Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

04 Mart 2013

SAF MADDELER

7.SINIF
DERS: 3 
ÜNİTE 3: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
KONU: ELEMENTLER-BİLEŞİKLER
MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ATOM   Saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.
Aynı cins atomlardan oluşanlara element, iki ya da daha fazla farklı cins atomdan oluşanlara  ise bileşik denir. Bileşikler aynı cins moleküllerden oluşmuştur.
Element ve bileşikler saf maddelerdir. 
Elementler: Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddeye element  denir. 
Demir, bakır, oksijen,klor,helyum,kurşun,gümüş,altın element örnekleridir.
Elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.
Elementlerin Sembollerle Gösterilmesi 
Kimyasal hesaplamalarda maddelerin Lâtince isimleriyle işlem yapmak zordur. 
Bu nedenle Elementler uluslararası geçerliliği olan Lâtince isimlerinin kısaltmasından oluşan semboller ile gösterilir
Element sembollerinin ilk harfi her zaman büyük, varsa diğerleri daima küçük yazılır.  
Hidrojen      H             Helyum     He              
Karbon        C             Berilyum   Be      
Demir         Fe             Sodyum    Na          
Kalsiyum   Ca             Bor            B                                      

Molekül: Maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük birimine molekül denir.Moleküller maddenin   tüm özelliklerini gösterir ve bağımsız olarak hareket edebilir.
Örnek: H2O, CO2,H2, Omolekülü. 
Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere element molekülleri denir. 
Cl2,O2, H2, F2, N2 , I2 element molekülleridir. Bunlar bileşik değildir. 
Bileşikler: İki ya da daha fazla farklı cins atomdan meydana gelen saf maddeye bileşik denir. 
Su, karbondioksit,amonyak,glikoz,sofra tuzu bileşik örnekleridir. 
Bileşikler formüllerle gösterilir. 
Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşır. 
Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilir.
Farklı cins atomların molekülleri bileşik moleküllerini oluşturur.
H2O, CO2, C6H12O6 , NH3 bileşik molekülleri 
Bileşik Formüllerinin Yazılması: Bileşikler kimyasal formüllerle gösterilir. Formüller, bileşik molekülündeki atomların cinsini ve sayısını gösterir.
Bir bileşik molekülündeki atomların cinsi ve sayısının gösterilmesine molekül formülü adı verilir.
Atomların birbirine nasıl bağlandığını gösteren formüle de yapı formülü denir.
Bileşik Formülü (Çaprazlama Yöntemi)
Bileşiklerin formülü yazılmadan önce, bileşiği oluşturan elementlerin iyon yükü bulunur ve elementlerin sağ üst köşelerine yazılır. Ardından çaprazlama yapılarak, iyon yükleri sembollerin sağ altına yazılır.
İşlem Sırası
                                      (+ yüklü iyon )  ( - yüklü iyon ) ( çaprazlama )=  Formül

Burada dikkat edileceği gibi önce (+) yüklü, sonra (–) yüklü iyon yazılarak çaprazlama yapılır. Ve yüklerin sadece rakamları yazılır. İşaretleri yazılmaz.Eğer sayılar  eşitse sembollerin altına sayı yazılmaz.Böylece bileşik formülü elde edilir. 
Mg+2 O–2     MgO  
Mg+2 Cl–1    MgCl
X+3   Z–2       X2Z3  
şeklinde gösterilir.
Bileşik Yazma Tablosu:Aşağıdaki tablodan yararlanarak bileşik yazmayı daha kolay öğrenebilirsiniz.

Bileşiklerin Atomlarını Sayalım: Aşağıdaki tabloda bileşikleri ve atom sayılarının bulunuşunu inceleyiniz.
                          
KİMYASAL TEPKİMELER
Bir maddenin başka maddeler ile etkileşerek veya kendiliğinden bozunarak farklı maddelere dönüşmesine kimyasal tepkime denir.
Basit Tepkime Denklemlerinin Yazılması ve Denkleştirilmesi
Kimyasal tepkimelerin formülle gösterilmesine kimyasal denklem denir.
Kimyasal Tepkimelerde:
Kütle korunur.
Atom cinsi ve sayısı korunur.
Kimyasal denklemler denkleştirilirken  elementlerin atom sayıları  denkleştirilir.En son hidrojen ve oksijen elementleri eşitlenir.
Tepkimeye             Tepkimeden
Girenler                   Çıkanlar
 H2 + O2 ------------>  H2O
2H +  O2 ---------> 2H2O  (  Denkleştirilmiş Hali ),
H2   +   N2 ----------> NH3 
3H2  +  N2 --------------->2NH3 (  Denkleştirilmiş Hali )
Mg +   HCl ------------>  MgCl2 + H2
Mg+2 HCl ----------->   MgCl+H2   (Denkleştirilmiş Hali)
Tepkimelerde Kütlenin Korunumu
Kimyasal değişimler oluşurken, tepkimeye giren maddeler yok olmazlar sadece yeni maddelere dönüşürler.Bir kimyasal reaksiyona giren maddeler ile reaksiyon sonucu oluşan maddelerin kütleleri birbirine eşittir. BunaKütlenin Korunumu Kanunu "denir.   
      H2   +    ½ O2 ----------------->   H2O
      2g   +     16g           =          18g

0 yorum: