Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

18 Şubat 2014

6. SINIF YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI (II.DÖNEM)

        .............. ORTA OKULU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ         

SÜRE

ÜNİTE 3                    : MADDENİN TANECİKLİ YAPISI    

AY
HAFTA
VE
TARİH
DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR


ARAÇ VE GEREÇLER

                                                  Ş
 U 
A
 T  


M
 A 
R
   T       
 10- 21/Şubat/2014

4 SAAT


4-MADDENİN HALLERİNİN TANECİKLİ YAPISI

4-Maddenin hâlleri ile tanecikli yapı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;
4.1-Gazların genleşme-sıkışma özelliklerinden, moleküllerinin bağımsız olduğu çıkarımını yapar
2-Sıvıların çok fazla sıkıştırılamayışlarından, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduğu sonucunu çıkarır
3-Akma özelliklerinden yararlanarak sıvı molekülleri arasında az da olsa boşluk bulunduğu çıkarımını yapar

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
24-28/Şubat/2014

  2 SAAT
4-MADDENİN HALLERİNİN TANECİKLİ YAPISI


4-Gazların ve sıvıların akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiği çıkarımına ulaşır
5-Katılarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadığını tahmin eder

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

                          ÜNİTE 4: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK   
3-14/Mart/2014

4 SAAT
 

1-ELEKTRİK ENERJİSİ NASIL TAŞINIR
2-YALITKANLAR SİZİ KORUSUN

1.Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddelerle ilgili olarak öğrenciler;
1-Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır
2-Metallerin iletken, plâstiklerin ise yalıtkan olduğunu fark eder.
3-Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
M
 A
R
T
17-28 Mart/2014
 4 SAAT


3-İLETKENİ DEĞİŞTİR, AMPULÜN PARLAKLIĞI DEĞİŞSİN
 2.İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu tahmin eder.
2-Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini ifade eder.
3-Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu “direnç” olarak ifade eder.
4-Bir iletkenin direncinin uzunluğuna, dik kesit alanına ve cinsine göre değiştiği söyler.


Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
31 Mart-4Nisan/2014
 2 SAAT

3-İLETKENİ DEĞİŞTİR, AMPULÜN PARLAKLIĞI DEĞİŞSİN

5-Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade eder.
6-Bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir.
7-Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder
Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
SÜRE

ÜNİTE :VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

AY
HAFTA    VE
TARİH
DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR


ARAÇ VE GEREÇLER
 N
 İ 
N
7-11 Nisan/2014

4 SAAT

 

1-DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
1.Destek ve hareket sistemi ile  ilgili olarak öğrenciler;
1-Kemiğin kısımlarını ve görevlerini belirtir.
2-Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak örnekler verir.
3-Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınıflandırarak örnekler verir.


Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
14-25 Nisan/2014
4 SAAT

1-DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
4-Zıt çalışan kasların hareketteki önemini belirtir.
5-Destek ve hareket sistemi sağlığını etkileyecek olumlu-olumsuz davranışları sorgular.
6-Destek ve hareket sistemine teknolojik gelişmelerin katkısına örnekler verir

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
 M 
A
 
  I   
 S                                         

N  
İ     
 N                                                                                                    
28 Nisan-2Mayıss /2014
4 SAAT

2-DOLAŞIM SİSTEMİ

2.Dolaşım sistemi ve bağışıklıkla ilgili olarak öğrenciler;
1.Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
2.Kalbin yapısı ve görevini açıklar
3.Kan damarlarının çeşitlerini ve görevlerini belirtir.
4.Kanın yapısı ve görevlerini açıklar.


Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
5-9 Mayıs/2014

2 SAAT
3-MİKROPLARLA SAVAŞ

5-Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar
6-Kan grupları arasındaki kan alış-veriş şemasını çizer.
7-Vücudun zararlı mikroorganizmalara (mikrop) karşı doğal engelleri olduğunu fark eder.
8-Bağışıklığın vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı koruduğunu belirtir.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
12-16 Mayıs/2014

2 SAAT

4-SOLUNUM SİSTEMİ

3.Solunum sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Akciğerlerin yapısını açıklayarak, alveol - kılcal damar arasındaki gaz alış-verişini şema ile gösterir.
2.Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

19-23 Mayıs/2014

2 SAAT
       4-SOLUNUM SİSTEMİ


3.Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu-olumsuz etkilerini tartışır 
4.Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
 

 

SÜRE

ÜNİTE 6   :MADDE VE ISI     

AY
HAFTA    VE
TARİH
DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR


ARAÇ VE GEREÇLER
   H 
 A
 Z
 İ
 R
  A 
   N                                                            
 M
 A 
Y
 I 
S
26-30 Mayıs/2014

 4 SAAT

 

1-MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI2-ISININ YAYILMA YOLLARI

1.Maddenin tanecikli yapısı ve ısı ile ilgili olarak öğrenciler;
1-Gözlem yaparak maddeler ısındıkça tan
2-Maddeler arası ısı aktarımı ile atom-moleküllerin çarpışması arasında ilişki kurar
3-Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır.
4-Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.
5-Isının ışıma yoluyla yayılabileceğini belirtir
Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
2-6 Haziran/2014

2 SAAT


ÜNİTE  7 : IŞIK VE SES

A-IŞIK
1-IŞIGIN FARKLI MADDELERLE ETKİLEŞİMİ

2-IŞIGIN FARKLI YÜZEYLERDEN YANSIMASI1.Işığın yansımasıyla ilgili olarak öğrenciler;
1-Işığın madde ile karşılaştığında yansıyabileceğini keşfeder
2-Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normalinin aynı düzlemde olduklarını keşfeder
3-Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansıma açılarının birbirine eşit olduğunu keşfeder
Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon
  9-13 Haziran/2014

2 SAAT3-AYNALAR VE KULANIM ALANLARI


2.-Aynalarla ilgili olarak öğrenciler;
1-Işığın düz, çukur ve tümsek aynalarda nasıl yansıdığını keşfeder
2-Net bir görüntü oluşabilmesi için ışığın pürüzsüz yüzeylerden yansıması gerektiğini fark eder
3-Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri cisme göre büyük-küçük, ters-düz olmaları bakımından karşılaştırır
4--Çevresinde kullanılan ayna çeşitlerini gözlemleyerek aynaların kullanım alanlarına örnekler verir
Ders Kitapları, Yaprak Testler, SBS Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon


                                                                                                                                       
     17/Şubat/2014                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fen  Bilimleri Öğrt.  
                                                                    U Y G U N D U R
                                                                      Okul  Müdürü
                                                                      0 yorum: