Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

04 Mart 2013

ATOM İLE İLGİLİ GELİŞMELER

7.SINIF
DERS: 2 
ÜNİTE 3: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
KONU: ELEMENTLER VE ÖZELLİKLERİ
ATOM: Maddenin en küçük yapı taşı atomlardır. Atomlar hücreden çok küçüktür.


Bir tek hücrede trilyonlarca atom vardır.
Atomun çapı yaklaşık 1 angstromdur.1 angström 1 milimetrenin 10 000 000' da birine eşittir.
Yani 1 milimetrelik çizgi üzerinde yaklaşık 10 milyon atom yan yana dizilmiş demektir.
ATOMUN YAPISI
Madde, atom adı verilen taneciklerden oluşur.Atom maddenin en küçük yapı taşıdır.Atomun yapısında proton, nötron ve elektron bulunur.Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır.Elektron ise çekirdek etrafında dolanır.                                           
                                            

Proton: Atomun çekirdeğinde bulunur. Pozitif (+)  yüklü bir parçacıktır. Kütlesi 1 akb’dir.
Atom çekirdeğinde yüklü olarak sadece protonlar bulunduğu için, atomun çekirdek yükü daima (+) artıdır.
Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunur. Kütlesi hemen hemen protona eşittir. Elektrik yükü taşımaz.Yani yüksüz bir parçacıktır.
Elektron: Atomun çevresinde çok büyük hızla dönen hareketli bir parçacıktır.
Negatif ( - ) yüklüdür.

ATOMUN TARİHİ 
                                      
Atom kavramını ilk kez  MÖ 400′lü yıllarda yaşamış olan Democritus kullanmıştır. O tarihten günümüze atom hakkında pek çok görüş ortaya atılmıştır.
Atomun yapısını araştıran bilim insanları ve görüşleri aşağıda verilmiştir. 
Democritus

Democritus (MÖ 400′lü yıllar) İlk kez atom kelimesini kullandı. 
Democritus atoma atomos (bölünemez) ismini vermişti. Democritus atomu  belirli bir şekilde değil, sadece bir tanecik olarak düşünüyordu.

Dalton
Dalton (1800′lü yıllar) Atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapan insandır. Democritus sadece konu üzerinde düşünmüştü.Dalton atomun sert, içi dolu küre şeklinde olduğunu söylemiştir.
Dalton'a göre maddelerin farklı olmasının nedeni atomlardır ve atom daha küçük parçalara bölünemez.
Thomson
Dalton'dan sonra Marie Curie ve Becquerel'in yaptığı çalışmalar sonucu bilim adamları atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu keşfetmiştir.Günümüzde atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğu ve bölünebildiği bilinmektedir.Ancak "bölünemeyen"anlamına gelen adı değiştirilmemiştir.                                                               
Thomson (1897) Atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu buldu. Atomu üzümlü keke benzetmiştir. Ona göre kek artı yüklü, üzümler de eksi yüklü parçacıklardı. Yani elektronlar hareketsizdi.

Rutherford
                   
Rutherford (1912) Rutherford’a göre Thomson’un teorisinde de eksiklikler vardı. Rutherford, elektronların çekirdek etrafında döndüğünü, pozitif yüklü protonların ise çekirdekte bulunduğunu belirtti. Eksi yüklü elektronların artı yüklü çekirdeğe düşmemesi için hareketli olması gerektiğini söyleyerek Nobel Kimya Ödülü aldı.
Bohr
                        
Bohr (1913) Elektronların çekirdeğin etrafında belirli kurallarla dolaştığını söyledi. Katmanları buldu. Elektronların belirli katmanlarda bulunduğunu söyledi.
Modern Atom Teorisi (1930) Son görüşe göre atomda katman bulunmamaktadır. Bunun yerine  elektron bulutu denilen bir kavram getirilmiştir. Elektronların bulunma ihtimali olan geniş alanlara elektron bulutu denilmektedir. Modern atom teorisine göre elektronların çekirdek etrafındaki dönüşü bir lambanın etrafında dönen sineklere benzemektedir. Birden fazla bilim insanının ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir.
Atom hakkındaki görüşler zaman içinde gelişme göstermektedir. Atom hakkında bilinmeyen  çeşitli konular bulunmaktadır.İlerleyen yıllarda atom hakkında yeni bilgiler bulunabilir ve yeni atom modelleri ortaya çıkabilir.


0 yorum: