Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

18 Şubat 2014

7. SINIF YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI (II.DÖNEM)

        ................................ ORTA OKULU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI  FEN BİLİMLERİ DERSİ
                                7. SINIF YETİŞTİRME  KURSU YILLIK  PLANI   (II.DÖNEM) 
SÜRE
ÜNİTE 3: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK     
                       AY
HAFTA    VE
TARİH
DERS SAATİ
KONU    
KAZANIMLAR       


ARAÇ VE GEREÇLER
Ş                    
 U                        B                         A                      
T                     


M                    
A                    
R                     
T                      

 10- 21/Şubat/2014 
 4 SAAT 1-ELEKTRİKLENME     
 Elektriklenme ve çeşitleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğindeelektriklenebileceğini fark eder.
2.Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olarak adlandırıldığını belirtir.
3.Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder.
4.Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit olduğu cisimleri, nötr cisim olarak adlandırır


Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
24-28/Şubat/2014
               
                 4 SAAT
       2-ELEKTRİK AKIMI NEDİR?


Elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve direnç ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin, üzerinden geçen akıma oranının devre elemanının direnci olarak adlandırıldığını ifade eder.
2-Volt/Amper değerini, direnç birimi Ohm’un eş değeri olarak ifade eder


Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

3-14/Mart/2014

 4 SAAT
2-ELEKTRİK AKIMI NEDİR?

3-Pillerin, akülerin vb. elektrik enerjisi kaynaklarının kutupları arasındaki gerilimi, voltmetre kullanarak ölçer.
4-Akım biriminin amper, gerilim biriminin volt olarak adlandırıldığını ifade eder.
Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

17-28 Mart/2014

 4 SAAT
3-SERİ VE PARALEL BAĞLAMA


3.   Ampullerin (dirençlerin) bağlanma şekilleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Ampullerin paralel bağlanmasından oluşan devrelerin avantajlarını ve dezavantajlarını fark eder.
2-Ampermetrenin seri, voltmetrenin ise paralel bağlanacağını devreyi kurarak gösterir.
3-Ampermetre ve voltmetrenin bağlanış şekillerini devre şeması üzerinde çizerek gösterirDers Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon


SÜRE
ÜNİTE 4:MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
AY
HAFTA
VE
TARİH
DERS SAATİ
KONU
KAZANIMLAR


ARAÇ VE GEREÇLER
 N
İ
S
A
N
31 Mart-4Nisan/2014

2 SAAT1-ELEMENT VE SEMBOLLERİ

1.Element ve elementlerin sembolleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini listeler.
2-Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark eder.
3-İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
7-11 Nisan/2014

2 SAAT

2-ATOMUN YAPISI
2.Atomun yapısı ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Maddeyi oluşturan atomları, bağlı atomları ve molekülleri model ve temsili resim üzerinde gösterir; bağ ile atomların veya moleküllerin uzaklığı-yakınlığı arasında ilişki kurar.
2-Aynı elementin atomlarında, proton sayısının (atom numarası) hep sabit olduğunu, nötron sayısının az da olsa değişebileceğini belirtir.
3-Proton sayısı bilinen hafif atomların (Z≤20) elektron dizilim modelini çizer

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

14-25 Nisan/2014

2 SAAT
 3-ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikleri ilişkilendirmek bakımından öğrenciler;
1-Dış katmanında 8 elektron bulunduran atomların elektron alıp-vermeye yatkın olmadığını (kararlı olduğunu) belirtir.
2-Bir atomun, yörünge-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağını tahmin eder
3-Atomların elektron verdiğinde pozitif (+), elektron aldığında ise negatif (-) yük ile yüklendiği çıkarımını yapar.
4-Yüklü atomları “iyon” olarak adlandırır.


Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
              M
A
Y
I
S
28 Nisan-2Mayıss /2014
2 SAAT
4-KİMYASAL BAĞ

4.Kimyasal bağ ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Atomlar arası yakınlık ile kimyasal bağ kavramını ilişkilendirir.
2-İyonlar arası çekme/itme kuvvetlerini tahmin eder, çekim kuvvetlerini “iyonik bağ” olarak adlandırır.
3-Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H2, O2, N2 moleküllerinin modelini çizer.
4-Kovalent bağlar ile moleküller arasında ilişki kurar.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
5-9 Mayıs/2014
2 SAAT5-BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

5.Öğrenciler, bileşikler ve formülleri ile ilgili olarak;
1-Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark eder.
2-Günlük hayatta sıkça karşılaştığı NaCl, CaO gibi basit iyonik ve  H2O, CO2, SO2, NH3, C6H12O6 gibi kovalent bileşiklerin formüllerini yazar.
3-Element ve bileşiklerin hangilerinin moleküllerden oluştuğuna örnekler verir.
Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
12-16 Mayıs/2014

                                  2 SAAT6-KARIŞIMLAR

1.    Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Karışımlarda birden çok element veya bileşik bulunduğunu fark eder
2.Heterojen karışım (adi karışım) ile homojen karışım (çözelti) arasındaki farkı açıklar
3.Katı, sıvı ve gaz maddelerin sıvılardaki çözeltilerine örnekler verir.
4.Çözeltilerde, çözücü molekülleri ile çözünen maddenin iyon veya molekülleri arasındaki etkileşimlerini açıklar.Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

12-16 Mayıs/2014

                                       2 SAAT   
ÜNİTE 5:IŞIK


1-IŞIĞIN SOĞRULMASI
1-Işığın belirli bir yayılma hızının olduğunu ifade eder.
2-Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirdiğiniDers Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

     
SÜRE
ÜNİTE 5        :IŞIK
ÜNİTE 6                   :İNSAN VE ÇEVRE

AY
HAFTA    VE
TARİH
DERS SAATİ
KONU
KAZANIMLAR


ARAÇ VE GEREÇLER
 M
A
Y
I
S


19-23 Mayıs/2014

2 SAAT

2-BEYAZ IŞIK GERÇEKTEN BEYAZMIDIR?

2.Cisimlerin renkli görünmesiyle ilgili olarak öğrenciler;
1.Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini fark eder
2.İnsan gözünün fark edemeyeceği ışınların da olduğunu ifade eder.
3.Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli görünmelerini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla açıklar.
4.Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli ışıklarda neden farklı renklerde göründüklerini açıklar

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
26-30 Mayıs/2014

 2 SAAT

3-IŞIĞIN KIRILMASI

3.Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmesi ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Çeşitli ortamlarda kırılma olayını açıklamak için basit ışın diyagramları çizer.
2-İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık demetlerini gözlemleyerek ortamların yoğunluklarını karşılaştırır.
3-Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini keşfeder.


Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
26-30 Mayıs/2014

2 SAAT

4-MERCEKLER

4.Merceklerle ilgili olarak öğrenciler;
1-Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde nasıl kırıldığını keşfeder.
2-Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını bulur.
3-Merceklerin kullanım alanlarına örnekler verir.
4-Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır.


Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
SÜRE
ÜNİTE 6                   :İNSAN VE ÇEVRE
ÜNİTE 7                    : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ;UZAY BİLMECESİ
AY
HAFTA    VE
TARİH
DERS SAATİ
KONU
KAZANIMLAR


ARAÇ VE GEREÇLER
 H
A
Z
İ
A
N
2-6 Haziran/2014

2 SAAT1-EKOSİSTEMLER
1. Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu alanlara insan etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Tür, habitat, populasyon ve ekosistem kavramlarını örneklerle açıklar.
2.Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini açıklar.
3.Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapar

2-6 Haziran/2014

2 SAAT

2-BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
3-ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ
4.Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından karşılaştırır.
5.Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgular
6.Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir 
Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
  9-13 Haziran/2014

2 SAAT1-GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM

1.  Uzayda bulunan gök cisimleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Gök cisimlerini çıplak gözle gözleyerek özelliklerini belirler
2.Bilinen takım yıldızlara örnekler verir.Kuyruklu yıldızlara örnekler verir.
3.Güneş’in de bir yıldız olduğunu ifade eder 
4.Yıldızlar arasındaki çok uzak mesafelerin “ışık yılı” adı verilen bir uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.
5.Meteor ile gök taşı arasındaki farkı açıklar.
Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

             17Şubat/2014        
             Fen  Bilimleri Öğrt. 

                                                                               U Y G U N D U R   
                                                              Okul  Müdürü               

0 yorum: