Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

04 Nisan 2014

7-C SINIFINDAN CEREN KOBAŞ ve ARDA BOZKURT ARAŞTIRDI

 ž      MERCEKLER

                            MERCEKLER
Mercekler en az bir yüzü küresel olan saydam
cisimlerdir. Cam veya plastik gibi saydam
maddelerden yapılır. Işığı kırarak görüntü oluşturur.
Verdikleri bu görüntüler cisimden büyük ya da küçük
olabilir. Optik araçların çoğunda mercek kullanılır.
Gözün kendisi de doğal bir mercektir.
                        

Kenarları ortalarına göre; 
ince olan mercekler İnce Kenarlı (Yakınsak) Mercek,
kalın olanlar ise Kalın Kenarlı (Iraksak) Mercek olarak
adlandırılır.
            
  İNCE KENARLI MERCEKLER
 İnce kenarlı mercek ile baktığımızda cisimleri olduğundan büyük
görürüz.
İnce kenarlı mercekler belli bir mesafede cisimlerin düz ve büyük
bir görüntüsünü verdiğinden kuyumcular, antikacılar ve
araştırmacılar bu mercekleri büyüteç olarak kullanırlar.
Yakınsak (İnce Kenarlı) merceğe sonsuz uzaktan gelen paralel ışık
ışınları mercekten geçerken kırılarak bir noktada toplanır ve
buradan tekrar yayılır.
                                          

Kırılma, merceklerde iki kez gerçekleşir. İlki merceğe girişte,
ikincisi ise mercekten çıkışta meydana gelir.Kırılan ışık ışınları
bu iki kırılma sonucunda bir noktada toplanır. 
İncekenarlı merceklerde kırılan ışınların toplandığı bu noktaya  İnce Kenarlı Merceğin Odak Noktası denir.
        
                      
Kalın kenarlı mercekten bakıldığında etraftaki
cisimlerin çoğu görünür. Ancak bu görüntüler
cisimlerden küçüktür.
Sonsuz uzaktan gelerek kalın kenarlı mercek üzerine düşen
paralel ışık ışınları bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılarak kırılır.
Kırılan ışınların uzantıları ışığın geldiği taraftaki bir noktada
kesişir. Işık ışınlarının uzantılarının kesiştiği bu noktaya 
Kalın Kenarlı Merceğin Odak Noktası denir.
           
Merceklerin büyüklüğünde bir sınırlama yoktur. Mercekler
kullanılacağı yere göre uygun büyüklükte yapılabilir.
Merceklerden yaygın olarak göz kusurlarının düzeltilmesinde
yararlanılır.

     
Göz kusurlarının düzeltilmesinde yararlanılan gözlük veya
kontak lensler de benzer görevi yerine getirir.ž       
              
İnce kenarlı mercekler kullanılarak yapılan gözlük ve
kontak lensler hipermetrop göz kusurunu gidermede
kullanılır. Kalın kenarlı mercekler kullanılarak yapılan
gözlük ve kontak lensler ise miyop göz kusurunun
düzeltilmesinde kullanılır.Mikroskop, teleskop ve dürbün
gibi araçlar gözlem ve inceleme araçlarıdır. Bu araçlarda
birden fazla mercekten meydana gelen mercek sistemi
mevcuttur.   

         
Örneğin basit bir mercekli teleskopta; bir uçta büyük
odak uzaklığına sahip ince kenarlı mercek olan objektif
bulunurken, gözlemcinin baktığı tarafta daha küçük odak
uzaklığına sahip ince kenarlı bir mercek olan oküler
bulunur.
Objektif mercek iç içe geçmiş kızaklı sistemle hareket
ettirilip ayarlanarak uzak bir cisimden gelen ışık ışınlarını
toplar ve net bir görüntü oluşturur. Bu görüntüden gelen
ışınlar okülerden geçerken kırılarak paralel hale gelir.
Okülerden bakıldığında ışığın kırıldığı fark edilmez. Ancak
cisimler çıplak göz ile göründüklerinden daha büyük
görünür.
KIRILMA İLE YANSIMANIN BENZERLİK VE FARKLILIKLARI
1-Yansıma ve kırılma olaylarında ışık doğrultusunu
değiştirir.
2-Yansıma olayında ışık ışınlarının etkileştiği yüzeyin cinsi
ne olursa olsun her zaman gelme açısı yansıma açısına eşit
olur. Ancak kırılma olayında maddenin cinsi, kırılma
açısını etkiler.
3-Bir ortamdan başka bir ortama dik olarak gönderilen ışık
ışınları doğrultusunu değiştirmezken farklı açılar altında
gönderilen ışık için gelme açısı hiçbir zaman kırılma
açısına eşit olmaz.
MERCEKLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Düzlem ayna gibi yansımaya sebep olan yansıtıcıların verdiği 
görüntüler cisim ile aynı büyüklükte olur.
Merceklerin kırılma olayı sonucunda verdiği görüntüler ise
kimi zaman cisimlerden büyük, kimi zaman cisim ile aynı
büyüklükte, kimi zaman da cisimden küçük olur. 
Mercekler ışığı kırarak doğrultusunu değiştirir.İnce kenarlı 
mercekler ışığı bir noktada toplar.İnce kenarlı merceklerin bu
özelliğinde yararlanarak güneş ışınlarını kâğıdın üzerinde topl
yabilir ve kağıdın yanmasını sağlayabiliriz.    
                      
Aynı şekilde çevreye gelişigüzel bırakılmış cam ve şişe kırıkları
veya içerisinde su bulunan pet şişeler çok sıcak ve kurak
iklimlerde mercek etkisi yaparak yangınlara sebep olabilir.
DENEY YAPALIM
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
1- İnce Kenarlı Mercek
2- Kitap
DENEYİN YAPILIŞI       
İnce kenarlı mercek ile kitabımızın yazılarına bakalım. İnce
kenarlı mercekle baktığımız yazılarla, sayfadaki diğer
yazıları karşılaştıralım. Aralarındaki farkı belirleyelim.
İnce kenarlı mercek ile baktığımızda, yazılar olduğundan
daha büyük görünür.
Odak uzaklıkları küçük ince kenarlı mercekler büyüteç
olarak kullanılır. Büyüteçler, cisimlerin görüntüsünü daha
büyük olarak gösterir ve cisimlerin daha ayrıntılı
görünmelerini sağlar.
                                

                                     HAZIRLAYANLAR;

                       1- ceren kobaş

                       2- arda bozkurt


                                 
      BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
       J J J
ž

0 yorum: