Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

12 Eylül 2012

2012-2013 ÖĞRETİM YILI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YILLIK PLAN


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .........................ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIÖĞRENME ALANI:CALILAR VE HAYAT
1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM                                                                                                                                                          
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
Y
L
Ü
L
3.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
1-HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM                  Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1                   Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
1.2                Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
1.3                   Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
1.4                   Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
HHücreler bölünüyor(1.2)
1.2 Hücrenin mitoz sırasında birbirini takip eden farklı evrelerden geçtiği belirtilir, fakat bölünme evrelerinin isimleri ve özellikleri verilmeden şekil üzerinde gösterilir.
[!] 1.3 Kromozom sayılarının hücre bölünmesinde aynen korunduğunu veya yarıya indiğini açıklamak için n ve 2n kavramları kullanılır.
)* 1.4 Mitozun üreme ile ilişkisi kurulurken bölünerek çoğalma, tomurcuklanma, vejetatif üreme, yenilenme gibi eşeysiz üreme çeşitleri örneklendirilir.
Performans Görevi
Okuma Metni
Resim Tamamlama
E
Y
L
Ü
L
4. H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
1.         Kalıtım ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1      Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır (BSB-1, 2, 5, 6, 8).
2.2      Yavruların anne-babaya  benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 5, 6, 8).
2.3      Mendel’in çalışmalarının kalıtım açısından önemini irdeler (FTTÇ-12,16).
2.4  Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder (BSB-25).
2.5  Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
2.6  Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
H Birbirimize benziyor muyuz?(2.1-2.2) (BSB-1,2,5,6,8)
H Mendele yardımcı olalım(2.3)
H Baskın mı? Çekinik mi?(2.5)
)* 2.3 sadece monohibrit çaprazlama örnekleri verilir. Dihibrit çaprazlamalar örnekleri verilmez.
[!] 2.6. Cinsiyetin eşey kromozomuna bağlı olduğu belirtilir.
Problem Çözme
Açık uçlu Sorular
Anlam Çözümleme TablosuA
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
K
İ
M
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.7     İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
2.8     Akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili bilgi toplar  ve sunar (BSB-25, 27, 32).
2.9     Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını yakın çevresiyle paylaşır ve tartışır (TD-3).
Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırır ve sunar.
Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1                Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.
3.2                Mayozun canlılar için önemini    
HAkraba evliliğinin risklerini tartışalım(2.8) (BSB- 25,27,32) (2.9) (TD-3)
Üreme hücreleri nasıl oluşur? (3.1)
)* 2.7 Kalıtsal hastalıklara örnek olarak hemofili, orak hücreli anemi, renk körlüğü
3.2 Mayozun evreleri isimlendirilmeden  şekille verilir, krossing-over terimi yerine parça değişimi terimi kullanılır ve önemi vurgulanır.
Açık Uçlu Sorular
Okuma Metni
Kavram Haritası
`            2.8 ve 2.10 kazanımları,                 Türkçe dersi  “Okuma” ,                 “Konuşma” ve “Yazma”                  temel dil becerisi ile                 ilişkilendirilir.
È            Sağlık Kültürü
                ( 2.8, 2.9-3,4 )
E
K
İ
M
2. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.3                Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1     Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder. 
4.2     DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar (BSB-28, 30, 31; FTTÇ-4).
4.3     DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir (BSB-28, 30, 31; FTTÇ-4).
4.4     Nükleotit, gen, DNA,  kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
4.5     Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örnekle açıklar.
Kod adı:DNA( (4.2-4.3) (BSB- 28,30,31) (FTTC- 4)
H DNA Kendini Nasıl Eşler?(4.4)
)* 3.3 Mayoz ve mitoz arasındaki farklar verilirken bölünme evrelerindeki farklılıklar belirtilmez
)* 4.2 DNA’nın yapısı verilirken nükleotitlerin şeker, fosfat ve bazlardan oluştuğuna değinilir, bazların isimleri pürin, pirimidin ayrımına girilmeden verilir.
Yapılandırılmış Grid
Eşleştirme
Resim Çizme
5N–1K
Açık Uçlu Sorular
E
K
İ
M
3. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
4.6     Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar (BSB-5).
4.7     Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32; FTTÇ-16, 17, 30, 31, 32).
4.8     Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder (FTTÇ-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36).
4.9     Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder (TD-3).
Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalışma alanlarına örnekler verir (FTTÇ-16,17).
H Genetik mühendisliğinin geleceği(4.6)(BSB-25,27,32; FTTÇ-16,17,30,31,32)
(4.7)(FTTÇ5,28,29,30,31,32,36)
(4.8)(TD-3)
4.5 Mutasyonların bazen yararlı bazen de zararlı olabileceği vurgulanır.
)* 4.6 Genetik mühendisliğinin uygulamaları ile ilgili klonlama, gen tedavisi, türlerin ıslah edilmesi ve genetiği değiştirilmiş canlılar vb. verilir.
` 4.6 ve 4.9 kazanımları, Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.
Açık Uçlu Sorular
Bulmaca
I.DÖNEM I.YAZILI
`            4.6 ve 4.9 kazanımları,                 Türkçe dersi “Okuma”                 temel dil becerisi ile                 ilişkilendirilir.
E
K
İ
M
4. H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
KURBAN BAYRAMI TATİLİ


ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL  OLAYLAR
2.ÜNİTE:  KUVVET VE HAREKET
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
E
K
İ
M

K
A
S
I
M
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
5.Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1     Canlıların yaşadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
5.2     Aynı yaşam alanında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.
5.3     Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.
5.4 Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.
H Uysam mı? Uymasam mı? (5.1-5.2)
[!] 5.3 Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarıyla ilgili örneklerde ayrıntıya girilmez.
[!] 5.3 Doğal seçilim kavramı vurgulanmalıdır.
[!] 5.4 Evrim ile ilgili farklı görüş örneklerinde ayrıntıya girilmez.
Açık Uçlu Sorular
Eşleştirme
Boşluk Doldurma
Çoktan Seçmeli Sorular
K
A
S
I
M
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti ile ilgili olarak  öğrenciler;
1.1.  Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını dinamometre ile ölçer ve ölçümlerini kaydeder (BSB-22,23,24, 26,27).
1.2.  Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karşılaştırır (BSB-6).
1.3.  Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu çıkarır (BSB-30).
1.4.  Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar (BSB-31,21).
1.5.  Kaldırma kuvvetinin, cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır (BSB-30,31).
1.6.  Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır.
   1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırır.
1.9.   Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar (BSB-20).
1.14. Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti uyguladığını keşfeder.
HHavadaki ve sudaki ağırlıkları karşılaştırıyorum(1.1-1.2,--1.3-1.4-1.5  BSB-6,22,23,24,26,27)
HKaldırma kuvvetinin bağlı olduğu faktörler nelerdir? (1.6-1.7-1.8 BSB-20)
1.1 Kaldırma kuvvetinin cisimlerin ağırlıklarına etkisi incelenirken sıvı içinde batabilen ve sıvı içinde kütlesi değişmeyen cisimler kullanılmalıdır.
???          Bazı öğrenciler yer çekimi kuvvetinin,               sıvı içindeki cisimlere etki etmediği               yanılgısına sahip olabilir.
[!]             Sıvı içindeki cismin ağırlığı azalmaz,               sadece yukarı yönde etki eden kaldırma               kuvveti cismin ağırlığının azalmış gibi               görünmesine neden olur.
Açık Uçlu
Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Görevi
Bulmaca
5N–1K Çalışması
Proje Ödevi
K
A
S
I
M
3. 
H
A
F
T
A
      4 
      S          
     A
     A
     T

                     
1.15 Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin teknolojideki kullanımına örnekler verir ve bunların günlük hayattaki önemini belirtir (FTTÇ-5,6,7,9,10,17,28,29,30,31,33,34,36; TD-3).
1.7     Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
1.8      
1.10  Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karşılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar.
1.11  Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder (BSB-16).
1.12  Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder (BSB-1).
H Yüzer mi batar mı?
(2.1-2.4-2.5)
HYüzen cisimlerin ağırlıkları kaldırma kuvvetine eşitmidir?(2.3-2.5  BSB-1,16,22,23,24,32)
)*        1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m3 ve g/cm3 kullanılmalıdır.
)*        1.7 Katıların ve sıvıların yoğunlukları ile                 ilgili hesaplamalar yapılmalıdır.
[!]            1.11 Denge durumu, bir cismin sıvı içinde       askıda kalması veya cismin bir kısmının                 sıvı içinde bir kısmınınsa dışarıda                 kalmasıdır.
???          Öğrenciler, yüzen cisimlere etki eden         kaldırma kuvvetinin, cisimlerin               ağırlıklarından fazla olduğu yanılgısına                 düşebilir.
1.13 Arşimet ilkesi ile ilgili matematiksel                 bağıntılar verilmemelidir.
4.sınıf “Maddeyi Tanıyalım” ve 5. sınıf  “Maddenin Değişimi ve anınması” üniteleri ile ilişkilendirilir.
K
A
S
I
M
4. 
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.13  Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder (BSB-1,16,22,23,24,32)
2. Basınç ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1     Birim yüzeye etki eden dik kuvveti, basınç olarak ifade eder.
2.2     Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.
2.3     Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder.
2.4     Basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder.
H Basıncı keşvediyorum (3.1- 3.2- 3.3)
H sıvı basıncı nelere bağlıdır? (3.4 BSB-1,16,22,23,24)
[!]            Öğrenciler, basınç ile kuvvetin birbirine            karıştırılmaması konusunda                 uyarılmalıdır.
)*        2.2 Basınçla ilgili matematiksel                 bağıntılar verilmemelidir.
Açık Uçlu
Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Görevi
Bulmaca
5N–1K Çalışması
`            2.6 kazanımı, Türkçe dersi                “Okuma” öğrenme alanı                 amaç 6 ile ilişkilendirilir.
K
A
S
I
M
5. H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
2.5     Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder (BSB-1,16,22,23,24).
2.6     Sıvıların ve gazların, basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanlarını araştırır.
2.7     Basıncın, günlük hayattaki önemini açıklar ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir  (BSB-32; TD-3).
H Sıvıların basıncı iletmesi (3.5-3.6 BSB-32 TD-3)
H Hava basıncının etkisi
[!]            Ağırlıkla ilgili olarak “G=mg”                matematiksel bağıntısı verilmemelidir.                                        Öğrenciler bir cismin ağırlığını                 gerekiyorsa, Newton olarak            ölçeklendirilmiş bir dinamometre ile                 ölçerek bulmalıdır.
I.DÖNEM II.YAZILI
ÖĞRENME ALANI:MADDE VE DEĞİŞİM
3.ÜNİTE:  MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
A
R
A
L
I
K
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.    Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.   Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar.
1.2.   Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır.
1.3.   Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır (BSB-5, 6, 7).
H Elementleri sınıflandıralım (1.1)
H Elementlerin mahallesi (1.1-1.2)
[!]            Öğrenciler, kendi periyodik tablolarını                 hazırlarken sadece ilk 20 elementi                 kullanır; karşılaştırma yaparken,                 periyodik tablonun tamamının ilgili         kısmı ile karşılaştırır.
[!]            Benzer özellikler aranırken, fiziksel hâl,                 sertlik, yumuşaklık, iletkenlik, kararlılık,                 iyon yükü vb. özellikler kullanılır.
[!]                Elementlerin toplam sayısı ve doğal                elementlerin sayısı verilirken kesin                 rakamlar kullanmaktan kaçınılmalıdır.                 Çünkü yeni elementler bulunabileceği                 gibi, bazı elementlerin (meselâ 112 atom                 numaralı elementin) bulunup                 bulunmadığı da tartışmalı bir konudur.   Ayrıca radon gibi bazı radyoaktif                 elementler, kimilerine göre doğada     vardır; kimilerine göre yoktur.
[!]            1.3 Metal, ametal ve yarı metal  sınıfı        elementler, görünüm, elektriksel                 iletkenlik ve iletkenliğin sıcaklık ile                 değişimi, fiziksel hâl ve haddelenme                 özelliği temelinde açıklanacaktır.                 Metalik ve ametalik özellikler bu                 düzeyde erken sayılabilir kavramlardır.
A
R
A
L
I
K
2.
H
A
F
T
A
4
S
A
A
T
1.4 Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.
1.5.Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir (FTTÇ-29, 32).
2.             Kimyasal bağlarla ilgili olarak                öğrenciler;
2.1           Metallerin elektron vermeye,                 ametallerin elektron almaya yatkın      olduğunu fark eder.
2.2           Anyonların ve katyonların periyodik                 sistemdeki grup numaraları ile yükleri     arasında ilişki kurar.
H Bul özellikleri gruplandır elementleri ((1.3- 1.4-1.5 BSB-5,6,7, FTTÇ-29)
D            Elektronları Dizelim,                 Özelliklerini Bilelim
                (2.1,2.2)
)*        1.4 Periyodik sistemde, sadece 1. grubun alkali metaller, 2. grubun alkali                 toprak metalleri, 7. grubun halojenler ve           8. grubun asal gaz veya soygaz olarak                adlandırıldığı belirtilecektir.
[!]            1.5 Farklı elementlerin kullanım                 alanlarına ilişkin bilgiler, değişik                 yörelere uyacak şekilde zengin                 olmalıdır.
[!]            1.5 “Elementler ve onların bileşikleri                 çok farklı özellikler taşır ve kullanım alanları da buna göre farklıdır.” fikri         verilmelidir.
[!]            2.1 Elektron dizilimleri sadece her                 katmandaki toplam elektron sayıları     verilerek yazılacak, s, p, d, f alt                 katmanları hesaba katılmayacaktır.
[!]            2.2 Sadece 1, 2, 7 ve 8. grup elementleri,                 bu kazanım için yeterlidir.
A
R
A
L
I
K
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.3           Metal atomları ile ametal atomları   arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin     eder.
2.4           Ametal atomları arasında kovalent bağ                 oluştuğunu belirtir.
2.5           Verilen basit yapılarda hangi tür                 bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ)                 bulunduğunu tahmin eder
                (BSB-8, 9).
DYapılarda Bağ Türü
                (2.3,2.4)
DBağı Bil, Mutfağı                 Toplu Bul
                (2.5)
                (BSB-8,9)
DBilgini Konuştur
                (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5)
                (BSB-8,9)
[!]            İki atomun yakın (kısmen iç içe girmiş      veya dokunur durumda) durmasının bir                 bağlanma sonucu olduğu fikri, 6. sınıftan    itibaren öğrencinin karşılaştığı bir            olgudur. Burada, 7. sınıftaki atom        modelleri de kullanılarak bağın oluş                 sebebine ağırlık verilir.
               
)*        Metalik bağlar ve moleküller arası         bağlar, bu düzey için erken olacağı     düşüncesi ile kapsam dışında                bırakılmıştır.
[!]            2.3 Bu düzeyde, iki atomun elektron                ortaklaşarak oktet tamamlayabileceğini                 ve bunun bağlanmaya yol açtığını    belirtmek yeterlidir.
[!]            Ortaklaşılan elektron sayısı ile atomun    yaptığı bağ sayısı arasındaki ilişki            verilmemelidir.
C             6. sınıf “ Maddenin                 Tanecikli Yapısı” ünitesi ile                ilişkilendirilir.
A
R
A
L
I
K
4.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
3.             Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak                öğrenciler;
3.1           Yükü bilinen iyonların oluşturduğu                 bileşiklerin formüllerini yazar.
3.2           Çok atomlu yaygın iyonların                 oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2,                 Na3PO4 gibi) formüllerinde element   atomlarının sayısını hesaplar.
3.3           Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini                 gösteren deneyle gösterir
                (BSB-15, 16, 17, 18)
                (TD-2, 4).
3.4           Kimyasal değişimi atomlar arası                 bağların kopması ve yeni bağların    oluşması temelinde açıklar.
3.5           Kimyasal değişimlerde atomların yok          olmadığını ve yeni atomların                oluşmadığını, kütlenin korunduğunu                 belirtir.
D            Bileşiklerin Oyunu
                (3.1)
D            Formülümde Kaç                 Atomum Var?
                (3.2)
D            Neler Oluyor Bize?
                (3.3)
                (BSB-15,16,17,18)
                (TD-2,4)
D            Kimyasal Tepkimede             Değişen Nedir?
                (3.4; 3.5)
[!]            Kimyasal bir tepkime olduğunu gösteren   belirtilerden ısı çıkışı, gaz çıkışı, renk         değişimi ve çökelek oluşumu için örnek       tepkimeler verilecektir.
Açık Uçlu
Sorular
Çoktan Seçmeli Sorular
Kavram Haritası
Performans Görev
Bulmaca
5N-1K Çalışması
C             Bu bölüm işlenirken fiziksel                 değişim ve kimyasal değişim kavramları ile ilgili 6. sınıfta “Maddenin                 Tanecikli Yapısı” ünitesinde                 öğrenilenler             hatırlatılmalıdır


A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
O
C
A
K
1.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
3.6           Basit kimyasal tepkime denklemlerini                 sayma yöntemi ile denkleştirir
                (BSB-10).
3.7           Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit                 yanma tepkimelerini formüllerle                 gösterir
                (BSB-30, 31).
4.             Asit-baz tepkimeleri ile ilgili olarak               öğrenciler;
4.1           Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle                 tanır.
4.2           Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH-          iyonu arasında ilişki kurar
                (BSB-5).
D            Sayalım,                Denkleştirelim
                (3.2; 3.6).
D            Dokun, Tat, Yaz
                (4.1).
D            Formüllerden Bulalım
                (4.2).
???          3.7 Öğrenciler, yanma ile alevi birlikte                 düşünme eğilimindedir. Alevsiz veya        çok hafif bir alevle yanan maddelerin de                 olabileceği fikri burada işlenir.
 [!]           4.1 Gıda maddeleri dışındaki maddelere               belirtilmediği sürece dokunulmaması ve            tadılmaması gerektiği konusunda                 öğrenciler uyarılır.
[!]            4.2 Asit, sulu çözeltisine H+ iyonları    oluşturan; baz ise OH- iyonları oluşturan madde olarak tanımlanır. CO2, SO2,                 Na2CO3 ve NH3 gibi maddelerin su ile        tepkimeye girerek H+ veya OH-                 oluşturduğu denklemlerle gösterilir.
                CO2 ve SO2’ in asit olduğundan;                 Na2CO3                 ve NH3’ ın baz olduğundan söz                 edilecektir.
Çoktan Seçmeli Soru
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
Yapılandırılmış Grid
.
O
C
A
K
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T

4.3           pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik       veya ne kadar bazik olduğunun bir                 ölçüsü olduğunu anlar ve asitlik-bazlık                 ile pH skalası arasında ilişki kurar
                (BSB-28, 30,31; TD-1).
4.4           Sanayide kullanılan başlıca asitleri ve                 bazları; piyasadaki adları, sistematik                 adları ve formülleri ile tanır
                (BSB-30, 31).
4.5           Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde                 yer alan en yaygın asit ve bazları                 isimleriyle tanır
                (BSB-2, 31; TD-5).
4.6           Günlük yaşamında sık karşılaştığı bazı                 ürünlerin pH’larını yaklaşık olarak bilir
D            Adım ve Lakabım
                (4.4; 4.5).
                (BSB-30,31,32)
                (TD-5)
[!]            4.4 Asitlerin ve bazların sistematik adları                 yanında, tuz ruhu, kezzap, sud-kostik,     potas-kostik, sönmüş kireç gibi piyasa                 adları da verilecektir.
[!]            4.5 Burada esas olan, adı geçen asitlerin   ve bazların yapılarını öğretmek değil,        asitlerin bir şekilde günlük hayatımızda                 yer aldığı fikrini vermektir. Öğrencilerin,                 özellikle organik asitlerin formüllerini                 tek tek öğrenmesi beklenmemelidir.
Performans Değerlendirme
Akran Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
I. DÖNEM III. YAZILI
C             7.sınıf “Vücudumuzda                 Sistemler” ünitesi ile                ilişkilendirilir.
È           İnsan Hakları ve              Vatandaşlık
                ( 4.8,4.9,4.10, 4.11–18)
O
C
A
K
3.
 H
A
F
T
A

S
A
A
T
4.7           Asitler ile bazların etkileşimini deney       ile gösterir, bu etkileşimi “nötralleşme                 tepkimesi” olarak adlandırır,                nötralleşme sonucu neler oluştuğunu                 belirtir
                (BSB-15, 16, 17, 18).
4.8           Asit-baz çözeltilerini kullanırken neden                 dikkatli olması gerektiğini açıklar;    kimyasal maddeler için tehlike                işaretlerinin anlamlarını belirtir
                (FTTÇ-37).
4.9           Asitlerin ve bazların günlük               kullanımdaki eşya ve malzemeler                 üzerine olumsuz etkisinden kaçınmak                 için neler yapılabileceğini açıklar
                (BSB-9; FTTÇ-18; TD-5).
4.10         Endüstride atık madde olarak havaya     bırakılan SO2 ve NO2 gazlarının asit                 yağmurları oluşturduğunu ve bunların   çevreye zarar verdiğini fark eder
                (FTTÇ-18).
4.11         Suları, havayı ve toprağı kirleten               kimyasallara karşı duyarlılık edinir.
D            Asit ve Baz Bir Arada     Durmaz
                (4.7)
                (BSB-15,16,17,18)
D            Asit ve Bazların                 Tahribatları
                (4.8,4.9)
                (FTTÇ-37)
[!]            4.7 Nötralleşme tepkimeleri verilirken                 asit-baz titrasyonlarına, eşdeğerlik                 noktası ve dönüm noktası kavramlarına           girilmeyecektir.
[!]            4.7 Sadece yaygın asit ve bazlar                 arasındaki nötralleşme tepkimeleri                 verilecektir.
[!]            4.8 Tankerlerle taşınan sülfürik asit ve                 sud-kostik gibi sanayi ara ürünlerinin                 trafikte ciddî bir tehlike oluşturdukları                 belirtilir.
[!]            4.9 Asitlerin ve bazların maddeler üzerine etkisi verilirken yüzeylerinin ve                 şekillerinin bozulmasından, tahrip                 olmasından bahsedilecek, korozif etki ve     korozyon kavramları kullanılmayacaktır.
[!]  4.9 Asit ve baz bulaşmalarında su ile                 yıkama ve seyreltmenin etkin bir ilk            tedbir olduğu belirtilir.
[!]            4.10 Doğal gazın, kükürt ve azot            içermediğinden temiz bir yakıt olduğu                 burada vurgulanır.
[!]            4.11 Suları, havayı ve toprağı kirleten    kimyasal silahlardan en az etkilenmek                 için alınabilir tedbirleri konu edinen bir                 okuma metni verilebilir.
Açık Uçlu Sorular   
Çoktan Seçmeli Sorular
Kavram Haritası
Performans Görevi
Bulmaca
Boşluk Doldurma
`            4.8 kazanımı, Türkçe dersi                 “Okuma” öğrenme alanı                 kazanım 4.3 ile                ilişkilendirilir.
`            4.11 kazanımı, Sosyal                 Bilgiler dersi 7.sınıf      “Küresel Bağlantılar”                 öğrenme alanı, “Ülkeler                 Arası Köprüler” ünitesi                 kazanım 3 ile ilişkilendirilir
O
C
A
K
4. H
A
F
T
A

4 S
A
A
T

5.             Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili                 olarak öğrenciler;
5.1           Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar                 ve sertliğin neden istenmeyen bir                 özellik olduğunu açıklar
                (BSB- 8, 9, 30, 31)
                (FTTÇ-28, 30).
5.2           Sularda sertliğin nasıl giderileceğini                 araştırır.
5.3           Suların arıtımında klorun mikrop    öldürücülük etkisinden yararlanıldığını                 araştırarak fark eder.
                (BSB-8, 9, 31; FTTÇ- 25; TD-1, 5).
D            Suyun Kimyası
                (5.1)
                (BSB-8,9,30,31)
                (FTTÇ-28,30)
)*        5.1 Sert suların sağlık için zararlı      olmadıkları, sadece içim zevki                 bakımından kalitesiz sayılacakları               vurgulanmalı, ancak çok sert suların                 çamaşır ve bulaşık makinelerinde,              fabrikalardaki su kazanlarında, kalorifer                kazanlarında ve radyatörlerde yol               açabilecekleri güçlükler vurgulanır.
[!]            5.2 Sularda sertliğin giderilmesinde,                 kaynatma ve oluşan tortudan ayırma     yönteminin ve iyon değiştirici                 reçinelerin kullanılabileceği vurgulanır.
Kavram Haritası
Açık Uçlu
Sorular
Çoktan Seçmeli Soru
È            İnsan Hakları ve Vatandaşlık
                (5.2, 5.3 – 18 )
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
4.ÜNİTE: SES
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
Ş
U
B
A
T
2.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
1.             Ses dalgaları ile ilgili olarak    öğrenciler;
1.1           Titreşen bir cisim için frekans ve                 genliği tanımlar.
1.2           Ses dalgasının belirli bir frekansı ve                 genliği olduğunu ifade eder.
2.             Sesin özellikleri ile ilgili olarak    öğrenciler;
2.1           Çevresindeki sesleri, ince-kalın ve                 şiddetli-zayıf sıfatlarını kullanarak                 betimler ve sınıflandırır
                (BSB-1, 3, 4, 5, 6).
H            Öğrendiklerimi                 Hatırlıyorum
H            Nereden, Nereye, Nasıl                 Geldim?
H            Ses Titreşimdir
                (1.1)
H            Şişelerden Farklı Sesler                 Üretiyorum
                (BSB-1,3,4,5,6)
!]             Etkinlikler yapılırken işitme yetersizliği                 olan öğrenciler de dikkate alınmalıdır.
[!]            Etkinlikler yapılırken işitme yetersizliği                 olan öğrenciler de dikkate alınmalıdır.
[!]            Frekansın biriminin Hertz (Hz), ses           düzeyi biriminin ise Desibel (dB) olduğu                 vurgulanır.
[!]            İnsan kulağının genellikle frekansı 20-                 20000 Hz arasında olan sesleri                 duyabildiği belirtilir.
Açık Uçlu
Sorular
Performans Görevi
Kavram Eşleştirme
Problem Çözme
Ş
U
B
A
T
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.2           Ses şiddetini, sesleri şiddetli veya zayıf        işitmemize neden olan ses özelliği                 olarak ifade eder.
2.3           Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın                 işitmemize neden olan ses özelliği                 olarak ifade eder.
2.4           Sesin şiddeti ile genliği, sesin                 yüksekliği ile frekansı arasındaki                 ilişkiyi keşfeder
                (BSB-11, 12, 13 ,14, 15, 16, 19, 20,  27,           28, 31).
2.5           Çeşitli sesleri birbirinden ayırt                 edilebilmesini, ses dalgalarının frekans                 ve genliklerinin farklı olmasıyla açıklar                 (BSB-1, 4, 6, 8, 31).
2.6           Ses düzeyinin ses şiddetinin bir ölçüsü                 olduğunu fark eder
                (BSB-25).
2.7           Çevresindeki ses kaynaklarının ürettiği     sesler ile ses düzeyleri arasında ilişki                 kurar
                (BSB-1, 4, 6, 31; TD-5).
H            Müzik Aleti                 Yapıyorum
                (3.2).
                (BSB-18)
                (FTTÇ-6,8)
                (TD-2)
[!]            2.6 Sesleri duyup duyamamamız, sesin        işitme sağlığımıza zararlı olup olmadığı                 veya bir aracın gürültülü olup olmadığı   çoğu zaman ses şiddeti yerine, ses                 düzeyine bakılarak belirlenir.
[!]            2.6 İnsan kulağının 0 dB ve üzerindeki                 sesleri işitebileceği, 120 dB üzerindeki                 seslerin işitme sağlığına zarar vereceği   belirtilir.
[!]            2.6 Konuşma sesi düzeyinin 30–60 dB                 olduğu, düzeyi 60 dB’den fazla olan                 seslerin gürültü olarak isimlendirildiği,                 ses düzeyi 60-120 dB aralığında olan         ortamlarda uzun süre kalındığında ise            işitme sorunlarıyla karşılaşabileceği           vurgulanmalıdır.
[!]            2.7 Çeşitli ses kaynaklarının ses                 düzeyleri örnek olarak verilir.
Açık Uçlu
Soru
Performans Görevi
Kavram Eşleştirme 
Problem Çözme
Boşluk Doldurma
Grafik Çizme
C             7. sınıf “Canlılar ve Hayat”                 öğrenme alanı,         “Vücudumuzdaki                 Sistemler” ünitesinde                 kulağın yapısı ile             ilişkilendirilir.
Ş
U
B
A
T
4.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
3.             Bir müzik aletinden çıkan sesin                 değişimi ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1           Bir müzik aletinden çıkan seslerin                 yüksekliğini ve şiddetini nasıl            değiştirebileceğini keşfeder
                (BSB-1, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 19, 20,           27, 31).
3.2           Farklı yükseklik ve şiddette sesler               oluşturabileceği bir müzik aleti tasarlar                 ve yapar
                (BSB-18; FTTÇ-6, 8; TD-2).
4.             Bir enerji türü olan ses ile ilgili       olarak öğrenciler;
4.1           Sesin bir enerji türü olduğunu ifade        eder.
4.2           Ses enerjisinin başka bir enerjiye              dönüşebileceğini ifade eder
                (TD-3).
5.             Sesin yayılma hızı ile ilgili olarak    öğrenciler;
5.1           Ses dalgalarının belirli bir yayılma   hızının olduğunu ve bu hızın, sesin        yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı         olarak değiştiğini ifade eder
                (BSB-25).
5.2           Sesin farklı ortamlardaki hızlarını                 karşılaştırır
                (BSB-5, 6).
5.3           Işığın ve sesin havadaki yayılma                 hızlarını karşılaştırır
                (BSB-5, 6).
[!]            3.1 Üflemeli müzik aletlerinde                enstrümanın içindeki hava sütunu                 boyunun; vurmalı müzik aletlerinde                enstrümanın derisinin kalınlığı,                  gerginliği ve yüzey alanının; telli müzik                 aletlerinde de tellerin kesiti, gerginliği ve                 boyunun çıkan sesleri değiştirdiği                 vurgulanır.
[!]            Gürültünün insan sağlına etkilerinden            bahsedilmelidir.
[!]            Yüksek sesle müzik dinlemenin insan                 sağlığına sakıncalarından            bahsedilmelidir.
[!]            Müzeler (Türkiye Sanal Müzik Müzesi     ve TRT Müzesi, üniversitelerin müzik                 bölümlerine ait müzeler) ziyaret edilerek    çeşitli müzik aletleri incelenebilir.
Açık Uçlu
Soru
Performans Görevi
Kavram Eşleştirme 
Problem Çözme
Boşluk Doldurma
Grafik Çizme
`            Müzik dersi ile             ilişkilendirilir.
C             6. sınıf “Fiziksel Olaylar”                 öğrenme alanı “Kuvvet ve                 Hareket” ünitesinin sürat                 konusu ile ilişkilendirilir.

ÖĞRENME ALANI:MADDE VE DEĞİŞİM
5.ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
M
A
R
T
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.             Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak    öğrenciler;
1.1           Isının, sıcaklığı yüksek maddeden                 sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan                 enerji olduğunu belirtir.
1.2           Aynı maddenin kütlesi büyük bir                 örneğini belirli bir sıcaklığa kadar                 ısıtmak için, kütlesi daha küçük olana                 göre, daha çok ısı gerektiğini keşfeder.
1.3           Tek tek moleküllerin hareket                 enerjilerinin farklı olabileceğini ve                 çarpışmalarla değişeceğini fark eder.
1.4           Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket    enerjisinin göstergesi şeklinde yorumlar (BSB-8).
1.5           Bir kova kaynar su ve bir bardak kaynar     suyun sıcaklıklarını ve kaynatmak için                 gerekli ısı miktarlarını tahmin ederek      karşılaştırır
                (BSB-5, 6).
1.6           Bir kova soğuk su ve bir bardak ılık                 suyun sıcaklıklarını ve aldıkları ısı            miktarlarını tahmin ederek karşılaştırır                 (BSB-5, 6).
D            Akış Yönümü                 Kaybettim
                (1.1,1.7)
                (BSB-8,9)
                (TD-1)
D            Kütle-Sıcaklık
                (1,2)
D            Termometre Yapalım
                (1.8)
                (BSB-22, 24)
                (FTTÇ-4, 16)
                (TD-3)
D            Arttı Kütlem, Çoğaldı Enerjim
                (1.5; 1.6)
                (BSB-5,6)
[!]            1.2 Isıalan maddelerin moleküllerinin                 hareket hızının arttığı vurgulanır, alınan-                verilen ısının madde miktarı (molekül                 sayısı) ile de ilgili olduğu özellikle                 belirtilir.
[!]            1.4 Sıcaklığın, molekül başına ortalama                 enerjinin bir göstergesi olduğu, fakat                 bizzat enerji olmadığı vurgusu                 önemlidir.
[!]            1.4 Sıcaklığın, sıfır veya sıfırın altında                 olması, moleküllerin enerjilerinin sıfır          olmasını gerektirmez. Çünkü sıcaklığın                 sayısal değeri keyfî seçilmiştir. 
[!]            1.4 Bu noktada, 6. sınıftaki “Çarpışma,                 Hareket Alış-Verişidir” etkinliği                 hatırlatılır.
[!]            1.3;1.4 Bir maddenin ısısının                 ölçülemeyeceği, sadece aktarılan ısının                 ölçülebileceği;    bu yüzden havanın ısısı                 veya suyun ısısı gibi ifadelerin yanlış                 olduğu vurgulanır.
[!]            Sıcaklığın, molekül başına ortalama                 enerjinin bir göstergesi olduğu fakat                 bizzat enerji olmadığı vurgusu                 önemlidir.
[!]            1.4 Isıalan maddelerin moleküllerinin                 hareket hızının arttığı vurgulanır; alınan-                verilen ısının madde miktarı (molekül                 sayısı) ile de ilgili olduğu özellikle                 belirtilir.
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası     
Performans Görevi
Bulmaca
5N-1K Çalışması
C             6. sınıftaki “Madde ve Isı”                 ünitesi ile ilişkilendirilir
M
A
R
T
2.
H
A
F
T
A
4
 S
A
A
T
2.             Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile                 sıcaklık değişimi arasında ilişki      kurmak bakımından öğrenciler;
2.1           Mekanik ve Elektrik enerjinin ısıya                 dönüştüğünü gösteren deneyler tasarlar
                (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).
2.2           Maddelerin ısınmasının enerji almaları   anlamına geldiğini belirtir.
2.3           Suyun ve diğer maddelerin “öz                 ısı”larını tanımlar, sembolle gösterir.
2.4           Farklı maddelerin öz ısılarının farklı       olduğunu (öz ısının ayırt edici bir                 özellik olduğunu) belirtir.
2.5           Suyun öz ısısını joule/goC ve                 kalori/goC cinsinden belirtir.
3.             Maddenin ısı alış-verişi ile hâl                değişimlerini ilişkilendirmek                 bakımından öğrenciler;
3.1           Gaz, sıvı ve katı maddelerde     moleküllerin/atomların yakınlık   derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket                 özellikleri arasındaki ilişkiyi model                 veya resim üzerinde açıklar
                (BSB-30, 31; FTTÇ- 4).
3.2           Bağların, katılarda sıvılardakinden daha         sağlam olduğu çıkarımını yapar
                (BSB-5).
3.3           Gazlarda moleküller arasındaki bağların    yok denecek kadar zayıf olduğunu                 belirtir.
3.4           Erimenin ve buharlaşmanın ısı                 gerektirmesini, donmanın ve                 yoğuşmanın ısı açığa çıkarmasını                 bağların kopması ve oluşması temelinde                 açıklar
D            Başka Enerjilerden         Isıya Dönüş
                (2.1)
                (BSB-15,16,17,18)
                (TD-2,4)
D            Her Madde Aynı mı Isınır?
                (2.4)
D            Maddenin Halleri ve                 Taneciklerin Çekim    Kuvveti
                (3.1,3.2,3.3,3.4)
                (BSB-30,31,5,6,9)
                (FTTÇ-4)
???          Alınan-verilen ısı, aslında moleküllerin                 hareket hızından çok, kinetik enerjileri ile ilişkilidir. Molekül boyutları farklı iki            maddeden, büyük moleküllü olanın,                 küçük moleküllüye göre daha sıcak        olduğu hâlde, molekül hızı daha yavaş                 olabilir. Isı miktarı-hareket hızı ilişkisi      kurulurken aynı maddenin molekülleri                 üzerinde konuşmak, kavram yanılgısına               yol açmaması için alınabilecek bir                 tedbirdir.
[!]            “Isı” kavramı, fizikçilerce en az üç                 asırdır kullanılmaktadır. Ancak bir enerji olduğu, 19. yy’ın ikinci yarısında Joule        tarafından gösterilmiş, daha sonra alınıp       verilen ısının aslında moleküllerin                 enerjileri olduğu fark edilmiştir. Isı için                 ayrı bir birim (kalori) tanımlanması da                 Joule’den önce yerleşmiş bir gelenektir.
[!]            Alkol ısıtılırken öğrencilerin dikkatli                 olmaları konusunda uyarılır.
[!]            Isının bir enerji türü olduğu hâlde uzun                 zaman ayrı bir birim ile ifade edilmesi                 ve sıcaklık ile karıştırılması, kısmen, ısı                 için verilen Joule öncesi tanımdan           kaynaklanmaktadır. Isı için ayrıca                 kullanılan kalori birimi hâlâ terk edilmiş     değildir.
[!]            2.4 Maddelerin aldığı-verdiği ısı                 miktarının kütle (kazanım 1.2) ve                 maddenin cinsine (kazanım 2.4) bağlı         olacağı irdelenir; Q=m´C´t bağıntısı   daha sonraki sınıflara(lise fizik)                 bırakılmıştır.
Açık Uçlu Soru
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası     
Performans Görevi
Bulmaca
5N-1K
C             5.sınıf “ Maddenin Değişimi ve Tanınması”,   6. sınıf                 “Madde ve Isı“ üniteleri ile                ilişkilendirilir.
 C            2.5 1 kalori=4,18 joule                 dönüşüm ilişkisi verilir.                 Ancak uluslararası birimler                 sisteminde öz ısı biriminin                 J/goC olduğu belirtilir. 5.                 sınıf  “Maddenin Değişimi                 ve Tanınması“ünitesi ile                ilişkilendirilir.
C             6. sınıf “ Maddenin                 Tanecikli Yapısı” ünitesi ile                ilişkilendirilir.
M
A
R
T
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T

4.             Erime/donma ısısı ile ilgili olarak                 öğrenciler;
4.1           Erimenin neden ısı gerektirdiğini                 açıklar; donma ısısı ile     ilişkilendirir
                (BSB-7, 30, 31).
4.2           Farklı maddelerin erime ısılarını                 karşılaştırır
                (BSB-6).
4.3           Belli kütledeki buzun, erime                 sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi                 için gerekli ısı miktarını hesaplar.
4.4           Kapalı mekânların aşırı soğumasını                 önlemek için ortama su konulmasının                 yararını açıklar
                (BSB-31; FTTÇ-29; TD-4).
4.5           Saf olmayan suyun donma noktasının,                 saf sudan daha düşük olduğunu fark                 eder.
4.6           Buzlanmayı önlemek için başvurulan                 “tuzlama” işleminin hangi ilkeye                 dayandığını açıklar.
4.7           Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği     önemi açıklar.
D            Erime Isısı
                (4.1)
                (BSB-7,30,31)
D            Her Madde Aynı        Sıcaklıkta Hal                 Değiştirir mi?
                (4.2)
                (BSB-6)
D            Donmayı ve                 Kaynamayı                 Geciktirelim
                (4.5,4.6)
D            Isı Aldı Buharlaştı, Isı      Verdi Ne Oldu?
                (5.1)
Performans Değerlendirme
II. DÖNEM I. YAZILI
[!]            Atatürkçülük ile ilgili    konular
                (  4.7-1)
M
A
R
T
4.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
5.             Buharlaşma ısısı ile ilgili olarak                 öğrenciler;
5.1           Buharlaşmanın neden ısı gerektirdiğini                 açıklar; buharlaşma ısısını maddenin                 türü ile ilişkilendirir.
5.2           Kütlesi belli suyun, kaynama                 sıcaklığında tamamen buhara                 dönüşmesi için gerekli ısı miktarını                 hesaplar.
5.3           Buharlaşmanın soğutma amacı ile                 kullanılışına günlük hayattan örnekler                 verir
                (BSB-30, 31; FTTÇ-16, 31).
6.             Isınma/soğuma eğrileri ile ilgili                 olarak öğrenciler;
6.1           Katı, sıvı ve buhar hâlleri kolay elde                 edilebilir (su gibi) maddeleri ısıtıp-                soğutarak, sıcaklık-zaman verilerini                 grafiğe geçirir
                (BSB-11, 12, 13, 14, 29).
6.2           Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık-                zaman grafiklerini yorumlar; hâl                 değişimleri ile ilişkilendirir
                (BSB-11, 12, 13, 14, 29, 31).
D            Isıtalım, Soğutalım,                 Grafiği Çizelim
                (6.1,6.2)
                (BSB-           11,12,13,14,29,31)
[!]            5.1;5.2 Kopan bağların moleküller arası              bağ olduğu vurgulanır.
)*        5.1; 5.2 Su ve alkol örnekleri ile etkinlik    gerçekleştirilir.
[!]            (-100C) – (+3600C) aralığındaki cıvalı       termometre kullanılır.
[!]            6.1;6.2 Kaynama işlemi sırasında                 öğrencilerin zarar görmemesi için                 dikkatli olunmalıdır.
[!]            6.1;6.2 Etkinliğin küçük öğrenci grupları    tarafından yapılması sağlanmalıdır.
`            6.1 ve 6.2 kazanımları,                 Türkçe dersi “Okuma”                 temel dil becerisi ile                 ilişkilendirilir
ÖĞRENME ALANI:CANLILAR VE HAYAT
6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
A
Y
H
A
F
T
A
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
N
İ
S
A
N
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.             Besin zincirindeki canlılarla ilgili                 olarak öğrenciler;
1.1           Besin zincirlerinin başlangıcında                 üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar
                (BSB, 8)
1.2           Üreticilerin fotosentez yaparak basit                 şeker ve oksijen ürettiğini belirtir.
1.3           Fotosentez için nelerin gerekli                 olduğunu sıralar. 
1.4           Fotosentezde ışığın gerekliliğini deney                 yaparak gözlemler
                (BSB – 1,3,17, 18, 19, 20,23,27,31).
1.5           Fotosentezi denklemle ifade eder.
H             Fotosentez Dansı
                (1.2)
H             Fotosentez ve Işık
                (1.4)
                (BSB-                1, 3, 17, 18, 19,     20, 23, 27, 31)
)*        1.2 Üreticiler için bitkiler, algler ve bazı                 bakteriler verilir, kemosentez yapan      canlılar örnek olarak verilmez.
[!]            1.2 Basit şeker yerine glikoz                 kullanılabilir.
[!]            1.4 Bitkilerin yapay ışıkta da fotosentez                yapabildikleri vurgulanmalıdır.
[!]            1.5 Fotosentezin kimyasal denklemi verilmez. 
Kavram Haritalama
Performans Görevi
Açık Uçlu Sorular
C             7. sınıf “ Canlılar ve Hayat”                 öğrenme alanı, “İnsan ve                 Çevre” ünitesinde besin                 zinciri ve ağları ile             ilişkilendirilir.
C             1.3;1.5 5. sınıf “Canlılar                 Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesinin                 “Çiçekli Bitkileri   Tanıyalım” konusu ile             ilişkilendirilir.
N
İ
S
A
N
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.6           Fotosentezin canlılar için önemini                 tartışır.
1.7           Üreticilerin fotosentez ile güneş                 enerjisini kullanılabilir enerjiye                dönüştürdüğünü ifade eder.
1.8           Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri       için enerjiye ihtiyaç duyduklarını                 açıklar.
1.9           Besin zincirindeki tüketicilerin enerji       ihtiyacını üreticilerden karşıladığını                 açıklar.
1.10         Solunumun canlılar için önemini                 tartışır.
1.11         Oksijenli solunum sonucunda oluşan      ürünleri deney yaparak gösterir
                (BSB – 1, 3, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).
1.12         Gözlemleri sonucunda oksijenli                 solunumun denklemini tahmin eder
                (BSB - 1, 9).
1.13         Bazı canlıların yaşamlarını                 sürdürebilmek için gerekli enerjiyi                 oksijen kullanmadan sağladığını                 açıklar.
1.14         Günlük yaşamdan oksijensiz solunum   ile ilgili örnekler verir.
H            Bitkiler Ne Zaman               Solunum Yapar?
H            Oksijensiz Solunum
???          1.11 Bitkilerin hem gündüz hem de gece                 solunum yaptığı vurgulanmalıdır.
[!]            ATP yapısı basit düzeyde verilebilir.
)*        1.11-1.15 Oksijenli ve oksijensiz                 solunumda enerji miktarları sayısal                 olarak belirtilmez, az ya da çok enerji                 olarak verilir.
)*        1. 14 Oksijensiz solunumda laktik asit ve                 etil alkol fermantasyonu kavramları                 verilmeden,  kaslarda biriken yorgunluk                 asidi ile mayalanma olayı örnek olarak                 verilir.
N
İ
S
A
N
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.15         Oksijenli solunum denklemi ile                 fotosentez denklemini karşılaştırarak                 ilişki kurar
                (BSB, 6).
1.16         Beslenme ve enerji akışı açısından                 üreticiler ve tüketiciler arasındaki                 ilişkiyi açıklar.
1.17         Besin zincirindeki enerji akışına paralel                 olarak madde döngülerini açıklar.
2.             Geri dönüşüm, yenilenebilir ve                yenilenemez enerji kaynakları ile                 ilgili olarak öğrenciler;
2.1           Yenilenebilir ve yenilenemez enerji                 kaynaklarına örnekler verir.
H            Her İşin Başı Enerji
                (2.1)
)*        1.17 Madde döngüleri olarak su,               karbondioksit, azot ve oksijen döngüleri basit şemalarla verilecektir.
)*        1.17 Madde döngüsünde ayrıştırıcıların                 rolü vurgulanmalıdır.
[!]            Azot döngüsünde nitrit - nitrat       bakterileri ayrımına girmeden havadaki serbest azotu
Açık Uçlu
Sorular
Eşleştirme
Yapılandırılmış Grid
Rol Oynama
N
İ
S
A
N
4.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.2           Yenilenebilir ve yenilenemez enerji                 kaynaklarının kullanımına ilişkin  
                araştırma yapar ve sunar
                (BSB-1, 6, 25, 27, 32)
                (FTTÇ-24, 26).
2.3           Yenilenebilir ve yenilenemez enerji                 kaynakları kullanmanın önemini                 vurgular
                (FTTÇ-24).
2.4           Yenilenebilir enerji kaynaklarının                 kullanımına örnek olabilecek bir                 tasarım yapar
                (FTTÇ-1, 8, 9).
2.5           Geri dönüşümün ne olduğunu ve            gerekliliğini örneklerle açıklar
                (FTTÇ-18, 19).
2.6           Yaşadığı çevrede geri dönüşüm                 uygulamalarını hayata geçirir
                (FTTÇ-20, 27,33)
                (TD – 1).
H            Atıkları Yeniden                 Kulan, Geri Kazan,                 Azalt ve Onar
                (2.5)
                (FTTÇ-18,19)
                (2.6)
                (FTTÇ-20,27,33)
                (TD-1)
[!]            2.2 Yenilenebilir ve yenilenemez enerji                kaynaklarının bir tanesinin kullanımına                 ilişkin araştırma yapar ve sunar.
[!]            2.3 Yenilenebilir ve yenilenemez enerji                kaynaklarının korunması gerektiği                 vurgulanır.
 )*       2.5;2.6 Güneş, rüzgâr, su, dalga,                 jeotermal enerji ve biomas yenilenebilir                 (alternatif) enerji kaynaklarına örnek       olarak verilebilir.
[!]            2.5 Geri dönüşümün çevre koruma ve                 ülke ekonomisi açısından önemi      vurgulanır
Açık Uçlu
Sorular
Yapılandırılmış Grid
Okuma Metni
Grafik Okuma
Anlam Çözümleme Tablosu
Doğru–Yanlış
Boşluk Doldurma
Çoktan Seçmeli Soru
II. DÖNEM II. YAZILI
`            2.2 kazanımı, Türkçe dersi         “Okuma” öğrenme alanı                 amaç 6, “Konuşma”                 öğrenme alanı, “Yazma”                 öğrenme alanı amaç 1,2,3                 ile ilişkilendirilir.ÖĞRENME ALANI:FİZİKSEL OLAYLAR
7.ÜNİTE:YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
A
Y
H
A
F
T
A
S
A
A
T
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
M
A
Y
I
S
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
1.             Elektrik akımının manyetik etkisi ve                 elektrik enerjisinin hareket enerjisine                 dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1           Üzerinden akım geçen bir bobinin, bir            çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark                 eder.
1.2           Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını                 akımın geçiş yönünden faydalanarak                 bulur.
1.3           Üzerinden akım geçen bobinin                 merkezinde oluşan manyetik etkinin,    bobinden geçen akım ve bobinin sarım       sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder   (BSB-8,9,30,31).
1.4           Elektrik akımının manyetik etkisinin,                 günlük hayatta kullanıldığı yerleri      araştırır ve sunar
                (FTTÇ-5)                (BSB-32).
1.5           Elektrik enerjisinin hareket enerjisine                 dönüştüğünü fark eder.
1.6           Bir çubuk mıknatısın hareketinin,                 elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek                 keşfeder
                (BSB-30,31).
H            Çivi Mıknatıs Olur                 mu?
                (1.1)
H            Güçlü Elektromıknatıs                Yapalım
                (1.3)
                (BSB-8,9,30,31)
H            Bobine Ne Olur?
                (1.5)
H                Elektrik Enerjisi               Üretelim
                (1.6,1.7)
                (BSB-30,31)
???          1.6 Öğrenciler, elektrik enerjisi                 üretilirken sadece mıknatısların hareket                 ettiğini düşünebilirler.
Grafik Çizme
Boşluk Doldurma
C               Öğretmen, öğrencilere 7.                 sınıfta “Kuvvet ve Hareket”                ünitesinde edindikleri                 “enerji” kavramının ne                 olduğunu hatırlatır.
M
A
Y
I
S
2.
H
A
F
T
A
4
S
A
A
T
1.7           Hareket enerjisinin elektrik enerjisine                 dönüştüğünü fark eder.
1.8           Güç santrallerinde elektrik enerjisinin                 nasıl üretildiği hakkında araştırma                 yapar ve sunar
                (BSB-32).
2.             Elektrik enerjisinin ısıya (ısı                 enerjisine) ve ışığa (ışık enerjisine)                 dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1           Elektrik akımı geçen iletkenlerin                 ısındığını deneyerek fark eder
                (BSB-30,31).
2.2           Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı                 enerjisine dönüşeceği sonucuna varır        (BSB-30,31).
2.3           Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci,    üzerinden geçen akım ve akımın geçiş        süresiyle ilişkili olduğunu deneyerek                 keşfeder
                (BSB-8, 9, 30, 31).
H            Teldeki Mum
                (2.1,2.2)
                (BSB-30,31)
H            Suyu Daha Fazla                 Isıtmak
                (2.3)
                (BSB-8,9,30,31)
)*        “Joule Kanunu” formülüne bu düzeyde                 girilmeyecektir.
[!]            Öğretmen öğrencilerin 6. sınıfta                 edindikleri direnci etkileyen faktörler konusu ile ilgili ön bilgilerinden yola                 çıkarak reostanın çalışma prensibini                 anlatmalıdır.
[!]            Öğrenciler, elektrik enerjisinin ısıya                 dönüşümü ile ilgili etkinlikleri pillerle   veya 0-12/16 volt güç kaynakları ile                 yapmalıdır. Şehir gerilimini                 kullanmamaları konusunda                 uyarılmalıdır.
Performans Değerlendirme
`            1.8 kazanımı, Türkçe dersi                “Okuma” öğrenme alanı                 amaç 6, “Konuşma”                 öğrenme alanı, “Yazma”                  öğrenme alanı amaç 1,2,3                 ile ilişkilendirilir.
M
A
Y
I
S
3.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.4           Elektrik enerjisinin ısı enerjisine                 dönüşümünü temel alan teknolojik                 uygulamaları araştırır ve sunar
                (BSB-32).
2.5           Güvenlik açısından sigortanın önemini   ve çalışma prensibini açıklar
                (FTTÇ-5).
2.6              Teknolojideki sigorta modellerini                 araştırarak bir sigorta modeli tasarlar    (FTTÇ-6).
2.7           Elektrik enerjisinin ışık enerjisine                 dönüştüğünü fark eder.
2.8           Üzerinden akım geçen bazı iletkenlerin                 görülebilir bir ışık yaydığı çıkarımını                 yapar.
2.9           Bir ampulün patladığında neden tekrar      yanmadığını yorumlar
)*        2.8 Elektrik akımı geçen iletkenlerin    ışıma yaptığı konusuna girilmeyecektir
Performans Değerlendirme
`            2.4 kazanımı, Türkçe dersi                “Okuma” öğrenme alanı                 amaç 6, “Konuşma”                 öğrenme alanı, “Yazma”                  öğrenme alanı amaç 1,2,3                 ile ilişkilendirilir.
M
A
Y
I
S
4.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.             Elektrik enerjisinin kullanımı ve                 elektriksel güç ile ilgili olarak;
3.1           Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda kullandıkları elektrik    enerjisi miktarının farklı olabileceğini                 fark eder.
3.2           Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda tükettiği elektrik    enerjisini, o aracın gücü olarak ifade        eder.
3.3           Elektriksel güç birimlerinin watt ve            kilowatt olarak adlandırıldığını ifade        eder.
3.4           Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının,                 aracın gücüne ve çalıştırıldığı süreye      göre değiştiğini fark eder.
3.5           Kullanılan elektrik enerjisi miktarının                 “watt x saniye ve kilowatt x saat”        olarak adlandırıldığını ifade eder.
3.6           Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde     kullanımı için alınması gereken                 önlemleri ifade eder
                (TD-5).
)*        P=W/t formülü, 
                  Kullanılan Elektrik Enerjisi. Miktarı=                 Aracın Gücü x Zaman
                şeklinde verilecektir
                   
Boşluk Doldurma
Kavram Haritası
Performans Görevi
Açık Uçlu
Sorular
II. DÖNEM III. YAZILI
M
A
Y
I
S
5.
H
A
F
T
A
4 S
A
A
T
1.             Dünya’mızın oluşum süreci hakkında                 öğrenciler;
1.1           Tarih boyunca Dünya’mızın oluşumu   hakkında çeşitli görüşlerin ortaya      atıldığını fark eder
                (FTTÇ-2, 3).
1.2           Dünya’mızın oluşumuyla ilgili olarak                 en çok kabul gören görüşün, “Büyük                 Patlama” olduğunu belirtir.
2.             Bir doğal süreç olan levha hareketleri                 ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1           Yer kabuğunun, sıcak ve akışkan olan                 magma üzerinde hareket eden                 levhalardan oluştuğunu gösteren bir                 model tasarlar ve yapar
                (BSB-25, 27, 28, 30, 32)(
                FTTÇ-8, 9).
2.2               Okyanusların ve dağların oluşumunu                 levha hareketleriyle açıklar
                (BSB-8, 11-15)(
                FTTÇ-1).
2.3           Artçı deprem, öncü deprem, şiddet,      büyüklük, fay kırılması, fay hattı ve            deprem bölgesi kavramlarını tanımlar.
2.4           Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim        dalına “sismoloji”, bu alanda çalışan     bilim insanlarına ise “sismolog” adı                 verildiğini belirtir
                (FTTÇ-11, 12, 34)
                (TD-2, 3).
2.5           Türkiye’nin deprem bölgeleriyle fay           hatları arasında ilişki kurar
                (BSB-11-15).
H            Evrenin Oluşum Süreci
                (1.1)
                (BSB-25)
H            Büyük Patlama
                (1.2)
                (BSB-25)
H            Kıtalar Geçmişte Bir                 Bütün müydü?
                (2.1)
                (BSB-25)
H            Hamur Yığınına Ne                 Oldu?
                (2.1,2.2)
H            Deprem Hattı        Oluşturalım
                (2.3,2.8)
)*        1.1 Dünya’mızın oluşumuyla ilgili öne                 sürülen görüşler “Güneş’ten kopma”,                 “gaz ve toz bulutundan oluşma” ve                 “Büyük Patlama” olarak sınırlandırılır.
[!]            1.1 “Büyük Patlama” ile ilgili bir okuma                 metni verilir.
)*        2.1 “Levhalar yer kabuğunun üst                 katmanlarında, bir bütün hâlinde           olmayıp sürekli hareket hâlinde bulunan    tabakalar” olarak tanımlanır.
???          2.1 Levha terimi, trafik levhalarıyla vb.                 karıştırılmamalıdır. Ayrıca levha, kıt’a   demek değildir.
)*        2.2 Levhalar arası hareketler yaklaşma,                 uzaklaşma ve yanal hareket olarak                 sınırlandırılır.
[!]            2.2 Levha hareketlerinin en önemli                 sebebinin, magma içindeki ısıdan                 kaynaklanan konveksiyon hareketleri                 olduğu belirtilir. Levha hareketlerinin                 sürekli olarak devam eden bir süreç                 olduğu belirtilir. Bu hareketlilik                 sonucunda, levha sınırlarında, uzun     zaman dilimlerinde, yeni okyanuslar,              yeni kıtalar, sıradağlar ve yanardağların                 oluşabileceği belirtilir
???          2..3 Depremin şiddeti ile büyüklüğünün                 aynı anlama gelmediği belirtilir.
[!]            2.4 Sismolojinin; depremlerin                 oluşumunu, ölçü aletlerini, ölçme                 yöntemlerini ve deprem ile ilgili diğer                 konuları inceleyen ve değerlendiren      bilim dalı olduğu belirtilir.
[!]            2.4 Sismoloji yerine “deprembilim”,                 sismolog yerine de “deprembilimci”                 kelimeleri kullanılabilir.
Açık Uçlu Soru       
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Görev
Bulmaca
5N-1K Çalışması
Eşleştirme
Yapılandırılmış Grid
Rol Oynama
C             2.1 Magma ile 4. sınıfta      öğrenilen katman modeli ve                 Ateş Küre ile ilişki kurulur;               magmanın özellikleri                 hakkında nicel ayrıntılara                 (kalınlık, ortalama sıcaklık,                 yoğunluk vb.) girilmez.ÖĞRENME ALANI:DÜNYA VE EVRE
8.ÜNİTE: DOĞAL SÜREÇLER
A
Y
H
A
F
T
A
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER ATATÜRKÇÜLÜK
H
A
Z
İ
R
A
N
1.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
2.6              Depremlere, fayların yanında, volkanik               faaliyetlerin ve arazi çöküntülerinin de                 sebep olabileceğini açıklar
                (BSB-8, 11-15).
2.7               Volkanların oluşumunu ve bunun                 sonucunda oluşan yeryüzü şekillerini                 levha hareketleriyle açıklar
                (BSB-8, 11,5)
                (FTTÇ-1).
2.8               Volkanların ve depremlerin insan                hayatındaki etkileri ve sebep olabileceği                 olumsuz sonuçları ifade eder
                (BSB-8, 9)
                ( FTTÇ-25).
2.9           Deprem tehlikesine karşı alınabilecek                 önlemleri ve deprem anında yapılması                 gerekenleri açıklar
                (FTTÇ-25).
3.             Hava olayları ile ilgili olarak               öğrenciler;
3.1           Havanın dört temel bileşen yanında, su                 buharı da içeren bir karışım olması      gerektiği çıkarımını yapar
                (BSB- 8).
3.2           Yakın çevresindeki hava olaylarını                 gözlemler, sonuçları kaydederek hava        olaylarının değişkenliğini fark eder
                (BSB-1, 2, 22-25, 27, 28; FTTÇ-1).
3.3           Rüzgârın oluşumunu deneyle keşfeder   (BSB-16-18).
3.4           Rüzgâr ile yel, tayfun, fırtına arasında   ilişki kurar
                (BSB-5, 11-13, 15; FTTÇ-1).
3.5           Hortum ve kasırganın oluşum şartlarını ifade eder
                (BSB-5, 11-15).
3.6           Havanın sıcaklığı arttıkça daha fazla                 nem kaldırabileceğini ifade eder.
H            Hava Gözlem                 İstasyonu
                (3.1)
H            Rüzgar Oluşturalım
                (3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.                8,3.9)
                (BSB-25,32)
H            Hangi Ülke Daha Sıcak
                (3.10,3.11,3.12,3.13,3.14                ,3.15)
                (BSB-25,32)
 [!]           2.6 Okyanus ya da denizlerin tabanında                 oluşan deprem, volkan patlaması ve                 bunlara bağlı taban çökmesi, zemin      kaymaları gibi anî ve şiddetli olaylardan                 hemen sonra denizlerde, tsunami adı                 verilen dev dalgaların oluşabileceği                 belirtilir. Tsunaminin oluşumu ve                verebileceği zararlar konusunda bir            okuma metni verilebilir.
[!]            2.9 Depremlerin önceden tahmin     edilebilmesi için levha sınırlarının ve            levha hareketlerinin niteliğinin doğru                 olarak saptanması gerektiği belirtilir.
)*        3.2 Hava olayları yağmur, kar, dolu,        rüzgâr, yel, tayfun, fırtına, hortum ve                 kasırga olarak sınırlandırılır
Açık Uçlu Soru       
Çoktan Seçmeli Soru
Kavram Haritası
Performans Görev
Bulmaca
5N-1K Çalışması
Eşleştirme
Yapılandırılmış Grid
Rol Oynama
È            Afet Eğitimi ve Güvenli                 Yaşam
                (2.8, 2.9 – 17, 18, 19
H
A
Z
İ
R
A
N
2.
H
A
F
T
A

S
A
A
T
3.7           Yağmur, kar, dolu, sis, çiğ ve kırağı ile havanın sıcaklığı ve nemi arasında ilişki                 kurar
                (BSB- 8, 9; FTTÇ-2).
3.8           Hava olaylarının sebebini günlük      sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve   yüksek basınç alanlarıyla açıklar
                (BSB-11-15).
3.9           Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin                 sebebini, Dünya’nın dönme ekseninin                 eğikliği ile açıklar
                (BSB-8, 11-15; FTTÇ-1).
3.10         Yeryüzü şekillerinin oluşumu ve                değişiminde hava olaylarının etkisini    örneklerle açıklar
                (BSB-1, 2; FTTÇ-25).
3.11         İklimin, yeryüzünün herhangi bir            yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama durumu     olduğunu ifade eder ve iklimlerin                 zamanla değişebileceğini kavrar.
3.12         İklimin etkisini açıklamaya ve                keşfetmeye çalışan bilim insanlarına                 “iklim bilimci” adı verildiğini belirtir                 (FTTÇ-11, 12, 34; TD-2, 3).
3.13         Meteorolojinin, atmosfer içinde oluşan      sıcaklık değişmelerini ve buna bağlı         olarak oluşan hava olaylarını                inceleyerek hava tahminleri yapan bilim                 dalı olduğunu ifade eder
                (TD-2, 3).
3.14         Hava tahminlerinin günlük           yaşantımızdaki yeri ve önemini fark                 eder
                (FTTÇ-7, 16, 17, 28, 31, 32).
3.15               Meteoroloji uzmanlarına “meteorolog”                 adı verildiğini belirtir
                (FTTÇ-11, 12, 34)
                (TD-2, 3).
.
)*        3.8 Burada kastedilen basınç, sıcak ve   soğuk havanın yerleşim bölgeleri üzerine                 yaptığı basınçtır. Sıcak bölgelerde                 oluşan alçak basınç ve soğuk bölgelerde                 oluşan yüksek basınç, havanın sıcaklığı                 ve sıcak havanın hareketine bağlı olarak                 ayrıntıya girilmeden açıklanır.
[!]            3.8 Hava tahmin raporlarında sıkça        kullanılan “Yurdumuz, yarından itibaren    Basra Körfezi’nden gelen alçak basıncın                 etkisi altında olacaktır.” gibi söylemler                 yorumlanır. Bu etkinin havanın                 durumunda ne gibi değişimlere yol           açabileceği yorumlanır. Ayrıca günlük      sıcaklık farklılıklarının temel sebebinin,                 Dünya’nın kendi etrafındaki dönme     hareketi olduğu belirtilir.
???          3.9 Bazı öğrenciler, mevsimlerin               oluşumunun, Dünya’nın Güneş                 etrafındaki dolanma hareketi sırasında   Güneş’e yakın veya uzak oluşuyla   ilişkili olduğunu düşünebilir.
)*        3.9 Mevsimlerin nasıl oluştuğu konusu,                 Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve                 hareketleri ile ilişkilendirilir. Ekliptik   düzlem, dönence gibi teknik terimler                kullanılmaz.
[!]            3.12 “Klimatoloji”nin, iklim bilimi                 anlamına geldiği ve iklimi meydana getiren meteorolojik faktörlerin analizi                 ile uğraştığı belirtilir.
[!]            3.13 Yeryüzünü saran hava tabakasına                 atmosfer adı verildiği belirtilir.
[!]            3.13 Meteoroloji mühendislerinin, hava        olaylarının analizi ve tahmininin yanı         sıra, atmosferdeki tüm olayları    inceleyen, bu olayların Dünya                 üzerindeki yaşamı nasıl etkilediğini,                 gelişmiş en son teknolojiyi kullanarak                açıklamaya, gerekli önlemleri almaya ve                uygulamaya koymaya yönelik çalışmalar                 yapan bilim insanları olduğu belirtilir.
Açık Uçlu Sorular
Okuma Metni
Grafik Okuma
Anlam Çözümleme Tablosu
Yapılandırılmış Grid
Doğru–Yanlış
Boşluk Doldurma
Çoktan Seçmeli Sorular
C             3.8 8. sınıf “Fiziksel Olaylar” öğrenme alanı                 “Kuvvet ve Hareket” ünitesi                 açık hava basıncı konusu ile              ilişkilendirilir.
`            3.11 kazanımı Sosyal                 Bilgiler dersi 6. sınıf                 “İnsanlar, Yerler, Çevreler”                 öğrenme alanı,             “Yeryüzündeki Yaşam”    ünitesi kazanım 3 ile               ilişkilendirilir.
È            Afetten Korunma ve Güvenli    Yaşam
                ( 3.3, 3.4, 3.5, - 5, 6, 7 )
È            Afetten Korunma ve Güvenli    Yaşam         
                ( 3.10- 5, 6, 7 )

   
 Fen ve Teknoloji Öğretmeni      Fen ve Teknoloji Öğretmeni        Fen ve Teknoloji Öğretmeni
                                                                                                                       
  
                                                                                                              UYGUNDUR                                                                                                                                                              
                                                                                                             ……/…../2012 
                                    
                                                                                                             .......................
                                                                                                              Okul Müdürü
  

0 yorum: