Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

01 Ekim 2013

7. SINIF KURS PLANI (I.DÖNEM)

  2013- 2014 ÖĞRETİM YILI ................................... ORTAOKULU I.DÖNEM     FEN  VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF YETİŞTİRME  KURSU YILLIK  PLANIDIR


HAFTA
KONULAR
KAZANIMLAR
YÖNTEM  -TEKNİKLER
1 HAFTA
 (2 Ders)
07 EKİM
11 EKİM 
   2013 Sindirim Sistemi 
Boşaltım Sistemi
1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.

2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder
3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir

4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.
5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
7.Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır Anlatım 
Soru-Cevap
2HAFTA
(2+2Ders)
21 EKİM
01 KASIM
    2013

 Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
  

1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.

2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).
5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

 

Anlatım 
Soru-Cevap
2HAFTA
(2+2Ders)
04 KASIM
15 KASIM
    2013
   


Duyu Organları

6. Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.

7. Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır.
1. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir.

2. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar
3. Organ bağışının önemini vurgular.
4. Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur .


Anlatım 
Soru-Cevap 
Test
 1HAFTA
  (2+2 Ders)
18 KASIM-22 KASIM
    2013


Sarmal Yaylar 

 

1. Yayların esneklik özelliği gösterdiğini gözlemler.
2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını belirtir.
3. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını fark eder.
4. Bir yayın esneklik özelliğini kaybedebileceğini keşfeder
5. Yayların özelliklerini kullanarak bir dinamometre tasarlar ve yapar.

Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2+2 Ders)
25 KASIM
29 KASIM
     2013


Kuvvet
1. Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırır.
2. Fiziksel anlamda işi tanımlar ve birimini belirtir.

3. Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden  kuvvetin, fiziksel anlamda iş yapmadığını ifade eder.

4. Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlar.


5. Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder.
6. Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisini keşfeder
7. Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olduğunu belirtir.
8. Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder. 
Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2Ders)
2ARALIK
6 ARALIK
     2013İş ve Enerji   


9. Bazı cisimlerin esneklik özelliği nedeni ile esneklik potansiyel enerjisine sahip olabileceğini belirtir.
10. Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğunu fark eder.
11. Yayın esneklik potansiyel enerjisinin yayın sıkışma (veya ,gerilme) miktarı ve yayın esneklik özelliğine bağlı olduğunu keşfeder
12. Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini örneklerle açıklar.
13. Enerji dönüşümlerinden hareketle, enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
14. Çeşitli enerji türlerini araştırır ve bunlar arasındaki dönüşümlere örnekler verir.
Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2Ders)
9 ARALIK
13 ARALIK
    2013
Basit Makineler

1. Bir kuvvetin yönünün nasıl değiştirilebileceği hakkında tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder 
2. Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler olarak isimlendirir.
3. Basit makine kullanarak uygulanan “giriş” kuvvetinden daha büyük bir “çıkış” kuvveti elde edilebileceğini fark eder 
4. Bir işi yaparken basit makine kullanmanın enerji tasarrufu sağlamayacağını, sadece iş yapma kolaylığı sağlayacağını belirtir.
5. Belirli bir giriş kuvvetini, en az üç basit makineden oluşan bir bileşik makineye uygulayarak çıkış kuvvetinin büyüklüğünü artıracak bir tasarım yapar.
6. Farklı basit makine çeşitlerini araştırarak basit makinelerin geçmişte ve günümüzde insanlığa sunduğu yararları değerlendirir.
7. Tasarladığı bileşik makinenin uzun süre kullanıldığında, en çok hangi kısımlarının ne şekilde aşınacağını tahmin eder.
Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2Ders)
16 ARALIK 
20 ARALIK
     2013
     

Sürtünme Kuvveti
1. Sürtünen yüzeylerin ısındığını deneylerle gösterir 
2. Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir azalmaya sebep olacağını fark eder 
3. Kinetik enerjideki azalmayı enerji dönüşümüyle açıklar.
4. Hava ve su direncinin de kinetik enerjide bir azalmaya neden olacağı genellemesini yapar.
5. Sürtünme kuvvetinin az veya çok olmasının gerekli olduğu yerleri araştırır ve sunar.
Anlatım 
Soru-Cevap
1HAFTA
(2Ders)
23ARALIK
27 ARALIK
     2013

Durgun Elektrik

1. Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğinde elektriklenebileceğini fark eder.
2. Aynı yolla elektriklendikten sonra aynı cins iki maddenin birbirlerini dokunmadan ittiğini, farklı cins iki maddenin ise birbirlerini dokunmadan çektiğini deneyerek keşfeder
3. Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins elektrik yükü olduğu sonucuna varır 
4.Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olarak adlandırıldığını belirtir.
5. Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder.

Anlatım 
Soru-Cevap1HAFTA
(2Ders)
30 ARALIK
   2013
03 OCAK
     2014


Elektriklenme1.6. Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit olduğu cisimleri, nötr cisim olarak adlandırır.
1.7. Yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulunca onu aynı tür yükle yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha sonra birbirini itebileceğini deneyerek keşfeder
(BSB-8,  9,  30,  31).
1.8. Elektriklenme olaylarında cisimlerin negatif yük alış-verişi yaptığını ve cisimler üzerinde pozitif veya negatif yük fazlalığı (yük dengesizliği) oluştuğunu ifade eder.
1.9. Elektroskobun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir (BSB-18, FTTÇ-5).
1.10.Yüklü cisimlerden toprağa, topraktan yüklü cisimlere negatif yük akışını “topraklama” olarak adlandırır.
1.11.Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenerek zıt yükle yüklenebileceğini deneyerek keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
1.12. Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında örnekler vererek tartışır.

 
Anlatım 
Soru-Cevap
 1HAFTA
(2Ders)
06 OCAK
10 OCAK      2014
Elektrik Devreleri
Akım, gerilim ve direnç ilişkisi
Ampullerin (dirençlerin) bağlanma şekilleri  
1. Elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olduğunun farkına varır.
2.Elektrik enerjisi kaynaklarının, devreye elektrik akımı sağladığını ifade eder.
3. Elektrik devrelerinde akımın oluşması için kapalı bir devre olması gerektiğini fark eder.
4. Bir elektrik devresindeki akımın yönünün üretecin pozitif kutbundan, negatif kutbuna doğru kabul edildiğini ifade eder ve devre şeması üzerinde çizerek gösterir.
5. Ampermetrenin devreye nasıl bağlanacağını devreyi kurarak gösterir.
6. Basit elektrik devrelerindeki elektrik akımını ölçmek için ampermetre kullanır ve akım biriminin amper olarak adlandırıldığını ifade eder. 
7. Gerilimi, bir iletkenin iki ucu arasında akım oluşmasına neden olabilecek enerji farkının bir göstergesi olarak ifade eder.
8. Voltmetrenin devreye nasıl bağlanacağını devreyi kurarak gösterir.
9. Pillerin, akülerin vb. elektrik enerjisi kaynaklarının kutupları arasındaki gerilimi, voltmetre kullanarak ölçer ve gerilim biriminin volt olarak adlandırıldığını ifade eder. 
10. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder.
11. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin, üzerinden geçen akıma oranının devre elemanının direnci olarak adlandırıldığını ifade eder.
12.Volt/Amper değerini, direnç birimi Ohm’un eş değeri olarak ifade eder.
1. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları devre kurarak gösterir
2. Ampullerin seri ve paralel bağlanması durumunda devredeki farklılıkları deneyerek keşfeder
3. Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devrenin şemasını çizer.
4. Ampullerin paralel bağlanmasından oluşan  devrelerin avantajlarını ve dezavantajlarını fark  eder.
5. Seri bağlı devre elemanlarının hepsinin üzerinden aynı akımın geçtiğini fark eder.
6. Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma eşit olduğunu fark eder.
7. Ampullerin seri-paralel bağlandığı durumlardaki parlaklığın farklılığının sebebini direnç ile ilişkilendirir.
8. Devrede direnci küçük olan koldan yüksek; direnci büyük olan koldan daha düşük akımın geçeceğinin farkına varır. 
Anlatım 
Soru-Cevap
  1HAFTA

  (2Ders)
13OCAK 17OCAK        2014
   
 Element ve Elementlerin Sembolleri 


1. Model üzerinde, bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu fark eder.

2. Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezer.

3. Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini listeler.

4. Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark eder. 

5. İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin
sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.
 
Anlatım 
Soru-Cevap
 1 HAFTA     (2Ders)
20 OCAK
24 OCAK
   2014
Atomun Yapısı 

1. Birbiri ile temas hâlinde olan atomları “bağlı atomlar” şeklinde niteler.
2. Sürtme ile elektriklenme olayına dayanarak atomun kendinden daha basit öğelerden oluştuğu çıkarımını yapar.
3. Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları temsili resimler üzerinde gösterir.
4. Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırır. 


Anlatım 
Soru-Cevap
                          

     .................................................                                                                                        .....................................                              
  FEN VE TEKNOLOJİ  ÖĞRETMENİ                                                                                  OKUL MÜDÜRÜ


0 yorum: