Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

20 Aralık 2012

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

6.SINIF
DERS 3
ÜNİTE 3: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
KONU:  FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞMELER
1-Fizksel değişmeler:
Maddenin dış görünüşü ile ilgili, ölçülebilen hissedilebilen veya gözlenebilen özelliklere
fiziksel özellikler denir. 
Renk, koku, tat, kırılganlık, özkütle, katı,sıvı ve gaz halde olma gibi özellikler fiziksel özelliklerdir.
Maddenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişmelere fiziksel olay denir. 
Örnekler:
Kömürün toz haline gelmesi
Demirin tel ve levha haline gelmesi
Kağıdın yırtılması
Yoğurttan ayran yapmak
Limonata yapmak
Suyun buharlaşması, suyun donması
Buzun erimesi, su buharının yoğunlaşması
Şekerin suda çözünmesi
Mumun erimesi
Naftalinin süblimleşmesi
Bakır telin elektriği iletmesi
Metallerin genleşmesi
Alaşım oluşması
Ufalama,ezme,kesme,parçalama olayları fizikseldir.
Bütün hal değiştirme olayları fiziksel değişmedir.
Çözünme olayları fiziksel değişimdir.
Fiziksel değişmeler sonunda maddenin iç yapısında değişme olmaz.


 1. Şekil FİZİKSEL
     2. Şekil KİMYASAL
    3.Şekil KİMYASAL
4.Şekil FİZİKSEL
2-Kimyasal değişmeler:  
Bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin atom veya molekül yapılarıyla ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir.
Yanma, çürüme, paslanma, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir.
Buna bağlı olarak bu özelliklerde meydana gelen değişmelere de kimyasal değişmeler denir. Sonuç olarak maddenin iç ve dış yapısında meydana gelen değişmeler kimyasal değişmelerdir.
Örnekler
Kağıdın yanması
Mumun yanması
Sütün ekşimesi
Yumurtanın bozulup çürümesi
Demirin paslanması
Üzümden sirke yapılması
Üzümden şarap yapılması
Fotosentez olayı
Solunum olayı
Yoğurt yapmak
Suyun ayrışması
Yaprağın sararması
Ekşime,bozunma,mayalanma olayları kimyasaldır.
Bütün biyolojik olaylar (solunum,sindirim,fotosentez v.b) kimyasal değişmedir. 
Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir.
Elektroliz olayları kimyasaldır.
Kimyasal değişmeler sonucunda maddelerin içyapısı değişir ve madde  başka maddelere dönüşür.Yani yeni özellikte farklı maddeler oluşur.
Kimyasal değişime uğrayan maddeler kolay kolay eski durumuna dönemez.

1 yorum:

Unknown dedi ki...

İlgilenenler için "Kar taneleri neden simetriktir ve neden her biri birbirinden farklıdır?" sorusunun cevabı: http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/faqs/faqs.htm