (1.6;1.7;1.8)

[!] 1.5 Yüzeyin normalinin, ışınların gelme ve yansıma açılarını ölçmede referans alınan, ayna yüzeyine dik sanal bir doğru parçası olduğu belirtilmeli ve çiziminde öğrencilere yardım edilmelidir. Bu seviyede sadece düz yüzeyler için normal çizimi yapılmalıdır.

[!] 1.6 Parlak yüzeyli cisimler daima düzgün yansımaya sebep olmayabilirler.M
A
Y
I
S

3.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

3-AYNALAR VE KULANIM ALANLARI

2.-Aynalarla ilgili olarak öğrenciler;

2.1-Işığın düz, çukur ve tümsek aynalarda nasıl yansıdığını keşfeder (BSB-17).

2.2-Bir yüzeyden yansıyan ışınları gözlemleyerek ışığı yansıtan yüzey hakkında tahminlerde bulunur (BSB-9).

2.3-Net bir görüntü oluşabilmesi için ışığın pürüzsüz yüzeylerden yansıması gerektiğini fark eder (BSB-1, 2, 8).

2.4-Paralel ışık demetleri ile çukur ve tümsek aynanın odak noktalarını deneyerek keşfeder.

2.5-Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri cisme göre büyük-küçük, ters-düz olmaları bakımından karşılaştırır (BSB-1, 17; TD-1).

2.6-Çevresinde kullanılan ayna çeşitlerini gözlemleyerek aynaların kullanım alanlarına örnekler verir (BSB-1).

*Görüntü nerede? (2.1;2.3)

*Düzlem aynayı bükersem ne olur? (2.2;2.4;2.5;2.6)

)* 2.1 Aynalarda, görüntü ve özel ışın çizimlerine girilmeyecektir.

[!] 2.1 Paralel ışık demetlerinin çukur ve tümsek aynadan yansıması deneyinde, ışınların veya uzantılarının kesiştiği özel nokta olan odak noktası kısaca tanıtılabilir.

)* 2.1 Aynalarda görüş alanı kavramı bu seviyede verilmeyecektir.

)* 2.4-2.5 Bu ünitede çukur ve tümsek aynalarda cismin bulunduğu çeşitli uzaklıklar için görüntü çizimi ve matematiksel bağıntılara yer verilmeyecektir.
M
A
Y
I
S

4.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

B-SES

1-SES NASIL YAYILIR

3.Ses dalgalarının madde ile etkileşmesiyle ilgili olarak öğrenciler;

3.1-Sesin her yönde dalgalar hâlinde yayıldığını fark eder (BSB-1).

2-SES BİR ENGELE ÇARPTIĞINDA NE OLUR?

3.2-Sesin bir engel ile karşılaştığında yansıdığını deney ile keşfeder (BSB-1, 8, 17).

3.3-Yankı olayının sesin yansıması sonucu oluştuğunu ifade eder (BSB-8).

3.4-Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından nasıl yararlanıldığına örnekler verir (FTTÇ-9, 16, 17; TD-3).

3.5-Madde ile karşılaşan sesin soğurulabileceğini fark eder (BSB-1).

3.6-Ses şiddetinin soğurulma ile azaldığını keşfeder (BSB-1, 11, 17, 31).

3.7-Farklı maddelerin sesi farklı soğurduğunu fark eder (BSB-1, 6).

3-SES DALGALARI NEDEN MADDESEL ORTAMDA YAYILIR

3.8-Ses yalıtımında ve yankı oluşumunu önlemede, kullanılan malzemelerin sesi iyi soğurduklarını fark eder (BSB-8, 30, 31; FTTÇ-32).

3.9-Sesin yayılabilmesi için neden maddesel bir ortama gerek olduğunu, ortamın tanecikli yapısıyla açıklar (BSB-25; TD-1).

3.10-Sesin; madde ile karşılaştığında geçme, soğurulma ve yansıma olaylarının maddelerin özelliklerine bağlı olarak, farklı oranlarda birlikte gerçekleşebileceğini belirtir.

3.11-Tiyatro, konser salonu gibi mekânlarda ve tarihî yapılardaki akustik uygulamalara örnekler verir (FTTÇ-7, 9, 10, 31, 32; TD-1, 3).

3.12-Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek projeler geliştirir ve sunar (BSB-15,30,32; FTTÇ-8, 9; TD-2).

*Sesin yayılmasını gözlemleyilim (3.1)

*Ses de yansır (3.2)

*sesimizi tekrar duyabilirmiyiz (3.3)

*Sesin yansımasının uygulamaları (3.4)

*Ses bazen yutulur (3.5)

*Sesi yutan kutular (3.6;3.7;3.8)


)* 3.1 Ses dalgasının özellikleri 8. sınıf “Ses” ünitesinde ayrıntılı olarak işlenecektir.

[!] 3.1 Su dalgalarını görebildiğimiz hâlde ses dalgalarını göremediğimiz ancak ses dalgalarının varlığını etkileri ile anlayabildiğimiz vurgulanır.

??? 3.3 Bazı öğrenciler yankının her durumda oluşacağını düşünebilir.

[!] 3.3 Yankı olayının havada algılanabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az 17 metre uzaklık olması gerektiği ve bundan daha küçük mesafelerde engelden yansıyan sesin işitilemeyeceği vurgulanır.[!] 3.8 Ses yalıtımı 5. sınıf “Işık ve Ses” ünitesinde de ele alınmıştır. Ancak bu ünitede; ses yalıtımı, sesin soğurulması ve maddenin tanecikli yapısı ile ilişkilendirilerek açıklanacaktır
??? 3.9 Bazı öğrenciler sesin boşlukta da yayılabileceğini düşünebilir.

[!] 3.11 Akustiğin sesin meydana gelişi, yayılması, duyulması ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalı olduğu belirtilmelidir.

` 3.12 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma” ve “Yazma”  temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

II. DÖNEM III. YAZILI

` 3.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı “Elektronik Yüzyıl” ünitesi kazanım 2 ile ilişkilendirilir.

C  3.9 6. sınıf “Madde ve Değişim” öğrenme alanı “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesi  ile ilişkilendirilir.M
A
Y
I
S

5.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

1-KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM

1.Kayaç ve madenler ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1-Magmatik, başkalaşım ve tortul kayaçları tanır ve birbirinden ayırt eder (BSB-1-7).

1.2-Farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesini (kayaç döngüsünü) açıklar.

1.3-Madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini açıklar (BSB-11-13; FTTÇ-9, 31, 32, 38).

2-GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİRLER

2-Fosiller hakkında öğrenciler;

2.1-Fosillerin tortul kayaçlar içerisinde uzun bir süreçte oluştuğunu açıklar.

2.2-Eski zamanlardan kalma canlı kalıntıları (kemik, iskelet, kabuk, yaprak vb.), gövde kalıpları veya izlerinin fosil olarak nitelendirildiğini belirtir.

2.3-Bazı fosillerin, içinde bulundukları kayaçların yaşlarını belirlemede kullanıldığını ifade eder (BSB-21; FTTÇ-1).

2.4-Geçmişe ilişkin bilgi edinmede fosillerden nasıl yararlanıldığını örneklerle açıklar (BSB-21; FTTÇ-1, 2, 3).

2.5-Paleontologların çalışma alanları hakkında bilgi toplar ve sunar (FTTÇ-11, 12, 34, 35; TD-2).


*Taşları keşfedelim (1.1;1.2)

*Bir volkan patlaması yapalım (1.1;1.2)

*Kayaç oluşturalım (1.1)

*Kayaçlarda saklananlar (2.2;2.3)

*Fosil arıyorum (2.3;2.4)

[!] 1.1 Öğrencilerin her kayaç türünden birer örnek temin edemeyeceği düşünülerek öğretmen tarafından önceden birer örnek hazır bulundurulur.

[!] 1.2 Kayaç döngüsü konusunda basınç, nem etkisi, sıcaklık farkı vb. detaylara girilmez.

[!] 1.1 Öğrencilerin her kayaç türünden birer örnek temin edemeyeceği düşünülerek öğretmen tarafından önceden birer örnek hazır bulundurulur.

[!] 1.2 Kayaç döngüsü konusunda basınç, nem etkisi, sıcaklık farkı vb. detaylara girilmez.


C 1.1 Kayaçlarla ilgili 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

C 1.3 Madenlerle ilgili 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

` 1.3 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Üretim,Dağıtım, Tüketim”   öğrenme alanı, “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kazanım 1 ile ilişkilendirilir.


ÖĞRENME ALANI:DÜNYA VE EVREN

8.ÜNİTE: YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR?

A
Y


H
A
F
T
A

S
A
A
T

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK


H
A
Z
İ
R
A
N

1.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

3-TOPRAK VE TOPRAK EREZYONU

3.Toprak çeşitleri ve erozyon ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1-Toprakları bileşenlerine göre killi, kumlu, kireçli ve humuslu toprak olarak sınıflandırır (BSB-1-7).

3.2-Toprağın çeşidine göre hangi kullanım amacına uygun olabileceğini tartışır (BSB-4-7; FTTÇ-9).

3.3-Erozyona etki eden faktörleri deneyerek test eder (BSB-11-20).

3.4-Erozyonun gelecekte oluşturabileceği zararlar hakkında tahminlerde bulunur (BSB-8, 9; FTTÇ-21, 24, 25, 27).

3.5-Toprakları erozyondan korumak için bireysel ve iş birliğine dayalı çözüm önerileri sunar (BSB-25-28, 32; FTTÇ-5, 21, 22, 23, 24, 27; TD-4).

4.Yer altı ve yer üstü suları ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1-Okyanus, deniz, göl ve akarsuların yer üstü; sıcak ve soğuk su kaynaklarının yer altı suları olduğunu belirtir.

4.2-Bir yer altı suyu çeşidi olan maden suyunun kaynak suyundan farkını belirtir (BSB-4-6).

4.3-Jeotermal kaynak, kaplıca kavramlarını tanımlayarak yer altı sıcak su kaynaklarına ülkemizden örnekler verir.

4.4-Yer altı ve yer üstü sularının kullanım alanlarını (içecek, sulama, sağlık, elektrik enerjisi üretimi vb.) örneklerle açıklar (BSB-4-7; FTTÇ-30).

*Toprak çeşitlerini gözlemleyelim (3.1)

*Araştırmacının amacı nedir? (3.3;3.4;3.5)


[!] 3.2 Toprağın kullanım alanlarıyla ilgili tuğla ve seramik yapımı gibi öğrencilerin ilgisini çekecek konularda okuma metinleri verilir.

[!] 3.5 Ağaçlandırmanın erozyonu önlemedeki önemi vurgulanır.

[!] 4.1 Yer altında depolanan suların yeryüzüne kendiliğinden çıktığı yere kaynak adı verildiği belirtilir.

[!] 4.1 Yer altı sularının yeryüzüne kendiliğinden çıkmasını sağlayan kuyulara artezyen adı verildiği belirtilir.

)* 4.4 Yer üstü sularından yararlanarak barajların yapıldığı belirtilir, barajlarda elektrik enerjisinin nasıl üretildiği vb. ayrıntılara girilmez.

Ölçme ve değerlendirme için proje ve performans ödevleri, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, bulmaca ve kelime avı, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma tipi soru ve tekniklerden uygun olanlar uygun yerlerde kullanılacaktır.

C 3.3 Erozyonla ilgili olarak 4. sınıfta öğrenilenler hatırlatılır.

` 3.5 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım, Tüketim”   öğrenme alanı, “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kazanım 4  ile ilişkilendirilir.


H
A
Z
İ
R
A
N

2.
H
A
F
T
A


S
A
A
T

5-YERKABUĞUNUN DOĞAL ANITLARI

5-Doğal anıtlar ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1-Doğal anıtların çok uzun bir süreçte oluştuğunu ifade eder.

5.2-Doğal anıtların tüm insanlığa ait değerler olduğunu fark eder.

5.3-Doğal anıtlara yakın ve uzak çevresinden örnekler verir.

5.4-Doğal anıtların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bireysel ve iş birliğine dayalı öneriler sunar (FTTÇ-21, 22, 23, 24, 27, 28, 29; TD-4).


[!] 5.1 Yer kabuğunun değişiminin devam eden bir süreç olduğu belirtilir.

[!] 5.1 Yakın çevrede bulunan doğal anıtlara gözlem-inceleme gezisi düzenlenebilir.

[!]   5.3 Doğal anıtlar; yer kabuğunun oluşum sürecinde ortaya çıkan peri bacaları, traverten, mağara, şelâle, göl vb. biçimlerdeki yeryüzü şekilleri ve özel korumaya alınmış ağaçlardır.


C 4.1 Doğadaki “su döngüsü” ile ilgili olarak 5. sınıf “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesinde öğrenilenler hatırlatılır.

` 4.3 ve 4.4 kazanımları, Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım, Tüketim”   öğrenme alanı, “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kazanım 1 ile ilişkilendirilir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık

  (5.1, 5. 2, 5.3, 5.4 – 6,19)

                                                                                                      
Fen ve Teknoloji Öğretmeni          Fen ve Teknoloji Öğretmeni          Fen ve Teknoloji Öğretmeni                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                             …………/……../2012                                                                                           
                                                                                                             ..............................................                                                                                                 
                                                                                                              Okul Müdürü                                                                                                                  


                                                                                                                                                                             

1 yorum:

Adsız dedi ki...

vay be çok güzel olmuş da çok uzun