Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

03 Mart 2014

5-E SINIFINDAN BARAN TARIM ve GÖKÇE GÜLEL ARAŞTIRDI

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

               Fen ve teknoloji 
                 II. DÖNEM PROJE ÖDEVİ
   
      BARAN TARIM 
                      &
                      GÖKÇE GÜLEL
  

RENK
¢Maddenin görülebilir,hissedilebilir özelliklerindendir.
¢Örneğin,su,buz ve su buharını renkleri yönünden inceleyelim.
¢Su renksiz,buz beyaz,su buharı ise gridir.Aslında bu 3 madde aynı maddenin 3 farklı halidir.
BERKLİK
¢  Esnek olmayan sert ve sağlam maddelere berk madde denir.
¢Berk madde bükülemez kırılabilir,kırılırsa şekil değişikliği kalıcı olur.
¢Doğadaki en sert maddelerden biri elmasdır.
                           
            
                                                                                ÖZ KÜTLE (YOĞUNLUK)
¢Sabit sıcaklık ve basınçta birim hacimdeki madde miktarıdır.
¢Katı ve sıvılarda birim hacim genellikle Gram/cm3 alınır.Gazlarda ise hacim litre alınır.
¢Formülü yoğunluk=kütle/hacim
    (d=m/v)  

ÖZ ISI (ISINMA ISISI)
¢Maddenin 1gramının sıcaklığını 1C yükseltebilmek için gerekli olan ısı miktarına denir.
¢Katı,sıvı ve gazlar için ayırt edici özelliktir.

ÇÖZÜNÜRLÜK
¢Sabit sıcaklık ve basınçta birim hacim çözücüde en çok çözünebilen madde miktarına denir.
¢Katı,sıvı ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir.
¢Her madde her maddede çözünmez.


¢Benzer benzeri çözer.
ERİME SICAKLIĞI
(ERİME NOKTASI)
¢Saf bir katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık derecesine denir.
¢Erime Noktası sadece katılar için ayırt edici özelliktir.
¢Her katı farklı sıcaklıkta erir.
       

DONMA SICAKLIĞI 
(DONMA NOKTASI)
¢Saf bir sıvı maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçtiği sıcaklıktır.
¢Sıvılar için ayırt edici özelliktir.
¢Saf maddelerin erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşit ve sabittir.

YOĞUNLAŞMA SICAKLIĞI
(YOĞUNLAŞMA NOKTASI)
¢Sabit sıcaklıkta ve basınçta saf
gaz maddenin gaz halden sıvı hale
geçtiği sıcaklıktır.
¢Sadece gaz maddeler için ayırt
edici özelliktir. 
GENLEŞME
¢Her hangi bir maddenin dışardan
ısı aldığında tanecikleri yayılır ve
genişler. Böylece maddenin
hacminde büyüme olur.Bu olaya
genleşme denir.
¢Katı ve sıvılar için ayırt edici
özelliktir.
KOKU
¢Havada gaz halinde bulunan koku
moleküllerinin burun yoluyla
algılanmasıdır.
¢Katı , sıvı ve gazın ayırt edici
özelliğidir.
TAT
¢Tadına kokusuna ve şekline
bakarak ayırt edebileceğimiz
maddeler vardır
¢Limonun tadı ve portakalın tadı
birbirinden farklıdır
¢Tuz ve şekeri birbirinden ayır
etmek için tadına bakılabilir
¢Her maddeyi koklamak veya
tatmak tehlikeli olabilir
ESNEKLİK
¢Esneklik yalnız katılar için ayırt
edici özelliktir.
¢Sıvı ve gaz maddelerin esneme
özellikleri yoktur.
¢Esneklik maddenin ayırt edici
özelliğidir.

ÖZ HACİM
¢Birim kütlenin hacmidir.
¢Maddenin ayırt edici özelliklerindendir.
¢Öz kütlenin tersidir.
¢Katı,sıvı ve gazların ayırt edici özelliğidir.
¢Sıcaklık ve basınç ile değişir
¢Özhacim=hacim/kütle
ÖZ AĞIRLIK
¢Bir maddenin birim hacminin
ağırlığına denir.
¢Ağırlık birimi olarak genelde gr
ağırlık seçilir.
¢Özgül ağırlık birimi de gr
ağırlık/cm3 olur.
¢Kısaca gr/cm3 biçiminde  de
yazılır.
¢Y (gama) sembolü ile gösterilir.
TUTUŞMA SICAKLIĞI
¢Gaz veya gaz karışımının sıcak bir
yüzeyden ısı enerjisi olarak yanmaya
başlaması için gerekli minimum 
sıcaklık derecesidir.
KAYNAMA SICAKLIĞI
¢Sıvının buhar basıncının sıvının basıncına
eşit olduğu sıcaklıktır
¢Sadece sıvılar için ayırt edici özelliktir
¢Kaynama sıcaklığı sıvı miktarı ve verilen ısı
ile değişmez
¢Basınç değişirse kaynama sıcaklığı değişir.
¢Basınç arttıkça kaynama sıcaklığı artar 
çünkü taneciklerin gaz faza geçmesi  zor
olur.
           
BUHAR BASINCI
¢Sıcaklık arttıkça buhar basıncı
artar.
¢Aynı ortamda buhar basıncı yüksek
olan sıvıların buharlaşması kolay 
olacağından kaynama noktaları 
düşük olur.  
¢Buhar basıncı yüksek olan sıvı
 moleküllerinin moleküller arası
çekim kuvveti zayıftır.
¢Bir sıvı içinde katı çözündüğünde
buharlaşmayı azaltacağından buhar
basıncını da düşürür.

İLETKENLİK

¢Bir cismin ısıyı iletme kabiliyetidir.
¢Hemen hemen her cisim bir ölçüde ısı iletir.
¢Gaz hariç maddenin hallerinin ayırt edici özelliğidir.


                        
                   TEŞEKKÜRLER
                                                   
                                    GÖKÇE GÜLEL&BARAN TARIM

0 yorum: