Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

12 Şubat 2013

6.SINIF KURS PLANI(II.DÖNEM)


                  2012-2013  EĞİTİM  VE  ÖĞRETİM YILI ............................ ORTAOKULU
                       FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF  II.DÖNEM  KURS  PLANI


HAFTA
KONULAR
KAZANIMLAR
YÖNTEM  -TEKNİKLER

1HAFTA
(2DERS)

11ŞUBAT-18ŞUBAT

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
A)HANGİ MADDELER ELEKTRİK    ENERJİSİNİ İLETİR?
B)YALITKANLAR SİZİ KORUSUN


1-Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini anlamak için,  basit bir elektrik devresi tasarlar ve kurar 
2-Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır.
3-Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin çeşitli amaçlar için kullanıldığını fark eder 4-Yalıtkan maddelerin, elektrik enerjisinin sebep olabileceği tehlikelere karşı korunmada nasıl kullanılabileceğini araştırır.
5-Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu tahmin eder.Anlatım 
Soru-Cevap
Test
2 HAFTA
(2+2)DERS

18ŞUBAT-
4MART

C)İLETKENİ DEĞİŞTİR,AMPULÜN 
     PARLAKLIĞI DEĞİŞSİN
Ç)AMPULUN DE BİR DİRENCİ VARDIR 

6-Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini  fark eder  
7-Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu “direnç” olarak ifade eder.Bir iletkenin direncinin uzunluğuna, dik kesit alanına ve cinsine göre değiştiği sonucuna varır
8-Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade eder.

9-Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder.Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini keşfeder. 

Anlatım 
Soru-Cevap
Test

1HAFTA
(2DERS)

4MART-11MART

VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER


A)DESTEK VE HAREKET   SİSTEMİ 
1-Kemiğin kısımlarını ve görevlerini belirtir.İskelette kıkırdağın önemini açıklar.Kemiğin kısımları uzun bir kemik üzerinde gösterilir.

2-Eklemleri oynar,   yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak örnekler verir.

3-Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınıflandırarak örnekler verir.Zıt çalışan kasların hareketteki önemini belirtir.

4-Destek ve hareket sistemi sağlığını etkileyecek olumlu-olumsuz davranışları sorgular.Destek ve hareket sistemine teknolojik gelişmelerin katkısına örnekler verir  


Anlatım 
Soru-Cevap
Test1HAFTA
(2DERS)

11MART-
18MART
B)DOLAŞIM SİSTEMİ  


 
1-Dolaşım sistemi ve bağışıklıkla ilgili olarak öğrenciler;
2-Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir  
3-Kalbin yapısı ve   görevini açıklar.
4-Kan damarlarının   çeşitlerini ve görevlerini belirtir.
5-Kanın yapısı ve görevlerini açıklar.
6-Büyük ve küçük   kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar  
7-Kan grupları arasındaki kan alış-veriş şemasını çizer.
8-Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından önemini fark ederek yakın çevresini kan bağışında bulunmaya yönlendirir.   


Anlatım 

Soru-Cevap

Test1HAFTA
(2DERS)
18MART-25MART
 DOLAŞIM SİSTEMİ           
9-Lenfin dolaşım sisteminin öğesi olduğunu belirtir  ve önemini açıklar.
10-Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımına örnekler verir  
11-Vücudun zararlı mikroorganizmalara (mikrop) karşı doğal engelleri olduğunu fark eder.
12-Bağışıklığın vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı koruduğunu belirtir.
Virüs ve bakterilerin genel özelliklerini belirterek neden olduğu hastalıklara günlük hayattan örnekler verir.
13-Aşı, serum ve ilâçların önemini belirterek bunları teknolojik gelişmelerle ilişkilendirir  
14-Bilinçsiz ilâç kullanımının etkilerinin farkına vararak doğru ilâç kullanımı konusunda olumlu tutum sergiler . 
   


Anlatım 
Soru-Cevap
Test

1HAFTA
(2DERS)
25MART-1NİSAN


     DOLAŞIM SİSTEMİ   

 
15-Anjiyo,  kalp   pili, kalp nakli, by-pass ameliyatı vb. örnek olarak verilir
16- Doğal engeller olarak deri, ter,  gözyaşı,  tükürük,  mukus verilir.
17-Bağışıklığın  güçlenmesinde bebeklerin anne sütü almasının  önemini vurgular.
18-Virüs ve bakterilerin yapısı basit düzeyde işlenir ve sık rastlanan (grip, AIDS, uçuk, suçiçeği, kolera, hepatit B, tüberküloz  vb.) virütik ve bakteriyel hastalıklara örnekler verilir.
19-Teknolojik gelişmelerle aşı, serum ve ilâçların daha ucuza ve bol üretilebildiği, çeşitliliğinin arttırıldığı  vurgulanır.
20-Antibiyotiklerin keşfi ile ilgili okuma metni verilebilir.
Antibiyotiklerin  her hastalığı tedavi etmeyeceği, zamanında alınması ve başlandığında bitirilmesi gerektiği  vurgulanır.
Anlatım 
Soru-Cevap
Test
1HAFTA
(2DERS)

1NİSAN-8NİSAN
      C)SOLUNUM SİSTEMİ

 

1-Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar  
2-Akciğerlerin yapısını açıklayarak, alveol - kılcal damar arasındaki gaz alış-verişini şema ile gösterir.
3-Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren bir model tasarlar (BSB-28).
4-Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu-olumsuz etkilerini tartışır  
5-Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar. 
  


Anlatım 
Soru-Cevap
Test
1HAFTA
(2DERS)
8NİSAN-15NİSAN


     MADDE VE ISI

A) MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI

    1- Maddelerin ısındıkça taneciklerin hızlandığı sonucuna varır  
Maddeler arası ısı aktarımı ile atom-moleküllerin çarpışması arasında ilişki kurar  
     2--Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır.
3-Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.
4-Gündelik gözlem   ve deneyimlerinden, doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabileceği çıkarımını yapar.  
5-Isının ışıma yoluyla yayılabileceğini belirtir
6-Geceleri yeryüzünün neden soğuduğunu sorgulayıp açıklar.   Anlatım 
Soru-Cevap
Test
1HAFTA
(2DERS)

15NİSAN-22 NİSAN

            B)ISININ YAYILMASI     

1-Katılarda ısı iletimini deney ile gösterir 
     2-Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır.
     3-Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır. 
       4-Isının ışıma yoluyla yayılabileceğini belirtir.
       5-Geceleri yeryüzünün neden  soğuduğunu sorgulayıp açıklar.
  6-Yüzeyi koyu renkli cisimlerin, açık renklilerden daha hızlı ısınmasının sebebini açıklar 
     7-Isı yalıtım kaplarının yüzeylerinin neden parlak kaplandığını izah eder  
       8- Sıvılarda konveksiyon ile ısı yayılmasını deneyle gösterir
       9-Isının iletim, konveksiyon ve ışıma yolu ile yayıldığı durumları ayırt eder

Anlatım 
Soru-Cevap
Test1HAFTA
(2)DERS

22NİSAN-29NİSAN


        
       C)ISI YALITIMI                 

  1-Yalıtımın hangi durumlarda gerekli olabileceğini tahmin eder  
   2-Yalıtım yerine iletimin tercih edildiği durumlara örnekler verir.
     3-Yaygın ısı yalıtım malzemelerine örnek verir.
        4-Farklı amaçlar için kullanılan ısı           
 yalıtım malzemelerinin seçiminde,yalıtkanlık özellikleri  yanında başka nelerin hesaba katılması gerektiğini irdeler.
      5-Binalarda yalıtımın enerji tüketimi ile ilişkisini açıklar.  
Anlatım 
Soru-Cevap
Test
1 HAFTA
(2 DERS)
29NİSAN-6MAYIS IŞIK VE SES

A) IŞIK MADDE İLE KARŞILAŞINCA NE OLUR?
1-IŞIGIN FARKLI MADDELERLE ETKİLEŞİMİ
 2-IŞIGIN FARKLI YÜZEYLERDEN YANSIMASI
B)ÇEŞİTLİ YÜZEYLERDE YANSIMA
1-Işığın madde ile karşılaştığında yansıyabileceğini keşfeder  
2-Düz yüzeylerden yansıyan ışığın izleyeceği yolu tahmin eder.
3-Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilme nedenini ışığın yansımasıyla açıklar.
4-Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normalinin aynı düzlemde olduklarını keşfeder  
5-Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansıma açılarının birbirine eşit olduğunu keşfeder 
6-Düzgün ve dağınık yansımayı keşfeder  

Anlatım 
Soru-Cevap
Test 1 HAFTA

(2DERS)
6MAYIS-13MAYISC)AYNALARIN KULLANILDIĞI YERLER
3-AYNALAR VE KULANIM ALANLARI

 
1-Işığın düz, çukur ve tümsek aynalarda nasıl yansıdığını keşfeder.  
2-Bir yüzeyden yansıyan ışınları gözlemleyerek ışığı yansıtan yüzey hakkında tahminlerde bulunur.  
3-Net bir görüntü oluşabilmesi için ışığın pürüzsüz yüzeylerden yansıması gerektiğini fark eder  
4-Paralel ışık demetleri ile çukur ve tümsek aynanın odak noktalarını deneyerek keşfeder.
5-Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri cisme göre büyük-küçük, ters-düz olmaları bakımından karşılaştırır  
6-Çevresinde kullanılan ayna çeşitlerini gözlemleyerek aynaların kullanım alanlarına örnekler verir.   Anlatım 
Soru-Cevap
Test

1 HAFTA
(2)DERS
13 MAYIS-20MAYIS


Ç)SES MADDE İLE KARŞILAŞIRSA NE OLUR?


D)BİR SES OYUNU YANKI
E)SESİN SOĞURULMASI
1-Sesin her yönde dalgalar hâlinde yayıldığını fark eder  
2-Sesin bir engel ile karşılaştığında yansıdığını deney ile keşfeder  
3-Yankı olayının sesin yansıması sonucu oluştuğunu ifade eder.
4-Madde ile karşılaşan sesin soğurulabileceğini fark eder  
5-Ses yalıtımında ve yankı oluşumunu önlemede, kullanılan malzemelerin sesi iyi soğurduklarını fark eder  
6-Sesin yayılabilmesi için neden maddesel bir ortama gerek olduğunu, ortamın tanecikli yapısıyla açıklar.  
7-Sesin; madde ile karşılaştığında geçme, soğurulma ve yansıma olaylarının maddelerin özelliklerine bağlı olarak, farklı oranlarda birlikte gerçekleşebileceğini belirtir.
8-Tiyatro, konser salonu gibi mekânlarda ve tarihî yapılardaki akustik uygulamalara örnekler verir  
9-Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek projeler geliştirir ve sunar.  


         Anlatım 
Soru-Cevap
Test

 1 HAFTA
(2)DERS
20MAYIS-27MAYIS


YERKABUĞU NELERDEN OLUŞUR?A) KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM

B)FOSİLLER1-Magmatik, başkalaşım ve tortul kayaçları tanır ve birbirinden ayırt eder  
2-Farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesini (kayaç döngüsünü) açıklar.
3-Madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini açıklar.
1-Fosillerin tortul kayaçlar içerisinde uzun bir süreçte oluştuğunu açıklar.
2-Eski zamanlardan kalma canlı kalıntıları (kemik, iskelet, kabuk, yaprak vb.), gövde kalıpları veya izlerinin fosil olarak nitelendirildiğini belirtir.
3-Bazı fosillerin, içinde bulundukları kayaçların yaşlarını belirlemede kullanıldığını ifade eder 
4-Geçmişe ilişkin bilgi edinmede fosillerden nasıl yararlanıldığını örneklerle açıklar  
5-Paleontologların çalışma alanları hakkında bilgi toplar ve sunar. 


Anlatım 
Soru-Cevap
Test

  1HAFTA
(2)DERS
27MAYIS-
3HAZİRAN
                                                             

C)TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE      EROZYON

1-Toprakları bileşenlerine göre killi, kumlu, kireçli ve humuslu toprak olarak sınıflandırır  

2-Toprağın çeşidine göre hangi kullanım amacına uygun olabileceğini tartışır  
3-Erozyona etki eden faktörleri deneyerek test eder.Erozyonun gelecekte oluşturabileceği zararlar hakkında tahminlerde bulunur.  
5-Toprakları erozyondan korumak için bireysel ve iş birliğine dayalı çözüm önerileri sunar  
Anlatım 
Soru-Cevap
Test
 1 HAFTA
(2)DERS
3HAZİRAN-
10HAZİRAN


D)YERKABUĞUNUN DOĞAL ANITLARI

Ç)YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARI NELERDİR?D)YERKABUĞUNUN DOĞAL ANITLARI1-Okyanus, deniz, göl ve akarsuların yer üstü; sıcak ve soğuk su kaynaklarının yer altı suları olduğunu belirtir.
2-Bir yer altı suyu çeşidi olan maden suyunun kaynak suyundan farkını belirtir  
3-Jeotermal kaynak, kaplıca kavramlarını tanımlayarak yer altı sıcak su kaynaklarına ülkemizden örnekler verir.
4-Yer altı ve yer üstü sularının kullanım alanlarını (içecek, sulama, sağlık, elektrik enerjisi üretimi vb.) örneklerle açıklar 
1-Doğal anıtların çok uzun bir süreçte oluştuğunu ifade eder.
2-Doğal anıtların tüm insanlığa ait değerler olduğunu fark eder.
3-Doğal anıtlara yakın ve uzak çevresinden örnekler verir.
4-Doğal anıtların korunarak   gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bireysel ve iş birliğine dayalı öneriler sunar.          Anlatım 
Soru-Cevap
Test

........................................                                                                       ................................
Fen ve Teknoloji Öğretmeni                                                                              Okul Müdürü0 yorum: