Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

09 Aralık 2012

BİLEŞİKLER-KİMYASAL TEPKİMELER

8.SINIF
DERS 7
ÜNİTE 3: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
KONU:  BİLEŞİKLER-KİMYASAL TEPKİMELER
Bileşik Formüllerinin Yazılması: Bileşikler kimyasal formüllerle gösterilir. Formüller, bileşik molekülündeki atomların cinsini ve sayısını gösterir.
Bir bileşik molekülündeki atomların cinsi ve sayısının gösterilmesine molekül formülü adı verilir.
Atomların birbirine nasıl bağlandığını gösteren formüle de yapı formülü denir.
Bileşik Formülü (Çaprazlama Yöntemi)
Bileşiklerin formülü yazılmadan önce, bileşiği oluşturan elementlerin iyon yükü bulunur ve elementlerin sağ üst köşelerine yazılır. Ardından çaprazlama yapılarak, iyon yükleri sembollerin sağ altına yazılır.
İşlem Sırası
                                      (+ yüklü iyon )  ( - yüklü iyon ) ( çaprazlama )=  Formül

Burada dikkat edileceği gibi önce (+) yüklü, sonra (–) yüklü iyon yazılarak çaprazlama yapılır. Ve yüklerin sadece rakamları yazılır. İşaretleri yazılmaz.Eğer sayılar  eşitse sembollerin altına sayı yazılmaz.Böylece bileşik formülü elde edilir. 
İyonlar Tablosu: Aşağıdaki tabloda atom ve atom guplarının  iyon yükleri( değerlikleri )           verilmiştir.

     
Mg+2 O–2     MgO  
Mg+2 Cl–1    MgCl
X+3   Z–2       X2Z3  
şeklinde gösterilir.
Bileşik Yazma Tablosu:Aşağıdaki tablodan yararlanarak bileşik yazmayı daha kolay öğrenebilirsiniz.

Çok Atomlu İyonlar:Çok atomlu iyonlarla yapılan bileşikler de çaprazlama yöntemi ile oluşturulur.
                     Na2CO3  Sodyum Karbonat, Mg (OH)2 Magnezyum Hidroksit v.b.Bileşiklerin Atomlarını Sayalım: Aşağıdaki tabloda bileşikleri ve atom sayılarının bulunuşunu inceleyiniz.
                          
KİMYASAL TEPKİMELER
Bir maddenin başka maddeler ile etkileşerek veya kendiliğinden bozunarak farklı maddelere dönüşmesine kimyasal tepkime denir.
Basit Tepkime Denklemlerinin Yazılması ve Denkleştirilmesi
Kimyasal tepkimelerin formülle gösterilmesine kimyasal denklem denir.
Kimyasal Tepkimelerde:
Kütle korunur.
Atom cinsi ve sayısı korunur.
Kimyasal denklemler denkleştirilirken  elementlerin atom sayıları  denkleştirilir.En son hidrojen ve oksijen elementleri eşitlenir.
Tepkimeye             Tepkimeden
Girenler                   Çıkanlar
 H2 + O2 ------------>  H2O
2H +  O2 ---------> 2H2O  (  Denkleştirilmiş Hali ),
H2   +   N2 ----------> NH3 
3H2  +  N2 --------------->2NH3 (  Denkleştirilmiş Hali )
Mg +   HCl ------------>  MgCl2 + H2
Mg+2 HCl ----------->   MgCl+H2   (Denkleştirilmiş Hali)
Tepkimelerde Kütlenin Korunumu
Kimyasal değişimler oluşurken, tepkimeye giren maddeler yok olmazlar sadece yeni maddelere dönüşürler.Bir kimyasal reaksiyona giren maddeler ile reaksiyon sonucu oluşan maddelerin kütleleri birbirine eşittir. BunaKütlenin Korunumu Kanunu "denir.   
      H2   +    ½ O2 ----------------->   H2O
      2g   +     16g           =          18g
Tepkimelerde Isı Alış-Verişi
Kimyasal reaksiyon sonrasında dışarıya ısı veren reaksiyonlara "ekzotermik reaksiyon" denir.
Na2CO3  +  H2SO4  ---------------> Na2SO4  +  CO2  +  H2O  +  ısı
CaO  +  H2O   --------------->  Ca(OH)  +  ısı
Kimyasal reaksiyonun oluşması için dışarıdan ısı alan reaksiyonlara endotermik reaksiyon” denir.
CaCO3  +  ısı --------------->  CaO  +  CO2
NH4Cl  +  ısı ---------------->  NH3  +  HCl
Kimyasal Tepkimelerin Önemi
Kimyasal reaksiyonlar sonucu yeni maddeler oluşur ve enerji açığa çıkar. Canlılık bunlar sayesinde devam etmektedir. Vücudumuzu oluşturan maddelerin çoğu kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşurken, canlılığın devamı için gerekli olan enerji de kimyasal reaksiyonlar sonucu açığa çıkan enerji ile sağlanır.Vücudumuzda da birçok kimyasal tepkime olmaktadır.Vücuda alınan besinlerdeki proteinlerin enzimlerin yardımıyla aminoasitleri oluşturması ve hücre içindeki yağ ve karbon hidratların yakılması sonucu açığa çıkan enerji canlılığın devamını sağlar.Günlük hayatımızda kullandığımız sabun, deterjan, giyimde kullandığımız ipek, elyaf ve  naylon, tarımda kullandığımız gübre ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal maddeler, sağlığımız için kullandığımız ilaçlar kimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelirler.   
İnceleme:Aşağıdaki kimyasal tepkimeleri inceleyiniz.

   KClO3   ----------ısı-------------->    KCl     +   3/2O2

     2HgO----------ısı------------->2Hg   +    O2

     H2O ---------------elektroliz--------->   H2 +  1/2 O2

2 yorum:

Adsız dedi ki...

harika,süper!!!!

Adsız dedi ki...

harika hocam herşeyi burada okuyup anlayabiliyorum ama sınavlarda kalıyorum bilginiz ve emeğinize sağlık ...

-8/B